şişli eskort - izmir eskort

>

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 12-13-14-15-16-17-18-19. Sayfa Cevapları

cevaplar

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 12-13-14-15-16-17-18-19. Sayfa Cevapları

2020-2021 Öğretim Senesi 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 1. Tema ERDEMLER Sayfa 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 “İyimserlik ve Kötümserlik Üstüne” Metni Etkinlik Cevapları

 

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 12. Sayfa Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. “İyimser insan her felakette bir fırsat, kötümser insan da her fırsatta bir yıkım görür.” düşüncesine katılıyor musunuz? Neden?

CEVAP: Katılıyorum. Bundan dolayı iyimser bir kimse başına gelen bir kötülükte bile ders almasını bilir, yaşamı müspet yorumlar. Ancak kötümser kişiler güzelliklerde bile bir sorun bulunduğunu düşünür. Hiçbir mevzuda kendini mutlu edecek bir detay göremez.

2. İyimserlik ve kötümserlik kavramlarıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Açıklayınız.

CEVAP: İyimserliğin de kötümserliğin de bir sınırı olmalıdır. İnsanın yaşamı yaşamasını engelleyecek kadar kötümser olmaması, daha çok çalışmasına engel olacak kadar da iyimser olmaması gerekmektedir. İkisinin de ortasında bir yer olursa her şey daha güzel olur.

 

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 14. Sayfa Cevapları

1. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Metinde geçen anlamını bilmediğiniz sözcükleri yazınız. Bu sözcüklerin anlamlarını tahmin ediniz. Tahmininizi sözcüklerin lügat anlamı ile karşılaştırınız.

Romantik: Davranışlarında his ve coşkunun aşırı seviyede tesiri bulunan.

Görgü: Bir kimsenin, yaşayarak ve deneyerek elde etmiş olduğu birikim, tecrübe.

Sinerji:  Bir işi yapmak ve sonuçlandırmak için varılan ortak talep, kuvvet.

2. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Aşağıdaki deyimlerin anlamlarını bulunuz. Deyimleri birer cümlede kullanınız.

1. Göze almak: Gelebilecek her türlü ziyanı ve tehlikeyi evvel kabul etmek.
Cümlem: Bisiklete binerken düşme tehlikesini göze almıştım.

2. Batağa sağlanmak: İçinden çıkılması kuvvet bir durumda olmak.
Cümlem: Ne yazık ki o da kumar batağına saplandı.

3. Göz ardı etmek: Gereken önemi vermemek.
Cümlem: Onun buraya gelebileceğini göz ardı ettik.

 

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 15. Sayfa Cevapları

3. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

“İyimserlik ve Kötümserlik Üstüne” metninden hareketle aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. İnsanları iyimser ya da kötümser meydana getiren sebepler nedir?

CEVAP: Toplumdaki yaşantı çeşitliliği devamlı şekil ve içerik değiştiren vakalar dizisi ile kişilerin yaşama bakışı ve yaşamdan beklentileri, insanların ya iyimser olmalarını sağlıyor ya da kötümser olmalarına sebep oluyor.

2. Yazara nazaran kötümserlere mi iyimserlere mi gereksinim duyarız? Neden?

CEVAP: Kötümserlere gereksinim duyarız. Bundan dolayı kötümserler her tür durumun, olayın insanı kötümserliğe sürükleyecek özelliklerini bulup çıkarmada ustadırlar.

3. İyimserler hangi özelliklere haizdir? Açıklayınız.

CEVAP: İyimserler; akıllıdır, girişkendir, geleceğe ilişkin müspet tasarımlar geliştirir, duyarlıdır, sevecendir, yapıcıdır, çevresine müspet enerji yayar, topluma yaşama luğu verir.

4. “İyimser tayyare yapar, kötümser ise paraşüt.” sözünden ne anlıyorsunuz? Açıklayınız.

CEVAP: İyimser insan her insana yararlı, güzel bir şey ortaya koyar. Kötümser insan ise yararlı ve güzel bir şeyin menfi yönünü ayrım edip önlem alır.

5. Yaşamda iyimserlerle kötümserlerin oranını neler etkisinde bırakır?

CEVAP: Yaşamda iyimserlerle kötümserlerin oranı ülkenin gelişmişlik düzeyiyle, dünyadaki ekonomik dengelerin sarsılıp sarsılmamasıyla, tabii yıkımların olup olmamasıyla yakından ilgilidir.

6. Aile bireylerinizi iyimserlik ve kötümserlik açısından değerlendiriniz.

CEVAP: Kız kardeşim iyimserdir. Annem ve babam kötümserdir. Ben de kötümserimdir, sadece iyimser benzer biçimde gözüküp başkalarının mutlu olmasını isterim.

4. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

a) Aşağıda ‘‘İyimserlik ve Kötümserlik Üstüne’’ metninin türü ile ilgili bilgiler verilmiştir. Bilgilerden metne uygun olanların başına ‘‘D’’, metne uygun olmayanların başına ‘‘Y’’ yazınız.

( D ) Yazar, kişisel görüş ve düşüncelerini anlatmıştır.
( Y ) Yazar, kahramanlarını çoğu zaman hayvanlardan seçmiştir.
( D ) Öğretici bir metindir.
( Y ) Metin serim, düğüm, çözüm bölümlerinden oluşmuştur.
( D ) Yazar düşüncelerini kanıtlama (sayısal verilerden yararlanma, şahit gösterme…) yoluna gitmiştir.
( D ) Sade, anlaşılır bir lisan kullanılmıştır.

b) Okuduğunuz metnin türü: Deneme

 

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 16. Sayfa Cevapları

5. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Okuduğunuz metnin konusunu, anne fikrini ve muavin fikirlerini yazınız.

Metnin Konusu: İyimserlik ve Kötümserlik

Metnin Ana Fikri: Mühim olan iyimser yada kötümser olmak değil, ikisini dengelemektir.

Metnin Yardımcı Fikirleri: İyimser kişiler topluma mutluluk ve yarar verir. Kötümser kişiler bir durumun menfi yönünü tespit ederek giderebilir. İnsanların hayat biçimleri onları iyimser ya da kötümser yapar.

6. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Aşağıdaki cümle gruplarından öznel olanların sonuna “Ö”, nesnel olanların sonuna “N” yazınız.

  • Sadece kötümserlerden oluşan bir cemiyet çekilir olmaz. ( Ö )
  • Yazarın nihayet kitabı iki yüz sayfadan oluşuyor. ( N )
  • İyimserlik, topluma yaşama luğu verir. ( Ö )
  • Toplumumuza iyimserler de kötümserler de katkıda bulunurlar. ( Ö )
  • Okuduğunuz metnin mevzusu iyimserlik ve kötümserliktir. ( N )
  • İyimser olmak da kötümser olmak da uygarlık gereğidir. ( Ö )
  • “Yaşamın İçinde Yolculuk” kitabını Yusuf Çotuksöken yazmıştır. ( N )
  • İçimizin bir başka güzelliği de iyimserliktir. ( Ö )

 

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 17. Sayfa Cevapları

7. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Kan vererek yaşam kurtarmanın önemini vurgulayan bir konuşma yapınız.

CEVAP: Hayatta hiçbir vakit başımıza ne gelebileceğini evvel bilemeyiz. Bazen asla ummadığımız anda bir hastalığa yakalanabilir ya da bir kaza geçirebiliriz. Bu durumda kendimizi nasıl ne şekilde düşünüyorsak başkalarını da düşünmemiz gerekmektedir. Bugün sıhhatli olan biz isek başkalarının sağlığına kavuşmasına muavin olmalıyız. Yarın sağlığımızı kaybettiğimizde başkalarından yardım isteyeceğimizi unutmamalıyız. Hayat kurtarmanın en güzel ve basit yolu kan bağışında bulunmaktır. Kızılay’a kan vermek için gittiğimizde bizlere bazı testler uygulanır. Eğer uygun görülürse kan veririz. Bu kan, kan gereksinim duyan ve kanımızın uyumlu olduğu birine verilir. Bu ilgili kişinin kim bulunduğunun hiçbir mühim yoktur. Mühim olan bir insanoğlunun hayata tutunmasıdır. Toplum olarak birbirimizin sağlığını düşünmek insanlık görevidir.

 

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 18. Sayfa Cevapları

8. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

a) Aşağıdaki koyu yazılan sözcükleri inceleyiniz. Bu sözcükler ad midir, eylem midir? Açıklayınız.

• Kuzey, babasıyla derede balık tutuyordu. —-> Fiil
• Balık tutmak Kuzey’i fazla mutlu ediyordu. —-> Fiilimsi
• Kuzey balık tutunca fazla seviniyordu. ———> Fiilimsi
• Kuzey tuttuğu balıkları kovaya koyuyordu. —> Fiilimsi

CEVAP: İlk cümledeki kelime eylem, ötekiler fiilimsidir. Fiilimsi, fiilden türeyen sadece ad, ödat yada zarf olarak kullanılan sözcüklerdir.

b) Aşağıdaki cümlelerde eylem kökünden türediği hâlde eylem özelliği taşımayan sözcüklerin altlarını çiziniz.

