>
 • CANLI TV İZLE
 • Ankara 24° AÇIK
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
  • Lefkoşa
  • Bakü
  • Amsterdam
 • İMSAK'A 05:23

 • HABER GÖNDER

#Eğitim #MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik


YÖNETMELİK

Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/9/2013 tarihindeki ve 28758 sayılı Resmî Gazete’de piyasaya çıkan Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d), (r) ve (kk) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (ğğ), (hh) ve (ıı) bentlerinde yer edinen “proje tatbik eden eğitim kurumları” ibareleri “proje okulları” olarak değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“d) Çerçeve öğretim programı: Bir iş alanında ve/yada branşında modüler yapıda hazırlanan öğretim programının tanıtımı ve uygulanmasıyla ilgili açıklamaları, haftalık ders çizelgelerini, programda yer edinen dersleri, dersleri oluşturan modülleri/öğrenme birimlerini ve kazanımlar ile sertifikaları gösteren program yapısını,”

“r) Ölçme araçları: Öğrencilerin informasyon, beceri ve kazanımlarının ölçülmesinde başvurulacak yazılı ve uygulamalı sınavlar ve/yada e-sınavlar ile performans emek vermesi, proje, mahsul yada e-portfolyo dosyasını,”

“kk) Proje okulu: Bu Yönetmeliğin 20/A maddesi kapsamında Bakanlıkça belirlenen eğitim kurumunu,”

“rr) Danışma kurulu: Proje okullarında okul yönetimine rehberlik yapmak suretiyle oluşturulan kurulu,

ss) Eğitim kurumu: Bu Yönetmelik kapsamındaki okulları/kurumları,

şş) Proje koordinatörü: Ulusal ve/yada internasyonal proje yönetim tecrübesine ve proje döngüsü yönetimi ve uygulama bilgisine haiz, görüş ve düşüncesine başvurulacak alanda proje emekleri yürütmüş olan kişiyi,

tt) Proje uzmanı: Ulusal ve/yada internasyonal projede vazife almış ve proje döngüsü yönetimi ve uygulama bilgisine haiz, görüş ve düşüncesine başvurulacak alanda nitelikli uzmanlık deneyimi olan kişiyi,

uu) Protokol: Yürütülen projenin/çalışmanın özelliğine gore, Bakanlık/il millî eğitim müdürlüğü yada Bakanlık/il millî eğitim müdürlüğünün uygun bulması üstüne eğitim kurumu müdürlüğü ile ilgili taraflar içinde meydana getirilen yazılı sözleşmeyi,

üü) Sektör temsilcisi: Mesleki ve teknik eğitim kurumlarında eğitimi meydana getirilen alan/dal ile ilgili etkinlik gösteren ve eğitim kurumu ile öğrencilerin yetişim ve beceri eğitimleri yada eğitim ve öğretimin geliştirilmesine ilişkin başka mevzularda iş birliği içinde olan halk yada özel kuruluşlar ile halk kurumu niteliğindeki iş kuruluşları yada bunlara bağlı oda ve borsaları temsil eden kişiyi,

vv) Sertifika: Mesleki ve teknik Anadolu liselerine ilişkin çerçeve öğretim programında belirlenen seçmeli iş dersinin/derslerinin başarılması ile alınan belgeyi,

yy) Uluslararası program: Uluslararası Bakalorya Programı, İleri Düzey Yerleştirme Programı, Uluslararası Genel Ortaöğretim Sertifika Programı ve benzeri nitelikteki internasyonal öğretim programlarını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Merkezi imtihan puanıyla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarından Bakanlıkça uygun görülenlerde her sene belirlenen kontenjanın tamamını ya da bir kısmını kapsayacak şekilde hazırlık sınıfı açılabilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“(1) Ortaöğretim kurumlarında;

a) Yükseköğretime, hem mesleğe hem yükseköğretime, hayata, iş alanlarına hazırlayan ve Bakanlıkça uygun görülen ders çizelgeleriyle öğretim programları uygulanır. Ortaöğretim kurumlarının özelliğine gore hangi derslere ağırlık verileceği haftalık ders çizelgesinde ve program açıklamalarında belirtilir.

b) Öğretim programları, öğrencilerin alaka, talep ve kabiliyetleri yanında bireysel farklılıklarına ve yönelecekleri alanın özelliklerine, okul ve program türlerine uygun olarak ortak dersler, bilimsel nitelikli destek dersleri, iş/alan ve dal dersleri, seçmeli dersler ve seçmeli iş derslerinden oluşur.

c) Ortak dersler, her öğrencinin ortaöğretim kurumunu bitirinceye kadar almış olduğu, asgarî ortak bir umumi kültür veren, cemiyet problemlerine duyarlı, yurdun ekonomik, toplumsal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunma bilincini ve enerjisini kazandırmayı amaçlayan ve yükseköğretim programlarına hazırlayan derslerdir.

