şişli eskort - izmir eskort

>

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 252-253-254-255-256-257-258-259-260-261. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

cevaplar

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 252-253-254-255-256-257-258-259-260-261. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

2020-2021 Öğretim Senesi 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 8. Tema VATANDAŞLIK Sayfa 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261 “Haritada Bir Nokta” Metni Etkinlik Cevapları

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 252. Sayfa Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Bildiğiniz balık türleri hangileridir?

CEVAP: Bildiğim balık türleri hamsi, barbun, levrek, somon, istavrit, palamut, çinekop ve tekir balığıdır.

2. Çalışıp emek verdiğiniz bir işin karşılığını alamadığınızda ne hissedersiniz? Açıklayınız.

CEVAP: Bu şekilde bir durumda kendimi huzursuz ve mutsuz hissederim. Bir işe emek vermek demek hem gövde hem de zihin yorgunluğunu o iş için harcamak anlama gelir. Bütün bunların yanında bir de zamanı o işe adamaktır. Bu yüzden bu işin karşılığını alamamak beni başka bir işe kalkışmak mevzusunda umutsuzluğa götürür.

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 256. Sayfa Cevapları

1. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Anlamları verilen sözcükleri bularak numaralandırılmış bölgelere yazınız.

1. Bir tür balık ağı, ığrıp.
2. Bir tür olta, fazla iğneli olta.
3. Hoşgörü.
4. Tutumsuz.
5. Hayalde canlandırma.
6. Yünün dövülmesiyle meydana getirilen kalınca ve kaba kumaş.
7. Gemide güverte hizasında ıskarmoz bağlarına tutturulan dikmelerin dış yüzlerine kaplanan kaplamaların oluşturduğu siper, borda kaplamalarının en üstü, güverteden yukarı kalan bölüm, korkuluk, parapet.
8. Tatlı rüya, düş.
9. Yapay ve bileşik olmamış maddeden tek kat çekilmiş, değişik kalınlıkta iplik.
10. Yöre.
11. Balık sepeti.

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 256. Sayfa

2. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

“Haritada Bir Nokta” metninden hareketle aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. Yazar adaları niçin seviyor olabilir?

CEVAP: Yazar okumuş olduğu romanlar yüzünden adaları seviyor olabilir.

2. Yazar adadaki yaşamını nasıl ne şekilde sürdürmek istiyor? Sizce bu sonucu almasında neler etkili olmuştur?

CEVAP: Şimdi namuslu insanların içinde başım önüme eğilmiş, gülmeden, eğlenmeden, hoşgörme dolu, kötülüğü göz kırpışından anlayınca cesaretten canavar kesilecek bir insan hâliyle sessiz, sakin, ağzına vur lokmasını kırmızı bir hâlde balığa çıkacak, iyiliklere özlem duya duya yaşamak istiyor.

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 257. Sayfa Cevapları

3. Dışarıdan ırıba katılanların hakkı nasıl ne şekilde verilmektedir?

CEVAP: Dışarıdan ırıba katılanlar hisse almazlardı. Irıp tayfası ile reis, gönüllerinden ne koparsa o denli balık verirdi kendilerine.

4. Adaya dışarıdan gelen adama niçin balık vermiyorlar? Sizce bu doğru bir davranış mıdır?

CEVAP: Adama dışarıdan geldiği için balık vermiyorlar. Bence bu yanlış bir davranıştır. Kim olursa olsun yardım eden birine teşekkür karşılığında balık vermek gerekir.

5. Kendisine hisse verilmemiş insanın hakkını aramamasını doğru buluyor musunuz? Niçin?

CEVAP: Doğru bulmuyorum, sadece hak veriyorum. İnsan her vakit hakkını savunmalıdır. Ancak karşısındaki insanoğlunun anlayışsız ve kaba bulunduğunu ayrım eden birisi onunla daha çok tartışmak istemez.

