>

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 52-53-54-55-56-57-58-59. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

cevaplar

 

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 52-53-54-55-56-57-58-59. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

2020-2021 Öğretim Senesi 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 2. Tema MİLLÎ MÜCADELE VE ATATÜRK Sayfa 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 “Atatürk ve Müzik” Metni Etkinlik Cevapları

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 52. Sayfa Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Kendinizi bir sanat dalıyla ifade etmek isteseniz hangi sanatı seçerdiniz? Niçin?
CEVAP: Resim sanatını seçerdim. Bundan dolayı fotoğraf sanatında renkler ve şekiller vardır. Renkler ve şekillerle fazla şey anlatılabilir.

2. Atatürk’ün sanata ve sanatçıya ehemmiyet vermesinin sebebi sizce neler olabilir?

CEVAP: Sanatçı yapmış olduğu sanatla topluma ışık meblağ, yönlendirir. Aynı zamanda sanat insanların güzel duyu algısının gelişmesini ve geniş bir fikir yaşamına haiz olmasını sağlar. Atatürk de bu nedenlerden dolayı sanata ehemmiyet vermiş olabilir.

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 56. Sayfa Cevapları

1. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Anlamı verilen kelime ve kelime gruplarını bulunuz. Boşluklara uygun harfleri yerleştiriniz.

 • DAMGA VURMAK: İz bırakmak.
 • EVRENSEL: Tüm insanlığı ilgilendiren.
 • TASDİKLEMEK: Onaylamak.
 • İHTİMAM: Itina.
 • FASIL: Peşrev, nakış, şarkı, çalgı semaisi vb. parçaların belli bir sıraya gore çalınıp söylenmesi.
 • AMATÖR: Bir işi iş yada alan uzmanı olmadan icra eden.
 • MALUM: Bilinen, belli.
 • İŞTİRAK ETMEK: Katılmak.
 • NEZDİNDE: Yanında, huzurunda, nezaretinde.
 • NABIZ YOKLAMAK: Niyetini, düşüncesini, eğilimini anlamaya çalışmak.
 • ENTERESAN: İlgi çekici, enteresan.
 • İCRA ETMEK: Yapmak.

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 57. Sayfa Cevapları

2. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

“Atatürk ve Müzik” metninden hareketle aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. Musiki inkılabının en büyük hedefi nedir?

CEVAP: Klasik Türk müziğinin evrensel boyutlarda bir müzik türü hâline gelebilmesi ve fazla sesli müziğin Türk halkına benimsetilmesidir

2. Atatürk’ün müziğe alaka duymasında etkili olan kimdir? Nasıl etkili olmuştur?

CEVAP: Etkili olan Mantesquieu’dur. Montesquieu “Kanunların Ruhu” adlı eserinin bir yerinde, müzikte yapılacak en minik bir değişikliğin devletin yapısında da değişim yapılmasını gerektirdiğini anlatmaktadır.
3. Atatürk’ün iyi bir müzik bilgisine haiz olmasında neler etkili olmuştur?

CEVAP: Atatürk’ün Harp Akademisi’nde dostlarıyla yapmış olduğu fasıllar müzik bilgisine haiz olmasında etkili olmuştur.

4. Atatürk’ün sevilmiş olduğu türküler nedir?

CEVAP: En sevilmiş olduğu türküler içinde, “Aliş’imin Kaşları Kare, Atladım Bahçeye Girdim, Ayağına Giymiş Sedef Nalini, Bülbülüm, Dağlar Dağlar, Gide Gide Yarelerin Derildi, Köşküm Var Deryaya Karşı, Maya Dağ’dan Kalkan Kazlar, Manastır, Şahane Gözler, Yemenimin Uçları, Zeynep” şeklinde türküler yer almıştır.

5. Atatürk, müzik inkılabını gerçekleştirmek için hangi emek harcamaları yapmıştır? Açıklayınız.
CEVAP: O,ilk adımını müzik eğitimi ve bu eğitimi veren kurumların oluşturulması şeklinde belirlemiştir. Nitekim verilen uğraşlar sonuçsuz kalmamış ve devinim 1934’te Ankara’da bir konservatuvarın oluşturulmasıyla hız kazanmıştır. Yurt haricinde müzik eğitimlerini tamamlayarak dönen gençlerle tanışmış ve onlara akşam yemeklerinde yer vermiştir. Batı’dan getirilen müzik kültürünü ayrıntılarına kadar öğrenmek istemiştir. Yerli ve yabancı kişilerle görüşmeye, münakaşaya, ehemmiyet vermiştir.

6. Siz olsaydınız insanların sanata ihtiyaç duyulan önemi vermesi için hangi emek harcamaları yapardınız?

CEVAP: Sanat sokakları yapardım. İnsanlar bu sokaklardan geçerken etraftaki resimleri inceler, müzisyenlerin çaldırmış olduğu müzikleri dinlerdi. Böylece sanatı merak ederlerdi. Her yaştan insanoğlunun gelebileceği sanat okulları açardım. Böylece her insan kendini geliştirmek için istekli olurdu.

3. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

a) Aşağıdaki yargılardan okuduğunuz metnin tür özelliklerini yansıtanları işaretleyiniz.

3. ETKİNLİK
b) Okuduğunuz metnin türü: Makale

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 58. Sayfa Cevapları

4. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Aşağıda Atatürk’ün özdeyişleri verilmiştir. Bu özdeyişlerin konusunu örnekteki şeklinde yazınız.

