2 3
a

Devlet Resim ve Heykel Yarışması 2023-2023

Devlet Resim ve Heykel Yarışması 2023

Devlet Fotoğraf ve Heykel Yarışması 2023

Yarışmanın Amacı

Bakanlığımızca; bu yıl Cumhuriyetimizin 100. Yılı’na ithafen gerçekleştirilecek “76.Devlet Fotoğraf ve Heykel Yarışması” kapsamında; görsel sanatlar alanında yapıt veren sanatçıları desteklemek ve sanat ortamımıza yeni eserler kazandırmak amacıyla; fotoğraf, heykel, seramik ve emsalsiz baskı olmak suretiyle 4 kategoride düzenlenmesi planlanmıştır

Katılım Koşulları

 • 76. Devlet Fotoğraf ve Heykel Yarışması; yarışmanın Seçici Kurul Üyeleri ile Seçici Kurul Üyeleri’nin birinci aşama yakınları haricinde, Bakanlığımız merkez ve taşra örgütü çalışanları dâhil, yarışmanın son müracaat günü itibariyle 18 (onsekiz) yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına açıktır.
 • Katılımcılar, kendi ifade biçimlerine uygun her türlü teknik ve malzemeyi kullanmakta ve yeni yaklaşımlar önermekte serbesttirler. Sadece eserlerin dayanaklı malzemeden üretilmesi önerilir.
 • Her katılımcı yarışmaya, daha ilkin herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da sergilenmemiş bir (1 tane) eseriyle katılabilir.
 • Müracaat eserinin daha ilkin herhangi bir yarışmalı sergiye (toplumsal medya, youtube v.b platformlarda düzenlenen yarışmalar da dâhil) katılmış bulunduğunun tespiti halinde ilgili eserin adaylığı/başvurusu derhal iptal edilecektir. Esere ilişik görseller belge niteliği taşıyacağından çevrimiçi yapılacak başvuruda görsellerde herhangi bir düzenleme yapılmamalı, görseller ile eserin aslı uyumlu olmalıdır. Ek olarak katılımcı müracaat eserinin emsalsiz bulunduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Bu hususların ödül kazanıldıktan sonrasında tespiti halinde aday kazanılmış olduğu para ödülü (yasal faizi ile) ve başarı/katılım belgesini iade ile yükümlü olacaktır.
 • Eserlerin en uzun kenarı, genişliği ve yüksekliği 200 santimetre’yi geçmeyecek şekilde, Fotoğraf ve Örneksiz Baskı branşında teslim edilen eserin ise, kısa kenarı 60 santimetre’den ufak olmamalıdır.
 • Kültür ve Gezim Bakanlığı tarafınca belirlenen sergi mekânına teslim edilen yapıt ile yarışma başvurusunda esere ilişkin verilen bilgilerin uyuşmazlığının tespiti halinde yapıt sergi dışı bırakılır ve yapıt sahibinin kazanımları iptal edilir.
 • Kültür ve Gezim Bakanlığı lüzumlu görmüş olduğu takdirde, yarışma takvimi üstünde değişim yapabilir yada yarışmayı iptal edebilir.
 • 76. Devlet Fotoğraf ve Heykel Yarışması ile ilgili tüm güncellemeler ve bilgilendirmeler, Kültür ve Gezim Bakanlığı’nın resmi web sitelerinde (https://ktb.gov.tr, https://guzelsanatlar.ktb.gov.tr ve/yada https://gorselsanat.ktb.gov.tr) etken olarak duyurulur. Eseri ödüle ve sergilenmeye kıymet bulunan katılımcılara lüzumlu hallerde, müracaat sisteminde belirttikleri e-posta adresine gönderilen iletiler ve ekleriyle lüzumlu bilgilendirmeler yapılır. Iştirakçilerin, çevrimiçi (online) müracaat sistemine giriş yaptıktan sonrasında e-posta ile (https://ktb.gov.tr, https://guzelsanatlar.gov.tr ve/yada https://gorselsanat.ktb.gov.tr) adreslerini günlük olarak takip ettikleri kabul edilir.

