h Dolar 8,6731 %0.07
h Euro 10,1827 %0.07
h BIST100 1.391,91 %-1.94
h Bitcoin 372239 %-9.13256
a İmsak Vakti 05:18
İstanbul 20°
 • Adana
 • Adıyaman
 • Afyonkarahisar
 • Ağrı
 • Amasya
 • Ankara
 • Antalya
 • Artvin
 • Aydın
 • Balıkesir
 • Bilecik
 • Bingöl
 • Bitlis
 • Bolu
 • Burdur
 • Bursa
 • Çanakkale
 • Çankırı
 • Çorum
 • Denizli
 • Diyarbakır
 • Edirne
 • Elazığ
 • Erzincan
 • Erzurum
 • Eskişehir
 • Gaziantep
 • Giresun
 • Gümüşhane
 • Hakkâri
 • Hatay
 • Isparta
 • Mersin
 • istanbul
 • izmir
 • Kars
 • Kastamonu
 • Kayseri
 • Kırklareli
 • Kırşehir
 • Kocaeli
 • Konya
 • Kütahya
 • Malatya
 • Manisa
 • Kahramanmaraş
 • Mardin
 • Muğla
 • Muş
 • Nevşehir
 • Niğde
 • Ordu
 • Rize
 • Sakarya
 • Samsun
 • Siirt
 • Sinop
 • Sivas
 • Tekirdağ
 • Tokat
 • Trabzon
 • Tunceli
 • Şanlıurfa
 • Uşak
 • Van
 • Yozgat
 • Zonguldak
 • Aksaray
 • Bayburt
 • Karaman
 • Kırıkkale
 • Batman
 • Şırnak
 • Bartın
 • Ardahan
 • Iğdır
 • Yalova
 • Karabük
 • Kilis
 • Osmaniye
 • Düzce
a
X

Açıktan vekil atanan memurun doğum izni hakkı 2021

Açıktan vekil atanan memurun doğum izni hakkı

Açıktan vekil atanan memurun doğum izni hakkı 2021

Açıktan vekil atanan memurun doğum izni hakkı

T.C.

D A N I Ş T A Y

İdari Dava Daireleri Kurulu

Esas No : 2014/802

Karar No : 2017/10

Temyiz Eden (Davalı): Aksaray Valiliği

Vekili : Av. …

Karşı Taraf (Davacı) : …

Vekili : Av. …

İstemin Özeti: Aksaray İdare Mahkemesi’nin 06/08/2013 günlü, E:2013/671, K:2013/853 sayılı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulması, davalı yönetim tarafınca istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Yargı veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca dosya incelendi gereği görüşüldü:

Dava, Aksaray ili, Merkez Babakonağı Sağlık Ocağı’nda vekil hemşire olarak vazife yapmakta olan davacının, 23.09.2009 zamanı itibarıyla göreviyle ilişiğinin kesilmesine ilişkin Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü’nün 2168 sayılı işleminin iptali ile yoksun kalmış olduğu özlük ve parasal hakların kanuni faiziyle beraber ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

Aksaray İdare Mahkemesi’nin 23/02/2010 günlü, E:2009/960, K:2010/301 sayılı kararıyla; doğum izninin toplumsal bir hak olduğu, bu hususun ise Anayasada açıkça düzenlenerek güvence altına alındığı ve 657 sayılı Yasada, açıktan vekil olarak atananların kanunla memurlara tanınan toplumsal haklardan da yararlanacağının yargı altına alındığı, salt doğum izninin 657 sayılı Yasanın umumi haklar kapsamında sayılması gerekçe gösterilerek, davacının 3 haftalık doğum öncesi raporu uyarınca görevi ile ilişiğinin kesilmesine ilişkin dava mevzusu işlemde neden unsuru yönünden hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varıldığı sebebi öne sürülerek dava mevzusu işlemin iptaline karar verilmiş; davacının yoksun kalmış olduğu özlük ve parasal hakların kanuni faiziyle beraber ödenmesi istemi ile ilgili ise; 657 sayılı Yasa’nın 174. maddesinde belirtildiği suretiyle vekalet aylıklarının ödenebilmesi için görevin fiilen yapılmasının koşul olduğu hükme bağlandığından, davacının fiilen vazife yapmadığı dönem için istenen özlük ve parasal hakların ödenmesi isteminin kabulüne kanuni imkan bulunmadığı sebebi öne sürülerek, parasal ve özlük haklarının ödenmesi istemi yönünden davanın reddine karar verilmiştir.