“Dünyada her şey için, uygarlık için, yaşam için, muvaffakiyet için en hakiki mürşit ilimdir, fendir.” —>Bilimin Önemi
“Ben gerektirme etmiş olduğu vakit en büyük hediyem olmak suretiyle Türk milletine canımı vereceğim.” —>Millet Sevgisi

“Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk hâlinde yaşatır ya da tutsaklık ve sefalete terk eder.” —> Eğitimin Önemi

“Ey yükselen yeni kuşak! Gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu sonsuza kadar yaşatacak olan sizlersiniz.” —>Gençliğe Itimat

“Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi kâfi değildir. Muhakkak ufkun ötesini de görmesi şarttır.” —>İleri Görüşlülük
“Hepiniz milletvekili olabilirsiniz, vekil olabilirsiniz, hatta cumhurbaşkanı olabilirsiniz lakin bir sanatkâr olamazsınız.” —>Sanatın Önemi

5. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Derse hazırlık bölümünde araştırdığınız Atatürk’ün Türk dili üstüne yapmış olduğu çalışmalarla ilgili planlama tablosunu sunumunuzdan evvel doldurup sunumunuzu gerçekleştiriniz.

Sunumun mevzusu nedir? Atatürk’ün Türk Dili Üstüne Yaptığı Emek harcamalar
Sunumun mesajı ne olacak? Atatürk Türk diline ehemmiyet vermiştir.
Sunumu kimlere yapacaksınız? Arkadaşlarım ile
Sunumu nerede yapacaksınız? Sınıfımızda
Sunum için hangi araçları (etkileşimli tahta, projeksiyon, ses kayıt aleti, fotoğraflar vb.) kullanacaksınız? Projeksiyon, çeşitli kartpostallar
Sunum için hangi informasyon kaynaklarından (kitap, web vb.) yararlanacaksınız? Kitap, mecmua, web, belgesel

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 59. Sayfa Cevapları

6. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Aşağıdaki cümlelerde geçen fiilimsileri bulup türlerini belirleyerek uygun bölümleri işaretleyiniz.

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 59. Sayfa Cevapları

7. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

a) Aşağıdaki matematik ve geometri terimlerini dilimize Atatürk kazandırmışır. Bu sözcükleri inceleyiniz.

b) “Vatan sevgisi temalı kitabımı başka bir perspektifle yazdım. Objektif bir değerlendirme yapılırsa trend kitaplar içinde yer alacağına inanıyorum.”
Yukarıdaki cümlelerde geçen yabancı sözcüklerin altını çiziniz. Bu sözcükleri ve Türkçe karşılıklarını alttaki boşluklara yazınız.

 • perspektif —–> nazar açısı
 • objektif ——-> nesnel
 • trend ———-> eğilim

GELECEK DERSE HAZIRLIK

• Çanakkale Savaşı temalı anılar derleyip sınıfa getiriniz.
CEVAP: Anzak askerlerinin çarpıştıkları yerlerde su yoktu. Türk cephesi ise su bakımından fazla iyi durumda idi. Türk hatlarının gerisinden tenekelerini su doldurup katırla cepheye devinim eden saka (su taşıyıcı)lar yollarını şaşırınca kendilerini iki Anzak erinin karşısında buldular. Bu iki er, susuzluktan, karşılarında su dolu tenekeleri görünce tüfeklerini yere bırakarak derhal koşup su içmeye başladılar. Bu fırsattan yararlanan Türk eri, düşman erlerinin tüfeklerini aldı ve kendilerini de önüne ilave edip komutanına götürdü. Bu er, Kuzey Cephesi Komutanı Esat Paşanın huzuruna çıkarıldığında ‘’Komutanım ben bu adamlara su verdim, kana kana içtiler’’ şeklinde konuştu. Türk askerlerinin düşmanın bile susuzluktan ölmesini razı olmayışından fazla memnun kalan ve duygulanan Esat Paşa, erin sırtını sıvazlayıp kendisine bolca bahşiş verdirtti.

• Çanakkale Savaşı’nın Türk tarihindeki önemi ile ilgili araştırma yapınız.

CEVAP:Çanakkale Savaşı, Türk ulusunun bağımsızlık ve özgürlük söz mevzusu olduğunda ne denli kesin ve kahraman bulunduğunu sonsuza dek anımsatacaktır. Bundan dolayı Türk ordusu üstün savaş taktiklerini, tabanca gücü bakımından fazla üstün bir güce karşı ustalıkla kullanmıştır. Bununla birlikte dünya harp zamanı, Çanakkale’de Türk askerinin insancıllığını harp alanlarında bile yitirmediğine, düşmanına dahi acıma gösterebildiğine tanık olmuştur.


Etiket: 8 sinif turkce sayfa 56, 8 Sınıf türkce ders kitabı sayfa 59 cevapları, atatürk ve musiki metni cevabi

Haber Kaynağı
Türkiyenin en büyük evden eve taşıma web sitesine hoş geldiniz linklere tıklayıp sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
evden eve nakliyat firmaları
üsküdar evden eve nakliyat
kadıköy evden eve nakliyat
kağıthane evden eve nakliyat

YORUMLAR

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 46-47-48-49-50-51. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

HIZLI YORUM YAP

MEBhaber.NET'e üye olun

Zaten üye misiniz ? Buraya tıklayarak Üye girişi sağlayabilirsiniz.

MEBhaber.NET'e giriş yapın

Henüz üye değil misiniz ? Buraya tıklayarak Üye olabilirsiniz.

küçükçekmece araç kiralama eyüp evden eve nakliyat