>
 • CANLI TV İZLE
 • CANLI BORSA
 • Ankara 18° PARÇALI AZ BULUTLU
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
  • Lefkoşa
  • Bakü
  • Amsterdam
 • İMSAK'A 02:00

 • HABER GÖNDER

 • İDDAA PROGRAMI

#Gündem #Jandarma Genel Komutanlığı İnsangücü İhtiyacının Planlanması Hakkında Yönetmelik

YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığından:

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI İNSANGÜCÜ İHTİYACININ PLANLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Jandarma Genel Komutanlığının gereksinimlerine yanıt verecek nicelik ve özellikte insan kaynağının temini ve yetiştirilmesine yönelik yapılacak planlamaların esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Jandarma Genel Komutanlığı mensubu personelin, temin edilip yetiştirilmesine ilişkin esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 10/3/1983 tarihindeki ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Vazife ve Yetkileri Kanunu ile 12/12/2016 tarihindeki ve 2016/9742 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulmuş olan Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Yönetmeliğinin 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Alt branş: Bir branşın kapsadığı vazife alanı içinde teknik informasyon gerektiren ve özellik arz eden daha alt hizmet alanını,

b) Bakan: İçişleri Bakanını,

c) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,

ç) Birikim modeli: Statü, branş, alt branş ve rütbelere bakılırsa zayiat faktörleri ve hizmet süreleri dikkate alınarak yıllara sari şekilde oluşacak tahmini personel mevcutlarına yönelik projeksiyonu,

d) Branş: Jandarma Genel Komutanlığı teşkilatındaki alt hizmet alanlarını,

e) Dış kaynak: Jandarma Genel Komutanlığı mensubu olmayan adayların, planlarda belirlenecek statü, branş ve alt branşlardaki kontenjanlara bakılırsa yapılacak değerlendirme neticesinde Jandarma Genel Komutanlığına alınması usulüne dayanan temin ve yetiştirme kaynağını,

f) Fonksiyonel işgücü kademesi: Astsubay kıdemli başçavuş ve başçavuş rütbeleri için belirlenen kadrolar ile bu rütbelerdeki mevcutları,

g) İç kaynak: Jandarma Genel Komutanlığı mensubu, istekli ve mevzuatla belirlenmiş niteliklere haiz personelden, planlarda belirlenecek statü, branş ve alt branşlardaki kontenjanlara bakılırsa yapılacak değerlendirme ve eğitimler neticesinde başarı göstermiş olanların yeni bir statü, branş yada alt branşta istihdam edilmesi usulüne dayanan kurum içi deposu,

ğ) İhtisas: Vazife etkinliğinin artırılması amacıyla bir branş yada alt branş içinde oluşturulan özel kabiliyet, teknik informasyon ve beceri gerektiren özel hizmet alanlarını,

h) İlk işgücü kademesi: Uzman erbaşlar için belirlenen kadrolar ile bu statüdeki mevcutları,

ı) İnsangücü Planı: Jandarma Genel Komutanlığı Stratejik Hedef Planı içinde yer edinen güç yapısı planı ve modernizasyon projelerinin gerektirdiği personel kadro artış ve azalışlarını temel alan insan kaynakları planlamasını,

i) İşgücü kademeleri: Hizmetin yürütülmesinden bizzat görevli, çoğunlukla yönetici olmayan rol ve sorumluluklara haiz kadroların kapsadığı seviyeleri,

j) JSGA: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisini,

k) Kuvvet Yapısı Planı (KYP): Jandarma Genel Komutanlığı Stratejik Hedef Planının kapsadığı dönem içindeki personel kadro azalış ve artışları sonucu ortaya çıkan personel kadro yapısını gösteren planı,

l) Mahrut yapı: Statüler bazında, piramit şeklinde üst kademelere doğru daralan kadro yada mevcutlara yönelik rekabetçi ve dengeli bir organizasyonel yapılanmayı,

m) Muvazzaf subay ve astsubay: Emeklilik ıslak haddine kadar, azami süreyle istihdam edilmek suretiyle temin edilen ve/yada yetiştirilen, zorunlu hizmet sürelerine doğal olarak subay ve astsubayları,

n) Orta düzey yönetici kademesi: Binbaşı ve yarbay rütbeleri için belirlenen kadrolar ile bu rütbelerdeki mevcutları,

o) Personel Temin ve Yetiştirme Planı (PTYP): Kadrolarda öngörülen personel yapısına ulaşmak için gereksinim duyulan personelin temin ve yetiştirme anne esasları ile kaynaklara, branş ve alt branşlara dağılımlarını kapsayan ve Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanlığınca hazırlanan planı,

