şişli eskort - izmir eskort

>

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 234-235-236-237-238-239-240-241. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

cevaplar

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 234-235-236-237-238-239-240-241. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

2020-2021 Öğretim Senesi 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 7. Tema DOĞA VE EVREN Sayfa 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241 “Gündüzünü Kaybeden Kuş” Metni Etkinlik Cevapları

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 234. Sayfa Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Hayvanların tabii ortamından uzaklaştırılarak bir kafesin içinde yaşamlarını sürdürmeleri mevzusunda ne düşünüyorsunuz?

CEVAP: Nasıl ki biz evimizden ve ailemizden uzakta birkaç gün geçirdiğimizde derhal hasret duyuyorsak onların da hasret duyduğunu bilmeliyiz. Bir hayvanı kafesin içine hapsetmek onu yaşamdan ve kendi türlerinden uzaklaştırmaktır. Bir hayvan sadece kent içinde hasta yada yaralı ise onu korumamız altına almalıyız. Ancak tabii ortamında mutlu bir yaşamı var ise ona sevgimizi orada vermeliyiz.

2. İnsanların keyif için avlanmasını doğru buluyor musunuz? Niçin?

CEVAP: Doğru bulmuyorum. Bu sebeple, hayvanlar da can taşıyan varlıklardır. İnsanlara türlü yardımları dokunur. Etinden, sütünden, dostluğundan faydalandığımız bu canlıları keyif için avlamak insana yakışır bir davranış değildir.

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 236. Sayfa Cevapları

1. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Anlamı verilen kelime ve kelime gruplarını bulunuz. Boşluklara uygun harfleri yerleştiriniz.

HIRLAMAK: Hırıltıyla ses çıkarmak.
TEPETAKLA: Başı aşağı istikbal halde.
SAHRA: Çöl.
ENGİN: Ucu bucağı görünmeyecek kadar geniş, fazla geniş, vâsi.
ŞAFAK: Güneş doğmadan azca evvel beliren aydınlık.
ÇİFTE: İki namlulu av tüfeği.
TAN YERİ: Güneşin doğmak suretiyle olduğu sırada, ufukta hafifçe aydınlanan yer.
ESENLEMEK: Birine esenlik dileyerek ayrılmak, veda etmek.
PALAZ: Kaz, ördek, güvercin vb. bazı kuş yavrularının civcivlikten sonraki durumu.
ÜZERLİK: Sedef otugillerden, yaprakları almaşık, çiçekleri ak renkte, susama benzeyen tohumları acı olan, halk hekimliğinde tedavi amaçlı, tütsü olarak kullanılan bir nebat.

2. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

“Gündüzünü Kaybeden Kuş” metninden hareketle aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. Yazar metinde hangi tür martılardan söz ediyor? Sözü edilen martıyı asla duydunuz mu?

CEVAP: Yazar Cenup Akdeniz’de yaşayan “Miho” isminde bir martı çeşidinden söz ediyor. Bu martıyı daha evvel asla duymamıştım.

2. Metinde Miho’nun hangi özelliklerinden söz edilmiştir? Açıklayınız.

CEVAP: Miho Cenup Akdeniz’de yaşamaktadır. Fazla yükseklerde uçmaktadır. Yırtıcı bir hayvan değildir.

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 237. Sayfa Cevapları

3. Hacı Süleyman’ın keklik avlamak istemesi ve avlayacak keklik bulamayınca öfkelenmesi ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Neden?

CEVAP: Keklik bulamayınca öfkelenmesi onun kişilik olarak avlanmayı seven biri bulunduğunu gösterir. Ancak bu vaziyet yanlıştır. Bir hayvanı keyif için avlamak doğru değildir.

4. Hacı Süleyman niçin kuşları avlamak istiyor olabilir?

CEVAP: Kuş avlamayı bir başarı göstergesi olarak görüyor olabilir.

5. “Miho hâlâ gündüzü arıyor fakat bulamıyordu.” ifadesiyle yazarın anlatmak istediği ne olabilir?

CEVAP: Miho’nun görebileceği hatıra beklediğini fakat gözleri kör olduğundan göremediğini anlatmak istiyor olabilir.

6. Okuduğunuz metinden çıkardığınız netice nedir?

CEVAP: Düşünmeden avladığımız hayvanların bir ailesi, yavruları bulunduğunu unutmamalıyız.

3. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

“Gündüzünü Kaybeden Kuş” metnini özetleyiniz.

CEVAP: Hacı Süleyman keklik avlamak ister fakat keklik bulamayınca öfkelenir. Bu sırada bir kanat görür. Bu kanat Miho’ya aittir. Ona attığı çifte Miho’nun iki gözünü de kör eder. Böylece Miho nereye uçtuğunu göremeden uçar. Bu süreçte yuvasındaki yavrularını düşünür. Bir süre sora bir denize düşer.

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 238. Sayfa Cevapları

4. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

“Gündüzünü Kaybeden Kuş” metninden alınan cümlelere, uygun söz sanatlarını örnekteki benzer biçimde yazınız.

