>
 • Ankara 20° AÇIK
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
  • Lefkoşa
  • Bakü
  • Amsterdam
 • ÖĞLE'YE 12:54

 • HABER GÖNDER

 • CANLI SONUÇLAR

#Haber EMEKLİLİK GÖZETİM MERKEZİ ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

Emeklilik Nezaret Merkezi Emek harcama Esasları Yönetmeliği Yayımlandı

9 Ekim 2020 CUMA

Resmî Gazete

Sayı: 31269

YÖNETMELİK

Sigortacılık ve Hususi Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

EMEKLİLİK GÖZETİM MERKEZİ ÇALIŞMA

ESASLARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kurum tarafınca görevlendirilen emeklilik nezaret merkezinin müessese, teşkilat, yönetim ve faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 28/3/2001 tarihindeki ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun 20/A maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Hazine ve Maliye Bakanlığını,

b) Emeklilik nezaret merkezi: Kurum tarafınca Kanunun 20/A maddesi uyarınca görevlendirilen tüzel kişiyi,

c) Fon: Emeklilik yatırım fonunu,

ç) Kanun: 28/3/2001 tarihindeki ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununu,

d) Katılımcı: Emeklilik sözleşmesine gore isim ve hesabına bireysel emeklilik hesabı oluşturulan gerçek kişiyi,

e) Kurum: Sigortacılık ve Hususi Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,

f) Şirket: Kanuna gore kurulan emeklilik şirketini,

g) Yönetim Kurulu: Emeklilik Nezaret Merkezi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat Yapısı

Emeklilik nezaret merkezi

MADDE 4 – (1) Kurum, özel hukuk hükümlerine gore kurulmuş bir tüzel kişiyi Kanunun 20/A maddesinde sayılan kamusal faaliyetleri yerine getirmek suretiyle emeklilik nezaret merkezi olarak görevlendirir.

(2) Emeklilik nezaret merkezinin sermayesinin minimum yüzde elli birinin şirketlere ilişkin olması ve her firmanın eşit hisseye haiz bulunması zorunludur. Emeklilik nezaret merkezinin hisseleri nama yazılıdır.

(3) Hisse devralmak suretiyle yada yapılacak kapital artışı ile yeni hisseler ihdas edilmesi yöntemiyle emeklilik nezaret merkezine ortak olunur. Hisse devri emeklilik nezaret merkezi anne sözleşmesinde belirlenen usullere gore yapılır.

Ana sözleşme

MADDE 5 – (1) Emeklilik nezaret merkezinin anne sözleşmesinde ve anne sözleşme değişikliklerinde Kurumun uygun görüşü aranır. Kurum tarafınca uygun görülmeyen değişim tasarıları umumi kurul gündemine alınamaz ve görüşülemez. Kurumun uygun görüşü olmaksızın anne sözleşme değişimleri Ticaret Siciline tescil edemez.

Yönetim Kurulu ve teşkilat

MADDE 6 – (1) Yönetim Kurulu, emeklilik nezaret merkezinin yönetim ve temsil organıdır. Yönetim kurulu, Bakanlıkça atanan bir temsilci, Kurum tarafınca atanan bir temsilci, başka hissedarların seçtiği birer temsilci ve emeklilik nezaret merkezi umumi müdüründen oluşur.

(2) Bakanlık ve Kurum temsilcilerinin asgari on sene halk hizmetine ve bireysel emeklilik alanında deneyime haiz olması gerekir. Diğer hissedarları temsil eden Yönetim Kurulu üyelerinin, temsil ettikleri kurum yada kuruluşlarda yönetim kurulu üyesi yada umumi müdür unvanlarından birini taşıması gerekir.

(3) Yönetim Kuruluna Kurum temsilcisi başkanlık eder.

(4) Yönetim Kurulu üyelerinin, temsil ettikleri kurum yada kuruluşlardaki görevlerinden ayrılmaları durumunda bu kişilerin Yönetim Kurulu üyeliği biter.

(5) Emeklilik nezaret merkezi umumi müdürü, Yönetim Kurulu üyelerinin önerilmiş olduğu aday yada adaylar arasından, Kurumun uygun görüşü alınarak yönetim kurulunca atanır.