6. Yazar, şahit olduğu haksızlık karşısında ne yapıyor?

CEVAP: Yazar kalem ve kağıt alarak yazıyor.

3. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Okuduğunuz hikâyenin konusunu, anne fikrini, muavin fikirlerini bulunuz.

  • Konu: Haksızlığa karşı tutumlar
  • Ana Fikir: Haksızlık karşısında sessiz kalmamalıyız.
  • Yardımcı Fikir: İnsanlara hak ettiklerini vermeliyiz.
  • Yardımcı Fikir: Bize muavin olanlara teşekkür etmeliyiz.
  • Yardımcı Fikir: Başkalarıyla kibar ve hoşgörülü bir üslupla konuşmalıyız.
  • Yardımcı Fikir: Yazmak bizi her vakit rahatlatır.

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 258. Sayfa Cevapları

4. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Metinde ifade kimin ağzından yapılmıştır? Metinden aldığınız örneklerle açıklayınız.

CEVAP: Anlatım yazarın ağzından yapılmıştır. Mesele “Söz vermiştim kendi kendime: Yazı bile yazmayacaktım.” cümlesinde bu açıktır.

5. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Yazarın “ırıba gelen kişiye hisse verilmemesi” vakasına nazar açısı nasıldır? Örneklerle açıklayınız.

CEVAP: Bu durumu pek sevemedim. Dışarıdan biri olmasının ehemmiyet yok. Mühim olan yardımda bulunmasıdır. Birisi yardımda bulunursa başka yardım edenler kadar oranı var anlama gelir. O kişiye teşekkür etmek için ona da balık verilmelidir.

6. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

“Haritada Bir Nokta” metninden öyküleyici ve betimleyici anlatıma misal gösteriniz.

Öyküleyici Anlatım

“Her şey tahayyül ettiğim gibiydi. Yalnız hisse meselesinde çirkin hadiseler geçtiğini işitiyor, onu da duymamazlığa geliyordum.”

“Çevaleler vapura verilmişti. Şimdi ağları denize çarpa çarpa yıkıyorlardı.”

Betimleyici Anlatım

“Haritada herhangi kargacık burgacık biçim almış adalara, karasevdalıya kurşun döken bir yaşlı kocakarının aklı yada sezişleriyle dalar, bir şeyler bulup çıkarırım, daha fazla şekilsiz, sadece bir nokta şeklinde görünen adalar merakımı çeker.”

“Çardaklardaki yapraklar kırmızının en nihayet hâline doğru ağır ağır kızara kızara, kırmızının renk oyunları içinde, düşmeden önce ne kadar sallanıp durdular.”

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 259. Sayfa Cevapları

7. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

“Bir kişiye karşı yapılmış haksızlık, tüm insanlığa karşı yapılmış haksızlık anlama gelir.” Emile ZOLA (Emil Zola) sözünden yola çıkarak haksızlık karşısında doğru tavır göstermenin önemini özetleyen bir konuşma yapınız.

CEVAP: Bize karşı bir haksızlık yapıldığında çevremizdekilerin desteğini bekleriz. Aynı şekilde birine haksızlık edildiğini ayrım ettiğimizde o ilgili kişinin haklarını savunmasına yardım ederiz. Haksızlıklar karşısında emin ve gerçeği korumak için çaba sarfeden bir tutum içinde olmamız gerekmektedir. Ancak bu şekilde bir tutumla adaletin sağlanmasına katkıda bulunabiliriz. Adaletin sağlanamadığı toplumda kimse hakkı olanı alamaz. Bu vaziyet insanları, hakkını zorla almak için kabahat işlemeye kadar sürükleyebilir. Bu nedenle adaletin insan aklı ile sağlanması şarttır. Bizler de bunun bir parçası olmalıyız.

8. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Aşağıdaki cümlelerde meydana getirilen ifade bozukluklarını bulunuz. Cümlelerin doğrularını örnekteki şeklinde verilen boşluğa yazınız.