ç) Meslek/alan ve dal dersleri, öğrenciyi hedeflediği yükseköğretim programlarına ve/yada mesleğe, iş alanlarına yönelten ve bu yönde gelişme imkânı elde eden derslerdir.

d) Seçmeli dersler, öğrencilerin hedefledikleri ve yöneldikleri alanda gelişmelerine yada alaka ve istekleri doğrultusunda çeşitli programlarda ilerlemelerine, kişisel kabiliyetlerini geliştirmelerine imkân elde eden derslerdir.

e) Uygun ortamın ve öğretmenin bulunması hâlinde, eğitim bölgesi müdürler kurulunca uygun görülecek ortaöğretim kurumlarında öğrencileri girişimcilik ve üretkenliğe yöneltecek, çevrenin gereksinim ve özelliklerine uygun yeni seçmeli dersler öğretim kapsamına alınabilir. Bu şeklinde derslerin öğretim programı ve öğretim materyalleri eğitim bölgesindeki zümre öğretmenlerince hazırlanmış olur ve il millî eğitim müdürünün onayıyla uygulamaya konur. İlk kez uygulamaya konulacak öğretim programlarının bir örneği Bakanlığın ilgili birimine gönderilir.

f) Tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yöntemiyle eğitimlerine devam eden özel eğitim gereksinim duyan öğrenciler kayıtlı bulundukları okulda uygulanan eğitim programını takip ederler. Öğrencilerin takip ettikleri programlar esas alınarak bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP) hazırlanması ve bu okullarda bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme birimi oluşturulması zorunludur. Konuya ilişkin iş ve işlemler 7/7/2018 tarihindeki ve 30471 sayılı Resmî Gazete’de piyasaya çıkan Hususi Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği hükümlerine gore yürütülür. Ancak öğrencilerin başarıları, bu Yönetmeliğin derslik geçme ve sınavlarla ilgili hükümlerine gore belirlenir. Hususi eğitim sınıflarında eğitimlerine devam eden öğrenciler ile ilgili iş ve işlemler Hususi Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin ilgili hükümleri doğrultusunda yürütülür.

g) Akademik destek dersleri, Anadolu teknik programında yer edinen ortak dersleri destekleyen ve yükseköğretime hazırlayan derslerdir.

ğ) Seçmeli iş dersleri, öğrencilerin hedefledikleri ve yöneldikleri alanda gelişmelerine yada alaka ve istekleri doğrultusunda çeşitli programlarda ilerlemelerine, kişisel kabiliyetlerini geliştirmelerine, alanlarında/dallarında sertifika almalarına imkân elde eden derslerdir.

h) Hususi program ve proje tatbik eden mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında bölgesel ve sektörel özellikler dikkate alınarak Bakanlıkça değişik öğretim programları uygulanabilir.

ı) Derslerin öğretimi Türkçe yapılır. Ancak merkezi imtihan puanı ile öğrenci alan ve önünde hazırlık sınıfı bulunan ortaöğretim kurumlarında matematik ve fen bilimleri grubu derslerini birinci yabancı dille okutabilecek öğretmen bulunması ve minimum 10 öğrencinin talep etmesi hâlinde bu derslerin öğretimi birinci yabancı dille de yapılabilir. Hususi öğretim kurumlarında ve Uluslararası Program tatbik eden okullarda bu sayı aranmaz. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında iş dersleri protokol ve projeler kapsamında yabancı dille yapılabilir.

i) Şartları uygun olan ortaöğretim kurumlarında Uluslararası Program uygulamasına yer verilebilir. Bu programa katılan öğrenciler için Türkçe okutulacak dersler dış başka dersler, programın gerektirdiği yabancı dille okutulur. Uluslararası Programın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça hazırlanan Yönerge ile belirlenir.”

“Anadolu iş programlarının 11 inci derslik iş dersleri, uygulamaya elverişli eğitim birimi olan işletmelerde yapılır. Bunun mümkün olmaması hâlinde okulda yapılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer edinen “şubat ayı” ibaresi “aralık ve ocak ayları” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin dördüncü fıkrasının birinci cümlesi “Ortak dersler kapsamındaki kabiliyete bağlı seçimlik dersler dış seçmeli dersler minimum 10, seçmeli iş dersleri ise minimum 8 öğrencinin talebi doğrultusunda öğretime açılır.” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendine aşağıdaki tümce eklenmiş ve aynı fıkranın (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu bağlamda; engelli, engelli evladı ve/yada bakmakla yükümlü olduğu engelli bireyi olanlar ile süt izni kullanan öğretmenlerin haftalık ders programı, gün ve saatleri okulun umumi işleyişini bozmayacak şekilde ilgili öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hazırlanmış olur.”