(6) Genel müdür ve var ise umumi müdür yardımcılarının, bireysel emeklilik mevzuatı uyarınca şirket umumi müdür ve umumi müdür yardımcılarında aranan nitelikleri taşıması gerekir.

(7) Genel müdür, ilgili mevzuat ve Kurum tarafınca emeklilik nezaret merkezine verilen nezaret görevleri bakımından Kuruma karşı mesuldür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevler ve Emek harcama Esasları

Günlük nezaret ve kontrol

MADDE 7 – (1) Emeklilik nezaret merkezi, şirketlerin ve bireysel emeklilik aracılarının faaliyetlerinin veri tabanı esaslı günlük nezaret ve denetiminin Kurum tarafınca yapılabilmesini teminen aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Kurum tarafınca yapılacak nezaret faaliyetleri için lüzumlu altyapıyı oluşturur, şirketlerden gözetime temel verileri toplar, veri tabanı kayıtlarını konsolide eder, bu kayıtları elektronik ortamda saklar, standart bir veri tabanı desenine dayalı bireysel emeklilik sistemi elektronik veri ambarını oluşturur ve depolanan verilerin güvenliğini sağlar. Standart hale getirilmiş verileri belirlediği yazılım unsurları ile sorgulayarak katılımcının bireysel emeklilik hesabı ile ilgili detayları şirket kayıtlarına paralel olarak üretmeyi sağlar.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  ARGEM, 15 üniversite takımıyla finale kalan LİSE olma başarısını gösterdi...

b) Şirketlerin gözetime temel verilerini, Kurum tarafınca belirlenen esaslara gore, güvenli hatlar üstünden, tahsis etmiş olduğu elektronik alanlara şirketlerce verilerin yüklenmesi suretiyle toplar.

c) Bireysel emeklilik hesaplarına ilişkin iş ve işlemlerin nezaretini, bireysel emeklilik sistemi elektronik veri ambarına gün sonu itibarıyla şirketlerce iletilen veriler üstünden, bireysel emeklilik mevzuatında tanımlanmış esaslara, emeklilik sözleşmelerine ve emeklilik planlarına uygunluğunu sınayan yazılım temelli doğrulama kuralları ile gerçekleştirir. Doğrulama kuralları ile denetim edilecek parametreleri şirketlere bildirir.

ç) Şirketlerin gözetime temel verilerinin mali tablolardaki veriler ile tutarlılığının denetim edilmesi amacıyla Kurum tarafınca uygun görülen yöntemlerle mali tablolardaki ilgili verileri toplar ve konsolide eder. Bu veriler arasındaki tutarsızlıkları Kuruma raporlar.

d) Kurum tarafınca istenen bilgilerle sınırı olan kalmak kaydıyla, gerektiğinde firmanın veri tabanı kayıtlarına erişip kaynakta doğrulama işlemi yapabilir. Bu işlemi, güvenli hatlar üstünden firmanın veri tabanına yada bu amaçla özel olarak hazırlanmış fasıla birimler üstünden ayna veri tabanına veyahut söz mevzusu veri tabanının uygun bir elektronik görünümüne erişerek gerçekleştirir.

e) Verimli yazışma ve gözetimin sağlanmasını teminen, yazışma protokolü ve benzeri teknik uygulama esaslarında yapılması ihtiyaç duyulan değişimler ile ilgili Kuruma data verir.

f) Kurum tarafınca belirlenen esaslara gore Devlet katkısı iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlar.

g) Kurum tarafınca belirlenen usul ve esaslara gore, gereksinim duyulan verileri almak suretiyle ilgili kurum ve kuruluşlarla ortaklık yapar ve işveren, çalışan yada şirketlerin kullanımına yönelik ortak platformlar kurar.

ğ) Fonlara ilişkin Kanun, ilgili mevzuat ve Kurumun tevdi edeceği görevler kapsamında iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlar.

Katılımcı bilgilerinin saklanması

MADDE 8 – (1) Emeklilik nezaret merkezi, şirketlerce gönderilen katılımcı detayları ile emeklilik sözleşmesi bilgilerini elektronik ortamda saklar. Birikimler ile yatırım hareketlerinin takibini katılımcı bazında yapar ve katılımcılara ilişkin bireysel emeklilik hesaplarının ve fonların konsolidasyonunu gerçekleştirir.

