h Dolar 8,6240 %-0.05
h Euro 10,1240 %-0.05
h BIST100 1.385,61 %-0.45
h Bitcoin 362617 %-0.31003
a İmsak Vakti 05:19
İstanbul 20°
 • Adana
 • Adıyaman
 • Afyonkarahisar
 • Ağrı
 • Amasya
 • Ankara
 • Antalya
 • Artvin
 • Aydın
 • Balıkesir
 • Bilecik
 • Bingöl
 • Bitlis
 • Bolu
 • Burdur
 • Bursa
 • Çanakkale
 • Çankırı
 • Çorum
 • Denizli
 • Diyarbakır
 • Edirne
 • Elazığ
 • Erzincan
 • Erzurum
 • Eskişehir
 • Gaziantep
 • Giresun
 • Gümüşhane
 • Hakkâri
 • Hatay
 • Isparta
 • Mersin
 • istanbul
 • izmir
 • Kars
 • Kastamonu
 • Kayseri
 • Kırklareli
 • Kırşehir
 • Kocaeli
 • Konya
 • Kütahya
 • Malatya
 • Manisa
 • Kahramanmaraş
 • Mardin
 • Muğla
 • Muş
 • Nevşehir
 • Niğde
 • Ordu
 • Rize
 • Sakarya
 • Samsun
 • Siirt
 • Sinop
 • Sivas
 • Tekirdağ
 • Tokat
 • Trabzon
 • Tunceli
 • Şanlıurfa
 • Uşak
 • Van
 • Yozgat
 • Zonguldak
 • Aksaray
 • Bayburt
 • Karaman
 • Kırıkkale
 • Batman
 • Şırnak
 • Bartın
 • Ardahan
 • Iğdır
 • Yalova
 • Karabük
 • Kilis
 • Osmaniye
 • Düzce
a
X
 • MEBhaber.NET
 • Memurlar
 • Görevden uzaklaştırma tedbiri sonrası memura ödenen maaşlarda nema ödemesi 2021

Görevden uzaklaştırma tedbiri sonrası memura ödenen maaşlarda nema ödemesi 2021

Görevden uzaklaştırma tedbiri sonrası memura ödenen maaşlarda faiz ödemesi

Görevden uzaklaştırma tedbiri sonrası memura ödenen maaşlarda nema ödemesi 2021

Görevden uzaklaştırma tedbiri sonrası memura ödenen maaşlarda faiz ödemesi

Bilindiği suretiyle Devlet Memurları Kanununa gore görevi başlangıcında bulunmasında sakınca bulunan memurlar ilgili yasa hükümlerine gore açığa alınabilmektedirler.Yine ilgili yasa maddesinde yer edinen durumların gerçekleşmesi halinde ise memurlar görevlerine iade edilerek noksan almış oldukları 1/3 oranındaki maaşları kendilerine ödenmektedir.Konuya ilişkin 657 sayılı Kanun’un “Görevden uzaklaştırılan yada görevinden ırak kalan memurların hak ve yükümlülüğü”  başlıklı 141. maddesinde

“Görevden uzaklaştırılan ve görevi ile ilgili olsun yada olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan yada gözaltına alınan memurlara bu süre içinde aylıklarının üçte ikisi ödenir. Bu gibiler bu Kanunun öngördüğü toplumsal hak ve yardımlardan faydalanmaya devam ederler.

143 üncü maddede sayılan durumların gerçekleşmesi halinde, bunların aylıklarının kesilmiş olan üçte biri kendilerine ödenir ve görevden uzakta geçirdikleri süre, derecelerindeki aşama ilerlemesinde ve bu sürenin aşama yükselmesi için lüzumlu minimum bekleme süresini aşan kısmı, üst dereceye yükselmeleri halinde, bu derecede aşama ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendirilir.” hükmü yer verilmiştir.

