>

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 80-81-82-83-84-85-86-87. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

cevaplar

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 80-81-82-83-84-85-86-87. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

2020-2021 Öğretim Senesi 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 3. Tema BİLİM VE TEKNOLOJİ Sayfa 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 “Gündelik Hayatımızda E-Hastalıklar” Metni Etkinlik Cevapları

 

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 80. Sayfa Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Teknoloji bağımlılığı diyince aklınıza ne geliyor? Açıklayınız.

CEVAP: Teknoloji bağımlılığı diyince aklıma ilgili kişinin bir teknolojik cihazla toplumsal yaşamını ve kişiliğini etkileyecek kadar çok vakit geçirmesi geliyor.

2. Günde ne kadar zamanınızı cep telefonuyla ya da bilgisayar başlangıcında geçiriyorsunuz? Bu süre sizce ne kadar olmalıdır?

CEVAP: Günde otuz dakika cep telefonuyla, üç saat kadar da bilgisayar başlangıcında vakit geçiriyorum. Bence insanoğlu ihtiyacına gore süre belirlemelidir. Yani bir öğrenci cep telefonunu kontakt için, bilgisayarı da informasyon ve kültür deposu olarak 1-1,5 saat kadar kullanmalıdır.

 

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 82. Sayfa Cevapları

1. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Anlamı verilen kelime ve kelime gruplarını bulunuz. Boşluklara uygun harfleri yerleştiriniz.

  • ARZ ETMEK: Sunmak.
  • SOSYOLOJİK: Toplum bilimsel.
  • HAD SAFHA: İleri evre.
  • TÜREMEK: Oluşmak, ortaya çıkmak, meydana çıkmak.
  • DİJİTAL: Verileri bir ekran üstünde elektronik olarak gösteren.
  • ASOSYAL: Sosyal olmayan.
  • İTİBAR ETMEK:Saygı göstermek, saymak, kıymet vermek.
  • ZEDELEMEK: Hafifçe yaralamak.
  • KEZA: Aynı şekilde.
  • BAĞIMLI: Başka bir şeyin istemine, gücüne yada yardımına bağlı olan, özgürlüğü, özerkliği olmayan, doğal olarak.

2. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

“Gündelik Hayatımızda E-Hastalıklar” metninden hareketle aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. Bireyleri, teknoloji bağımlısı durumuna getiren etkenler nedir? Açıklayınız.

CEVAP: İnternet teknolojisinin gelişim göstermesi, akıllı telefon ve tablet kullanımının yaygınlaşmasıyla bireyler teknoloji bağımlısı durumuna gelmişlerdir.

2. “Dijital bağımlılık” neleri içermektedir? Çevrenizde dijital bağımlılığı olan insanoğlu var mı?

CEVAP: Dijital bağımlılık, başta teknolojik vasıta ve uygulamaların günlük yaşantımıza menfi etkilerini, Internet bağımlılığını, cep telefonu bağımlılığını, toplumsal medya bağımlılığını ve dijital oyun bağımlılığını içermektedir. Çevremde dijital bağımlılığı olan insanoğlu var. Bazen hiçbir şekilde telefonunu bırakmayan akrabalarımı görüyorum.

3. Dijital dönemin en yaygın e-hastalığı nedir? Bu hastalığın neticeleri nedir?

CEVAP: Dijital dönemin en yaygın e-hastalığı phubbing’dir (fabbing). İBu hastalık, akıllı telefon bağımlılığı olarak da bilinmektedir. Akıllı telefonlarını devamlı elinde tutan kullanıcılar, karşısındakinin söylediklerine odaklanmak yerine telefon ekranlarına dikkatlice bakmakta ve karşısındaki kişiyi önemsememektedir.

4. “Siberkondria” hastalığına yakalananlar neler yapmaktadırlar? Açıklayınız.

