h Dolar 8,6684 %0.02
h Euro 10,1828 %0.02
h BIST100 1.391,91 %-1.94
h Bitcoin 375666 %-7.82104
a İmsak Vakti 05:17
İstanbul 20°
 • Adana
 • Adıyaman
 • Afyonkarahisar
 • Ağrı
 • Amasya
 • Ankara
 • Antalya
 • Artvin
 • Aydın
 • Balıkesir
 • Bilecik
 • Bingöl
 • Bitlis
 • Bolu
 • Burdur
 • Bursa
 • Çanakkale
 • Çankırı
 • Çorum
 • Denizli
 • Diyarbakır
 • Edirne
 • Elazığ
 • Erzincan
 • Erzurum
 • Eskişehir
 • Gaziantep
 • Giresun
 • Gümüşhane
 • Hakkâri
 • Hatay
 • Isparta
 • Mersin
 • istanbul
 • izmir
 • Kars
 • Kastamonu
 • Kayseri
 • Kırklareli
 • Kırşehir
 • Kocaeli
 • Konya
 • Kütahya
 • Malatya
 • Manisa
 • Kahramanmaraş
 • Mardin
 • Muğla
 • Muş
 • Nevşehir
 • Niğde
 • Ordu
 • Rize
 • Sakarya
 • Samsun
 • Siirt
 • Sinop
 • Sivas
 • Tekirdağ
 • Tokat
 • Trabzon
 • Tunceli
 • Şanlıurfa
 • Uşak
 • Van
 • Yozgat
 • Zonguldak
 • Aksaray
 • Bayburt
 • Karaman
 • Kırıkkale
 • Batman
 • Şırnak
 • Bartın
 • Ardahan
 • Iğdır
 • Yalova
 • Karabük
 • Kilis
 • Osmaniye
 • Düzce
a
X

Danıştay’dan mülakat sınavları ile ilgili mühim… 2021

Danıştay'dan mülakat sınavları ile ilgili önemli karar

Danıştay’dan mülakat sınavları ile ilgili mühim… 2021

Danıştay‘dan mülakat sınavları ile ilgili mühim karar

Danıştay İkinci Dairesi, mülakat sınavları ile ilgili mühim bir sonucu onadı. İcra Müdür Yardımcılığı sınavında başarısız sayılan personelin açmış olduğu iptal davasına bakan yönetim mahkmesi, söz mevzusu başvuruyu reddetti. Davacı tarafınca meydana getirilen karar düzeltme talebini görüşen Danıştay İkinci Dairesi, karar düzeltme talebini redderek ilk aşama mahkemesinin vermiş olduğu sonucu onadı.

İlk Derece Mahkemesinin kararının gerekçesinde  “başka taraftan mevzuatta sözlü sınavlarında adaylara sorulan sorulara ve alınan cevaplara ilişkin herhangi bir tutanak tutulmasını, komisyon üyelerince takdir edilen notun gerekçeleriyle ortaya konulmasını mecburi kılan herhangi bir hükmün var olmaması sebebiyle de söz mevzusu hususların idarece yerine getirilmemiş olmasının işlemi sakatlar özellikte bulunmadığı, davacının sözlü sınavda başarısız sayılmasına ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı” denilmektedir. Söz mevzusu Karara bakılırsa mülakat sınavlarında sorulan sorular ve cevaplara ilişkin tutanak düzenlenmemesi işlemi sakatlamamaktadır.

Danıştay 2. Daire Başkanlığı 2020/1532 E. , 2020/3329 K.
“İçtihat Metni”

T.C.
D A N I Ş T A Y
İKİNCİ DAİRE
Esas No : 2020/1532
Karar No : 2020/3329

TEMYİZ EDEN (DAVACI): …
VEKİLİ : Av. …

KARŞI TARAF (DAVALI): … Bakanlığı
VEKİLİ : Av. …

İSTEMİN KONUSU : … İdare Mahkemesince verilen …günlü, E:…, K:… sayılı kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava Konusu İstem: Dava; … Adliyesinde zabıt katibi olarak vazife icra eden davacının, 2012 senesi İcra Müdürlüğü ve Yardımcılığı sözlü sınavından başarısız sayılmasına ilişkin … günlü işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti :
… İdare Mahkemesinin … günlü, E:…, K:… sayılı kararıyla, İcra Müdür ve Yardımcıları İle İcra Kâtiplerinin Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin mülakata ilişkin hükümlerine uygun olarak oluşturulan mülakat kurulunca mevzuatta belirtilen kriterler çerçevesinde sorulan sorulara verilen cevapların ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilmesi sonucunda, imtihan komisyonunun takdir yetkisini hukuka aykırı bir halde kullanmak suretiyle değerlendirme yaptığını ortaya koyan somut herhangi bir informasyon yada belgenin bulunmaması, aksinin de davacı tarafınca kanıtlanamaması karşısında, davacının 2012 senesi icra müdür ve icra müdür yardımcılığı sözlü sınavında başarısız sayılmasına ilişkin dava mevzusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı sebebi öne sürülerek davanın reddine hükmedilmiştir.