Denizin o hırlayan uçurumları, tepetakla dönmüş Niagara şelaleleri benzer biçimde havaya yükselirken onlara gün dünyaya geldi anlama gelir. → Benzetme

Fırtınasız, açık havada başka bir âlemden geliyormuş benzer biçimde, fasıla sıra ırak bir çağırış duyulur benzer biçimde olur. → Benzetme

Artık gece olmuştu, Miho hâlâ gündüzü arıyordu. → Karşıtlık

Tanyeri uyanırken keklikler derelerden, yamaçlardan yeni doğan günü tüm kuşlar, böcekler, taşlar ve denizlerle selamlıyorlardı. → Kişileştirme

Tüm anne keklikler, “Merhaba!” diyerek gevezelik ediyor ve “Bir karanlık gece daha atlattık.” diye birbirlerini kutluyorlardı. → Konuşturma

İnsanın hayalini bile korkutan, çıldırtacak yüksekliklere çıkarlar. → Abartma

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 239. Sayfa Cevapları

5. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Aşağıdaki hikâyeleri mevzu ve kahramanlar bakımından karşılaştırınız.

GÜNDÜZÜNÜ KAYBEDEN KUŞ
Konu: Kuş avı
Kahraman: Hacı Süleyman keyif için keklik avlamaktadır.

SON KUŞLAR
Konu: Kuş avı
Kahraman: Konstantin Efendi aş amacıyla kuşları avlamaktadır.

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 240. Sayfa Cevapları

6. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Aşağıdaki paragraftan yola çıkarak nesli tükenen hayvanların korunması için yapılması gerekenleri ve nesillerinin tükenme nedenlerini arkadaşlarınızla tartışınız.

CEVAP: Günümüzde pek fazla hayvan türünün nesli tükenmektedir. Bunun iki esas sebebi vardır. Biri iklim değişikliği, diğeri de tabii hayat alanlarının yok edilmesidir. İkisi de insan kaynaklıdır. Yoğun endüstriyel faaliyetler sera gazı salınımını arttırmakta ve ozon tabakasının incelmesine neden olmaktadır. Bu vaziyet iklim değişikliğine sebep olmaktadır. Pek fazla hayvan iklim değişikliğiyle savaşım edememektedir. İnsanların yapılaşma için hayvanların tabii hayat alanlarını yok etmesi de bu hayvanların nesillerinin tükenmesine sebep olmaktadır. Bu iki mevzuda emekler yapmalı ve tabiatın kirletilmesine, çıplak kalmasına izin vermemeliyiz. Ancak bu şekilde hayvanların yaşamdan kopmasına engel oluruz. Şu an ise sayısı azalan hayvanların koruma altına alınmasından başka yapabileceğimiz bir şey görünmemektedir.

7. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Aşağıdaki cümlelerde meydana getirilen ifade bozukluklarını bulunuz. Doğrularını verilen boşluğa örnekteki benzer biçimde yazınız.

1. Kardeşime asla kızmıyorum; bundan dolayı fazla seviyorum.
⇒ Kardeşime asla kızmıyorum; bundan dolayı onu fazla seviyorum.

2. Anneni tanıyoruz ve sonsuz güveniyoruz.
⇒ Anneni tanıyoruz ve ona sonsuz güveniyoruz.

3. Bugün yemekte ben pide, o ise çorba içti.
⇒ Bugün yemekte ben pide yedim, o ise çorba içti.

4. Müzik dersini fazla azca, fotoğraf dersini ise asla sevmem.
⇒ Müzik dersini fazla azca severim, fotoğraf dersini ise asla sevmem.

5. Herkes bu duruma fazla üzülmüştü, yüzü gülmüyordu.
⇒ Herkes bu duruma fazla üzülmüştü, asla kimsenin yüzü gülmüyordu.

6. Fırında pişen yemeğe kaşar koyup kapattım.
⇒ Fırında pişen yemeğe kaşar koyup fırının kapağını kapattım.

7. Çocuklarımızı sevmeli, yüreklendirmeli, destek olmalıyız.
⇒ Çocuklarımızı sevmeli, yüreklendirmeli, onlara destek olmalıyız.

8. Dün geceki konser seyircilerin beğenisini kazanmış, eski yıllara götürmüştü.
⇒ Dün geceki konser seyircilerin beğenisini kazanmış, onları eski yıllara götürmüştü.

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 241. Sayfa Cevapları

8. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Derse hazırlık bölümünde global ısınma ile ilgili yaptığınız araştırmaların neticelerini verilen grafik ile destekleyerek bilgilendirici bir metin yazınız. Yararlandığınız deposu metnin sonuna ekleyiniz.

CEVAP: Global ısınmanın en büyük sebeplerinin Sanayi Devrimi ile başladığını görmekteyiz. Sanayi Devrimi ile başlamış olan yoğun endüstriyel faaliyetler atmosfere salınan karbondioksit ve metan gazında artışa sebep olmuştur. Bu vaziyet ozon tabakasının incelmesinde etkilidir. Ozon tabakasındaki bu değişiklik iklim değişikliğine sebep olmaktadır. Günümüzde buzulların erimesi, kuraklık ve çölleşme benzer biçimde tabii felaketler global ısınmanın yansımalarıdır.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Yaşadığınız şehrin hava kirliliği oranı ile ilgili araştırma yapınız. Araştırma yaparken “www.havaizleme.gov.tr” adresinden yararlanabilirsiniz.

CEVAP: İzmir; Hava kalitesi memnun edici ve hava kirliliği azca riskli yada asla risk teşkil etmiyor.

Haber Kaynağı

YORUMLAR

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 226-227-228-229-230-231-232-233. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

HIZLI YORUM YAP

MEBhaber.NET'e üye olun

Zaten üye misiniz ? Buraya tıklayarak Üye girişi sağlayabilirsiniz.

MEBhaber.NET'e giriş yapın

Henüz üye değil misiniz ? Buraya tıklayarak Üye olabilirsiniz.

küçükçekmece araç kiralama eyüp evden eve nakliyat