CEVAP: Bu hastalığa yakalananlar her bir sıhhat problemini internetten araştırmakta ve doktorlara saygınlık etmemektedirler. Bu vaziyet önlenemez sıhhat problemlerine sebep olmakta ve tedavi sürecini zedelemektedir.

 

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 83. Sayfa Cevapları

5. E-hastalığa yakalanmış kişiler sizce bu hastalıktan nasıl ne şekilde kurtulabilirler? Açıklayınız.

CEVAP: E-hastalıklarla kafa etmenin en esas yolu akıllı telefon orucudur. Akıllı telefon orucu, toplumsal medyaya erişimi engelleyeceği için fert sosyalleşmeye daha çok vakit bulabilmektedir. Elektronik herhangi bir cihazın kullanılmaması ise dijital detoks sağlayacak. Böylece fert dinlenerek mola verebilecektir. Keza bilgisayar ve web kullanımının sınırlandırılması ve değişik saatlere kaydırılması da e-hastalık tedavisinde kullanılan bir başka yöntemdir.

6. Hayalet titreşim hastalığının emareleri nedir? Çevrenizde bu emareleri gösteren bir tanıdığınız var mı?

CEVAP: Hayalet titreşim, cep telefonlarıyla yaygınlaşan bir e-hastalıktır. Telefonlarının çalmadığını, devamlı titrediğini hisseden kullanıcılar bu hastalığa yakalanmış anlamına gelir. Çevremde bu emareleri gösteren biri yok.

3. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Aşağıdaki ifadelerden hangisi okuduğunuz metinden çıkarılamaz? İşaretleyiniz.

( ) Teknoloji bağımlılığı minimum madde bağımlılığı kadar tehlikelidir.
( ) E-hastalıklar teknoloji ve toplumsal medyanın yaygınlaşmasıyla ortaya çıkmıştır.
( X ) E-hastalıklar basit tedavi edilir.
( X ) E-hastalıklara en fazla gençler yakalanır.
( ) “Akıllı telefon bağımlılığı” bireylerin asosyalleşmesine sebep olur.
( X ) E-hastalıklarla kafa etmek için ailemizden yardım alabiliriz.

4. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

“Gündelik Hayatımızda E-Hastalıklar” metninde koyu ve değişik {yazı} karakteri ile yazılmış kelime ve kelime gruplarını tespit ediniz. Yazı karakterini bu şekilde kullanmanın amacı ne olabilir?

CEVAP: “E-hastalıklar” sözcük frubu ve hastalık adları koyu ve değişik {yazı} karakteri ile yazılmıştır. Bunun sebebi bu yazıları dikkat çekici yapmak olabilir. Şu sebeple öbürlerinden değişik yazılan kelimeler daha acele ve basit algılanır. Böylece okuyucunun aklında daha çok kalır.

 

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 84. Sayfa Cevapları

5. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Paragraftaki ifadeleri kullanan şahıs hangi türde yazılar yazmaktadır? Alttaki boşluğa yazınız.

Yazar ………….fıkra………… türünde yazılar yazmaktadır.

6. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

a) “Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması” ile ilgili grafiği inceleyeniz.

b) Grafiğe gore doğru olan bilgilerin başına “D”, yanlış olan bilgilerin başına “Y” yazınız.

( Y ) 16-74 yaş grubu bireylerde 2016 senesinde web kullanımı bilgisayar kullanımına gore daha azdır.
( Y ) 16-74 yaş grubu bireylerde bilgisayar kullanımı 2011 senesinde %50’nin üzerindedir.
( D ) Grafiğe gore web erişimi imkânı olan hanelerin oranı nihayet üç yılda artmıştır.

 

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 85. Sayfa Cevapları

7. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Öğretmeninizin, aşağıdaki e-postayı ailenize gönderdiğini düş ediniz. Okuduğunuz e-postaya gore soruları yanıtlayınız.

1. E-postanın muhteviyatında hangi sorundan bahsedilmiştir?

CEVAP: E-postada webin doğru kullanılmadığı takdirde bağımlılık yaratacağından bahsedilmektedir.