CEVAP: Fiilimsiler koyu yazılmıştır.

İnsanlar, genel anlamda “iyimserler” ve “kötümserler” olarak ikiye ayrılır.
Kör iyimserliğin yol ve araçlarını kullanmaya kalkmazlar.
Uçlarda dolaşan iyimserlik tehlikelidir.
Zorluklardan çıkarılabilecek dersler için iyimser düşünmeye gereksinimimiz vardır.
Mühim olan bardakta su bulunduğunu kabul ederek onu boşa harcamamaktır.
Birey, kendi içindeki iyimserlikle kötümserliği dengelemesini bilmelidir.
Her şeyin iyi tarafını görmek insanı yanıltabilir.
Kötümserler, yaşamı tekrardan kurup biçimlendirmezler.

 

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 19. Sayfa Cevapları

9. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Sevgi sözcüğünün size çağrıştırdığı kavramları yazınız. Bu kavramlardan birini seçerek bilgilendirici bir metin yazınız. Aşağıdaki {yazı} taslağını doldurup yazınıza uygun bir başlık koymayı unutmayınız.

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 19. Sayfa Cevapları

Yazı Taslağı

Yazının Konusu: Özveri
Yazının Ana Fikri: Başarılı olmak için özveride bulunmak gerekir.
Giriş Kısmı: İnsanların özveriye nazar açısı
Gelişme Kısmı: Özveride bulunmanın gerekliliği
Sonuç Kısmı: Özverinin önemi

ÖZVERİ

İnsanlar bir fırsat elde ettiğinde özveride bulunmadan o fırsattan yararlanmak ister. Bu mümkün değildir, bundan dolayı sıkıntısız hiçbir iş başarıya ulaşmaz.

Yaşamımız devam ederken arasıra önümüze başarı göstermiş olmak ya da mutlu olmak için bir fırsat çıkar. Ancak o işi üstlenebilmek için şu anki işlerimizi bir kenara bırakmamız gerekir. Bu durumda bir çok vakit çekiniriz. Elimizdekini yitirme düşüncesinden korkarız. Ancak asla özveride bulunmadan başarı göstermiş olmak mümkün değildir. “Meyvelerin doğması için tüm çiçekler solar.” diye bir söz var. Bu söz tam da bunun için söylenmiş olsa gerek. Bundan dolayı bir insan bilir ki kimse kendinden bir şeyler vermeden yaşamdan da bir şeyler alamaz.

Başarılı olmak için bir çok vakit yorucu ve sıkıntılı günler geçiririz. Unutmamak gerekir ki güneşin doğması için evvel batması gerekir.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Ömer Seyfettin’in bir hikâyesini okuyun.

CEVAP: PERİLİ KÖŞK hikâyesinin kısa özetini aşağıdan okuyabilirsiniz.

Sermet Bey ailesi ile beraber bir konut aramaya adım atar. Gezmedikleri yer kalmaz sonunda çam ormanının içinde bir köşk görür ve burayı kiralamak ister. Burada görevli olan bekçiyi bulur. Bekçi köşkün perili bulunduğunu söyler. Perilere hayaletlere inanmayan Sermet Bey tekrar de evi tutmak ister. Ev sahibi ile görüşür 3 senelik kirayı peşin verir. Ev sahibi de aynı şekilde köşkün perili bulunduğunu söyler. Sermet bey bu olanları birazcık acayip karşılar fakat üzerine düşmez. Bir vakit sonrasında köşkün bahçesinde ak bir hayalet görünüp kaybolur. Ailesi korkar ve taşınmak ister. Sermet bey bu hayaletten asla korkmamaktadır. Sermet Bey hayaleti yakalamayı ister. Plan yapar pusu kurar ve yakalar. Beyaz örtüyü açtığında konut sahibini karşısında görür. Ev sahibi kiraları alır kiracıları kaçırır ve bir başkasına yine kiraya vererek dolandırıcılık yapar. Ev sahibinin sahtekarlığını gören Sermet Bey 6 senelik kiranın verildiğine dair belgeyi konut sahibine imzalatır. Dolandırıcı konut sahibi 6 sene asla kira almaz.

Haber Kaynağı

YORUMLAR

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 12-13-14-15-16-17-18-19. Sayfa Cevapları

HIZLI YORUM YAP

MEBhaber.NET'e üye olun

Zaten üye misiniz ? Buraya tıklayarak Üye girişi sağlayabilirsiniz.

MEBhaber.NET'e giriş yapın

Henüz üye değil misiniz ? Buraya tıklayarak Üye olabilirsiniz.

küçükçekmece araç kiralama eyüp evden eve nakliyat