Çevrimiçi (Oline) Müracaat

 • Yarışma başvurusu; çevrimiçi (online) müracaat sistemine gore yapılacağından, müracaat sürecinde, müracaat eserlerine ilişkin alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo, posta, kurye, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.
 • Her katılımcı ne olursa olsun kendisine ilişik e-devlet şifresi ile yarışmaya başvurmalıdır. Katılımcılar, başka birine ilişik e- devlet şifresi ile yarışmaya başvurmaları halinde eserlerine bakılmaksızın yarışmadan diskalifiye edilecektir. Gene ödül aldıktan sonrasında bu şekilde bir durum tespit edilirse katılımcı almış olduğu ödül ve belgeleri iade edecektir.
 • Katılımcılar yarışmaya çevrimiçi (online) müracaat sisteminden 10 Temmuz – 11 Eylül 2023 tarihleri içinde https://gorselsanat.ktb.gov.tr adresi üstünden müracaat yapacaklardır. Bu adresten çevrimiçi (online) olarak e-devlet sistemine yönlendirilecekler ve başvurularını gerçekleştirebileceklerdir. Müracaat işlemi için e-devlet şifresi gerekmektedir.
 • Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafınca daha ilkin düzenlenmiş ve tamamlanmış yarışmalı sergilerden eserlerini teslim almamış olanlar, yeni yarışmalı sergilere müracaat yapamayacaklardır. Bu durumdaki katılımcılar sadece eserlerini teslim aldıkları takdirde yeni müracaat yapabileceklerdir.
 • Katılımcılar, ilkin çevrimiçi (online) müracaat sistemine giriş yaparak müracaat sayfasındaki şartnameye uygun şekilde üyelik işlemlerini gerçekleştirecek; sonrasında lüzumlu detayları eksiksiz dolduracak; lüzumlu belgeleri ve yapıt görsellerini sisteme yükleyerek çevrimiçi (online) müracaat işlemini tamamlayacaklardır.
 • Katılımcılar, yarışmaya başvurularının resmen tamamlanması için; çevrimiçi (online) başvurunun son adımı olan müracaat formunun çıktısını alırlar ve muhafaza ederler. Müracaat formu Bakanlığa gönderilmeyecektir.

Çevrimiçi (Online) Müracaat Esnasında Sisteme Yüklenecek Görseller

 • Sisteme yüklenecek görsellerin müracaat eserini, en iyi şekilde ve teknik şartlara uygun olarak yansıtması zorunludur. Aksi takdirde, yarışmacı uyarılması gerekmeksizin yarışma dışı bırakılır.
 • Katılımcılar, çevrimiçi (online) ortamda müracaat eseriyle ilgili istenen detayları doğru ve eksiksiz olarak doldurmalıdır
 • Müracaat yapıt görsellerinin çözünürlüğünün 300 dpi olması ve sisteme JPEG, JPG yada PNG formatında kaydedilmesi gerekmektedir. Esere ilişkin her bir görsel minimum 2 mb, en fazla 3 mb boyutunda olmalıdır.
 • Müracaat eserine ilişkin görseller, eserin değişik açıdan çekilmiş en fazla 3 (üç) tane fotoğrafından oluşmalıdır. Üç fotoğraftan birisi ne olursa olsun eseri tüm olarak gösterecek şekilde önden, öteki ikisi ise eserin tekniği ve dokusunu gösterecek şekilde detay (zoom) fotoğrafı olmalıdır ve yapıt üstünde (emsalsiz baskı hariç) katılımcının adı, imzası vb. kesinle yer almamalıdır. Üç boyutlu eserleri (heykel, seramik vb.) tanıtan bir (1) dakikalık bir video Full Hd PAL 16:9 (1920×1080) renk kayıpsız MOV, MP 4 yada AVI formatında hazırlanmalı ve videoda katılımcının adı kesinlikle yer almamalıdır.
 • Seçici Kurul değerlendirmesi sonucunda ödül ve sergileme alan eserlerin yarışma kataloğunda yer alacağından sisteme kaydedilecek görsellerin emsalsiz baskılar için baskı sayısı ve sanatçının imzasıyla beraber; resimler için ise (resimlerin üstünde imza, isim vb. hiçbir ibare bulunmayacaktır.) paspartusuz olarak düz bir fonda ve temiz bir zeminde olmasına itina gösterilmelidir.
 • Seçici kurul değerlendirmesi neticesinde yarışmada ödül ve sergileme alamayan yapıt başvuruları yarışma bitiminden sonrasında Bakanlık tarafınca lüzumlu görüldüğü takdirde; sistemden silinecektir.