“c) Uygulamalı iş dersleri, imkânlar ölçüsünde ders bütünlüğü bozulmadan ders saatleri birbirini izleyecek şekilde planlanır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Öğrencilere, resmî dinlence günlerinde puanla değerlendirilecek şekilde ödev verilmez.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğe 20 nci maddesinden sonrasında gelmek suretiyle aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Proje okullarına ilişkin iş ve işlemler

MADDE 20/A – (1) Proje okulu belirleme komisyonu;

a) Proje okulu olarak belirlenecek eğitim kurumu ilgili umumi müdürlükten görevli bakan yardımcısının başkanlığında ilgili birimin umumi müdürü ve bir daire başkanı ile gereksinim duyulması halinde eğitim kurumunun bağlı olduğu il millî eğitim müdürü ve projenin niteliğine gore çağrı edilecek bir uzmandan oluşur.

b) Proje okulu yapılmak suretiyle il millî eğitim müdürlüklerinin ve/yada ilgili umumi müdürlüğün tekliflerini inceler ve değerlendirir.

c) Sekretaryası ilgili umumi müdürlükçe yürütülür.

(2) Eğitim kurumunun proje okulu olarak belirlenebilmesi için;

a) Uygulanacak projelerin niteliğine uygun, kendi türünde fizikî alt yapı, donanım, kafi insan kaynağına haiz olması; bilimsel nitelikli, mesleki ve toplumsal faaliyetler bakımından bulunmuş olduğu yerleşim yerindeki başka okullar içinde ön plana çıkması,

b) Dezavantajları yada başka bir nedenle beklenen gelişimi sergileyemeyen okullardan kapsamlı bir gelişim planı hayata geçirmede belirli bir başarı seviyesini elde etmiş olması,

c) Bakanlıkça ulusal yada internasyonal düzeyde yeni ya da değişik bir program yada proje tatbik eden okul olması,

ç) Kamu ve özel kurum ve kuruluşları, organize endüstri bölgesi, özgür tecim bölgesi, ilgili alanda büyük ölçekli işletme yada sivil cemiyet kuruluşları ile eğitim meydana getirilen iş alanlarına uygun kendine özgü uygulamalar ve kapsamlı emek harcamalar içeren mevzularda protokol yapılmış olması ve bu protokol kapsamında çalışmaların yürütülüyor olması,

d) Tematik eğitim vermek suretiyle belirlenen ve tematik eğitim programını uygulamakta belirli bir başarıyı elde etmiş olan eğitim kurumu olması,

e) Bakanlığın kabul etmiş olduğu internasyonal yetkili kurum ve kuruluşlarca akredite edilmiş olması,

şartlarından minimum birini sağlaması gerekir. Şartları taşıyan ve proje okulu olmak isteyen okulların başvuruları elektronik ortamda alınır. Başvurular içinden il millî eğitim müdürlüğü ve proje okulu belirleme komisyonunca uygun bulunanlar, komisyonun teklifi ve Bakanın onayı ile proje okulu olarak belirlenir.

(3) Proje okulu olmak için başvurular sömestri tatilinde yapılır ve başvuruların tamamlanmasını takip eden iki ay içinde sonuçlandırılır. Ancak Bakanlık ile halk ve özel kurum ve kuruluşlarla imzalanan protokollerin kapsamına alınan eğitim kurumları müracaat sürecine tâbi olmaksızın ilgili umumi müdürlüğün teklifi ve Bakanın onayı ile proje okulu olarak belirlenebilir.

(4) Gerekli görülmesi hâlinde bünyesinde ortaokul bulunan proje okullarının ortaokul kısmına öğrenci alımı, okul yönetimince yapılacak yazılı ve/yada sözlü imtihan sonucuna gore yapılabilir.

(5) Güvenlik tedbirleri uygulanan bölgelerden başka illerdeki proje okullarına puan üstünlüğüne gore her şubeye en çok iki konuk öğrenci kabul edilebilir.

(6) Proje okulu kapsamından çıkarma;

a) Proje okullarının proje okulu olma niteliklerini taşıyıp taşımadıkları, proje okulu belirleme komisyonu tarafınca her dört yılda bir değerlendirilir. Proje okulu olma nitelikleri ortadan kalkan eğitim kurumları ilgili umumi müdürlüğün uygun görüşü ve Bakan onayı ile proje okulu kapsamından çıkarılır.

b) Proje okulu kapsamından çıkarılan okullarda bulunan yönetici ve öğretmenlerle ilgili iş ve işlemler ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülür.

(7) Proje danışma kurulu;

a) Ulusal yada internasyonal proje yürüten, belirli eğitim düzeltim ve programları tatbik eden eğitim kurumlarında okul yönetimine rehberlik yapmak suretiyle proje danışma kurulu oluşturulur.

b) Okul müdürü başkanlığında, okul mezunları derneği/vakfı tarafınca seçilen yada mezunlar arasından belirlenen iki aza, alanı itibarıyla yürütülen proje ve okulda verilen eğitimle ilişkili iki öğretim elemanı, var ise okula adını veren şahıs ya da kuruluşların resmî temsilcisi, var ise protokol meydana getirilen tarafın resmî temsilcisi, okul aile birliği başkanı, okul müdürü tarafınca belirlenen bir müdür yardımcısı ile öğretmenler kurulu tarafınca seçilen iki üyeden oluşur.