İlgili mevzuat hükümlerine gore görevine iade edilen memurlara iade edilecek olan 1/3 oranındaki maaş ödemelerinde memurlara geçmiş dönemler için meydana getirilen ödemeler için nema ödenip ödenmeyeceği hususunda 657 sayılı yasada bir yargı yer almamaktadır.Konuya ilişkin olarak daha önceki yıllarda verilmiş olan bir Danıştay Kararında memurun açıkta kalmış olduğu dönemler için ödenen 1/3 oranında maaşlar içinde nema ödenmesi gerektiği yönünde karar verilmiştir.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 19/3/2014 tarihindeki ve E.2011/358, K.2014/906 sayılı kararının ilgili kısmı şöyledir:

“Gaziantep 1. İdare Mahkemesi’nin 18/06/2007 günlü, E:2006/26i8, K:2007/1148 sayılı kararıyla; 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 56. maddesinde, ile ilgili takibata mahal olmadığına yada beraatına karar verilenlere, görevden uzaklaştırıldığı döneme ilişkin olarak sözleşme ücretinden kesilmiş bulunan 1/3 oranındaki tutarın ödeneceğinin belirtildiği sadece, geriye yönelik olarak nema ödeneceğine dair herhangi bir düzenlemeye yer verilmediği; bu durumda, davacının görevden uzaklaştırma periyodu olan 14/09/1998 ile 28/08/2001 tarihlerine ilişkin nema talebinin hukuki dayanağının bulunmadığı; davacının göreve iade edilmiş olduğu 28/08/2001 tarihinden ödemenin yapıldığı 24/08/2006 evveliyatına kadar ki döneme ilişkin nema talebine ulaşınca, ile ilgili oluşturulan davada 4616 sayılı Yasa hükümleri gereğince, davanın kati hükme bağlanmasının ertelenmesine dair verilen yargı karan üstüne göreve iade edilmesini izleyen sürede sözleşme ücretinden kesilen miktarın gecikmeksizin ödenmesi gerekirken, sözkonusu ödemenin sadece 24/08/2006 tarihinde yapıldığı, makul süreyi aşan bu gecikmenin davalı yönetim açısından bir hizmet kusuru oluşturduğu; belirtilen hukuki duruma gore 28/08/2001 tarihinden ödemenin yapıldığı, 24/08/2006 zamanı içinde geçen sürede ödemenin gecikmiş olması sebebiyle davacının nema tutarı kadar zarara uğramış bulunduğunun kabulü gerektiği; davalı yönetim her nekadar borcun, şartlı tahliye süresinin dolduğu tarih olan 08/02/2006 tarihinde muaccel bulunduğunu belirtmiş ise de, şartlı tahliye kararının ceza hukuku açısından aynı yada daha ağır suçların işlenmesi halinde dosyanın tekrardan ele alınarak incelenmesi yönünden netice doğurduğu, bu kararın, yönetim hukuku kurallarına dayalı olarak halk hizmeti gören personelin özlük haklarının iadesinde temel alınmasının hakkaniyete uygun görülmediği; bu durumda, 2001 tarihinde görevine iade edilmesinde herhangi bir sakınca görülmeyen davacının sözleşme ücretinden meydana getirilen kesintilerin bu tarihte ödenmeyip 2006 senesinde ödenmesi sebebiyle, göreve iade edilmiş olduğu tarihten başlayarak maaşından meydana getirilen kesintilere nema uygulanmamasında hukuka uyarlık görülmediği sebebi öne sürülerek, davacının nema telebinin, görevden uzaklaştırıldığı 14/09/1998’den 28/08/2001 evveliyatına kadar olan dönem için reddine, göreve iade edilmiş olduğu 28/08/2001 tarihinden ödemenin yapıldığı 24/08/2006 evveliyatına kadar olan döneme ilişkin nema talebinin kabulüne karar verilmiştir.