ö) Pilot Koltuk Oranı Modeli (PİKOM): Her bir hava aracı için ayrı ayrı, görevi idame ettirecek optimum ekip sayısı, vazife başına zayiat oranları ile vazife oranları parametleri dikkate alınarak meydana getirilen hesaplamayı,

p) Sisteme girme ve sistemden çıkma: Jandarma Genel Komutanlığına katılmayı ve çeşitli sebeplerle Jandarma Genel Komutanlığından ayrılmayı,

r) Sözleşmeli subay ve astsubay: 13/6/2001 tarihindeki ve 4678 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanun kapsamında, sözleşme süreleriyle sınırı olan şekilde istihdam edilen ve aynı Kanunda belirtilen şartları sağlaması halinde muvazzaflığa geçiş hakkı bulunan subay ve astsubayları,

s) Statü: Jandarma Genel Komutanlığı kadrolarında informasyon birikimi, yetki ve sorumluluklar nispetinde hiyerarşik teşkilatlanma esasıyla belirlenmiş ve kendi içinde aşama derecelerini ihtiva eden roller ile sözleşme süresiyle yada devamlı hizmete dayalı istihdam modelini,

ş) Statüler arası geçiş: Planlarda belirlenecek statü, branş ve alt branşlardaki kontenjanlara ve ilgili mevzuattaki esaslara bakılırsa, değerlendirmeler sonrası başarı göstermiş olan personelin, üst statüye geçiş şeklinde dikey ve/yada muvazzaflığa geçiş şeklinde yatay ilerlemeleri,

t) Stratejik Hedef Planı (SHP): Jandarma Genel Komutanlığı teşkilatının vasıta, gereç, cephane, göç eder ve taşınmazları ile vazife ihtiyaçlarının ve hedeflerinin öncesinden belirlenmesi için hazırlanan planı,

u) Temel düzey yönetici kademesi: Astsubay kademeli kıdemli başçavuş rütbesi ve sonrası ile teğmen, üsteğmen ve yüzbaşı rütbeleri için belirlenen kadrolar ve bu rütbelerdeki mevcutları,

ü) Temin sistemi: Jandarma Genel Komutanlığı kadrolarında direkt göreve adım atmak yada görevin gerektirdiği niteliklerin kazandırılması maksadıyla yetiştirilmek suretiyle, gereksinim duyulan yetkinlik ve yeterliliklere haiz personelin değerlendirilerek Jandarma Genel Komutanlığına alınmasına ilişkin süreçler bütününü,

v) Teşkilât ve Malzeme Kadro (TMK) Formu: Jandarma teşkilatındaki birimlerin; görevleri, imkân ve kabiliyetleri, kuruluşu ile personel ve araç-gereç kadrolarını gösteren dokümanı,

y) Uzman Personel Yetiştirme Planı: Jandarma Genel Komutanlığının üst karargâhlarındaki ve JSGA Başkanlığı bünyesindeki kadro vazife yerlerinden uzmanlık ve lisansüstü eğitim gerektirenler için gereksinim duyulan personelin yetiştirilmesine yönelik planı,

z) Üst düzey yönetici kademesi: Albay ve üstü rütbeler için belirlenen kadrolar ile bu rütbedeki mevcutları,

aa) Vasıflı işgücü kademesi: Astsubay kıdemli üstçavuş, astsubay üstçavuş, astsubay kıdemli çavuş, astsubay çavuş rütbeleri ve uzman jandarma statüsündeki bütün rütbeler için belirlenen kadrolar ile bu rütbelerdeki mevcutları,

bb) Yetenek: Bir personelin bir işi anlama yada yapabilme niteliği, kabiliyeti ve öğrenebilme enerjisini,

cc) Yetkinlik: Bir personelin görevinde başarı göstermiş olabilmesi için haiz olması ihtiyaç duyulan informasyon, beceri, orijinal nitelik ve tecrübelerini,