(8) Okul projelerinin belirlenmesi;

a) Proje okulu yada ilgili ilçe millî eğitim müdürlüğünce yürütülmesi planlanan okul projeleri her sene eylül ayı içinde il millî eğitim müdürlüklerine öneri edilir. Teklifler il millî eğitim müdürlüklerince incelenir ve uygulanması uygun görülenler en geç ekim ayı sonuna kadar onaylanarak proje okuluna bildirilir. Aynı süre içinde Bakanlığa informasyon verilir.

b) Bakanlığın değerlendirmesine ve iznine gereksinim duyulan okul projeleri eylül ayı içinde Bakanlığa öneri edilir. Teklifler Bakanlıkça değerlendirilir ve sonucu ekim ayı sonuna kadar ilgili valiliğe bildirilir.

c) Mesleki ve teknik eğitimde sektörle meydana getirilen ortaklık protokolleri kapsamında yürütülen; eğitim-öğretim ve yönetim alanında ortaklık emekleri, protokol yürütme kurulu emekleri, öğretmenlerin hizmet içi eğitimleri, eğitim ortamlarının iyileştirilmesi emekleri, öğrencilere sağlanan eğitim ve burs destekleri, tasarım ve mahsul geliştirme protokollerinde ve benzeri protokollerde yapılması öngörülen emek harcamalar okul projesi kapsamında değerlendirilir. Bu emek harcamalar için ayrıyeten Bakanlığın/il millî eğitim müdürlüğünün uygunluk onayı aranmaz.

(9) Eğitim kurumu müdürlüğü, okul projelerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla lüzumlu detayları toplar. Her ders senesi sonunda bu bilgiler ile eğitim ve öğretim hizmetlerine yönelik sene süresince meydana getirilen faaliyetlerin, orijinal uygulamaların, elde edilmiş kazanımların, yeni uygulamalara ilişkin önerilerin yer almış olduğu bir raporu hazırlayarak bağlı bulunmuş olduğu umumi müdürlüğe gönderir. Bu raporlar eğitim kurumunun bağlı bulunmuş olduğu umumi müdürlük ile proje yürütücüsü umumi müdürlükçe değerlendirilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer edinen “proje tatbik eden eğitim kurumları” ibaresi “proje okulları” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında 9 uncu sınıfa kayıt yaptıran ve derslik yine eden öğrenciler dâhil öğrenci sayısı 10’dan azca olan programlarda ve alanlarda derslik oluşturulmaz. Bu öğrenciler, ilk olarak alaka ve istekleri dikkate alınarak başka programlara ve alanlara yönlendirilir yada bunun gerçekleşmemesi hâlinde millî eğitim müdürlüklerince 11/9/2014 tarihindeki ve 29116 sayılı Resmî Gazete’de piyasaya çıkan Millî Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşıması hâlinde öğrenci taşıma uygulaması kapsamında değerlendirilir.”

“(6) Anadolu teknik programlarında 12 nci sınıfta alan ayırımı yapılmaksızın bilimsel nitelikli destek şubeleri oluşturulur. Bu öğrenciler, seçtikleri bilimsel nitelikli destek paketine gore gruplara ayrılır. Bir gruptaki öğrenci sayısı 10’dan azca olması imkansız. Ancak ders senesi içinde öğrenci sayısının azalması durumunda var öğrencilerle eğitime devam edilir. Anadolu teknik programına merkezi sınavla yerleşen öğrenciler ile Anadolu iş programından Anadolu teknik programına geçiş icra eden öğrencilerin eğitimleri ayrı şubelerde yapılır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer edinen “alan/dal” ibaresi “iş/alan/dal” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Anadolu teknik programlarına merkezi imtihan puanıyla, tercihleri doğrultusunda, direkt alana öğrenci yerleştirilir. Yerleştirme işlemlerinden sonrasında boş kontenjanı bulunan alanlara merkezi imtihan puanıyla öğrenci alan başka ortaöğretim kurumlarından 9 uncu derslik birinci dönem sonuna kadar atama ve geçiş yapılabilir. Ancak kabiliyet, mülakat, mülakat ve gövde yeterliliği imtihanı ile öğrenci alınan alanlarda bu sınavlara girerek başarı göstermiş olmuş olmak gerekir. Anadolu iş programı öğrencilerinden 11 inci sınıfı direkt geçen ve 9, 10 ve 11 inci derslik ortak derslerinin ağırlıklı yılsonu başarı puanlarının aritmetik averajı minimum 70 olanlar Anadolu teknik programına geçiş için başvurabilir. Başvuru ve yerleştirme işlemleri, Bakanlıkça belirlenen esaslar ve kayıt takvimi çerçevesinde e-Okul sistemi üstünden yapılır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Anadolu teknik programlarına ve proje okulu kapsamındaki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının Bakanlıkça belirlenen Anadolu iş programlarının proje kapsamındaki alanlarına merkezi imtihan puanıyla tercihleri doğrultusunda direkt alana öğrenci yerleştirilir. Diğer Anadolu iş programlarında alana yerleştirme işlemi 9 uncu sınıfta ders senesinin başladığı ilk 2 hafta içinde okullarında yapılacak alan tanıtımları ve yönlendirmeler sonucunda öğrencilerin tercihleri alınmak suretiyle ortaokul başarı puanı temel alınarak e-Okul sistemi üstünden yapılır. Anadolu teknik ve Anadolu iş programlarında dala yerleştirme işlemi 9 uncu sınıfın sonunda e-Okul sistemi üstünden yapılır.

