şişli eskort - izmir eskort

>

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Orijinal Yayınları 48-49-50-51-52-53-54. Sayfa Cevapları

cevaplar

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Orijinal Yayınları 48-49-50-51-52-53-54. Sayfa Cevapları

2020-2021 Öğretim Senesi 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Orijinal Yayınları 2. Tema MİLLİ MÜCADELE VE ATATÜRK Sayfa 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 “Atatürk ve Anıları” Metni Etkinlik Cevapları

 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Orijinal Yayınları 48. Sayfa Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Yaptığınız araştırmaya nazaran Atatürk’ün anılarından edindiğiniz detayları arkadaşlarınızla paylaşınız.

CEVAP: Atatürk anılarını aktarırken gerçeklerin dışına çıkmaz, bir çok kez belgelere yer verir. Duygularını aktarırken de aynı şekilde davranır. Anılarda görülen bir başka mühim nokta ise ne kadar fena bir davranış yada küçümsemeyle karşılaşırsa karşılaşsın Mustafa Kemal’in hiç kimseye kin beslememesidir.

2. Atatürk’ün ulus sevgisi ile ilgili sözlerini arkadaşlarınıza okuyun.

CEVAP: “Bir millet, bir cemiyet yalnız bir ilgili kişinin çabası ile adımcık bile atamaz.”

“Milletimiz fazla büyüktür. Hiç korkmayalım. O, tutsaklık ve aşağılığı kabul etmez.”

“Ne mutlu Türk’üm diyene!”

 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Orijinal Yayınları 50. Sayfa Cevapları

1. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

a. Aşağıda, metinde geçen bazı sözcükler ve kelime grubu ile anlamları verilmiştir. Anlamlarından hareketle sözcükleri ve kelime grubunu yazarak bulmacayı çözünüz.

ahbap – döviz – göçmen – tarım – saygı etmek – fidan – arazi – kıraç – bilgisiz – yaver – kordon

1. Tarıma elverişli olan, sınırı olan ve belirli toprak parçası.
2. Tahsil görmemiş, okumamış.
3. Saymak, saygı göstermek.
4. Kendi ülkesinden ayrılarak yerleşmek için başka ülkeye giden şahıs.
5. Verimsiz yada susuz toprak.
6. Kendisiyle yakın münasebet kurulup sevilen, sayılan kimse.
7. Yeni yetişen ağaç yada ağaçcık.
8. Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretilmesi, nitelik ve verimlerinin yükseltilmesi, uygun koşullarda korunması, işlenip değerlendirilmesi ve pazarlanması.
9. Yardımcı, buyruk subayı.
10. Bir yere girip çıkmayı kontrol altına almak için oluşturulan sıra.
11. Herhangi bir mevzuyu tanıtma, duyurma, propaganda yapma amacıyla üstüne {yazı} yazılmış bez yada karton.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 50. Sayfa Cevapları

b. Bulmacadaki renkli kutucuklara yazdığınız harflerin oluşturduğu anahtar sözcüğü bulunuz.

ANAHTAR SÖZCÜK: A T A T Ü R K

 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Orijinal Yayınları 51. Sayfa Cevapları

2. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Aşağıdaki soruları metne nazaran yanıtlayınız.

1. Atatürk sebep her gün çiftliğe gidiyormuş?

CEVAP: Fidan dikme, Ankara’yı ağaçlandırma ve yeşertme merakı Atatürk’ü çiftliğe çekmiş olduğu için gidiyormuş.

2. Etimesgutlu köylü, Atatürk’ün araştırma yaptırdığı toprakta niçin ağaç yetişmeyeceğini düşünüyormuş?

CEVAP: Kıraç toprağın altında kaya bulunduğunu bilmiş olduğu için ağaç yetişmeyeceğini düşünüyormuş.

3. Atatürk, köylüye araziyle ilgili bilgiyi sebep daha evvel vermediğini sorduğunda köylü ne cevap vermiş?

CEVAP: “Sen okumuşların sözüne daha fazla inanırsın da ondan.” demiş.