Anılan kararın iptale ilişkin kısmının davalı idarece temyizi üstüne Danıştay Onikinci Dairesi’nin 06/02/2013 günlü, E:2013/4130, K:2013/210 sayılı kararıyla; dava mevzusu işlemin dayanağı olan Sağlık Bakanlığı’nın 22.3.2007 tarih ve 36423 sayılı “Vekil ebe/hemşire” temalı Genel Yazısının 4. maddesinde, doğumla ilgili mazeretini, beklenen doğum tarihinden 8 hafta evvel resmi hekim raporuyla belgelendirmek suretiyle ilgili İl Sağlık Müdürlüklerine ibraz edilenlerin görevleriyle ilişiklerinin kesilmesinin öngörüldüğü, beklenen doğum tarihinden 8 hafta öncesinde, sıhhat durumunun uygun bulunduğunu hekim raporu ile belgeleyen personelin, isteği halinde doğumdan önceki üç haftaya kadar görevlerine devam etmelerine olanak tanındığı, tekrar anılan Genel Yazının 5. maddesinde; doğum icra eden ebe/hemşire personelin, doğum yapmış olduğu tarihten başlayarak en geç altı ay içinde talepte bulunması ayrıyeten boş vekil ebe/hemşire ekibi olması kaydıyla daha evvel vazife yapmış olduğu birimde yine göreve başlatılması, bu şekilde göreve başlatılamaması halinde ise il içinde boş vekil ebe/hemşire ekibi olan başka birimde öncelikli olarak göreve başlatılması icap ettiğinin belirtildiği, uyuşmazlık mevzusu vakada, Devlet Memurları Kanunu’nun 86. maddesinde düzenlenen açıktan vekaleten atama kurumunun özelliği ve bu yola başvurulmasını meşru kılan hukuki gerekçeler dikkate alındığında, doğum öncesi iznine ayrılmak isteyen davacının, mazereti sebebiyle vazife yapamayacağı sürenin uzunluğu ve bu süre içinde var hizmetlerin aksatılmadan yürütülmesi ve aksamaya alan verilmemesi amacı doğrultusunda halk yararı ve hizmet gereği olarak göreviyle ilişiğinin kesilmesi işleminde hukuka aykırılık bulunmadığı sebebi öne sürülerek bozulmuş ise de; İdare Mahkemesince, bozma sonucuna uyulmayarak dava mevzusu edilen işlemin iptali, parasal ve özlük haklarının ödenmesi istemine ilişkin kısmı yönünden davanın reddine ilişkin ilk kararda ısrar edilmiştir.

Davalı yönetim, Aksaray İdare Mahkemesi’nin 06/08/2013 günlü, E:2013/671, K:2013/853 sayılı ısrar kararın iptale ilişkin kısmını temyiz etmekte ve bozulmasını istemektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 86. maddesinde; memurların kanuni izin, geçici vazife, disiplin cezası uygulaması yada görevden uzaklaştırma nedenleriyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde yerlerine kurum içinden yada başka kurumlardan yada açıktan vekil atanabileceği, bir görevin memurlar eliyle vekaleten yürütülmesi halinde aylıksız vekaletin aslolan olduğu, sadece, ilköğretim öğretmenliği (yaz tatili dış), tabiplik, diş tabipliği, eczacılık, köy ve beldelerdeki ebelik ve hemşirelik, mühendis ve mimarlık, veterinerlik, köy ve kasaba imamlığına ilişik boş kadrolara Maliye Bakanlığı’nın izni (yerel idarelerde izin şartı aranmaz) ile açıktan vekil atanabileceği yargı altına alınmıştır.

Anılan 86. maddenin incelenmesinden, maddenin ilk fıkrasında; memurların kanuni izin, geçici vazife, disiplin cezası uygulaması yada görevden uzaklaştırma nedenleriyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde yerlerine kurum içinden yada başka kurumlardan yada açıktan vekil atanabilmesine ilişkin olup, bir mazeret sebebiyle görevini yerine getiremeyen memurun yerine meydana getirilen vekil atamaları düzenlenmektedir. Aynı maddenin 3. fıkrasında yer edinen açıktan vekil memur (işgören) ataması ise; münhal kadrolar için meydana getirilen atamalar olup, halk hizmetlerinin yürütülmesi için gereksinim duyulması sebebiyle yönetim tarafınca meydana getirilen vekil atamalarına ilişkindir.

Öte taraftan, 657 sayılı Kanun’un 175. maddesinde; açıktan vekil olarak atananların bu Kanun’la memurlara tanınan toplumsal haklardan da yararlanacağı hükme bağlanmıştır.

Sözü edilen düzenlemeler beraber değerlendirildiğinde; Yasanın 86. maddesinde düzenlenen halk görevlisinin mazeretine dayalı olarak boşalan ekibe meydana getirilen vekil ataması ile münhal kadrolara açıktan vekil atanması hallerinde, atanan kişilerin toplumsal hakları bakımından herhangi bir ayrıma doğal olarak tutulma olanağı bulunmadığı, nitekim 657 sayılı Yasanın 175. maddesinde de bu yönde bir sınırlamanın yer almadığı görülmektedir.

Buna nazaran; 657 sayılı Yasanın 86. maddesi uyarınca açıktan vekil atanan davacının, 657 sayılı Yasayla tanınan toplumsal haklar kapsamda doğum izninden yararlandırılması gerektiğinden, yasayla tanınan izin hakkının kullanımı sebebiyle ilişiğinin kesilmesine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin reddine, Aksaray İdare Mahkemesi’nin 06/08/2013 günlü, E:2013/671, K:2013/853 sayılı ısrar kararının, yukarıda yer edinen gerekçe ile onanmasına, kararın bildiri tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak suretiyle, 16/01/2017 gününde oybirliği ile karar verildi

Kaynak Mevzuatinyeri.com

0 0 0 0 0 0
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

İşe gelmeyen memur (işgören) mazeretini sonradan bildirebilir mi? 2021

HIZLI YORUM YAP

0 0 0 0 0 0

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

Sperrmüll Berlin

İstanbul escort Tuzla escort Acıbadem escort Bostancı escort Bağdat caddesi escort Erenköy escort Suadiye escort Küçükyalı escort Şerifali escort Kurtköy escort Sultanbeyli escort Göztepe escort Kayaşehir escort Çapa escort Bahçelievler escort Fatih escort Fındıkzade escort Beşiktaş escort escort girl dubai escort girls berlin seks hikayeleri sex hikayeleri sex izle sikiş kısa link