(2) Anadolu iş ve Anadolu teknik programlarında öğrencilerin; 9 uncu derslik sonunda iş eğitimindeki kabiliyet ve başarıları, sektörün ihtiyacı, öğrenci ve velilerin talepleri ve grup oluşturma sayıları dikkate alınarak dala geçiş işlemleri ilgili okul müdürlüğünce yapılır. Tercihlerin belli dallarda yoğunlaşması hâlinde 9 uncu derslik yılsonu başarı puanı yüksek olanlara öncelik verilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrasında yer edinen “Fen liseleri, toplumsal bilimler liseleri, proje tatbik eden eğitim kurumları ile Anadolu teknik programlarına atama ve geçişler;” ibaresi “Fen liseleri, toplumsal bilimler liseleri, proje okulları ile mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının Anadolu teknik programlarına atama ve geçişler;” olarak değiştirilmiş, aynı fıkranın (b), (c), (e) ve (f) bentleri ile aynı maddenin ikinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Fen liseleri, toplumsal bilimler liseleri ile proje okulu olan Anadolu liselerinden Anadolu liselerine her derslik seviyesinde,

c) Proje okulu kapsamındaki imam hatip liseleri ile mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının Anadolu teknik programları ve proje okulu kapsamındaki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının Bakanlıkça belirlenen Anadolu iş programlarının proje kapsamındaki alanlarından/dallarından aynı türden okullara her derslik seviyesinde,”

“e) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının Anadolu teknik programlarında ve proje okulu kapsamındaki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının Bakanlıkça belirlenen Anadolu iş programlarının proje kapsamındaki alanlarında/dallarında alan/dal bulunmak kaydıyla kendi içinde her derslik seviyesinde, merkezi imtihan puanı ile öğrenci alan okullardan mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının Anadolu teknik programlarına ve proje okulu kapsamındaki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının Bakanlıkça belirlenen Anadolu iş programlarının proje kapsamındaki alanlarına 9 uncu sınıfın birinci dönem sonuna kadar, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının Anadolu teknik programında ve proje okulu kapsamındaki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının Bakanlıkça belirlenen Anadolu iş programlarının proje kapsamındaki alanlarında/dallarında aynı alanda olmak kaydıyla 10 uncu sınıfın birinci periyodu sonuna kadar dal değiştirerek,

f) Merkezi imtihan puanıyla öğrenci alan okullardan mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının Anadolu teknik programlarına ve proje okulu kapsamındaki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının Bakanlıkça belirlenen Anadolu iş programlarının proje kapsamındaki alanlarına/dallarına 9 uncu sınıfın sonunda atama ve geçiş icra eden öğrenciler ile alan değişikliği yaparak atama ve geçiş icra eden öğrenciler iş derslerinden telafi eğitimine alınarak,”

“ç) Anadolu ve Anadolu İmam Hatip liselerinden mesleki ve teknik Anadolu liseleri, mesleki ve teknik eğitim merkezleri ile fazla programlı Anadolu liselerinin Anadolu iş programlarına; 9 uncu sınıfın birinci dönem sonuna kadar devamlı, 9 uncu derslik sonunda ise iş derslerinden yaz tatili süresince yapılacak telafi eğitimine ilgili olarak,”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer edinen “proje tatbik eden eğitim kurumları” ibareleri “proje okulları” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin altıncı ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Nakil şartlarının taşınması durumunda; hazırlık sınıflarından hazırlık sınıfı bulunmayan okulların 9 uncu sınıflarına, hazırlık sınıfı bulunmayan okulların 9 uncu sınıflarından hazırlık sınıflarına yeterlilik imtihanı aranmadan, içinde bulunulan öğretim senesinin ekim ayının nihayet iş gününe kadar atama ve geçiş yapılabilir. Bu aydan sonrasında bu sınıflar içinde atama ve geçiş yapılamaz. Ancak, hazırlık sınıfı olan okulların kendi aralarındaki atama ve geçişler bu Yönetmeliğin nakillerle ilgili hükümlerine gore yürütülür.