4. Atatürk sebep yaverlerini yanından uzaklaştırıp halkın arasına karışmış?

CEVAP: Atatürk sevilmenin zevkini tatmak için halkın arasına karışmış.

5. Atatürk yanındakilerden ne istemiş? Niçin?

CEVAP: Atatürk asker kordonunun kaldırılmasını ve kendisinin halkla karışmasına izin verilmesini istemiş. Bu sebeple halkın sevgisini duymak istemiş.

3. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

a. “Atatürk ve Köylü”, “Atatürk ve Halk” metinleri yazarın şahit olduğu bir vakası anlatmaktadır. Metinlerdeki anılarda Atatürk’ün hangi kişilik özellikleri verilmiştir? Aşağıya yazınız.

CEVAP: Atatürk’ün doğayı seven, insanları dinleyen, data sahibi kişilere saygı duyan, halkla bir arada olmaktan mutluluk duyan ve alçak gönüllü olması özellikleri verilmiştir.

b. İkinci anıda italik yazılan cümlede Atatürk ne anlatmak istemiştir? Aşağıya yazınız.

CEVAP: Kendisini halk ile tüm görmüş olduğu ve onlar benzer biçimde bulunduğunu ifade etmek için “Atatürk bizlerden biridir.” ifadesini kullanmıştır.

4. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

a. Atatürk’ün ulus sevgisiyle ilgili sözlerinden biri ile ilgili hazırladığınız konuşmayı gerçekleştiriniz.

CEVAP: “Bir millet, bir cemiyet yalnız bir ilgili kişinin çabası ile adımcık bile atamaz.”

Bir toplumun ilerleme kaydedebilmesi için her insanın canla başla emek vermesi gerekmektedir. Eğer toplumda bir tek birkaç şahıs gerçek gelişmeye ulaşmayı hedefliyorsa o vakit bu hedefe ulaşmak mümkün değildir. Bu sebeple toplumsal ilerleme sadece toplumun tamamının isteği ve azmiyle olur. Bu nedenle birlik ve beraberlik içinde ve fazla çok çalışmak gereklidir.

b. Konuşmanızı gerçekleştirdikten sonrasında formu doldurarak belirtilen ölçütlere nazaran konuşmanızı değerlendiriniz.

 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Orijinal Yayınları 52. Sayfa Cevapları

5. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Tırnak işaretinin kullanım yerleriyle ilgili aşağıdaki kuralları misal cümleler ile eşleştiriniz.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 52. Sayfa Cevapları

6. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

a. Aşağıdaki kitap künyesi örneğini inceleyiniz.

Agâh Sırrı Levend, Türk Dilinde Gelişme ve Sadeleşme Evreleri, TDK Yayınları, Ankara, 1960.

b. Siz de aşağıda karışık olarak verilen detayları örneğe uygun olarak düzenleyiniz.

Tuna Kıyıları, 1938, İstanbul, Remzi Kitabevi, Falih Rıfkı Atay
—> Falih Rıfkı Atay, Tuna Kıyıları, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1938.

Mehmet Nuri Conker, Ankara, Kültür Bakanlığı Yayınları, 1981, Zabit ve Kumandan
—> Mehmet Nuri Conker, Zabit ve Kumandan, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1981.

Türkiye İş Bankası Yayınları, Atatürk’ün Bana Anlattıkları, 1998, İstanbul, Falih Rıfkı Atay
—> Falih Rıfkı Atay, Atatürk’ün Bana Anlattıkları, Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul, 1998.

c. Araştırmalarınızı yazılı olarak düzenlerken yukarıdaki örneğe uygun olarak kaynak vizyonu yapınız.

 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Orijinal Yayınları 53. Sayfa Cevapları

7. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili fiillere vakit anlamı katan ekleri, örnekteki benzer biçimde belirtip bu eklerin hangi zamanı ifade ettiğini yazınız.