çç) Yönetici kademeleri: Kontrol ve nezaret sorumluluklarının yerine getirilebilmesi için en uygun yetki, otorite ve aşama düzenini elde eden kadrolarla belirlenmiş seviyeleri,

dd) Zayiat: Hizmet süresi sonunda görevden ayrılanlar dış, çeşitli sebeplerle sistemden çıkan personelin neden olduğu azalmayı,

ee) Zayiat faktörü: Senelik yetiştirme miktarlarının hesaplamasında kullanılan, branş ve alt branşlar ile sözleşmeli ve muvazzaf personel için ayrı ayrı olarak senelik zayiat averajının senelik personel var averajına bölümüyle elde edilmiş yüzdelik (%) zayiat oranını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İnsangücü Planlamasının Esasları

Genel esaslar

MADDE 5 – (1) Jandarma Genel Komutanlığının, kendisine mevzuat ile verilmiş vazife ve sorumlulukları yerine getirebilmesi ve vizyonuna ilerleyebilmesi için her plan döneminde geliştirilen erek ve hedeflerin birbirinin devamı yada tamamlayıcısı olması esastır. Buna bakılırsa, bütün insangücü planlamaları, stratejik planlarla ve önceki dönem insangücü planlarıyla uyumlu olarak hazırlanmış olur.

(2) Jandarma Genel Komutanlığının gereksinim duyduğu insangücü planlaması; Jandarma Genel Komutanlığı Stratejik Hedef Planı sürecinde hazırlanan İnsangücü Planı ile İnsangücü Planının uygulanmasına yönelik hazırlanan Personel Temin ve Yetiştirme Planını kapsar.

(3) İnsangücü Planı ve doğrultusunda hazırlanacak Personel Temin ve Yetiştirme Planı, SHP ile aynı süreci kapsayacak şekilde hazırlanmış olur ve SHP ile belirlenen periyotlarda revize edilir.

(4) İnsangücü Planı hazırlanırken planlama sürecine ve stratejik hedeflere etki eden dahil ve dış faktörler ile sınırlılıklar, kuvvetli yönler ve fırsatlar değerlendirmeye alınır.

(5) İnsangücü planlama sürecindeki esas amaç, istenen kalite ve nicelikteki personelin doğru vakit ve yerde, en uygun maliyetle hazır edilmesidir.

(6) Temin ve yetiştirmede, kısa vadeli ve geçici personel ihtiyaçlarının karşılanmasından ziyade, gelecekteki yetkin insangücü gereksinimlerine uygun niteliklerin haiz olunmasına ehemmiyet verilir.

(7) İnsangücü Planı ve Personel Temin ve Yetiştirme Planı, Bakan Oluru ile yürürlüğe girer.

Kadrolama ve insangücü planlaması

MADDE 6 – (1) İnsangücü Planı, Jandarma Genel Komutanlığının gereksinim duyduğu personel mevcutlarını kısa, orta ve uzun vadeli hedefler göz önünde bulundurarak planlamak maksadıyla, Jandarma Genel Komutanlığı SHP süreci içinde hazırlanmış olur.

(2) İnsangücü Planı, güç yapısı ve modernizasyon planlarının gereklerini karşılar. Ayrıca stratejik planlar ile belirlenmiş göreve ilişkin kapasite, kalite, etkinlik ve verimliliği artırmaya yönelik hedeflerin gerçekleştirilmesine katkı sağlar.

(3) SHP süreci kapsamında hazırlanan İnsangücü Planı doğrultusunda sıhhatli bir temin ve nitelikli yetiştirme yapılabilmesi maksadıyla; personel kadro artış ve azalışları planlama sürecinin tamamına dengeli bir halde yayılır. Kadro tasarrufu sağlanması durumunda, bu kadrolar için öngörülen insangücü planlamaları SHP’de yer almadığında, cari yılda, yalnızca acil güvenlik gereksinimleri kapsamında kullanılabilir.