(7) Hazırlık sınıfı bulunmayan okulların 9, 10, 11 ve 12 nci sınıflarından hazırlık sınıfı bulunan okulların aynı sınıflarına atama şartlarıyla beraber yeterlilik sınavına ilgili olarak atama yapılır. Bu kapsamda başvuruda bulunan ve atama şartlarını taşıyan bütün öğrenciler emsallerinin bulundukları derslik seviyesi dikkate alınarak bu Yönetmelik kapsamında atama başvurularının değerlendirildiği gün yeterlilik sınavına alınırlar. Yeterlilik sınavında başarı göstermiş olan öğrencilerin tasdik işlemleri açık kontenjana ve merkezi imtihan puanı üstünlüğüne gore yapılır. Başarısız olanların başvuruları ise reddedilir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinde yer edinen “(ortak/alan/dal dersleri)” ibareleri “(ortak/iş/alan/dal dersleri)” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“h) Yabancı lisan derslerinin her bir imtihanı; dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini ölçecek şekilde yazılı ve uygulamalı olarak yapılır.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki tümce eklenmiş; aynı maddenin altıncı fıkrasında yer edinen “alan/dal” ibaresi “iş/alan/dal” olarak değiştirilmiştir.

“Mesleki eğitim merkezi programına kayıtlı 11 inci ve 12 nci derslik öğrencilerinin beceri imtihanı; Bakanlıkça hazırlanan, kalfalık/ustalık beceri imtihanı değerlendirme kriterleri doğrultusunda, uygulamalı olarak yapılır ve kamera kaydına alınır.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer edinen “70” ibaresinden sonrasında gelmek suretiyle “,” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“c) İlgili alan/dal dersinin yetişim bitirme sınavında başarı göstermiş,”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine aşağıdaki tümce eklenmiş, aynı maddenin dördüncü ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ancak ilçe, il yada diyar genelinde umumi yaşamı etkileyen salgın hastalık, tabii afet, elverişsiz hava koşulları şeklinde durumlarda Bakanlıkça yada il/ilçe hıfzıssıhha kurulunun kararlarına istinaden mülki yönetim amirliklerince her bir imtihan salonunda sınava alınabilecek minimum ve/yada en çok öğrenci sayısı tekrardan belirlenebilir.”

“(4) Bir dersin sorumluluğu, o dersin mesuliyet sınavından minimum 50 puan alınması hâlinde kalkar.”

“(6) Sorumluluk imtihanı sonunda tek dersten başarısızlığı bulunan nihayet derslik öğrencileri için aynı usulle takip eden hafta içinde bir imtihan daha yapılır.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Doğrudan, yılsonu başarı puanıyla yada görevli olarak derslik geçemeyenlerle devamsızlık sebebiyle başarısız sayılanlar derslik yine eder. Sınıf tekrarı hazırlık sınıfı dış, orta tahsil süresince en çok bir kez yapılır. Tahsil süresi içinde ikinci kez derslik tekrarı durumuna düşen öğrencilerin ders senesi sonunda okulla ilişiği kesilerek mesleki eğitim merkezine, Açık Öğretim Lisesine, Mesleki Açık Öğretim Lisesine yada Açık Öğretim İmam Hatip Lisesine kayıtlarının yapılması sağlanır.”

“ç) Mesleki eğitim merkezi programlarına kayıtlı öğrencilerden; direkt yada görevli olarak derslik geçemeyenler ile devamsızlık sebebiyle başarısız sayılanlar derslik yine ederler. Sınıf tekrarı aynı alan/dal için en çok iki kez yapılır. Aynı alanda/dalda ikinci kez derslik tekrarı durumuna düşen öğrenciler, ders senesi sonunda değişik bir alandan/daldan yine kayıt yaptırabilirler. Mesleki eğitim merkezinde okuma hakkı bulunmayan öğrencilerin ders senesi sonunda okulla ilişiği kesilerek Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi yada Açık Öğretim İmam Hatip Lisesine yönlendirilerek kayıtları yapılır. Kayıt yaptırmak istemeyen öğrencilerin kayıtlarının Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi yada Açık Öğretim İmam Hatip Lisesine yapılması sağlanır.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 61 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve aynı maddenin dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Öğrencinin iki dönem puanı alabilecek durumda olmasına karşın öğretmenin raporlu yada izinli olması, göreve geç başlaması, dönem bitmeden ayrılması yada (a) bendinde anlatılan nedenlerle yapılamayan dersler için ders saatleri haricinde,”

“(9) Açık öğretim yöntemiyle eğitimi yapılamayan alanlarda/dallarda mesleki ve teknik ortaöğretim programlarını tamamlayamadan okuldan ayrılanlar ile vatan haricinde tahsil görenlerin denklik işlemleri sonucunda tespit edilen noksan iş/alan/dal derslerini tamamlamalarına imkân sağlamak suretiyle tamamlayıcı eğitim programı düzenlenebilir.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 63 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer edinen “alan ortak” ibaresi “iş” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 64 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer edinen “tüm derslerden başarı göstermiş olmasına karşın stajını tamamlamayanlar,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 69 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ı) Anadolu iş programından Anadolu teknik programına geçiş yapanların diplomalarında Anadolu iş programında tahsil gördükleri alan/dal adları yazılır.”