(2) Kurum tarafınca vazife verilmesi durumunda, firmalar arası aktarım ve benzeri hususlardaki taleplerin sonuçlandırılmasını temin eder.

Nezaret rapor çalışmaları

MADDE 9 – (1) Emeklilik nezaret merkezi, Kurum tarafınca uygun görülen yöntem ve şekilde nezaret rapor çalışmaları hazırlar ve güvenli hatlar üstünden Kuruma iletir. Şirketlerin faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında mevzuata aykırı olduğu tespit edilen uygulamaları Kuruma bildirir.

Bireysel emeklilik aracılarına ilişkin işlemler

MADDE 10 – (1) Emeklilik nezaret merkezi, bireysel emeklilik aracıları siciline ve bireysel emeklilik aracıları sınavına ilişkin işlemleri yürütür.

(2) Emeklilik nezaret merkezi, bireysel emeklilik aracılarına ve şirketlerin personeline yönelik, yerinde yada uzaktan elektronik ortamda eğitim sunabilir, tecrübe sınavları yapabilir.

(3) Emeklilik nezaret merkezi, bireysel emeklilik aracılarının faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu izler, performanslarını ölçer ve neticelerini Kuruma raporlar.

(4) Bireysel emeklilik aracıları ile ilgili Kurum tarafınca yürütülen disiplin işlemlerinde, ilgili mevzuat kapsamında verilen görevleri yerine getirir.

İstatistikî analizler

MADDE 11 – (1) Emeklilik nezaret merkezi, istatistikî analizlere yönelik aşağıdaki faaliyetleri yürütür:

a) Topladığı verilerle ileriye yönelik modelleme ve analizler yapar, bireysel emeklilik sisteminin güvenilir ve saydam bir halde işletilmesini teminen lüzumlu önerilerde bulunur.

b) Katılımcılara ilişkin demografik parametreleri devamlı ölçüm prensibi ile izler, senelik gelir sigortası ile mortalite ve morbidite tabloları iç olmak suretiyle aktüeryal tablolar üretir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  #Haber 4 MİLYON KİŞİNİN KAMU BORCUNA YAPILANDIRMA

c) Kurumun talebi halinde yada şirketlerden ya da Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliğinden talep gelmesi durumunda ise Yönetim Kurulunun uygun görmesi kaydıyla, güncel yada ileriye yönelik standart mahsul karlılık testleri hazırlar, mevzuat değişikliklerinin sektöre etkisine ve bireysel emeklilik sisteminin geliştirilmesine yönelik lüzumlu projeksiyon, veri analizi ve anket emekleri yapar.

Emeklilik planları

MADDE 12 – (1) Emeklilik nezaret merkezi, günlük nezaret ve kamunun bilgilendirilmesi amacıyla, şirketlerin emeklilik planlarının ve sözleşme dâhilinde sağlanan her türlü ilave faydaların kaydını meblağ. Emeklilik planlarının, günlük gözetime uygunluğunun sağlanmasını teminen lüzumlu teknik kontrolleri yapar ve neticelerini Kuruma raporlar.

(2) Emeklilik nezaret merkezi, uygulamaya konulmadan evvel, şirket ile beraber, onaylı emeklilik planının günlük gözetime uygunluğuna ilişkin kontrol çalışmalarını yürütür. Test emekleri sonucunda doğrulama kurallarına ilişkin sağlanan mutabakat Kuruma bildirilir.

Teknik altyapının uygunluğunun sınanması

MADDE 13 – (1) Emeklilik nezaret merkezi, emeklilik etkinlik ruhsatı başvurularında şirketlerin teknik altyapılarının günlük nezaret ve denetime uygunluğunu sınar ve buna ilişkin hazırladığı raporu Kuruma gönderir. Kurum tarafınca vazife verilmesi halinde, faaliyetine devam eden şirketlerin teknik altyapılarına ilişkin sınama ve değerlendirme işlemlerini de yürütür.

(2) Emeklilik nezaret merkezi, bireysel emeklilik sistemine ilişkin günlük gözetime temel veri iletiminde aksama olmaması için şirketlerin teknik altyapı eksikliklerinin giderilmesine yönelik lüzumlu uyarılarda bulunur. Süreklilik arz eden aksaklıkları Kuruma bildirir.

