h Dolar 8,6684 %0.02
h Euro 10,1828 %0.02
h BIST100 1.391,91 %-1.94
h Bitcoin 375666 %-7.82104
a İmsak Vakti 05:17
İstanbul 20°
 • Adana
 • Adıyaman
 • Afyonkarahisar
 • Ağrı
 • Amasya
 • Ankara
 • Antalya
 • Artvin
 • Aydın
 • Balıkesir
 • Bilecik
 • Bingöl
 • Bitlis
 • Bolu
 • Burdur
 • Bursa
 • Çanakkale
 • Çankırı
 • Çorum
 • Denizli
 • Diyarbakır
 • Edirne
 • Elazığ
 • Erzincan
 • Erzurum
 • Eskişehir
 • Gaziantep
 • Giresun
 • Gümüşhane
 • Hakkâri
 • Hatay
 • Isparta
 • Mersin
 • istanbul
 • izmir
 • Kars
 • Kastamonu
 • Kayseri
 • Kırklareli
 • Kırşehir
 • Kocaeli
 • Konya
 • Kütahya
 • Malatya
 • Manisa
 • Kahramanmaraş
 • Mardin
 • Muğla
 • Muş
 • Nevşehir
 • Niğde
 • Ordu
 • Rize
 • Sakarya
 • Samsun
 • Siirt
 • Sinop
 • Sivas
 • Tekirdağ
 • Tokat
 • Trabzon
 • Tunceli
 • Şanlıurfa
 • Uşak
 • Van
 • Yozgat
 • Zonguldak
 • Aksaray
 • Bayburt
 • Karaman
 • Kırıkkale
 • Batman
 • Şırnak
 • Bartın
 • Ardahan
 • Iğdır
 • Yalova
 • Karabük
 • Kilis
 • Osmaniye
 • Düzce
a
X
 • MEBhaber.NET
 • Mevzuat
 • Gerçeğe aykırı vesika ile atanan memurun atamasının iptal edilmesi 2021

Gerçeğe aykırı vesika ile atanan memurun atamasının iptal edilmesi 2021

Gerçeğe aykırı belge ile atanan memurun atamasının iptal edilmesi

Gerçeğe aykırı vesika ile atanan memurun atamasının iptal edilmesi 2021

Gerçeğe aykırı belge ile atanan memurun atamasının iptal edilmesi

Sahte lise mezuniyet belgesi düzenleyerek memuriyete atanan memurun idareye sunmuş olduğu diplomanın düzmece olduğu idarece anlaşıldıktan sonrasında atamasının idarece iptal edilmiş olduğu vakada memurca zamanaşımı öne sürülen nedeni ile atama iptaline karşı dava açılmıştır. Danıştayca verilen kararda Davacının hilesi sonucu davalı idarece hukuka aykırı olarak tesis edilen işlemin, süre sınırlaması olmaksızın yönetim tarafınca sona alınabilmesi mümkün olduğu yönünde karar verilmiştir.

Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2016/8701 E. , 2017/92 K.

“İçtihat Metni”

T.C.

D A N I Ş T A Y

ONİKİNCİ DAİRE

Esas No : 2016/8701

Karar No : 2017/92

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) :

Vekili :

Karşı Taraf (Davacı) :

Vekili :

İstemin Özeti : …. İdare Mahkemesince verilen …. tarihindeki ve E:….; K:….sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü

Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hâkimi :

Düşüncesi : Davacının hilesi sonucu davalı idarece hukuka aykırı olarak tesis edilen işlemin, süre sınırlaması olmaksızın yönetim tarafınca sona alınabilmesi mümkün olduğundan, dava mevzusu işlemin iptali yolunda verilen İdare mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince dosyanın tekemmül etmiş olduğu görüldüğünden yürütmenin durdurulması istemi ile ilgili karar verilmeyerek işin gereği görüşüldü:

Dava; …Hastanesi’nde uygulaman olarak vazife icra eden davacının, mezuniyet belgesinin düzmece olduğundan bahisle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 98/b maddesi uyarınca görevine nihayet verilmesine ilişkin 31.07.2013 tarihindeki ve 9702 sayılı işlemin ve bu işlemin dayanağı Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği’nin 22.07.2013 tarihindeki ve 18867 sayılı işleminin iptali ile yoksun kalmış olduğu parasal ve özlük haklarının 02.09.2013 tarihinden başlayarak işleyecek kanuni faiziyle ödenmesi istemiyle açılmıştır.

İdare Mahkemesince, davacının teknisyenlik ekibine atanmasına dayanak olan iş lisesi mezuniyet belgesi gerçek olmasa da, ortalama olarak sekiz senedir sözleşmeli personel ve memur (işgören) olarak vazife yapmış olduğu ve ortada Devlet memurluğuna atanma için lüzumlu nitelikleri yitirdiğine yönelik bir hususun sözkonusu olmaması karşısında yönetimsel istikrar ve hakkaniyet ilkesi gereği haiz olduğu tahsil durumuna nazaran başka bir memuriyete atanması gerekirken 657 sayılı Kanun’un 98/b maddesi uyarınca memuriyetine nihayet verilmesine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı nedeni öne sürülerek dava mevzusu işlemin iptaline; Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği’nin 22.07.2013 tarihindeki ve 18867 sayılı işleminin ise, bu işlemin davacı ile ilgili meydana getirilen soruşturma sonucu tanzim olunan İnceleme Raporu’nun idareye tevdiinden ibaret olduğu, kati ve yürütülmesi mecburi bir işlem olmadığından, bu işlem yönünden davanın incelenmeksizin reddine; davacının işlem sebebiyle yoksun kalmış olduğu parasal hakların kanuni faiziyle ödenmesine karar verilmiştir.