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 70/A maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Ustalık yada işyeri açma belgesine haiz olanlar ile minimum ön lisans seviyesinde mesleki eğitim almış olanlar, okul ve kurumlarca oluşturulan iş pedagojisi kursuna katılabilirler. İş pedagojisi kursu uzaktan eğitim yolu ile de düzenlenebilir ve sınavları e-Sınav şeklinde yapılabilir. Kursu başarı ile tamamlayanlara ehil öğreticilik belgesi verilir. Usta öğreticilik belgesi; ustalık belgesi, işyeri açma belgesi yada minimum ön lisans mezuniyet belgesi ile beraber kullanılır.”

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğe 71 inci maddesinden sonrasında gelmek suretiyle aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Sertifika düzenlenmesi

MADDE 71/A – (1) Anadolu teknik ve Anadolu iş programından mezun olanlara öğrenimleri süresinde alanın çerçeve öğretim programında belirlenen sertifikalara ilişkin seçmeli iş derslerini başarı ile tamamlamaları hâlinde çerçeve öğretim programında belirtilen ad ile sertifika verilir. Sertifika e-Okul sistemi üstünden öğrencinin {mezun olduğu} okul müdürlüğünce düzenlenir.

(2) Alana ilişkin çerçeve öğretim programında belirlenen sertifikalar yalnızca aynı alanda/dalda tahsil gören öğrenciler için verilir.

(3) Düzenlenen sertifikalarda; T.C. Kimlik No, Adı ve Soyadı, Baba Adı, Ana Adı, Doğum Yeri ve Tarihi, Sertifikayı Veren Okul, Okulun Bulunduğu İlçe ve İl Adı, Okul Numarası, Sertifika Numarası, Sertifika Tarihi, Sertifika Güvenlik No ile Alanı/Dalı bilgilerine yer verilir.

(4) Sertifika almaya hak kazananlar için düzenlenecek belgede “…… alanının/branşının yeterlikleri yanında Bakanlıkça belirlenen toplam (……) ders saati seçmeli iş dersini/derslerini başardığı için bu sertifikayı almaya hak kazanmıştır.” ifadesine alt informasyon olarak yer verilir.

(5) Sertifika belgesinin kullanılamayacak derecede yıpranması, kaybolması yada yargı kararıyla kişisel bilgilerin değişmesi durumunda isteğe ilgili olarak bir defaya mahsus olmak suretiyle e-Okul üstünden yenisi düzenlenir.”

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin 73 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Bu Yönetmeliğin 69 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (h) bendi, 70/A maddesinin dördüncü fıkrası, 71 inci maddesinin birinci fıkrası ile 71/A maddesinin üçüncü fıkrasına gore aldıkları mezuniyet belgesi, ehil öğreticilik, ustalık, işyeri açma, sertifika, kalfalık yada tahsil vaziyet belgesini kaybedenlere bir defaya mahsus olmak suretiyle tahsil vaziyet belgesi verilir. Belgesini ikinci kez talep edenlere bu vesika verilmez. Ancak durumları yazıyla ilgili kurum yada kuruluşa bildirilir.”

MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin 78 inci maddesinin altıncı fıkrasının (d) bendinde yer edinen “alan/dal” ibaresi “iş/alan/dal” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğin 84 üncü maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(5) Birinci fıkra kapsamında lider görevlendirilecek işlik ve laboratuvarların belirlenmesi için okul/kurum müdürlüğünce, müdürün başkanlığında bir müdür yardımcısı, alan şefleri ile değerlendirmenin yapılacağı alandan bir alan öğretmeninin iştirakı ile bir komisyon oluşturulur. Mesleki ve teknik eğitim programlarının uygulanmış olduğu eğitim kampüslerinde komisyona, kurum müdürü yerine bu programların yürütülmesinden görevli müdür yardımcısı başkanlık eder. Komisyonca;

a) Atölye/laboratuvar olarak belirlenen mekânın minimum 10 öğrencinin aynı anda uygulamalı eğitim alabileceği kafi büyüklüğe haiz olup olmadığı,

b) Atölyede/laboratuvarda ilgili alanda/dalda eğitim ve öğretimi aksatmayacak kalite ve sayıda makine-teçhizat, eğitim/tecrübe seti ve başka donanımların bulunup bulunmadığı,

c) Atölye/laboratuvar olarak belirlenen mekânlarda yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin özelliği,

ç) Ayrı işlik/laboratuvar olarak belirlenmekle beraber haiz olduğu donanım, fiziki büyüklüğü, yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin özelliği ve yoğunluğu şeklinde hususlar dikkate alınarak bu işlik ve laboratuvarın sorumluluğunun başka işlik ve laboratuvar şeflerinden birinin uhdesine verilip verilemeyeceği,

hususları beraber değerlendirilerek, lider görevlendirilmesi ihtiyaç duyulan işlik ve laboratuvarlar tespit edilir ve hazırlanan tutanak üyelerce imzalanır. Bu tespitler, işlik ve laboratuvar şefi görevlendirilmesinde temel alınır. Herhangi bir işlik ve laboratuvar şefinin görevinden ayrılması halinde, söz mevzusu işlik ve laboratuvarlar için lider görevlendirilip görevlendirilmeyeceği bu fıkra hükmüne gore tekrardan değerlendirilebilir.”

