>

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 186-187-188-189-190-191. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

cevaplar

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 186-187-188-189-190-191. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

2020-2021 Öğretim Senesi 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 6. Tema MİLLÎ KÜLTÜRÜMÜZ Sayfa 186, 187, 188, 189, 190, 191 “Vatan Sevgisini İçten Duyanlar” Metni Etkinlik Cevapları

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 186. Sayfa Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Türkü dinlemeyi sever misiniz? Bildiğiniz bir türküyü arkadaşlarınıza söyleyiniz.

CEVAP: Bazı türküleri sevmiş olarak dinliyorum. Mesele; Uzun İnce Bir Yoldayım ve Çökertme Türküsü sevdiğim türkülerdendir.

2. Âşıklık geleneği nedir? Bildiğiniz çalgı şairleri kimlerdir?

CEVAP: Âşıklık geleneği; yüzyılların deneyimlerinden süzülerek biçimlenmiş, şiiri, müziği ve hikâye anlatımını içeren fazla yönlü bir sanattır. Geleneğe uygun bir halde şiir söyleyebilen, karşılıklı atışma yapabilen, hikâye özetleyebilen ve icralarını çoğunlukla çalgı eşliğinde gerçekleştiren sanatçılara âşık; bu söyleme biçimine “âşıklık-âşıklama” denilmektedir. Bu sanatın temsilcileri, ehil âşıkların yanında uzun seneler çıraklık yaparak yetişmektedirler. Bildiğim çalgı şairleri; Aşık Veysel, Aşık Mahzuni Şerif, Onur Taşlıova ve Murat Çobanoğlu’dur.

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 187. Sayfa Cevapları

1. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Okuduğunuz şiirde geçen bazı sözcüklerin anlamları verilmiştir. Anlamı verilen sözcüğü bulup bulmacaya yazınız.

1. Sınır.
2. Kesinlikle.
3. Bir yere ulaşmak, varmak.
4. Mutlu, neşeli, ongun.
5. Etki.
6. Bir niteliği sebebiyle kendini yücelmiş sayarak bundan abartmalı bir halde söz etmek, iftihar etmek.
7. Dizi, sıra.
8. Yalan söylemeyen, dürüst.
9. Söz geçirme, kuvvetli olma, erk.

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 187. Sayfa Cevapları

2. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

“Vatan Sevgisini İçten Duyanlar” şiirinden hareketle aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. Şiire nazaran yurt sevgisini samimi duyanların taşımış olduğu özellikler nedir?

CEVAP: Bu kişiler sıtkı ile çalışır, şehitleri saygıyla anar, halka yarayacak bir iş meblağ, oğlunu, kızını okutur.

2. Şiirin ikinci dörtlüğünden anladıklarınızı yazınız.

CEVAP: Atalarımızın vatana sahiplenmek için savaşlar vermiştir. Biz de bu uğurda şehit olanları saygıyla yad ediyoruz.

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 188. Sayfa Cevapları

3. “Vatan aşkı ile çalışan baş / Muhakkak erişir öndeki safa.” dizelerinden anladıklarınızı yazınız.

CEVAP: Vatan sevgisiyle çalışan kişiler elbet başarıya ulaşmış olur. Onun başarısı hem kendisine hem de vatana yarar sağlar.

4. Şaire nazaran bu dünyada mutlu olmak için neler yapmak gerekir?

CEVAP: Bu dünyada mutlu olmak için Hakka, halka yarayacak bir iş tutmak gerekir.

5. Şiirin en beğendiğiniz kısmı hangisidir? Gerekçesi ile yazınız.

CEVAP: En fazla şiirin ilk bölümünü beğendim. Bu bölümde yurt sevgisini hisseden ilgili kişinin dürüstlükle çalışacağını ve ulus için gocunmadan fedakarlık yapacağını anlatmaktadır.

3. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Şiirin konusunu ve anne duygusunu yazınız.

Konu: Vatan sevgisi ve çalışkanlık

Ana Duygu: Vatana sevgi duyan şahıs dürüstlükle çalışır ve istikbal nesillere de bunu öğretir.

4. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Öğretmeninizin izleteceği Âşık Veysel’in 1969 senesinde Erdoğan Alkan ile kendi yaşamı ile ilgili yapmış olduğu röportajın amacı (kültür aktarma, bilgilendirme, ikna etme) nedir? Söyleyiniz.