1. Türkçe dersinde işaret ve belgisiz zamir konusunu işledik.
⇒ Türkçe dersinde işaret zamiri ve belgisiz zamir konusunu işledik.

2. Birfazla insanoğlu bu mevzuda yanılıyorlar.
⇒ Birfazla insan bu mevzuda yanılıyorlar.

3. Tüm gece kedi ve köpek havlamasından uyuyamadık.
⇒ Tüm gece kedi miyavlaması ve köpek havlamasından uyuyamadık.

4. Ben ve Barış dinlenmek için her sene tatile gider.
⇒ Ben ve Barış dinlenmek için her sene tatile gideriz.

5. Yarın size gelemem fakat okulda tüm gün kursum var.
⇒ Yarın size gelemem şu sebeple okulda tüm gün kursum var.

6. Kitap, annesinden ayrılan bir çocuğun hayatla mücadelesi anlatılıyor.
⇒ Kitap, annesinden ayrılan bir çocuğun hayatla mücadelesini anlatılıyor.

7. Biz gezmesini sevmeyen bir milletiz.
⇒ Biz gezmeyi sevmeyen bir milletiz.

8. Bahar erişince kuşlar ağaçlarda ötüyorlar.
⇒ Bahar erişince kuşlar ağaçlarda ötüyor.

9. Tuna ve Ideal aşağı yukarı iki üç saattir yolda.
⇒ Tuna ve Ideal iki üç saattir yolda.

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 260. Sayfa Cevapları

9. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

a) Dünya Etik Haftası ve Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile ilgili posteri inceleyiniz.

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 261. Sayfa Cevapları

b) Dünya Etik Haftası ile ilgili bir kompozisyon yarışmasına katılacağınızı düşünün. Afişten yola çıkarak bir {yazı} yazınız.

CEVAP: ETİK HAFTASININ ÖNEMİ

İnsan var oluşundan beri içinde “ahlâki” kaygısı taşımıştır. Kendisine iyi ve kötünün ne işe yaradığını sormuştur. Bütün bu sorular bizi  ahlâki teriminin evrenselliğine ve 2008 yılından beri kutlanan “Etik Haftası”na getirmiştir.

İnsanoğlu tarihin her aşamasında başka bireyler, cemiyet, kurumlar ve çevre ile münasebet içinde olmuştur. Bu ilişkilerin sıhhatli bir şekilde devam edebilmesi için gereksinim duyulan düzenlemelerin fazla azca bir kısmı “yazılı hukuk” tarafınca sağlanabilmektedir. Yazılı hukuk tarafınca düzenlenmeyen ilişkilerin sıhhatli olabilmesi kişinin taşımış olduğu ahlâki terimi ile mümkündür. Bilhassa halk görevlilerin ahlâki ilkelerine uyması işleyiş açısından fazla önemlidir. Bu ilkelerden bazıları; saygı, nezaket, itimat, doğruluk, ayrımcılık yapmamak, halk mallarını korumak, savurganlıktan kaçınmak, saydamlık ve halka hizmet bilincidir.

Hepimiz bilinçsiz ve sorumsuz devinim etmenin insanlara, kurumlara ve çevreye ziyan verdiğine şahit olmuşuzdur. Bu durumun önemini kavramak ve ahlâki ilkeleri anımsamak için Etik Haftasını her yıl 25-31 Mayıs tarihlerinde kutlarız.

Haber Kaynağı

YORUMLAR

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 248-249. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

HIZLI YORUM YAP

MEBhaber.NET'e üye olun

Zaten üye misiniz ? Buraya tıklayarak Üye girişi sağlayabilirsiniz.

MEBhaber.NET'e giriş yapın

Henüz üye değil misiniz ? Buraya tıklayarak Üye olabilirsiniz.

küçükçekmece araç kiralama eyüp evden eve nakliyat