MADDE 31 – Aynı Yönetmeliğin 86 ncı maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Anadolu imam-hatip lisesi iş dersleri öğretmenleri gerek ders saatleri içinde, gerekse ders saatleri haricinde olmak suretiyle öğrencilerin mesleki becerilerinin geliştirilmesi için çevreyle münasebet kurmalarına rehberlik ederek mesleki uygulamalarının verimli olması yönünde emek harcamalar yapar ve faaliyetlere katılır. Yapılan çalışma ve faaliyetlerin raporunu hazırlar. Hazırlanan raporlar il ulusal eğitim müdürlüğünce birleştirilerek ders senesi sonunda ilgili Genel Müdürlüğe gönderilir.”

MADDE 32 – Aynı Yönetmeliğin 87 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Ortaöğretim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenler; eylül ayının ilk iş gününden derslerin başlangıç geçmişine, derslerin kesimi tarihinden temmuz ayının ilk iş gününe kadar geçen süreler ile kasım ve nisan aylarında yapılacak fasıla tatillerde, Bakanlıkça hazırlanan program dâhilinde kendi okullarında mesleki çalışma yaparlar. Ancak ilçe, il yada diyar genelinde umumi yaşamı etkileyen salgın hastalık, tabii afet, elverişsiz hava koşulları şeklinde nedenlerle eğitim ve öğretim faaliyetinin iki haftadan çok süreyle yapılamaması ve uygulanacak telafi programlarının ders senesi içinde tamamlanamaması durumunda yaz tatilinde yapılacak eğitim ve öğretim faaliyetleri sebebiyle Bakanlıkça mesleki çalışma takviminde değişim yapılabilir. Mesleki çalışma programı, okul müdürlüğünce yönetici ve öğretmenlere yedi gün evvelde duyurulur.”

MADDE 33 – Aynı Yönetmeliğin 91 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Hamile öğretmenlere, hamileliğin yirmi dördüncü haftasından başlayarak doğum sonrası analık izni süresinin bitimini takip eden bir senelik sürenin sonuna kadar istememesi halinde nöbet görevi verilmez.”

MADDE 34 – Aynı Yönetmeliğin 133 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer edinen “koordinatör öğretmen tarafınca tutulan raporlarla” ibaresi “koordinatör yada nezaret ve kontrol görevi icra eden öğretmen tarafınca tutulan raporlarla” olarak değiştirilmiş, aynı fıkrada yer edinen “Staj bitirme imtihanı puanı, ilişkilendirildiği dersin yılsonu puanının belirlenmesinde dikkate alınır.” cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 35 – Aynı Yönetmeliğin 171 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer edinen “menfi davranışları tekrarlamayan öğrencilerin durumları,” ibaresinden sonrasında gelmek suretiyle “açık ortaöğretim kurumlarına geçiş yapanlar dâhil” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 36 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ilave madde eklenmiştir.

“Olağanüstü durumlarda eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin alınması ihtiyaç duyulan tedbirler

EK MADDE 3 – (1) İlçe, il yada diyar genelinde umumi yaşamı etkileyen salgın hastalık, tabii afet, elverişsiz hava koşulları şeklinde durumlarda bu Yönetmelikle düzenlenen eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça ayrıyeten belirlenebilir.”

MADDE 37 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Mevcut öğrencilerin görevli olarak derslik geçme durumu

GEÇİCİ MADDE 11 – (1) Bu maddeyi ihdas eden Yönetmelik ile meydana getirilen değişimler, 2019-2020 eğitim ve öğretim senesinde mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının Anadolu teknik ve Anadolu iş programlarında kayıtlı öğrencilerin atama ve geçişleri ile başka okullardan bu programlara atama ve geçişler ve alana/dala yerleştirme ile ilgili iş ve işlemlerde uygulanmaz.”

MADDE 38 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 39 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.Haber Kaynağı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  #Öğrenci | Eğitimde Fırsat Eşitsizliği Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk kurucusu olduğu...
YORUMLAR

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Pandemi Döneminde Ek Dersle İlgili Bilinmesi Gerekenler

Hızlı Yorum Yap

MEBhaber.net'e üye olun

Zaten üye misiniz ? Buraya tıklayarak Üye girişi sağlayabilirsiniz.

MEBhaber.net'e giriş yapın

Henüz üye değil misiniz ? Buraya tıklayarak Üye olabilirsiniz.