Seçici Kurul Değerlendirilmesi

 • 76. Devlet Fotoğraf ve Heykel Yarışması’nın Seçici Kurul’u 8 (sekiz) akademisyen / sanatçı, 1 (bir) Bakanlık temsilcisinden oluşturulacaktır.
 • Yarışmanın seçici kurul üyelerinin adları yarışmanın son müracaat tarihinden sonrasında Kültür ve Gezim Bakanlığı’nın resmi web sitelerinden (https://ktb.gov.tr ve/yada https://guzelsanatlar.ktb.gov.tr), duyurulacaktır.
 • Bakanlık, değerlendirmeye katılamayan seçici kurul üyeleri yerine yedek üyeler içinden başka üyeler belirleme hakkına haizdir.
 • Seçici Kurul; ön değerlendirmeyi 2023 yılı Eylül/Ekim ayları içinde çevrimiçi ortamda meydana getirecek; nihai değerlendirmeyi ise koşulların uygun olması halinde; toplama merkezine gönderilen eserler üstünden yaparak başarı ödülüne ve sergilenmeye kıymet görülen eserleri belirleyecektir. Bakanlık Seçici Kurul değerlendirme toplantılarına ilişkin değişim yapma hakkına haizdir.
 • Seçici kurul değerlendirmeleri sonucunda en yüksek puanı alan yarışmacılar belirlenen sergileme sayısı doğrultusunda sırasıyla başarı ödülüne ve sergilenmeye kıymet görülecektir. Değerlendirme neticesinde eşitlik olan durumlarda yarışmacıların doğum tarihlerine bakılarak yaşı ufak olan yarışmacı bir üst sıraya geçecektir.
 • Seçici Kurul değerlendirme esnasında yapıt görselleri haricinde katılımcıya ilişik hiçbir kişisel bilgiye ulaşamayacaktır.
 • Yarışmaya katılan eserlerin emsalsiz olması temel koşuldur. Seçici Kurul; değerlendirilmesi aşamasında, başvuruları anlam, yaratıcılık, farklılık, sanat içerikli kaygı ve güzel duyu bütünlük çerçevesinde ele alacaktır.
 • Seçici Kurul, değerlendirme aşamasında lüzumlu görmüş olduğu takdirde yarışma sekretaryası vesilesiyle katılımcılardan ek informasyon yada eserin değişik görsellerini talep edebilecektir.
 • Seçici Kurul, ödüllerin tümünü ya da bir kısmını dağıtıp dağıtmamakta serbesttir. Ödüller birden fazla katılımcı içinde paylaştırılabilir.