(4) SHP gereği, Jandarma Genel Komutanlığının plan süreci içinde kazanması amaçlanan kabiliyetlere haiz personelin, söz mevzusu yeteneğin elde edileceği tarihte hazır olması temel alınır.

(5) Hizmet ihtiyacına uygun kalite ve nicelikteki personel yetiştirilebilmesi için İnsangücü Planı kapsamında temel alınacak kadro artışlarında, yetiştirmede istifade edilen bütün kapasite ve kabiliyetler göz önünde bulundurulur. Kadro düzenleme yetki ve sorumluluğuna haiz ilgili makamlarca, Kuvvet Yapısı Planına dâhil edilecek ve kadro artışı gerektiren her düzenleme, öncesinde Jandarma Genel Komutanlığı Personel ve Asayiş Başkanlıkları ile koordine edilir.

(6) Kadrolama gereksinimleri tespit edilirken ve insangücü planlamaları yapılırken hizmet gereksinimleri bilimsel analizler vasıtasıyla ortaya konur. Bu kapsamda kadro çözümleme timlerine kadro analizi yaptırılarak en uygun kadro yapısı statü, aşama, branş ve alt branş bazında ve niteliklerin tanımlandığı kadro izahat kodları ile beraber tespit edilir. Analiz neticelerine bakılırsa, ilgili birimler tarafınca vazife tarif ve TMK Formları hazırlanarak Jandarma Genel Komutanlığı Personel ve Asayiş Başkanlıklarının koordinesinin alınmasını müteakip onaylatılır.

(7) Bütün planlamalarda, Jandarma Genel Komutanlığı envanterine giren/girecek teknolojik silâh ve araçlar ile çağdaş sistemlerin kullanılması, idamesi, bakım ve onarımı için gereksinim duyulan branş/alt branşlarda ve oranda personelin yetiştirilmesi hususu göz önünde bulundurulur.

(8) İnsangücü Planı haricinde kalan kadrolama gereksinimlerine ilişkin olarak, öneri makamları tarafınca tutum yeri gösterilmeyen müessese ve kadro artışı için teklifte bulunulmaz, tutum için kullanılması öngörülen ve yeni öneri edilen müessese ve kadrolarda aşama ve branş uyumu aranır.

(9) İnsangücü Planı çerçevesinde gereksinim duyulan yetiştirme miktarlarının belirlenmesinde toplu temine sebep olabilecek planlamalardan kaçınılır; her statünün hizmet süresi ayrı ayrı dikkate alınmak suretiyle dengeli bir yetiştirme yapılması sağlanır.

(10) İnsangücü Planına uygun personel temin ve yetiştirme gereksinimlerine yönelik değerlendirmelerin yerinde yapılabilmesi maksadıyla; kadro emekleri kapsamındaki statü, aşama, branş ve alt branş ile ekibe ilişkin ek nitelikler, kadro kalite ve vazife tarif formu ile ayrıntılandırılır ve kadro dokümanıyla beraber onaya sunulur. Söz mevzusu çalışmalarda; statü ayrımlarına temel teşkil eden eğitim gereklilikleri, esas niteliklerden biri olarak göz önünde bulundurulur ve belirlenecek eğitim düzeylerinin yeni statü yaratmamasına, statüler arasındaki farka ve dolayısıyla hiyerarşik yapılanmaya olumsuz tesir etmemesine dikkat edilir.

(11) Kadroların güncellenmesi ve/yada yeni oluşturulma aşamalarında göreve yönelik branşlar/alt branşlar belirlenirken; gruplamanın iş odaklı yapılmasına, kariyer gelişim süreçlerinin göz önünde bulundurulmasına ve bir branş/alt branşın başka biri ile ikame imkânı olmamasına itina gösterilir.

(12) Yeni bir branş, alt branş yada uzmanlık oluşturulmasına ilişkin yapılacak her emek harcamadan evvel; halihazırdaki branş, alt branş yada ihtisasın yetersiz kalmış olduğu alanlar ve sebepleri ile yeni bir branş, alt branş yada ihtisasa gereksinim duyulmadan personele ek eğitimle kabiliyet ve yeterlilik kazandırmak suretiyle söz mevzusu hizmetin gerçekleştirilebilme durumu, detaylı yarar ve sakınca analizleri ile ortaya koyulur.