2. Veliniz e-postadaki bu soruna nasıl ne şekilde bir çözüm bulabilir? Açıklayınız.

CEVAP: Veliler cep telefonu, bilgisayar benzer biçimde cihazların kullanımını kısıtlayarak buna çözüm bulabilir.

 

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 86. Sayfa Cevapları

8. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Derse hazırlık bölümünde araştırdığınız mevzu ile ilgili münazara yapmak için gruplara ayrılınız. Aşağıdaki yargılardan birini seçiniz. Jüri üyelerini belirleyiniz. Grup sözcüsü belirleyiniz. Grubunuzun düşüncelerini aşağıdaki ölçütlere gore başka gruba karşı savunmaya çalışınız.

1. Grup: Teknoloji yararlıdır.
2. Grup: Teknoloji zararlıdır.

CEVAP: Münazara metinlerini aşağıdaki bağlantıları kullanarak görebilirsiniz.

Teknolojinin Yararları İle İlgili Münazara Metni

Teknolojinin Zararları İle İlgili Münazara Metni

9. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Aşağıdaki görseli yorumlayarak görselle ilgili görüşlerinizi bir paragraf şeklinde yazınız.

CEVAP: Günümüzde insanların yaşamı cep telefonundan ibaret hale gelmiştir. İnsanlar kendilerini o minik dikdörtgen şekle adeta hapsetmiştir. Bütün luğu ve üzüntüsü cep telefonundaki uygulamalar olmuştur. Bu nedenle kişiler, kendilerine gerçek olmayan bir dünya yaratmakta ve gerçek yaşamda uzaklaşmaktadır. Zamanlarını gerçek olmayan şeyler için harcamaktadır. Herkesin haiz olduğu varlıklar telefondaki bu minik simgeler haline gelmiştir. Halbuki cep telefonu tamamımız için bilgiye yada sevdiklerimize ulaşmak için bir vasıta olmalıdır.

 

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 87. Sayfa Cevapları

10. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Aşağıdaki cümlelerdeki özne ve yüklemlerin altını çiziniz.

CEVAP: Özneler mavi, yüklemler yeşil renkte yazılmıştır.

Bireyler, teknoloji bağımlısı durumuna gelmişlerdir.
Dijital bağımlılık; web bağımlılığını, cep telefonu bağımlılığını içermektedir.
• Dinlenme saatleri esnasında bile akıllı telefonlar ile uğraşırlar. (Özne: onlar)
Birfazla kullanıcının yakalandığı bir e-hastalıktır elektronik uykusuzluk.
Akıllı telefonlarını devamlı elinde tutan kullanıcılar, karşısındaki kişiyi önemsememektedirler.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Hulusi Behçet, Gazi Yaşargil, Afet İnan, Oktay Sinanoğlu ve Sabiha Gökçen ile ilgili araştırma yapınız.

Hulusi Behçet: Türk Dermatoloji Uzmanı ve ilim adamıdır. 25 senelik iş hayatındaki çalışmalarını ve bu çalışmalardan elde etmiş olduğu bulgularını 1947 senesinde Cenevre’de meydana getirilen Uluslararası Tıp Kongresi’nde deklare etti. Açıklamaları ile bilinmeyen bir hastalığın etkeninin özel bir virüs bulunduğunu ispatladı. Daha sonrasında Zürih Tıp Fakültesi’nin dermatoloji profesörlerinin ve kongreye katılan uzmanların da tasdik vermesi sonucu Behçet Hastalığına “Mörbus Behçet” adı verildi.