Yapıt Teslimi

 • Yapıt teslimi ile ilgili işlem basamakları, Seçici Kurul değerlendirmesinden sonrasında Kültür ve Gezim Bakanlığı’nın resmi web sitelerinden (https://ktb.gov.tr/ ve/yada https://guzelsanatlar.ktb.gov.tr/) duyurulacaktır.
 • Kargo yada posta ile gönderilen eserler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
 • Seçici Kurul nihai değerlendirmesi sonucunda ön elemeyi geçen eserler; sergilenmeye hazır, arkalarında asma aparatı olacak şekilde hemen sonra Kültür ve Gezim Bakanlığı tarafınca duyuru edilecek olan toplama merkezine elden teslim edilecektir.
 • Katılımcı tarafınca kurulması ihtiyaç duyulan eserler, Bakanlıkça duyuru edilecek sergi tarihinden ilkin sergi mekânı ile kontakt sağlayarak yapıt sahibi tarafınca kurulmalıdır. Kültür ve Gezim Bakanlığı bu mevzuda mesuliyet almayacaktır.
 • Katılımcılar, yarışmada sergilenmeye kıymet bulunan eserlerini sergi bittikten sonrasında yapıt iade işlemlerinin başladığı tarihten itibaren, onbeş (15) gün içinde teslim alacaklarına dair taahhüt içeren bir belgeyi doldurup imzalayarak sergi mekanında bulunan görevliye teslim etmek zorundadırlar.
 • Seçici Kurul değerlendirmesinden sonrasında sergilenmeye kıymet bulunan eserlerin teslimi esnasında katılımcılar; çevrimiçi başvurunun sonraki adımı olan müracaat formunun 3 (üç) tane çıktısını alırlar ve imzalarlar. İmzalı müracaat formlarından biri müracaat eserinin arkasına tutturularak yapıt toplama merkezine, ikinci imzalı çıktı yapıt toplama merkezindeki resmi görevliye müracaat eseri sahibi tarafınca şahsen teslim edilir. Üçüncü imzalı çıktı katılımcı tarafınca saklanır.

76. Devlet Fotoğraf ve Heykel Yarışması Sergisi

 • Seçici Kurul değerlendirmesi neticesinde başarı ve sergilemeye kıymet bulunan eserler; koşulların uygun olması halinde belirlenecek tarihlerde açılacak 76. Devlet Fotoğraf ve Heykel Yarışması Sergisi ile sanatseverlerin beğenisine sunulacaktır.
 • Sergide yer edinen eserler, sergi kataloğu ile belgelenecek olup, sergi zamanı ve yeri hemen sonra Kültür ve Gezim Bakanlığının resmi web sitelerinden (https://ktb.gov.tr ve/yada https://guzelsanatlar.ktb.gov.tr) duyurulacaktır.

Sergi Mekânı

 • Sergi mekânı ile ödül alan ve sergilenmeye kıymet bulunan eserlerin sergi mekânına teslim tarihleri, seçici kurul değerlendirmesinden sonrasında (iade işlemleri ise sergi bitiminde) Kültür ve Gezim Bakanlığının resmi web sitelerinden duyurulacaktır.