(13) Vazife sürekliliği ve uzmanlaşma açısından ehemmiyet arz eden teşkillere yönelik kadrolamaların, rütbeli olmayan personel ağırlıklı yapılmasına dikkat edilir.

(14) Kadın personelin istihdamında yoksulluk, öncelik ve ehemmiyet arz eden kadrolar, vazife etkinliği ve hizmet gerekleri esasına bakılırsa belirlenir; sadece, cinsiyet ayrımı gözeterek yada Anayasanın eşitlik ilkesi ve çalışma şartları hükümlerine aykırı şekilde kadro ve vazife tanımı yapılamaz. Kadın personel teminine yönelik gereksinimler, ilgili kadrolar temel alınmak suretiyle, statü ve branş bazında temin ve yetiştirme planlarında belirtilir.

(15) Subay mahrut yapısı oluşturulurken; albay kadro miktarının toplam miktar içindeki yüzdesi, yönetici kademelendirmesini teşkil eden aşama dağılımına uygun olarak branş bazında belirlenir. Albay kadrolarının hizmet ihtiyacını karşılayacak olan en düşük oranda tutulması hedef alınır. Benzer hususlar, başta kıdemli başçavuş rütbesi temel alınmak suretiyle astsubay kadroları için de geçerlidir.

(16) Uzman erbaşlara yönelik kadrolar, Jandarma Genel Komutanlığının ilk aşama hizmet gereksinimlerine uygun olarak belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Personel Temin Yetiştirme Planı Esasları (PTYP)

Genel esaslar

MADDE 7 – (1) PTYP’nin dayandığı esas unsurlar; SHP ve KYP doğrultusunda İnsangücü Planında öngörülen, Jandarma Genel Komutanlığı personel yapısı ve hedef kadrolarıdır.

(2) Planın hazırlanmasında; SHP içinde yer edinen İnsangücü Planında belirlenmiş en nihayet yıla ilişik kadro tavanları dikkate alınır.

(3) Senelik yetiştirme miktarlarının belirlenmesinde, personelin hizmet süreleri, statülere ve temin kaynaklarına bakılırsa ayrı ayrı ele alınır. Üst rütbelerde yaşanacak birikimleri engellemek ve önceki planların devamlılığını sağlamak için senelik yetiştirme miktarlarında, bundan önceki senenin yetiştirme miktarının azami yüzde onu kadar artış yapılabilir. Planlama dışı kadro artışlarına sebep olacak anlık revizeler yapılmaz.

Mahrut yapı

MADDE 8 – (1) Jandarma Genel Komutanlığının kadro yapılanmasına uygun insangücü birikimini sağlamak ve yöneticilerin etkin bir halde denetim, kontrol ve yönetim sağlayabilecekleri azami birim/personel miktarına uygun yapıları oluşturmak maksadıyla; insan deposu bütüncül bir nazar açısıyla ele alınarak tasarlanır. Bunun için ilk olarak, subay ve astsubay statülerinin her biri içinde, branş bazında mahrut yapıları belirlenir.

(2) Aynı kapsamda subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar, tüm halinde, tek bir mahrut yapısı altında da değerlendirilir. Buna bakılırsa subaylarda üç aşama (üst, orta ve esas yönetici kademeleri), astsubaylarda üç aşama (esas yönetici, nitelikli işgücü ve fonksiyonel işgücü kademeleri), uzman jandarmalarda tek aşama (nitelikli işgücü), uzman erbaşlarda ise tek aşama (ilk işgücü kademesi) olacak şekilde bir mahrut yapı oluşturulması hedeflenir. Bu yapıda, erbaş ve er kadroları uzman erbaş kadroları içinde, devlet memurları ise vazife yaptıkları ekibe uygun kademeler içinde değerlendirilir.

(3) Hedeflenen mahrut yapıya yönelik oransal dağılımlar İnsangücü Planı ile belirlenir.

