şişli eskort - izmir eskort

>

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 178-179-180-181-182-183-184-185. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

cevaplar

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 178-179-180-181-182-183-184-185. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

2020-2021 Öğretim Senesi 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 6. Tema MİLLÎ KÜLTÜRÜMÜZ Sayfa 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185 “Göç Destanı” Metni Etkinlik Cevapları

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 178. Sayfa Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Milletlerin yaşamını etkileyen vakalar neler olabilir? Anlatınız.

CEVAP: Milletlerin yaşamını etkileyen vakalar; savaşlar, tabii afetleri salgın hastalıklar, göçler, esaretler, büyük teknolojik gelişmeler, yönetim sistemlerinin değişmesi ve yeni devlet kurmaktır.

2. Destanların fert ve cemiyet üstündeki tesirleri ile ilgili düşüncelerinizi anlatınız.

CEVAP: Destanlar çoğunlukla gerçeküstü olayların anlatıldığı bir tür olmasına karşın ilişkin olduğu cemiyet ile ilgili data vermektedir. Destanlar toplumun yaşamış olduğu dönem ve inanışlar ile ilgili ipuçları içermektedir. İnsanlara dürüstlük, cesaret ve itimat mevzusunda ders verme özelliğine haizdir. Kahramanlık hikayeleri ile milletleri etkilemektedir.

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 180. Sayfa Cevapları

1. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Aşağıdaki sözcükleri anlamlarıyla eşleştiriniz. Sözcükleri cümlelerde kullanınız. Anlamı verilmemiş sözcüğün anlamını sözlükten bularak tümce içinde kullanınız.

Saadet → Mutluluk
Cümlem: Saadet dolu günler uzun sürmedi.

Şölen → Ziyafet
Cümlem: Padişahın talimatıyla kırk gün şölen yapılmış oldu.

Ehlî → Evcil
Cümlem: Hayvanat bahçesine ehlî bir kaplan getirdiler.

Cenup → Cenup
Cümlem: Evin güney tarafı asla güneş almıyor.

Hadise → Olay
Cümlem: Bu hadiseyi seneler sonrasında bile hatırlarım.

Mukaddes → Kutsal
Cümlem: Bu mukaddes kitabı kütüphanede tutmalıyız.

Hükümdar → Hakan
Cümlem: Çadıra hükümdar girince hepimiz saygıyla eğildi.

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 181. Sayfa Cevapları

2. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

“Göç Destanı” metninden hareketle aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. Metindeki vakalar kimlerin başından geçmiştir?

CEVAP: Metindeki vakalar Uygurların başından geçmiştir.

2. Ağacın gövdesi yarılınca içinden ne çıkmıştır?

CEVAP: İçinden beş çocuk çıkmıştır.

3. Uygurlar Bugu Tigin’i hangi özelliklerinden dolayı hakan seçmişlerdir? Sizce bu karar doğru mu?

CEVAP: Bugu Tigin; güzellik, zekâ ve ehliyetçe ötekilerden üstün olduğundan onu hakan seçmişlerdir. Bence bu karar doğrudur. Hakanın başka insanlardan daha parlak zeka, olgun fikirli ve yakışıklı olması saygı görmesin açısında fazla normaldir.

4. Hükümdar, oğlunu niçin Çin prensesi ile evlendirmeyi düşünmüştür?

CEVAP: Hükümdar, Çinlilerle meydana getirilen savaşlara bir nihayet vermek için bunu düşünmüştür.

5. Çinliler prensese karşılık Uygurlardan ne istiyorlar? Niçin?

CEVAP: Çinliler prensese karşılık “Kutlu Dağ” denilen kayanın kendilerine verilmesini istiyor. Bu sebeple, bu kayanın mukaddes bir kaya bulunduğunun farkındalar. Hükumeti zayıflatmak için kayanın yok edilmesi icap ettiğini düşünüyorlar.

6. Çinliler kayayı ülkelerine nasıl ne şekilde götürmüşlerdir?

CEVAP: Çinliler kayanın etrafına odun yığıp ateş yaktılar. Taşı iyice kızdırdıktan sonrasında üstüne keskin sirke dökerek parçaladılar. Parçaları otomobillere yükleyip birer birer Çin’e götürdüler.

7. Uygurlar niçin göç edip Beş Balıg’a yerleşmiştir? Uygurların buradaki yaşamı sizce nasıl ne şekilde devam etmiş olabilir?