Gazi Yaşargil: 30 Ekim 1967 tarihinde, cerrahi mikroskop kullanarak ilk beyin ameliyatını gerçekleştirmiş oldu. Bu başarısı ile nöroloji dünyasında kendinden bahsettirmeye başlamış olan Yaşargil, cerrahi alanında kullanılan ekipmanlar ile ilgili yapmış olduğu emekler sonunda cerrahi alanına yüzer mikroskop ve anjiyografi benzer biçimde mühim katkılarda bulunmuş oldu. Beyin ameliyatlarında kullandığı mikroskop fazla önemlidir. Amerika Birleşik Devletleri’nde yapmış olduğu bilimsel emekler, buluş etmiş olduğu tıbbi cihazlar ve tedavi şekillerinden dolayı “Yüzyılın Beyin Cerrahı” seçilmiş, adına üniversitelerde kürsü kurulmuştur. Ayrıca kendisine Türkiye Cumhuriyeti Üstün Hizmet Madalyası verilmiştir.

Afet İnan: Atatürk’ün isteği üstüne 3 Nisan 1930 tarihinde Türk Ocağı’nda Türk kadınlarının seçim haklarına ilişkin bir konuşma verdi.  Türk Tarih Heyeti’nin 16 kişilik kurucu üyeleri içinde yer aldı. Afet İnan, 1950 yılından sonrasında Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Devrimi mevzularında Ankara Fen Fakültesi’nde, Hacettepe Üniversitesi’nde, Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde, Ankara Harp Okulu’nda dersler verdi. 1961-1962 yıllarında Birleşik Krallık’ta incelemeler yapmış oldu. 1955-1979 içinde da UNESCO Türkiye Milli Komisyonu’nda Türk Tarih Kurumu’nu temsil etti. Ankara Üniversitesi Türkiye Cumhuriyeti ve Türk devrim zamanı kürsüsü başkanlığını yapmış oldu.

Oktay Sinanoğlu:  Türk kimyacı, moleküler biyofizikçi ve biyokimyacı Türk ilim insanıdır. Kimya alanında tam profesörlük unvanı alarak, 20. yüzyılda Yale Üniversitesi’nde “tam profesörlük” unvanını en genç yaşta kazanan ikinci öğretim üyesi olduğu açıklandı. 1964 senesinde Yale Üniversitesi’nde kuramsal kimya bölümünü kurdu. 1988 senesinde, laboratuvar ortamında birleştirilecek olan kimyasalların, birleştirmenin arkasından nasıl ne şekilde tepki vereceklerini öngörebilmek amacıyla, kendi geliştirdiği matematik teorilerine dayanan devrimsel bir metot olan ve “Sinanoğlu İndirgemesi”olarak adlandırılan yöntemini yayınladı. 1975 senesinde çıkartılan özel kanunla devlet tarafınca kendisine Cumhuriyet Profesörü unvanı verildi.

Sabiha Gökçen: Mustafa Kemal’in içsel kızı olan Sabiha Gökçen, Türkiye’nin ilk Türk hanım pilotu ve dünyanın da  ilk hanım harp pilotudur. 1935’te Türk kuşu Sivil Havacılık okuluna girerek havacılığa ilk adımını attı,sonrasında  Rusya’ya giderek, planörcülük eğitimi aldı.25 Şubat 1936’da ilk kez motorlu uçaklarla uçmaya başladı. 1937’de Dersim isyanını bastırmak için meydana getirilen operasyonlara katıldı. Gökçen, buradaki rolüyle dünyanın ilk harp pilotu unvanını aldı.1938’de 5 gün süreyle Balkan turu yapmış oldu. Gökçen bu turla dünyaya da ünü yayılmış ve,”göklerin kızı“olarak tanınmaya adım atmıştır.


Etiket: turkce ders kitabı sayfa 82

Haber Kaynağı

YORUMLAR

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 60-61-62-63-64-65-66-67. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

HIZLI YORUM YAP

MEBhaber.NET'e üye olun

Zaten üye misiniz ? Buraya tıklayarak Üye girişi sağlayabilirsiniz.

MEBhaber.NET'e giriş yapın

Henüz üye değil misiniz ? Buraya tıklayarak Üye olabilirsiniz.

küçükçekmece araç kiralama eyüp evden eve nakliyat