>

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 60-61-62-63-64-65-66-67. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

cevaplar

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 60-61-62-63-64-65-66-67. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

2020-2021 Öğretim Senesi 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 2. Tema MİLLÎ MÜCADELE VE ATATÜRK Sayfa 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 “Kınalı Ali’nin Mektubu” Metni Etkinlik Cevapları

 

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 60. Sayfa Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Öğretmeninizin dinleteceği “Çanakkale Türküsü”nün size hissettirdiklerini anlatınız.

CEVAP: Bu türküyü dinlediğimde yurt sevgisinin insana yaptırdığı fedakarlıkları düşündüm. Bu harpte neredeyse çocuk yaşta kişiler savaştı. Vatan toprağını korumak için savaşım ettiler. O denli fazla şahıs şehit düştü ki bunu ifade etmek mümkün değil. Bu türkü Çanakkale’nin hangi acılarla kazanıldığını konu alıyor. Dinlerken fazla duygulandım.

2. Çanakkale Savaşı ile ilgili bildiğiniz bir hikâye var ise arkadaşlarınızla paylaşınız.

CEVAP: Edincikli Mehmet Er’in bir top mermisinin parçaladığı konumdan kanlar içinde bir et parçası sarkmaktadır.Yalvarırcasına:
“Komutanım ne olur şu kolumu kes!”
Sağ eliyle yakaladığı ve tuttuğu sarkık kola bakan Teğmen donmuştur. Edincikli Mehmet Er tek ve güvenli sesi ile tekrarlar:
“Allah Aşkına, Allah Rızası için kes şu kolumu!!!”
Bu tanrısal cümleleri buyruk benzer biçimde işiten Teğmen Saip, bıçağı kola vurur. Gık bile dememiştir, Edincikli Mehmet. Bir sağ elindeki kola, bir ileride Allah! Allah! nidaları içinde çarpışan erlere bakar ve kolu fırlatır: “Bu kol vatana feda olsun,” der. Yerdeki et parçalarından başını kaldıran Teğmen’in karşısında kimse yoktur.  Edincikli Mehmet, çoktan kolunun öcünü almak için yurt için Allah için atak saflarına katılmıştı. Alayların içine karışır, teke tek vuruşur. Onu durdurmak mümkün değil artık, tekrar harikalar gösterir, bire bir dövüşür, bire on dövüşür, bire yüz dövüşür… Allah’ın yardımıyla haklamadığı kafir kalmaz.Ama kaderden kaçılmaz ki! Kolunun kopmasıyla kaybetmiş olduğu kan onu halsiz düşürmeye başlamış Edincikli’ye şimdi de şehitlik mertebesi ekleniyordu. Güzel yüzü soldu, sarardı, canı teninden süzüldü… Gözü dünyaya kapanmış oldu…

 

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 62. Sayfa Cevapları

1. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Metinde geçen bazı sözcüklerin anlamları aşağıda verilmiştir. Verilen anlamlarla sözcükleri eşleştiriniz.

 1. denetlemek
 2. kına
 3. orak
 4. kaza
 5. bölük
 6. özlem
 7. üsteğmen
 8. er
 9. şehit
 10. cephe
 11. cümle
 12. name
 13. süngü

( 1 ) Bir işin doğru ve usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığını incelemek, murakabe etmek, teftiş etmek, denetim etmek.
( 4 ) İlçe, kaymakamlık.
( 7 ) Orduda rütbesi teğmenle yüzbaşı içinde olan subay.
( 6 ) Hasret.
( 11 ) Tümce.
( 12 ) Bir şey haber vermek, sormak, istemek yada duyguları bildirmek için birine çoğunlukla posta yöntemiyle gönderilen, zarfa konulmuş yazılı kâğıt, name.
( 10 ) Üstünde savaşın sürdüğü bölge.
( 9 ) Kutsal bir ideal yada inanç uğrunda ölen kimse.
( 3 ) Yarım çember biçiminde yassı, ensiz ve keskin metal bir bıçakla, buna bağlı bir saptan oluşan ekin, ot vb. biçme aracı.