CEVAP: Kutsal Dağ’ın gidişinden sonrasında memleket felaketten kurtulmadı. Tüm hayvanların, tüm kuşların, tüm evlatların hatta tüm cansızların “Göç! Göç!” diye derin üzüntüyle bağırdıkları duyuldu. Uygurlar bu tinsel işarete uyarak göçmeye başladılar.  Beş Balıg’ın bulunmuş olduğu yere geldiler. Orda sesler kesildi. Burada yaşayıp çoğaldılar. Uygurlar burada yaşamlarına Çinlilerle savaşarak devam etmiş olabilir.

3. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Okuduğunuz metnin konusunu ve anne fikrini bulunuz.

Konu: Kutsal ve manevî değerlere sahiplenmek

Ana Fikir: Kutsal ve manevî değerlerimize ehemmiyet vermek bizlere yarar sağlar.

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 182. Sayfa Cevapları

4. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

“Göç Destanı” metninde geçen gerçek ve kurgusal unsurları bulunuz.

Gerçek Unsurlar: Bugu Tigin’in hükümdar olması, Hakanın Çinli prensesle evlenmesi, Kutlu Dağ isminde büyük bir kaya olması, kayanın parçalanarak götürülmesi, Uygurların göç etmesi

Kurgusal Unsurlar: Ağaç gövdesinden beş çocuk çıkması, Kutlu Dağ adlı kayanın mukaddes olması, hayvanların memleket için ağlaması, canlı ve cansızların “Göç!” diye bağırmaları

5. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

“Göç Destanı” aşağıdaki özelliklerden hangilerini taşımaktadır? Belirlediğiniz maddelerin numaralarını noktalı yere yazınız.

1. Anonim olup halkın ortak belleğinin ürünüdür.
2. Belli bir ulusun özelliklerini yansıtır.
3. Bilimsel bir üslupla yazılır.
4. Genellikle gazetelerden tanıdığımız {yazı} türüdür.
5. Tarihî ve toplumsal olaylardan doğar, beslenir.
6. Olağan ve muhteşem vakalar dahil içedir.
7. Düşüncenin açıklanıp geliştirildiği {yazı} türüdür.
8. Bir sanat ve fikir eserinin zayıf ve kuvvetli yönleri anlatılır.
9. Genellikle yiğitlik, aşk, dostluk, ölüm ve vatan sevgisi şeklinde temalar işlenir.
10. Genellikle tartışmacı ifade biçimi kullanılır.

CEVAP: 1, 2, 5, 6, 9

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 183. Sayfa Cevapları

6. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

“Nasreddin Hoca’nın Hayat Hikâyesi” metnini okuyun. Koyu ve değişik {yazı} karakteri ile yazılmış kelime ve kelime gruplarını tespit ediniz. Yazı karakterlerini bu şekilde kullanmanın amacının ne olabileceğini metnin altındaki alana yazınız.

CEVAP: Yer ve şahıs adları koyu renkle yazılmıştır. Bu vaziyet okuyucunun dikkatini çekmek ve bu adların akılda kalıcı olmasını sağlamaktır. Bu sebeple, metnin en mühim kavramları bu koyu yazılmış kelimelerdir.

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 184. Sayfa Cevapları

7. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

a) Aşağıdaki Nasreddin Hoca fıkrasını okuyun.

b) Fıkradaki mizahi ögelere dikkat ediniz. Siz de öyküleyici anlatımı kullanarak “misafirperverlik” temalı bir hikâye yazınız. Hikâyenizde mizahi ögelere yer veriniz ve yazınıza uygun bir başlık koyunuz.

CEVAP: KUZU PİŞİNCE VERECEĞİM

Ahmet Usta konuk ağırlamayı sevmezmiş. Arkadaşları da onun misafiri olabilmek için çeşitli yollar ararlarmış. Bir gün köy ırmağının kurutulacağını öğrenmişler. Bunu fırsat bilerek Ahmet Usta’ya “Bak Usta, şu akan nehir kuruduğunda sen bizi konuk et.” demişler. Ahmet Usta da bunu kabul etmiş. Bir gün bakmışlar ki ırmakta bir damla su yok. Usta oyuna geldiğini anlamış. Arkadaşlarına, “Akşama bizlere gelin öyleyse.” demiş.

Akşam misafirler gelmiş. Hepsi heyecanla Ahmet Usta’nın ikramlarını bekliyormuş. Bir süre sonrasında dayanamayıp “Usta, bizlere aş ikram etmeyecek misin?” demişler. Usta da “Sizin için kuzu pişiriyorum. Pişince ikram edeceğim.” demiş. Misafirler bunun üstüne daha da sabırsız olmaya başlamış.