Birikim modeli

MADDE 9 – (1) Dengeli ve istikrarlı bir temin ve yetiştirme yapılabilmesi maksadıyla hazırlanacak birikim modellerinde, branş mahrut yapılarının uygun birikim hesapları, her statünün azami hizmet süreleri üstünden yapılır. Hesaplamalarda dikkate alınacak hizmet süreleri İnsangücü Planlarında belirtilir.

(2) Birikim modeli, branş ve alt branşlar ile sözleşmeli ve muvazzaf personel için ayrı ayrı belirlenmiş olan zayiat faktörleri temel alınarak hazırlanmış olur.

Zayiat faktörü

MADDE 10 – (1) Birikim modelinin sıhhatli oluşturulabilmesi ve personel mevcutlarındaki değişimlerin yetiştirmede dikkate alınabilmesi maksadıyla; statü ve branş bazında seneler itibarıyla sistemden öngörülen süreden evvel çıkan yada çıkarılan personelin o yıla ilişik mevcutlara oranlanmasıyla bulunan zayiat faktörü kullanılır. Zayiat hesaplamasında geçmişe yönelik olarak asgari 21 senelik zayiat göz önünde bulundurulur.

(2) Zayiat faktörünün hesaplanmasında statüler bazında kanuni hizmet süreleri içinde çeşitli nedenlerle sistemden çıkan personel dikkate alınır. Ancak kanuni hizmet süreleri sonunda sistem dışına çıkan miktar ile istatistiki veri niteliği taşımayan zayiat sebepleri hesaplamalarda kullanılmaz. Kısa bir süre içinde ani ve öngörülemeyen bir halde, yüksek oranda gerçekleşen zayiatlar hesaplamalarda ayrıyeten göz önüne alınır.

(3) Statü ve/yada branş değiştirenler ile generalliğe terfi eden personel bulunmuş olduğu statü ve/yada branş için zayiat, geçmiş olduğu branş için kazanç olarak dikkate alınır.

(4) Sözleşmeli olarak temin edilmeyi müteakip muvazzaflığa geçen subay ve astsubaylar, geçmiş olduğu sene için bulunmuş olduğu statüde zayiat, geçmiş olduğu statüde ise kazanç olarak değerlendirilir.

Subay ve astsubay temin ve yetiştirme esasları

MADDE 11 – (1) Subay ve astsubay yetiştirmesinde JSGA Başkanlığı anne kaynaktır. Ancak JSGA Başkanlığı bünyesinde yetiştirilemeyen yada azca yetiştirilen branş ve alt branşlara yönelik olarak ilgili mevzuat esasları dâhilinde, JSGA Başkanlığı tarafınca başka yükseköğretim kurumlarıyla protokoller yapılarak personel yetiştirilebilir. Aynı kapsamda, yoğun ve yüksek maliyetli eğitim şartlarına rağmen öngörülmeyen nispeten yüksek zayiatlar ile temininde ve görevde tutulmasında yaşanmış olan problemler sebebiyle hizmetin devamlılığını menfi etkileyebilecek branşlar için JSGA Başkanlığı dışındaki fakülte ve yüksekokul kaynağından muvazzaf subay ve astsubay temin edilip yetiştirilebilir.

(2) Seneler itibarıyla sisteme girmesi planlanan subay ve astsubayların, branş bazında kaynaklara bakılırsa dağılımı (fakülte ve yüksekokul, dış kaynaktan sözleşmeli, dış kaynaktan muvazzaf, dahil kaynak ve benzeri şeklinde) İnsangücü Planlarıyla belirlenir.

(3) Sözleşmeli subay ve astsubay temini, üst rütbelerde meydana gelmesi olası çok birikimin önlenmesi ve ideal mahrut yapının sağlanmasında bir vasıta olarak kullanılır.

(4) Emsalleri içinde temayüz etmiş astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlardan, temin planlarıyla gereksinim gösterilen saptanca kadarı; ilgili mevzuatla belirlenen esaslar çerçevesinde, JSGA Başkanlığı ve ilgili kurum ve birliklerde verilecek eğitimi başarıyla tamamlamalarını müteakip üst statülere geçirilebilirler.