CEVAP: Bu röportajın amacı bilgilendirmedir. Röportajda Aşık Veyse; yaşamı, çalgı çalmaya ve türkü anlatmaya başlaması ve aşıklık ile ilgili data vermektedir.

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 189. Sayfa Cevapları

5. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

a) Aşağıdaki şiiri okuyun.

b) Âşık Veysel’in kendi sesinden “Uzun İnce Bir Yoldayım” türküsünü dinleyiniz.

Okuduğunuz şiiri, şairinin sesinden dinlemenin size hissettirdiklerini anlatınız.

CEVAP: Bu şiiri Aşık Veysel’in sesinden dinlediğimde fazla duygulu hissettim. Şairin fazla tabii bir sesi var. Bu ses sanki bana Anadolu’yu gezdirdi. Sözleri fazla anlamlıydı ve hüzünlendim.

6. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Derse hazırlık bölümünde araştırdığınız türkü hikâyesini arkadaşlarınıza anlatınız.

CEVAP: Hastane Önünde İncir Ağacı Türküsünün Hikayesi

Komşu kızı ile beşik kertmesi olan bir genç askerde vereme yakalanır. Hava değişimi olarak Yozgat’a gelir. Sözlüsünün ailesi gence kızlarını göstermek istemez. Genç tedavi için İstanbu’da hastaneye yatar, pencereden görmüş olduğu incir ağacından almış olduğu ilhamla aşağıdaki türküyü söyler. Yakalandığı amansız hastalıktan kurtarılamayarak hastanede ölür. Ailesi cenazesini Yozgat’a getiremez, İstanbul’da kalır.

HASTANE ÖNÜNDE İNCİR AĞACI

Hastane önünde incir ağacı
Doktor bulamadı bana ilacı
Baş tabib geliyo zehirden acı

Garip kaldım yüreğime dert oldu
Ellerin vatanı bana vatan oldu
Mezarımı kazın bayıra düze

Benden merhaba açıklayın sevdiğim gıza
Başına koysun, karalar bağlasın
Gurbet elde kaldım diye ağlasın

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 190. Sayfa Cevapları

7. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

a) Aşağıdaki metni okuyun.

b) Metindeki geçiş ve bağlantı ifadelerini bulunuz. Bu ifadelerin anlatıma olan katkısını emareniz.

CEVAP: Metinde “başka bir deyişle, dolayısı ile, özetlemek gerekirse” ifadeleri kullanılmıştır. Bu ifadeler anlamı pekiştirmek, iki cümleyi birbirine bağlamak ve mevzuyu özetlemek için kullanılmıştır.

8. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

a) Aşağıda pul koleksiyonundan bir misal verilmiştir. Bu görseli inceleyiniz.

b) Sizin ya da çevrenizdeki birinin herhangi bir koleksiyonu (peçete, kartvizit, pul, eski para…) var mı?

CEVAP: Ablam kitap ayracı koleksiyonu yapıyor. Kitap okumayı fazla sevilmiş olduğu için fazla çok parantez alıyor ve bu tarz şeyleri biriktiriyor.

c) Koleksiyon yapmanın kültürel mirasın kuşaktan kuşağa aktarılmasındaki önemiyle ilgili görüşlerinizi arkadaşlarınızla tartışınız.

CEVAP: Kültürel miras geçmişten geleceğe aktarılan her türlü eşya ve vesika ile aktarılabilir. Geçmişten izler taşıyan bir koleksiyon istikbal nesillere rehber olacak ver onlara data verecektir. Kültürel mirası korumak için kültür unsurlarını iyi korumak ve aktarmak gerekir. Koleksiyon yapmak da kültürel mirası korumaya muavin bir eylemdir.

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 191. Sayfa Cevapları

9. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Türkülerin millî kültürümüzdeki yeri ve önemiyle ilgili, defterinize bilgilendirici bir metin yazınız. Yazınızda günlük yaşamdan örnekler veriniz.

CEVAP: Türküler bizlere yiğitlik, kahramanlık, aşk, harp, üzüntü ve mutluluk anlatır. Bazıları kavuşamayan aşıkları, bazıları da muharebede kaybettiğimiz şehitleri hatırlatır. Pek bir çok yaşanmış bir vakası anlatır. Mesele; Çanakkale türküsü Çanakkale Savaşı’nda şehit düşenler için yazılmıştır. Bu yönüyle türküler bizlere söylendiği dönem ile ilgili data verir. Yaşanmışlık içeren ve bizlere öğütler veren türkülerimiz tıpkı başka kültür unsurları benzer biçimde nesilden nesle aktarılmaktadır. Bundan dolayı, türküler de gelenekler benzer biçimde istikbal nesillere aktarıldığında varlığını sürdürür. Bu yönleriyle milli (ulusal) kültürümüz içinde fazla mühim bir yeri bulunmaktadır.

10. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

a) Aşağıdaki cümlelerin yüklemini bulunuz. Yüklemine nazaran cümlenin türünü yazınız.

 • Gidiyorum gündüz gece. → Fiil Cümlesi 
 • Uzun ince bir yoldayım.İsim Cümlesi
 • Okuduğumuz şiiri fazla beğendim.Fiil Cümlesi
 • İki kapılı bir handayım.İsim Cümlesi
 • Gidenleri hep görüyorum. Fiil Cümlesi
 • Sebep arıyorum kalkmaya. → Fiil Cümlesi
 • Veysel bu işe şaşmaktadır.Fiil Cümlesi
 • İki kapılı bir han denen yer dünyadır.İsim Cümlesi

b) Siz de ad ve eylem cümlelerine misal veriniz.

İsim Cümlesi: Yapmamız ihtiyaç duyulan ödev bu kitaptadır.

Fiil Cümlesi: Kütüphanede seni göremedim.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

• Kahvenin topraktan fincana gelene kadar geçirdiği aşamaları araştırınız.

 • İşlenmemiş yeşil kahve çekirdeği toprağa ekildiğinde kahve ağacı yetişir. Hasat elle yada makine ile yapılır.
 • Su kaynağının sınırı olan olduğu bölgelerde kahve çekirdeği güneşte kurutulur. Bazı bölgelerde ise ayıklama ve sınıflama işleminden sonrasında iyice yıkanır.
 • Kahve çekirdeklerinin işlem esnasında zarı alınır, çekirdekleri cilalanır, ağırlık ve boylarına nazaran ayrıştırılır.
 • Kahve çekirdekleri bu aşamada “yeşil kahve” olarak nitelendirilir. Gemilere yüklenerek ihraç edilir.
 • Kahvenin nitelik ve tat kontrolleri yapılır.
 • Kavurma işlemi, yeşil kahveyi aromatik kahverengi çekirdeğe dönüştüren işlemdir. Kavrulan kahvelerin derhal soğutulması gereklidir.
 • Kahve nihayet işlem olarak öğütmeden geçer.
 • Son olarak bu öğütülmüş kahve çekirdekleri demlenir ve fincandaki yerini alır.

• Ülkemizin, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün sorumluluğu altında yürüttüğü emek harcamalar neticesinde 2016 yılına kadar UNESCO Dünya Miras Listesi’ne 17 tane varlığımızın alınması sağlanmıştır. Bu varlıklardan istediğiniz bir tanesini araştırınız. Araştırmalarınızı “www.kulturvarliklari.gov.tr” adresinden yapabilirsiniz.

CEVAP: Troya Antik Kenti (Çanakkale)troya antik kenti

Troya, dünyadaki en meşhur antik kentlerden birisidir. Troya’da görülen 9 katman, kesintisiz olarak 3000 yıldan çok bir zamanı göstermekte ve Anadolu, Ege ve Balkanların buluşmuş olduğu bu benzersiz coğrafyada yerleşmiş olan uygarlıkları izlememizi sağlamaktadır. Troya’daki en erken yerleşim sert M.Ö. 3000-2500 ile erken Tunç Çağı’na aittir.  Troya, burada yargı devam eden uygarlıkların başka bölgelerle ticari ve kültürel bağlantıları açısından daima fazla mühim bir rol üstlenmiştir.  İlk olarak 1871’de Heinrich Schliemann, hemen sonra W. Dörpfeld, C.W Blegen tarafınca kazılmış olan bu görkemli arkeolojik şehirde kazılar halen sürdürülmektedir.

Haber Kaynağı

YORUMLAR

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 178-179-180-181-182-183-184-185. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

HIZLI YORUM YAP

MEBhaber.NET'e üye olun

Zaten üye misiniz ? Buraya tıklayarak Üye girişi sağlayabilirsiniz.

MEBhaber.NET'e giriş yapın

Henüz üye değil misiniz ? Buraya tıklayarak Üye olabilirsiniz.

küçükçekmece araç kiralama eyüp evden eve nakliyat