>

Açıktan Vekil Olarak Atananların İzin Hakkı 2020

Açıktan Vekil Olarak Atananların İzin Hakkı

 

Açıktan Vekil Olarak Atananların İzin Hakkı 2020
 

Bilindiği suretiyle açıktan vekil olarak atanan memurların (ebe,öğretmen, imam vb.) senelik izinlerine ilişkin olarak  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun  86. maddesinin nihayet fıkrasında ” Açıktan vekil olarak atananlara, bir yılda yirmi günü geçmemek suretiyle çalışmış oldukları her ay için iki gün senelik izin verilir. Bu iznin kullanımında, bir sonraki yıla devredilme hâli haricinde Devlet memurları için öngörülen hükümler uygulanır” hükmü yer verilmiştir.

Bu yargı doğrultusunda açıktan vekil olarak atananlar görev yılına bakılmaksızın ayda 2 gün, 1 yılda toplam en fazla 20 gün senelik izin kullanabileceklerdir. Açıktan vekil olarak atananların hastalık raporu alması durumunda  bu raporların izne çevrilmesi, gerekmektedir. Aşağıda yayınlamış olduğumuz kararda vekil hemşire olarak görev oluşturan davacı Asil olarak atanan Devlet Memurlarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Kapsamında hak tanınan izinler den açıktan vekil olarak talep etmiş görülen davada Danıştay 5.Dairesi “657 sayılı Kanunda, açıktan vekil olarak atananların, bu Kanunla memurlara tanınan toplumsal haklardan yararlanabileceklerinin öngörülmüş olması ve genel haklar içinde yer edinen izin haklarından yararlanabileceklerine ilişkin açık bir hükmün var olmaması sebebiyle, açıktan vekil olarak atananların, memurlar için öngörülen izinlerden faydalanabilmesine hukuken imkan bulunmamaktadır.” öne sürülen sebebi ile ilgilinin talebini onaylamamıştır.

Özeti : Açıktan vekil olarak atananların, memurlar için öngörülen izinlerden yararlanamayacağı ile ilgili.

Danıştay 5. Dairesinin 14.11.2014 tarihindeki ve E: 2013/1509, K: 2014/7930 sayılı Kararı.

Davanın Özeti : Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü emrinde vekil hemşire olarak görev oluşturan davacı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda Devlet memurları için öngörülmüş olan izinlerden faydalandırılması istemiyle yapmış olduğu başvurunun reddine ilişkin 21.01.2010 günlü, 50 sayılı işlem ile bu işlemin dayanağı Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 22.03.2007 günlü, 36423 sayılı genel yazısının sekizinci paragrafının; hukuka aykırı olduğu iddiasıyla iptalini istemektedir.

…………………Devlet Memurları Kanunu’nun 86. maddesinde belirtilen açıktan vekaleten atama kurumunun özelliği ve bu yola başvurulmasını meşru kılan hukuki gerekçeler dikkate alındığında, var hizmetlerin aksatılmadan yürütülmesi ve aksamaya alan verilmemesinin amaçlanmış olması ve yukarıda anılan kanun hükümleri uyarınca açıktan vekil olarak atananların toplumsal haklardan yararlanabilmeleri mümkün olmakla birlikte izin hakkının toplumsal haklar içinde yer almaması ve vekalet aylığının ödenebilmesi için vekalet görevinin fiilen yapılmasının şart olması karşısında halk yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda tesis edilen dava mevzusu Bakanlık yazısında ve anılan yazıya dayanılarak davacının 657 sayılı Kanunda yer edinen tüm izin haklarından yararlandırılması istemiyle yapmış olduğu başvurunun reddine ilişkin işlemde hukuka aykırılık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle davanın reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

…………657 sayılı Kanunda, açıktan vekil olarak atananların, bu Kanunla memurlara tanınan toplumsal haklardan yararlanabileceklerinin öngörülmüş olması ve genel haklar içinde yer edinen izin haklarından yararlanabileceklerine ilişkin açık bir hükmün var olmaması sebebiyle, açıktan vekil olarak atananların, memurlar için öngörülen izinlerden faydalanabilmesine hukuken imkan bulunmamaktadır.

Bu durumda, açıktan vekil olarak atananların, memurlar için öngörülen izinlerden faydalanamayacağına ilişkin düzenleme ve bu düzenleme uyarınca tesis edilmiş olan bireysel işlemde hukuka aykırılık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davanın reddine, aşağıda gösterilen 198,90.-TL yargılama giderinin davacı üstünde bırakılmasına, kararın bildiri tarihini izleyen günden başlayarak otuz (30) gün içinde Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna temyiz yolu açık olmak suretiyle, 14.11.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

Kaynak Mevzuat

YORUMLAR

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

4 b sözleşmeli personel anne ve babasının ölmesi… 2020

HIZLI YORUM YAP

MEBhaber.NET'e üye olun

Zaten üye misiniz ? Buraya tıklayarak Üye girişi sağlayabilirsiniz.

MEBhaber.NET'e giriş yapın

Henüz üye değil misiniz ? Buraya tıklayarak Üye olabilirsiniz.

küçükçekmece araç kiralama eyüp evden eve nakliyat