>

Bilfen Liseleri AYT Soru Değerlendirmesi

BİLFEN LİSELERİ BÖLÜM BAŞKANLARI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
2020 AYT’de; altı mana bilgisi, 18 yazın sorusuyla öğrencilerin alan yeterlilikleri sınandı. 2019 AYT’ye gore iki yazın sorusunun azaltılıp mana bilgisinin arttırıldığı gözlemlendi. Imtihan, öğrencinin alan bilgisine hâkimiyetini yorum gücüne ilgili olarak ölçmüştür. Türk yazın dönemlerinin esas taşlarını oluşturan sanatçılar, eserler ve dönem bilgilerinin sorgulandığı imtihan, 9’uncu sınıftan 12’nci sınıfın birinci dönemine kadar Milli Eğitim Bakanlığ’ının belirlediği Türk dili ve edebiyatı dersi kazanımlarını özümsemiş öğrencinin başarı göstermiş olacağı bir sınavdı.

TARİH
Imtihan, çalışan öğrencinin yapabileceği özellikte sorulardan oluşuyor. Dört senenin kazanımları sorgulandı. Sorular direkt tarih bilgisini sorgulamanın yanında detayları kullanarak yorum yapabilme enerjisini de ölçüyor. TYT’de olduğu benzer biçimde kronolojik data burada da sınanmış. Özetlemek gerekirse; alanına egemen, tertipli çalışan öğrencilerin başarabileceği bir imtihan olarak görülüyor.

COĞRAFYA
11 ve 12’nci derslik kazanımlarını sorgulayan sınavda beş sual 11’inci derslik kazanımından, bir sual da 12’nci derslik kazanımından oluşuyor. AYT’den beklendiği şekilde data ağırlıklı sorular geldi. TYT’de olduğu benzer biçimde bu sınavda da öğrencinin harita okuryazarlığına haiz olması sorgulandı. Coğrafya soruları da aynı tarih soruları benzer biçimde çalışan öğrencinin yapabileceği sorulardan oluşuyor.

FELSEFE
2020 AYT SOS 2 sınavında çıkan felsefe sorularından üçü metin okuma, metinden us yürütme ile netice çıkarabilme kabiliyetini sorgulayan sorulardan oluşuyor. Bir sual da felsefeci ile ilgili verilen metinden filozofun görüşünü yansıtan kavram bilgisine yetişebilme becerisi sorgulandı. Felsefe kavramlarına aşina olan öğrenci bu suali çözmekte zorlanmayacak. Kavram bilgisi tamamlanmamış olan öğrenci için sınavın güç olduğu söylenebilir.

PSİKOLOJİ
Psikoloji soruları, geçen yıllarda olduğu benzer biçimde metinden netice çıkarma biçiminde değil; metin verilmeden soruldu. Şıklarda misal cümleler verilerek öğrencinin doğru yanıta erişmesi istendi. Konuları bilmeyen öğrencilerin zorlanacağı sorular olarak tanımlanabilir.

SOSYOLOJİ
Soruların paragraf ve kavram bilgisi sorgulandı. Soruların öğrencileri zorlamayacak düzeyde olduğu gözlemlendi.

MANTIK
Sembolik mantık ve niceleme mantığı mevzuları bu yıl sorulmadı. Sorular, klasik mantığın sorularını içeriyor. Öğrencinin kavram bilgisi ve bilgiyi kullanabilme becerisi sorgulandı. Bir soruda verilen metinde vurgulanan kavrama yetişebilme istenirken başka sorular bilgiyi kullanabilme becerisini ölçmeye yönelik soruldu. Konuyu bilen öğrenciler için soruların güçlük derecesi düşük, basit sorular olduğu söylenebilir.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
Din kültürü ve terbiye bilgisi soruları esas data ve kavram bilgisini sorgulamanın yanında öğrencinin yorum kabiliyetini de ölçen sorulardan oluştu. Genel olarak esas din kültürü ve terbiye bilgisi kazanımlarına egemen olan öğrencilerin yapabileceği bir sınavdı.

MATEMATİK
2020 AYT imtihanı müfredata uygun seçici sorulardan oluşmuş. Imtihanı içeren konuların azalması sebebiyle sual dağılımındaki değişim beklenen şekildeydi. Temel bilgilere haiz, işlem kabiliyeti kuvvetli ve dikkatli öğrencinin başarı göstermiş olabileceği bir imtihan. Üç dört sual haricinde LYS’i çağrıştıran bir imtihan olduğu söylenebilir.

FİZİK
2020 AYT fizik soruları 2019’da olduğu benzer biçimde kazanımlara uygun olup günlük hayat problemleriyle ilişkilendirilerek hazırlanmış. Imtihan beklediğimiz suretiyle öğrencilerin mevzu kazanımlarına hâkimiyetini ölçen, bilgiyi güncel yaşam ile özdeşleştirerek sorgulayan sorulardan oluştu. Kazanımları tam olarak özümsemeyen, sual ezberlemeye çalışan öğrenciler için sınavın güçlük derecesi bir kat daha çok. 14 probleminin 10’u 11’inci derslik (Bir boyutta durağan(durgun) ivmeli devinim, iki boyutta durağan(durgun) ivmeli devinim, Newton’un devinim yasaları, momentum, elektrik ve manyetizma) dördü 12’nci derslik (Dairesel devinim, harmonik devinim, girişim ve açısal momentum) kazanımlarına yönelik. Seçici soruların da olduğu beklenen bir sınavla karşılaştık. Okuduğunu anlayan, kazanımlara uygun esas bilgisi olan, bilgilerini tecrübe ve etkinliklerle pekiştiren, günlük dünyadaki vaka ve gözlemlerle birleştirebilen öğrenciler başarı göstermiş olacaktır.

KİMYA
Kimya soruları kazanımlara uygun olarak karşımıza çıktı. Kimya testi, orta seviyede ve esas kimya bilgisini ölçen sorulardan oluşuyor. Grafik, sayısal sorular ve öncüllü sorulara da yer verildi. Sınavda 11’inci derslik ünitelerinden, 9 ve 12’nci derslik ünitelerinden dört sual yer ediniyor. Soru çıkması beklenen ‘çözünürlük dengesi, periyodik cetvel, elektroliz’ benzer biçimde konulardan sual sorulmamasına karşın ‘atomun kuantum modeli, sulu çözeltiler’ benzer biçimde bazı ünitelerden iki sual çıktı.

BİYOLOJİ
2020 AYT sınavında biyoloji sorularının sekizinin 11’inci, beşinin 12’nci derslik kazanımlarından sorgulandığı görülüyor. Soruların beklendiği benzer biçimde data ağırlıklı olduğu, bazı sorularda yorumun öne çıkmış olduğu değerlendirildi. Sorular hayat temelli hazırlanmış doğrusu güncel yaşamla ilişkilendirilmiş. Öğrencilerimizden bilgilere gore fen bölümünün en zorlayıcı imtihanı biyoloji. Bilhassa DNA replikasyon mekanizması ve populasyon dağılım sorularının imtihan için belirleyici olacağı düşünülüyor. Soruların tamamı biyoloji programındaki kazanımlara uygun olarak hazırlanmış.

Haber Kaynağı

0 0 0 0 0 0
YORUMLAR

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

2020 YDT imtihan soruları nasıldı

Hızlı Yorum Yap

0 0 0 0 0 0
MEBhaber.net'e üye olun

Zaten üye misiniz ? Buraya tıklayarak Üye girişi sağlayabilirsiniz.

MEBhaber.net'e giriş yapın

Henüz üye değil misiniz ? Buraya tıklayarak Üye olabilirsiniz.