( 8 ) Rütbesiz asker, nefer.
( 13 ) Tüfek namlusunun ucuna takılan minik kılıç biçiminde delici tabanca.
( 5 ) Takımlardan oluşan, üçü yada dördü bir tabur oluşturan ve diğer birliklerin temeli sayılan birlik.
( 2 ) Kına ağacının kurutulmuş yapraklarından elde edilmiş, saç ve elleri boyamakta kullanılan toz.

 

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 63. Sayfa Cevapları

2. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Aşağıdaki deyimleri anlamlarıyla eşleştiriniz. Deyimleri birer cümlede kullanınız.

 1. kına yakmak
 2. sona dönmek
 3. dalga geçmek
 4. merhaba etmek
 5. büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpmek

( 3 ) Eğlenmek, alay etmek.
Cümlem:Onun bu elbisesiyle dalga geçtiler.

( 2 ) Geldiği yere gitmek.
Cümlem:Kütüphanenin kapalı bulunduğunu görünce sona döndüm.

( 1 ) Kınayı su ile karıştırıp cıvık kıvamına getirerek boyanacak yere sürmek.
Cümlem: Annesi gözyaşları içinde kızının eline kına yaktı.

( 5 ) Saygı ve sevgi göstermek.
Cümlem: Mektubuna büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öptüğünü de yazdı.

( 4 ) Uzakta olan birine esenlik dilemek.
Cümlem: Memleketteki her insana merhaba ediyorum.

3. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

“Kınalı Ali’nin Mektubu” metni ile ilgili sorular oluşturunuz. Oluşturduğunuz soruları arkadaşlarınıza yöneltiniz.

Soru: Kınalı Ali sebep annesine kardeşinin saçına kına yakmamasını söylüyor?

Soru: Askerler sebep Gelibolu Cephesi’ne sevinçle gidiyorlar?

Soru: Annesi, Kınalı Ali’nin saçına sebep kına yakmıştır?

 

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 64. Sayfa Cevapları

4. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

“Kınalı Ali’nin Mektubu” metnine gore aşağıdaki boşlukları doldurunuz.

Kınalı Ali’nin Mektubu

Anlatıcı: Üçüncü tekil kişi (Gözlemci anlatıcı)

Kahramanlar: Üsteğmen Faruk, Kınalı Ali, Ali’nin arkadaşları, Ali’nin anne-babası

Yer: Gelibolu cephesi/Çanakkale

Zaman: Çanakkale Savaşı yılları (1915-1916)

Olay: Üsteğmenin Ali’nin saçındaki kınayı sorması, cephe arkadaşlarının Ali ile dalga geçmesi, Ali’nin mektubunda annesine kına yakmasının sebebini sorması, Gelibolu cephesinde savaşanların şehit düşmesi, Ali’ye gelen cevabın komutan tarafınca okunması.

5. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Aşağıdaki metni okuyun. Metinde geçen geçiş ve bağlantı ifadelerinin altlarını çizip bu ifadelerin anlatıma olan katkısını yazınız.

Gençlik terimi, biyolojik anlamda kullanıldığı vakit şüphesiz ki belli bir yaş periyodunu ifade eder. Atatürk, gençlere verdiği önemi ilk olarak 19 Mayıs tarihini “Gençlik ve Spor Bayramı” armağan ederek göstermiştir. Atatürk, gençlerin bilhassa sağlam ve müspet bir karakter taşımalarını önemsemiştir.
Özetlemek gerekirse Atatürk gençliği, bir düşünce gençliği, bir ideal gençliği oluşturmalıdır. Son olarak diyebiliriz ki ilkelere bağlı, çalışkan ve yurtsever bir gençlik Atatürk’ün idealiydi.

CEVAP: Bu ifadeler anlatımın destekleyici ve açıklayıcı olması için kullanılmıştır. Birkaç tanesi de sonucu belirtmek ve mevzuyu özetlemek için kullanılmıştır.

 

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 65. Sayfa Cevapları

6. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Aşağıdaki mektubu okuyun. Mektupta geçen fiilimsileri bulup türlerini belirleyerek uygun bölümlere yazınız.