• Atatürk toprağı inceletiyor. ——————————-> -yor   → şimdiki vakit
• Toprak dedimse sözün gelişi söyledim. ——————-> -di     → geçmiş vakit (görülen)
• Ben okumuşların sözüne daha fazla inanırım. ————> -ır      → geniş vakit
• Ellerini halktan iki vatandaşın omuzlarına dayamış. —-> -mış  → geçmiş vakit (duyulan)
• Mademki topraktır kesinlikle tutacak. ———————-> -acakistikbal vakit

8. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Aşağıdaki fiillere kip eklerini getirerek cümleler yazınız.

Fiiller
sevmek – okumak – yorulmak – çalışmak – bakmak – dolaşmak

Haber Kipleri
-acak /-ecek -yor -r /-ar /-er /-ır /-ir /-ur /-ür -mış /-miş /-muş /-müş -dı /-di /-du /-dü

CEVAP: Cümleler;

  • Bu yazarın bütün kitaplarını seviyorum.
  • Aynı şiiri o geçen yıl okudu.
  • Dün dükkanda fazla yoruldum.
  • Her vakit fazla çalışırım.
  • Çantama Açelya bakmış.
  • Haftaya Ankara’yı gezeceğiz.

 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Orijinal Yayınları 54. Sayfa Cevapları

9. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

a. Okulda başınızdan geçen ya da şahit olduğunuz bir vakası aşağıya yazınız.

CEVAP: Bir gün fazla sevdiğim dostum Ali, okula gelmedi. Öğretmenimiz sınıfa vardığında Ali’nin dün akşam acil bir halde apandisit ameliyatı bulunduğunu söylemiş oldu. Bu vaziyet hepimizi üzmüştü. Kimse ders dinlemek istemiyordu, zira aklımız Ali’deydi. Öğretmenime beraber Ali’yi ziyaret edebilir miyiz diye sormuş oldum. O da bunu kabul etti ve müdürden izin alarak bizi 15 dakika uzaklıktaki hastaneye götürdü. Yolda Ali’ye çiçek aldık. Ali’nin yanında ailesi vardı. Onlardan izin alarak odasına girdik. Ali birazcık solgundu. Bize sağlığının iyi bulunduğunu söylemiş oldu. Ali’ye geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Ali okula sonraki hafta geldi. Gerçekten de iyi olmuştu. Onu bu şekilde görmek hepimizi mutlu etti.

b. Yazınızı imla ve noktalama açısından inceleyip var ise yanlışlarınızı düzelterek arkadaşlarınızla paylaşınız.

SONRAKİ METNE HAZIRLIK

Çanakkale Zaferi ve Seyit Onbaşı ile ilgili internetten araştırma yapınız. Araştırmalarınızı “edu” ve “gov” uzantılı sitelerden hayata geçirmeye dikkat ediniz.

CEVAP: 18 Mart 1915 tarihinde Bağlaşık birliği Çanakkale Boğazı’nı geçmek için saldırıya geçti. Bu sırada Seyit Onbaşı Rumeli Mecidiye Tabyası’nda görevliydi. Düşman tarafınca meydana getirilen atışlar sonucu tabyada bulunan topun mermi kaldıran vinci parçalandı. Bunun üstüne Seyit Ali 215 kilogram ağırlığındaki top mermilerini sırtlayarak top kundağına yerleştirdi. Atılan mermi geminin taraf yatmasına sebep oldu. Daha sonrasında Nusret mayın gemisinin döşediği mayınlardan birine çarpan vapur kısa sürede battı. Bu başarısı sonucu Seyit Ali’ye onbaşılık ünvanını verildi.

Haber Kaynağı

YORUMLAR

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Orijinal Yayınları 44-45-46. Sayfa Cevapları

HIZLI YORUM YAP

MEBhaber.NET'e üye olun

Zaten üye misiniz ? Buraya tıklayarak Üye girişi sağlayabilirsiniz.

MEBhaber.NET'e giriş yapın

Henüz üye değil misiniz ? Buraya tıklayarak Üye olabilirsiniz.

küçükçekmece araç kiralama eyüp evden eve nakliyat