(5) Statüler içinde geçiş oranları ve kontenjanlarının, mensubu teşvik edecek sadece hedeflenen personel yapısını menfi etkilemeyecek şekilde olması planlamada temel alınır. Statü ve branş bazında üst rütbelerde oluşacak birikime yönelik öngörü ve öncelikli kurum gereksinimleri belirleyici anne faktörlerdir. Doldurulamayan kontenjanlar müteakip yıllara yada başka branşlara aktarılmaz, sadece planın güncellenmesi kapsamında göz önünde bulundurulur.

Jandarma hizmetleri sınıfı dışındaki başka devlet memurları

MADDE 12 – (1) Devlet memurlarının temin ve atamaları, ilgili yıla ilişik Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda belirlenen sınırlamalar çerçevesinde Jandarma Genel Komutanlığına tahsis edilen saptanca doğrultusunda yapılır.

(2) Devlet memurlarına yönelik tahsis edilen kontenjanların kullanılmasında teknik ve uzmanlık gerektiren kadro vazife yerlerine öncelik verilir.

(3) Jandarma Genel Komutanlığının devlet memuru gereksinimleri, başka statülerdeki personel temin politikası göz önüne alınarak ilgili kurumlarla koordineli şekilde senelik olarak Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanlığınca belirlenir.

Öğretim elemanları

MADDE 13 – (1) 4/11/1981 tarihindeki ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında JSGA Başkanlığı kadrolarında istihdam edilecek öğretim elemanlarının senelik teminine ilişkin hususlar 20/4/2017 tarihindeki ve 30044 sayılı Resmî Gazete’de piyasaya çıkan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Öğretim Elemanlarının Seçim, Atama, Yükseltme ve Görevlerine İlişkin Yönetmelik kapsamında yerine getirilir.

Uzman erbaşlar

MADDE 14 – (1) Jandarma Genel Komutanlığının ilk işgücü kademesi için gereksinim duyduğu uzman erbaşların temininde, yıllara sari dengeli bir yetiştirme temel alınır.

İşçiler

MADDE 15 – (1) İlk işgücü kademesi içindeki muavin hizmet gereksinimlerine yönelik olarak işçi alımı yerine ilk olarak devlet memuru, devlet memuru temininin istenilen oranda gerçekleştirilememesi halinde uzman erbaş temin edilir.

Geçici işlerde çalıştırılmak suretiyle kadro karşılıksız istihdam edilen sözleşmeli personel

MADDE 16 – (1) Zaruri ve istisnai hallere münhasıran, özel bir iş bilgisine ve ihtisasına gereksinim gösteren geçici işlerde çalıştırılmak suretiyle, 14/7/1965 tarihindeki ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında kadro karşılıksız istihdam edilen sözleşmeli personelin teminleri vize onayıyla mümkün olabilir. Personel Temin ve Yetiştirme Planları kapsamı haricinde istisnai olarak yapılacak bu teminlerin asgari seviyede tutulması temel alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Uzman Personel Yetiştirme Planı

Genel esaslar

MADDE 17 – (1) Uzman Personel Yetiştirme Planı ile Jandarma Genel Komutanlığının kendisine verilen görevleri en iyi şekilde ifa edebilmesini sağlamak; uzmanlık ve lisansüstü eğitim (yüksek lisans ve doktora) gerektiren kadro vazife yerlerini belirlemek ve bu kadrolar için dönemin gereklerine uygun, değişik disiplin alanlarında personel yetiştirmek amaçlanır.

(2) Uzman personel yetiştirme faaliyetleri, ilgili mevzuat ile Yurt İçi ve Yurt Dışı Mesleki Gelişim Planlarındaki usul ve esaslar ile Uzman Personel Yetiştirme Planı ile tespit edilmiş kontenjanlara bakılırsa yürütülür.

(3) Bu kapsamda, söz mevzusu eğitim gereksinimlerinde ilk olarak JSGA Başkanlığından, burada yetiştirilemeyen alanlarda Jandarma Genel Komutanlığının vazife alanına yönelik eğitim veren vatan içi ve vatan dışındaki üniversite ve enstitülerden istifade edilir.