Davalı yönetim tarafınca, mahkeme kararının hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek temyizen incelenip bozulması istenilmektedir.

Dosyanın incelenmesinden; davacının 07.11.2006 tarihinden 17.10.2007 geçmişine kadar … Hastanesi’nde 4857 sayılı İş Kanunu’na doğal olarak geçici işçi statüsünde sözleşmeli uygulaman olarak çalmış olduğu, 18.10.2007 tarihinde ekibinin 4/B statüsüne alındığı, 04.06.2011 tarihindeki ve 27594 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 632 sayılı KHK uyarınca memur (işgören) ekibine atamasının yapıldığı, bu atamaya ilişkin intibak işlemleri yapılırken davacının özlük dosyasında bulunan iş lisesi diplomasıyla ilgili tereddüt oluşması sebebiyle davacı ile ilgili soruşturma başlatılmış olduğu, bu kapsamda İl Sağlık Müdürlüğü’nün 10.02.2012 tarihindeki ve 23442 sayılı yazısıyla, davacının ve benzer durumda olan başka personelin diplomalarının ilgili lisenin kayıtlarında yer alıp almadığının İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden sorulmuş olduğu, Meslek Lisesi’nden alınan diplomanın okul kayıtlarında olmadığının bildirilmesi üstüne, teknik hizmetler sınıfında uygulaman olarak vazife icra eden davacının 657 sayılı Kanun’un 98/b maddesi uyarınca görevine nihayet verilmesine ilişkin 31.07.2013 tarihindeki ve 9702 sayılı işlemin iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

657 sayılı Kanun’un 48. maddesinde, Devlet memurluğuna alınacaklarda aranan umumi ve özel şartlar sayılmış olup, aynı maddenin (B) bendinin 1. fıkrasında hizmet göreceği derslik (seviye) için belirlenen eğitim ve öğretim kurumlarından mezuniyet belgesi almış olmak özel koşul olarak düzenlenmiştir. Aynı Kanunun 36. maddesinde ise, Devlet memurlarının vazife alacağı hizmet sınıfları belirlenmiş, bu sınıflardan teknik hizmetler sınıfı içinde yer edinen ünvanlardaki memurlar için minimum orta derecede mesleki eğitim görmüş olma şartı yer almıştır.

… İdare Mahkemesinin … tarihindeki fasıla sonucu üstüne gönderilen, Meslek Lisesi’nin 25.11.2013 tarihindeki ve 943 sayılı yazısında, davacıya ilişkin olduğu belirtilen diplomanın kurumlarınca düzenlenmediğinin belirtildiği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce meydana getirilen araştırmada da davacının anılan okulda herhangi bir kaydının olmadığı, dolayısıyla davacının söz mevzusu iş lisesi diplomasına haiz olmadığı görülmüştür.

Bakılan uyuşmazlıkta; davacının elektrik kısmı mezunu bulunduğunu gösteren 06.09.1996 tarihindeki diplomasını 27.09.1996 tarihinde almış olduğu, 06.11.2006 tarihinde diplomayı notere onaylatarak …Hastanesine ibraz etmiş olduğu, müteakiben 07.11.2006 tarihinde adı geçen hastanede geçici işçi statüsünde uygulaman olarak çalışmaya başladığı, hemen sonra memur (işgören) ekibine atandığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda; davacının düzmece mezuniyet belgesi ile hile yapmak suretiyle iş başvurusunda bulunmuş olduğu, bu mezuniyet belgesi ile meydana getirilen atama işleminin davacı lehine kazanılmış hak doğurmayacağı ve idarece süre sınırlaması olmaksızın sona alınabileceği yönetim hukukunun esas prensiplerinden olduğundan; dava mevzusu işlemde hukuka aykırılık, bu işlemin iptali yolunda verilen İdare mahkemesi sonucunda hukuki isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulü ile Mahkeme kararının bozulmasına, tekrardan bir karar verilmek suretiyle dosyanın İdare Mahkemesine gönderilmesine, bu kararın bildiri tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak suretiyle 01/02/2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Kaynak Mevzuatinyeri.com

0 0 0 0 0 0
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Sözleşmeli olarak çalışılan süre kazanılmış hak aylığında değerlendirilmeli 2021

HIZLI YORUM YAP

0 0 0 0 0 0

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

Sperrmüll Berlin

İstanbul escort Tuzla escort Acıbadem escort Bostancı escort Bağdat caddesi escort Erenköy escort Suadiye escort Küçükyalı escort Şerifali escort Kurtköy escort Sultanbeyli escort Göztepe escort Kayaşehir escort Çapa escort Bahçelievler escort Fatih escort Fındıkzade escort Beşiktaş escort escort girl dubai escort girls berlin seks hikayeleri sex hikayeleri sex izle sikiş kısa link