Bilgilendirme ve şikayetler

MADDE 14 – (1) Emeklilik nezaret merkezi, tarafsızlık ilkesine uygun olarak kamunun, şirketlerin ve iştirakçilerin bilgilendirilmesine yönelik emek harcamalar yapar, şikayetleri değerlendirir. Bilgilendirme kapsamında aşağıdaki faaliyetleri yürütür:

a) Bireysel emeklilik sistemine ve şirketlere ilişkin yapmış olduğu istatistikî çalışmaların neticeleri ile ilgili kamuoyunu bilgilendirir.

b) Bireysel emeklilik sisteminin işleyişine, emeklilik planlarına, bireysel emeklilik aracıları siciline, fonlara ve benzeri mevzulara ilişkin olarak, ilgili mevzuat çerçevesinde tarafları bilgilendirir. Eksik ve yanlış bilgilendirmeden kaynaklanabilecek hatalı uygulamaların tespitine yönelik denetim sistemleri oluşturabilir. Bu işlemleri, bünyesindeki davet merkezi yada başka yazışma araçlarını kullanarak yapabilir.

c) Ticari sırların ihlal edilmemesi kaydıyla, şirketlerin talebi üstüne özel data rapor çalışmaları üretebilir, bu raporların bir örneğini eş zamanlı olarak Kuruma gönderir.

ç) Kurum tarafınca belirlenen usul ve esaslara gore katılımcılara ilişkin konsolide edilmiş sözleşme ve birikim bilgilerini sunabilir.

(2) Emeklilik nezaret merkezi, yazılı yada kayda alınmış olma koşuluyla sözlü şikayetleri yansız olarak inceler ve değerlendirmelerde bulunur; araştırma için lüzumlu data ve belgeleri ilgili şahıs, kurum ve kuruluşlardan talep edebilir. Gerekli görülmesi halinde şikâyet doğrultusunda Kurumu bilgilendirir.

(3) Emeklilik nezaret merkezi, iştirakçilerin data taleplerinde, bilgilendirme faaliyetlerinin güvenli olarak yapılabilmesi amacıyla katılımcı kimliğinin doğrulanmasını sağlayacak data ve belgeleri isteyebilir.

(4) Emeklilik nezaret merkezi, katılımcılar, bireysel emeklilik aracıları, ilgili başka şahıs, kurum ve kuruluşlar ile direkt yada dolaylı yazışma kurarak anket, araştırma, araştırma ve benzeri emek harcamalar yapabilir.

Bireysel emeklilik sisteminin tanıtımı ve internasyonal kurumlarla ilişkiler

MADDE 15 – (1) Emeklilik nezaret merkezi, halk yararına yönelik olarak ve bireysel emeklilik sisteminin tanıtımı ve geliştirilmesi amacıyla yapılacak ortak faaliyetlerin organizasyonunu yürütebilir.

(2) Emeklilik nezaret merkezi, Kurum tarafınca uygun görülmesi halinde, etkinlik mevzusuna ilişkin olarak vatan içinde yada vatan haricinde ilgili kuruluşlar ile ilişkiler kurar, vatan içinde yada vatan haricinde kurulmuş yada kurulacak organizasyonlara aza olur, teknik data değişimi yapar; toplantı, açık oturum ve eğitim programları düzenler.

Diğer görevler

MADDE 16 – (1) Emeklilik nezaret merkezi, Kurum tarafınca vazife verilmesi halinde, yaşam sigortaları ve başka sigorta branşlarında nezaret altyapısını oluşturur ve işletir; bu sigorta branşlarına ilişkin teknik altyapı sınama ve değerlendirme işlemlerini yürütür.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  #Haber #Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kürtçü Yılmaz Cenup’i ölüm sene dönümünde resmî Twitt...

(2) Emeklilik nezaret merkezi, yaşam ve başka sigorta branşları ile bu branşlarda etkinlik gösterecek aracılara yönelik olarak, Kurum tarafınca verilen başka görevleri yerine getirir.

(3) Kurum tarafınca belirlenen usul ve esaslara gore, bireysel emeklilik sisteminin iş ve işleyişindeki lüzumlu operasyonları yürütmek için mevzusuna gore bütün halk ve özel kurum ve kuruluşlarıyla ilgili veri paylaşımı protokollerine yan olarak lüzumlu veri entegrasyonunu gerçekleştirir.