(4) Kadrolarda gereksinim duyulan lisansüstü eğitim ihtiyaçlarının tespiti branşlardan görevli kadrolayıcı birimler tarafınca; eğitimlerin ne şekilde karşılanacağı ve yıllara sari kontenjanların belirlenmesi ile umumi koordinasyon Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanlığınca; söz mevzusu eğitimlerin karşılanmasına yönelik vatan içi ve vatan dışındaki eğitim kurumları ile koordinasyon ise JSGA Başkanlığı tarafınca gerçekleştirilir.

(5) Lisansüstü eğitim ihtiyaçlarının tespitinde uzman personel yetiştirme planı içinde belirlenen ilim dalı grupları temel alınır. Bilim dalı grupları, vatan içinde açılmış ve kadronun ihtiyacına uygun, benzer eğitim alanlarındaki lisansüstü programların bir araya getirilmesiyle oluşturulur.

(6) Kadroların vazife gereksinimlerine yönelik lisansüstü eğitim alanları; üst ve orta yönetici aşama kadrolar için yüksek lisans yada doktora eğitimi, esas yönetici ve fonksiyonel işgücü kademesi için ise yüksek lisans eğitimi olarak öngörülür.

(7) Lisansüstü eğitim ihtiyaçlarının, lüzumlu özendirici tedbirler alınmak suretiyle ilk olarak personelin kendi nam ve hesabına yapmasını sağlayacak şekilde karşılanması temel alınır. Bu kapsamda; Jandarma Genel Komutanlığı nam ve hesabına eğitim planlamaları, birinci öncelikli eğitim gereksinimleri, kendi nam ve hesabına eğitim gereksinimleri ise ikinci ve üçüncü öncelikli eğitim gereksinimleri dikkate alınarak yapılır. Temel düzey yönetici kadrolarından astsubaylar için öngörülenler ile fonksiyonel işgücü kademesi ve daha alt aşama kadrolar için Jandarma Genel Komutanlığı nam ve hesabına lisansüstü eğitim alanı belirlenmez.

(8) Kadro kalite ve vazife tarif formlarındaki esas nitelikler içinde belirtilen lisansüstü eğitim gereksinimleri Jandarma Genel Komutanlığı nam ve hesabına, istek edilen niteliklerde belirtilen lisansüstü eğitim gereksinimleri ise kendi nam ve hesabına lisansüstü eğitim ihtiyacı olarak belirlenebilir.

(9) Lisansüstü eğitim kontenjanlarının belirlenmesine yönelik eğitim gereksinimleri, branş ve aşama bazında tespit edilir. Bulunan miktardan branş ve aşama bazında söz mevzusu eğitimleri tamamlamış personel miktarı çıkarılarak toplam gereksinim miktarı belirlenir. Branş bazında nihai gereksinim miktarı, planın kapsadığı sene aralığına dengeli bir halde dağıtılarak yıllara sari yetiştirme yapılması hedeflenir.

(10) Bir önceki sene doldurulamayan kontenjanlar müteakip yıllara ve başka branşlara aktarılmaz; sadece, plan güncellenmesi kapsamında göz önünde bulundurulur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 28/5/1998 tarihindeki ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu kapsamında istihdam edilen uzman jandarmalardan astsubaylığa geçiş hakkı bulunan personel için belirlenecek kontenjanlar, ilgili sene uzman erbaşlıktan astsubaylığa geçiş için belirlenen saptanca içinde ayrı olarak gösterilir.

(2) Bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten başlayarak üç ay içinde, kadrolar için düzenlenmiş olan kadro kalite ve vazife tarif formlarında esas ve istek edilen nitelikler için belirtilen eğitim gereksinimleri güncellenerek ilgili mevzuata aktarılır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

Haber Kaynağı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  #gündem Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan Açıklamalar
YORUMLAR

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

#Gündem #Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik

Hızlı Yorum Yap

MEBhaber – Meb Haber – Öğretmen Haberleri – Meb Son Dakika – Meb Personel'e üye olun

Zaten üye misiniz ? Buraya tıklayarak Üye girişi sağlayabilirsiniz.

MEBhaber – Meb Haber – Öğretmen Haberleri – Meb Son Dakika – Meb Personel'e giriş yapın

Henüz üye değil misiniz ? Buraya tıklayarak Üye olabilirsiniz.