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 65. Sayfa Cevapları

İsim-Fiil: inanmanızı, iyileşmeniz, gülümsemeye, yenilemekten

Ödat-Fiil: aldığım, duygulanmış, beslediğim, edecek, görünmüş olduğu, yitirmemiş, olan, beslediğimiz, başladığı

Zarf-Fiil: olarak, öğrenince, yararlanarak

7. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Derse hazırlık bölümünde araştırdığınız Çanakkale Savaşı anılarından sizi en fazla etkileyeni anlatınız.

CEVAP: Anzak askerlerinin çarpıştıkları yerlerde su yoktu. Türk cephesi ise su bakımından fazla iyi durumda idi. Türk hatlarının gerisinden tenekelerini su doldurup katırla cepheye devinim eden saka (su taşıyıcı)lar yollarını şaşırınca kendilerini iki Anzak erinin karşısında buldular. Bu iki er, susuzluktan, karşılarında su dolu tenekeleri görünce tüfeklerini yere bırakarak derhal koşup su içmeye başladılar. Bu fırsattan yararlanan Türk eri, düşman erlerinin tüfeklerini aldı ve kendilerini de önüne ilave edip komutanına götürdü. Bu er, Kuzey Cephesi Komutanı Esat Paşanın huzuruna çıkarıldığında ‘’Komutanım ben bu adamlara su verdim, kana kana içtiler’’ şeklinde konuştu. Türk askerlerinin düşmanın bile susuzluktan ölmesini razı olmayışından fazla memnun kalan ve duygulanan Esat Paşa, erin sırtını sıvazlayıp kendisine bolca bahşiş verdirtti.

 

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 66-67. Sayfa Cevapları

8. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

a) Aşağıdaki Çanakkale broşürünü inceleyiniz.

b) Broşürden ve derse hazırlık bölümünde yaptığınız araştırmadan faydalanarak “Çanakkale Savaşı’nın tarihimizdeki önemi” ile ilgili bilgilendirici bir metin yazınız. Yazınıza uygun bir başlık koyunuz.

CEVAP: ÇANAKKALE GEÇİLMEZ

Çanakkale Savaşı Birinci Dünya Savaşı’nın dönüm noktalarından biri olmuştur. Çanakkale’de kazanılan bu zafer tarihimizdeki en büyük gurur kaynaklarından biridir.

Çanakkale Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu pek dahil açıcı değildi. Savaşa düşman devletler tanklarla, kuvvetli donanmalarla ve gelişmiş silahlarla katılırken Türk askerinde yalnız top ve tüfek bulunuyordu.  Zaten onlara savaşı kazandıran top ve tüfek değil, yurt aşkı ve inanç olmuştur. Vatan için eli tabanca tutan hepimiz cephede düşmanla çarpışmıştır. Bu harpte 253 bin şehit düşmüştür ve bu şehitlerden pek bir çok da çocuk yaştadır. Öyleki ki savaşın sürdüğü yıl Harp Okulu’ndan kimse mezun olmamıştır. Bütün bu zorluklara karşın kazanan Türk milleti ve onun yurt sevgisi olmuştur.

Çanakkale Savaşı Anadolu halkının kararlılığını ve azmini gözler önüne sermiştir. Dünya tarihinin sayfalarına “Çanakkale Geçilmez!” yazdırmıştır. Çanakkale Türk tarihinin altın zaferi olmuştur.


Etiket: 4 derslik türkçe ders kitabı sayfa 60 61 62 63 64 65

Haber Kaynağı

YORUMLAR

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 52-53-54-55-56-57-58-59. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

HIZLI YORUM YAP

MEBhaber.NET'e üye olun

Zaten üye misiniz ? Buraya tıklayarak Üye girişi sağlayabilirsiniz.

MEBhaber.NET'e giriş yapın

Henüz üye değil misiniz ? Buraya tıklayarak Üye olabilirsiniz.

küçükçekmece araç kiralama eyüp evden eve nakliyat