Davacının temyiz istemi üstüne Danıştay İkinci Dairesinin 10/12/2018 günlü, E:2016/9800, K:2018/6905 sayılı kararıyla, davanın görüm ve çözümünün, 2577 sayılı Kanunun 33/3. maddesi uyarınca davacının görevli olduğu… ilinin yargı çevresinde bulunmuş olduğu … İdare Mahkemesinin yetkisinde olmasına rağmen, … İdare Mahkemesince davanın esası ile ilgili karar verilmesinde usul hükümlerine uyarlık görülmediği sebebi öne sürülerek Mahkeme kararının yetki yönünden bozulmasına hükmedilmiş, söz mevzusu kararın taraflarca düzeltilmesinin istenilmesi üstüne Danıştay İkinci Dairesinin 02/05/2019 günlü, E:2019/921, K:2019/2541 sayılı kararıyla bu istemler reddedilmiştir.

Danıştay İkinci Dairesinin anılan bozma kararından sonrasında … İdare Mahkemesinin … günlü, E:…; K:… sayılı kararıyla dava yetki yönünden reddedilerek, dosya … İdare Mahkemesine gönderilmiştir.
… İdare Mahkemesince verilen temyize mevzu kararla; İcra Müdür ve Yardımcılarının Sınav Atama ve Nakil Yönetmeliğine uygun olarak meydana getirilen sözlü sınavda, davacıya verilen puanların imtihan komisyonu üyeleri tarafınca ayrı ayrı belirtilerek rapora bağlandığı, üyelerin verdikleri notların aritmetik averajının hesaplanması sonucunda davacının Yönetmelikte öngörülen başarı notu olan yetmiş puanın altında puan aldığının anlaşıldığı, başka taraftan mevzuatta sözlü sınavlarında adaylara sorulan sorulara ve alınan cevaplara ilişkin herhangi bir tutanak tutulmasını, komisyon üyelerince takdir edilen notun gerekçeleriyle ortaya konulmasını mecburi kılan herhangi bir hükmün var olmaması sebebiyle de söz mevzusu hususların idarece yerine getirilmemiş olmasının işlemi sakatlar özellikte bulunmadığı, davacının sözlü sınavda başarısız sayılmasına ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı; nitekim, Danıştay İkinci Dairesinin 04/04/2018 günlü, E:2016/9729, K:2018/2281 sayılı kararının da bu yönde olduğu sebebi öne sürülerek davanın reddine hükmedilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davacı tarafınca, mülakat kurulunun değerlendirmesinin objektif olmadığı, sorulan soruların hepsine doğru yanıt verdiği, görevinde başarı göstermiş olduğu, iki sene süre ile vekaleten {yazı} işleri müdürlüğü görevini yürüttüğü, açıklanan kadronun tamamına atama yapılmadığı ileri sürülerek Mahkeme kararının bozulması istenilmektedir.

KARŞI TARAFIN CEVABI : İlgili mevzuat hükümleri uyarınca usulüne uygun bir halde yürütülerek sonuçlandırılmış olan ve dava mevzusu edilen sözlü imtihan ile sözlü imtihan sonuçlarının değerlendirilmesi yönteminde, davacının da bu kapsamda sözlü sınavından başarısız sayılmasında hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmadığı belirtilerek davacının temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ : …
DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Yargı veren Danıştay İkinci Dairesi’nce, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonrasında gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME :
İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinde yer edinen sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz sebepleri kararın bozulmasını gerektirecek özellikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU :
Açıklanan nedenlerle;
1. DAVACININ TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİNE,
2. … İdare Mahkemesince verilen … günlü, E:…, K:… sayılı kararın ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan davacı üstünde bırakılmasına,
4. Dosyanın Mahkemesine gönderilmesine,
5. 2577 sayılı Kanun’un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın bildiri tarihini izleyen günden başlayarak (15) onbeş gün içinde Danıştay’da karar düzeltme yolu açık olmak suretiyle, 11/11/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2021, 09:30

Kaynak Mevzuatinyeri.com


Fındıkzade escort
Çapa escort
Başakşehir escort

0 0 0 0 0 0
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

2021 Ocak Temmuz periyodu tayın bedeli 2021

HIZLI YORUM YAP

0 0 0 0 0 0

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

Sperrmüll Berlin

İstanbul escort Tuzla escort Acıbadem escort Bostancı escort Bağdat caddesi escort Erenköy escort Suadiye escort Küçükyalı escort Şerifali escort Kurtköy escort Sultanbeyli escort Göztepe escort Kayaşehir escort Çapa escort Bahçelievler escort Fatih escort Fındıkzade escort Beşiktaş escort escort girl dubai escort girls berlin seks hikayeleri sex hikayeleri sex izle sikiş kısa link