Vakit geceye yaklaşınca “Kaç saattir bekliyoruz, getir artık kuzuyu!” demişler. Kuzunun gelmeyeceğini anlayınca da mutfağa girmişler. Gördükleri karşısında donakalmışlar. Koca kuzu küçücük mum ateşinde dönüyormuş. Hala pişmemiş olan kuzuyu gören misafirler” Bu nedir Usta? Bu kuzu mum ateşinde pişer mi asla?” demişler. Ahmet Usta da derhal cevabı yapıştırmış:”Siz bana nehir kuruyunca geleceğiz dediniz. Ben de size kuzu pişince vereceğim diyorum.”

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 185. Sayfa Cevapları

8. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Araştırdığınız destanlardan en beğendiğinizi anlatınız.

CEVAP: OĞUZ KAĞAN DESTANI 

Oğuz Han, doğduğu zaman fazla güzel bir çocuktu. Annesinin memesini bir defa emdi, tekrar emmedi. Bundan sonrasında da yürümeye ve konuşmaya başladı.  Oğuz Han kırk günde büyüdü. Cesur, genç, güzel, arslan şeklinde bir delikanlı oldu. Bu yürekli delikanlı korku, bitkinlik nedir bilmez dağ, tepe dolaşırdı. Atına biner, kılıç kuşanır, yalnız başına av avlardı.

Oğuz Han’ın doğduğu memleketin yakınında büyük ve korkulu, bir orman vardı. Bu yüce ormanda ırmaklar, dereler akar; çeşitli kuşlar ötüşürdü.  Yalnız, bu ulu ormanda yaşayan korkulu canavar etrafa dehşet saçıyordu, şu sebeple bu korkulu hayvan insanları parçalar, yutardı. İşte Oğuz Han bu korkulu hayvanı öldürdü.

Oğuz Han, bigün ormanda gezerken her yan ani bire kapkaranlık oldu. Gök gürlüyor, şimşek çakıyor, ortalık şakır şakır şakırdıyordu. Birdenbire şaşılacak bir durum oldu. Gökten mavi bir ışık düştü. Ay ve güneşten daha parlak olan bu ışığın içinde genç ve güzel bir kız vardı. Güzel kızın başlangıcında parlak bir yıldız vardı. Kız güldükçe her tarafında güller açılıyordu. Kahraman Oğuz, genç ve güzel kızı aldı. Kırk gün kırk gece düğün dernek yapılmış oldu. Oğuz Hanın altı oğlu oldu. Oğuz Han ihtiyarlayınca memleketi altı oğlu içinde paylaştırdı.

9. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Aşağıdaki cümleleri çatı özelliklerine bakılırsa inceleyiniz.

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 185. Sayfa Cevapları

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Türkü hikâyelerini araştırınız. Beğendiğiniz türkü hikâyesini sınıfa getiriniz.

CEVAP: Hastane Önünde İncir Ağacı Türküsünün Hikayesi

Komşu kızı ile beşik kertmesi olan bir genç askerde vereme yakalanır. Hava değişimi olarak Yozgat’a gelir. Sözlüsünün ailesi gence kızlarını göstermek istemez. Genç tedavi için İstanbu’da hastaneye yatar, pencereden görmüş olduğu incir ağacından almış olduğu ilhamla aşağıdaki türküyü söyler. Yakalandığı amansız hastalıktan kurtarılamayarak hastanede ölür. Ailesi cenazesini Yozgat’a getiremez, İstanbul’da kalır.

HASTANE ÖNÜNDE İNCİR AĞACI

Hastane önünde incir ağacı
Doktor bulamadı bana ilacı
Baş tabib geliyo zehirden acı

Garip kaldım yüreğime dert oldu
Ellerin vatanı bana vatan oldu
Mezarımı kazın bayıra düze

Benden slm açıklayın sevdiğim gıza
Başına koysun, karalar bağlasın
Gurbet elde kaldım diye ağlasın

Haber Kaynağı

YORUMLAR

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 174-175. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

HIZLI YORUM YAP

MEBhaber.NET'e üye olun

Zaten üye misiniz ? Buraya tıklayarak Üye girişi sağlayabilirsiniz.

MEBhaber.NET'e giriş yapın

Henüz üye değil misiniz ? Buraya tıklayarak Üye olabilirsiniz.

küçükçekmece araç kiralama eyüp evden eve nakliyat