Bu kararın davacının nema talebinin kabulüne ilişkin kısmının temyizen incelemesi sonucu, Danıştay Beşinci Dairesi’nin 23/02/2010 günlü, E:2007/7242, K:2010/961 sayılı kararıyla; 399 sayılı KHK’nin 56. maddesinde sayılan hallerin gerçekleşmesi durumunda aylıklarının kesilmiş olan 1/3 oranındaki kısmının ilgililere ödeneceği yargı altına alınmış olup, bu düzenlemede söz mevzusu kesintilere nema ödeneceğine ilişkin bir hükme yer verilmediği; buna gore, davacının açıkta geçirdiği sürelere ilişkin olmak suretiyle göreve iadesinden sonrasında ödenmiş olan 1/3 oranındaki kesintilere nema ödenmesine hukuken imkan bulunmadığı sebebi öne sürülerek bozulmuş ise de, İdare Mahkemesince, bozma sonucuna uyulmayarak, faizin, mevzusu para olan borçlarda, alacaklının bu paradan yoksun kalmış olduğu süre içinde uğrayacağı kayıpların, başka bir anlatımla bu paranın kullanılamamasından dolayı yoksun kalınan kazancın karşılığı olduğu; esasen bu kaybın yada yoksun kalman kazancın idareden istenebilmesi için idarenin direkt yada dolaylı bir kusurunun bulunmasının kaide olarak gerekmediği; ekonomilerde bir değişiklik vasıtası olan paranın, çeşitli ticari, sınai, zirai v.b. faaliyetlerde kullanılmakla, sahibine kazanç, kira, nema v.s. adlan altında kimi ekonomik yararlar elde eden bir kıymet olduğu; paranın, sahibi dışındaki şahıs ve kuruluşlarca kullanılmasının, sahibinin bu ekonomik değerden yoksun bırakılması sonucunu doğurmasının yanında, yüksek enflasyon tesirinde olan ekonomilerde, paranın kıymetini, yanı alım gücünün enflasyon oranı ölçüsünde yitirmesine sebep olduğu; hukuk devletlerinde, açıklanan nitelikteki bir zararın nema ya da başka bir isim altında ödenecek tazminatla karşılanabilmesi için, açık kanun hükmü aranmasının düşünülemeyeceği; aksine anlayışın, Devletin ve ona bağlı idarenin fiil ve işlemlerinden doğan her türlü zararın tazmini için de, açık kanun hükmü aranması sonucuna götüreceği ki, bu şekilde bir anlayışın, Anayasa’nın 125. maddesinin nihayet fıkrasında yer edinen, “yönetim, kendi fiil ve işlemlerinden doğan ziyanı ödemekle yükümlüdür” amir hükmü ile bağdaşmayacağı gerekçesinin de eklenmesi suretiyle, ilk kararının davacının nema talebinin kabulüne ilişkin kısmında ısrar edilmiştir.

Davalı yönetim, Gaziantep 1. İdare Mahkemesi’nin 28/09/2010 günlü, E:2010/1211, K:2010/844 sayılı ısrar kararını temyiz etmekte ve bozulmasını istemektedir.

Temyiz edilen kararla ilgili dosyanın incelenmesinden; Gaziantep İdare Mahkemesince verilen kararın usul ve hukuka uygun bulunmuş olduğu, dilekçede ileri sürülen temyiz sebeplerinin kararın bozulmasını gerektirecek özellikte olmadığı anlaşıldığından, davalı idarenin temyiz isteminin reddine, Gaziantep 1. İdare Mahkemesi’nin 28/09/2010 günlü, E:20l0/12ll, K:2010/844 sayılı ısrar kararının ONANMASINA….

Kaynak Mevzuatinyeri.com

0 0 0 0 0 0
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Tedviren vazife icra eden memura zam tazminat farkı ödenir mi? 2021

HIZLI YORUM YAP

0 0 0 0 0 0

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

Sperrmüll Berlin

İstanbul escort Tuzla escort Acıbadem escort Bostancı escort Bağdat caddesi escort Erenköy escort Suadiye escort Küçükyalı escort Şerifali escort Kurtköy escort Sultanbeyli escort Göztepe escort Kayaşehir escort Çapa escort Bahçelievler escort Fatih escort Fındıkzade escort Beşiktaş escort escort girl dubai escort girls berlin seks hikayeleri sex hikayeleri sex izle sikiş kısa link