Telif Hakkı

 • Kültür ve Gezim Bakanlıgı, ödül ya da sergilenmeye deger bulunan eserleri üstündeki, 5846 sayılı Düşünce ve Sanat Eserleri Kanunun 21. maddesindeki işleme, 22. Maddesinde yer edinen çogaltma, 23. Maddesinde yayma, 24. Maddesinde temsil, 25. Maddesinde işaret, ses yada görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim haklarını kullanma yetkisine rahat ruhsat şeklinde, bilâ karşılık ve müddetsiz olarak haiz olacaktır. Ek olarak bu eserleri, Bakanlık ve Bakanlık uzantılı web sayfalarında, tv yayınlarında, web ve toplumsal medya sitelerinde, etkinliklerde ve egitim faaliyetlerinde poster, katalog, broşür vb. her türlü tanıtım malzemeleri olarak kullanma yetkisinide, bilâ karşılık ve müddetsiz olarak, haiz olacaktır. Bakanlık, anılan mali hakları kendisi kullanabileceği benzer biçimde üçüncü kişilere kullandırabilir ya da devredebilir. Aday bu hususa herhangi bir itirazda bulunmayacağını ve yasal yollara başvurmak hakkından şimdiden gayrikabili rücu feragat ettigini beyan, kabul ve taahhüt eder. Bakanlık, almış olduğu hakları tamamen ya da kısmen üçüncü şahıslara kullandırmaya yada dönem yetkilidir. Yapıt sahibi, yarışma bitiminden sonraki kullanımlara itiraz edemez.
 • Başarı ve sergileme alan ödül sahipleri, ödül ve sergileme alan eserler için verilen para ödüllerinden başka eserin kullanım ya da devrine ilişkin olarak, telif tutarı dahil her ne nam altında olursa olsun Kültür ve Gezim Bakanlıgı’ndan herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul eder.
 • Yapıt Sahibi, eserin kendi emsalsiz eseri oldugunu, üçüncü şahısların bu yapıt üstünde herhangi bir hakları bulunmadıgını; eseri üstündeki hakları daha evvelinde devretmedigini; üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde yapıt sahibinin kendisinin hukuken görevli oldugunu; beyan, kabul ve güvence etmektedir. Eseri ödül alan yada sergilenmeye deger bulunan katılımcının bu beyan ve kabulleri haricinde hareket ettiginin ortaya çıkması yada tespit edilmesi halinde bu yarışma ile elde ettigi ödül, unvan ve her türlü kazanımları yasal faizi ile beraber geri alınır, ek olarak Bakanlığın bu yüzden uğramış olduğu zararları karşılar.
 • Eserlerde yer alacak görseller ile ilgili izinsiz kullanım, telif vb. taleplerden dogabilecek hukuki sorumluluklar da yarışmacıya aittir.
 • Ödül, sergileme alan eserler Kültür ve Gezim Bakanlıgı tarafınca sergilenecek ve bu eserler ile ilgili her türlü dijital ve basılı materyal üretilebilecektir.
 • 76. Devlet Fotoğraf ve Heykel Yarışması kapsamında düzenlenen “Fotoğraf Yarışması”, “Heykel Yarışması”, “Örneksiz Baskı Yarışması” ve “Seramik Yarışması”nda Başarı Ödülü’ne kıymet bulunan eserler, Müze Kurulu sonucu doğrultusunda Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı Fotoğraf ve Heykel Müzeleri envanterine kaydedilebilecektir.

Eserlerin İadesi

 • Sergilenmeye kıymet bulunan eserlerin iadeleri 76. Devlet Fotoğraf ve Heykel Yarışması Sergisi bitiminde yapılacaktır. İade işlemlerinin başlama zamanı, Bakanlığımız resmi web adreslerinden (https://www.ktb.gov.tr/, https://guzelsanatlar.ktb.gov.tr/) duyurulacaktır.
 • Eserin ilk olarak katılımcı tarafınca teslim alınması tercih edilir. Katılımcı tarafınca, teslim alınamayacağı takdirde ise sergi mekânındaki görevliye “Kültür ve Gezim Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne” hitaben katılımcı tarafınca yazılmış, eserinin bir başkası tarafınca teslim alınacağını bildiren bir dilekçe ve ekinde teslim alacak kişinin kimlik fotokopisi yer alacaktır.
 • İade işlemlerinin başladığı tarihten itibaren on beş (15) gün içinde sergi mekânından geri alınmayan eserlerin kaybından yada uğrayabileceği hasardan Kültür ve Gezim Bakanlığı ve sergi mekânı görevli tutulamayacaktır.
 • Sergi sonunda belirtilen süre içinde eserlerini teslim almayan katılımcılar, eserlerini geri alarak tarafımıza bildirene kadar, Kültür ve Gezim Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilecek olan yarışmalı sergilere katılım haklarını yitirmiş sayılacaklardır.

Öteki Hususlar

 • İnternet üstünden üye olma yada yarışmaya katılma aşamasında sistemden yada kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde şartnamede belirtilen bağlantı kişileri ile iletişime geçilerek informasyon verilmesi halinde sorun kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.
 • Kültür ve Gezim Bakanlığı, sergiye teslim edilen eserlerin sergilenmesi esnasında ihtiyaç duyulan tedbirleri alır. Buna karşın söz mevzusu eserlerle ilgili olarak doğabilecek her türlü zarara ilişkin kıymet tespiti yapmak suretiyle Kültür ve Gezim Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce oluşturulacak komisyonun sonucu geçerlidir.
 • Katılımcılar; https://gorselsanat.ktb.gov.tr/ yarışma internet sayfası üstünden çevrimiçi yarışma müracaat sistemine üye olmak ve yapıt görsellerini yüklemek ve müracaat numarası almakla şartname koşullarını okumuş ve kabul etmiş olurlar. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.
 • Ödül ve sergileme alan eserler Kültür ve Gezim Bakanlığınca yurt içinde ve gereksinim duyulması halinde yurt haricinde sergilenebilecek ve bu eserler ile ilgili her türlü dijital ve basılı materyal üretilebilecektir.
 • Şartnamede belirtilmeyen hususlarda yada tereddüt halinde Kültür ve Gezim Bakanlığının kararları geçerlidir.

Yarışma İletişim

Kültür ve Gezim Bakanlığı

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü

Adres: Zübeyde Hanım Mahallesi Roma Meydanı Hipodrom Caddesi 6/63

06330 Hipodrom-ANKARA

İrtibat Kişileri:

Arzu SENEM ÇİFTÇİ : 0312 470 58 69 (arzu.ciftci@ktb.gov.tr)

Filiz ÇİMEN TÜLEK : 0312 470 58 46 (filiz.tulek@ktb.gov.tr)

Fax : + (0312) 470 59 49 – 470 59 48

Web: https://guzelsanatlar.ktb.gov.tr/

E-posta: guzelsanatlar@ktb.gov.tr

Devlet Fotoğraf ve Heykel Yarışması 2023 Ödülleri

Fotoğraf Yarışması Başarı Ödülü: (3 Tane) 25.000 ₺ + Başarı Belgesi
Heykel Yarışması Başarı Ödülü: (3 Tane) 25.000 ₺ + Başarı Belgesi
Örneksiz Baskı Yarışması Başarı Ödülü: 25.000 ₺ + Başarı Belgesi
Seramik Yarışması Başarı Ödülü: (3 tane)  25.000 ₺ + Başarı Belgesi

Her bir kategoride sergilenmeye kıymet görülecek yapıt için ayrı ayrı 3.000 ve Katılım Belgesi verilecektir.

 • Yarışma neticeleri, Kültür ve Gezim Bakanlığının web sitelerinden (https://ktb.gov.tr ve/yada https://guzelsanatlar.ktb.gov.tr ) duyurulacaktır.
 • Eseri başarı ödülü ve sergileme alan yarışmacıların eserlerinin sergide yer alması zorunludur. Aksi halde yarışmacının para ödülü ile başarı belgesi Bakanlıkça iptal edilecektir.
 • Başarı ödülü kazanan katılımcılar, başarı belgesini ödül töreninde almalı yada yerine bir vekil belirleme etmelidir.
 • Şartnamede belirtilen ödüller, yarışma neticeleri açıklandıktan sonrasında, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına gönderilecektir. Gerçek sahibinin belirtilen sürede hesap numarasını bildirmemesi durumunda ödül bedeli, 2023 yılı sonunda vakit aşımına uğrar. Süre aşımı durumunda gerçek sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olması imkansız.

Yarışma Takvimi

Son Müracaat Zamanı: 11 EYLÜL 2023 Saat: 17:30

Netice Açıklanma Zamanı: 25 EYLÜL 2023

Devlet Fotoğraf ve Heykel Yarışması 2023 Detaylı Informasyon ve Müracaat için: https://gorselsanat.ktb.gov.tr/TT_Yarisma/Takvim/Details_?Id=8VFKlQv2Z6DNsWmOGFXcDg%üç boyutlu%üç boyutlu

Devlet Resim ve Heykel Yarışması 2023-2023

YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Güncel Sanat Proje Yarışması 2023-2023

HIZLI YORUM YAP