(4) Üyelerine yada çalışanlarına emekliliğe yönelik taahhütte bulunan dernek, vakıf, sandık, tüzel kişiliği haiz iş kuruluşu yada sair tecim şirketinin emekliliğe yönelik faaliyetleri kapsamında Kurum tarafınca tevdi edilen görevleri yerine getirir.

(5) Kanun ve ilgili mevzuat ile tevdi edilen görevler ile Kurumun tevdi edeceği başka görevlerin yürütülmesini sağlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Mali katkı ve ücretlendirme

MADDE 17 – (1) Firmalar emeklilik nezaret merkezinin kafi mali güce haiz olmasını teminen, ihtiyaç duyulan mali katkıyı hisseleri oranında sağlar.

(2) Emeklilik nezaret merkezi, sunmuş olduğu hizmetler karşılığında alacağı ücretleri, maliyet unsurlarını ve mali yeterliliğini göz önünde bulundurarak belirler. Bir sonraki takvim senesinde uygulanması öngörülen ücret tarifeleri her senenin Aralık ayı sonuna kadar Kuruma gönderilir. Gerekli hallerde, ücret tarifeleri Kuruma data vermek kaydıyla sene içinde değiştirilebilir.

(3) Emeklilik nezaret merkezi, yaptırması halinde bağımsız kontrol raporunu ve senelik etkinlik raporunu Kuruma gönderir.

Bilgi ve belgelerin gönderilmesi

MADDE 18 – (1) Kanun kapsamındaki kurum, müessese ve kişiler emeklilik nezaret merkezine verilen görevlerin yerine getirilmesini teminen talep edilen data ve belgeleri tam olarak, doğru ve zamanında emeklilik nezaret merkezine gönderir.

(2) Gönderilen data ve belgelerde hata yada eksiklik tespit edilmesi durumunda, hata, eksiklik yada hataya yol açabilecek teknik problemler emeklilik nezaret merkezinin taleplerine uygun olarak sorumlular tarafınca giderilir.

(3) Emeklilik nezaret merkezi şirketlerden temin etmiş olduğu verinin doğru, tam, tutarlı ve zamanında iletilmesini ve mevcutta depolanan verinin kalitesinin artırılmasını teminen verinin kalitesinin ölçümü için puanlama metodolojileri geliştirebilir, verinin puanlama metodolojisine uyumluluk seviyesini tespit eder ve Kuruma raporlar.

Gizli bilgilerin saklanması

MADDE 19 – (1) Emeklilik nezaret merkezi Yönetim Kurulu, umumi müdür ve umumi müdür yardımcıları, uzmanlar ve başka çalışanı, bu sıfatları dolayısıyla haiz oldukları data ve belgeler ile yazılımsal ve teknik donanımsal ayrıntıları gerek görevleri süresince gerekse bu sıfatları sona erdikten sonrasında asla bir halde kullanamaz; üçüncü şahıslarla paylaşamaz ve yayımlayamaz. Bu çerçevede, emeklilik nezaret merkezi, çalıştıracağı personelle gizlilik sözleşmesi yapar.

(2) Birinci fıkradaki hükümler, emeklilik nezaret merkezi adına bilişim, donanım, ağ hizmetleri, davet merkezi ve direkt satış şeklinde hizmetleri elde eden kuruluşları da kapsar. Bu hizmetleri elde eden kuruluşlarla gizlilik sözleşmesi imzalanır.

(3) Gizli bilgilerin saklanmasına ilişkin olarak, emeklilik nezaret merkezinin yöneticileri ve çalışanları ile ilgili, Kanunun 23 üncü maddesinin altıncı, yedinci ve sekizinci fıkra hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 20 – (1) 12/1/2008 tarihindeki ve 26754 sayılı Resmî Gazete’de piyasaya sürülen Emeklilik Nezaret Merkezi Emek harcama Esasları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sigortacılık ve Hususi Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

egitimbulteni.com

Haber Kayağı

YORUMLAR

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

#Haber ÜÇ BİLİM İNSANININ YAYIMLADIĞI BİLDİRİDE “OKULLARI VE ÜNİVERSİTELERİ AÇIN” ÇAĞRISI YAPILDI.

Hızlı Yorum Yap

MEBhaber – Meb Haber – Öğretmen Haberleri – Meb Son Dakika – Meb Personel'e üye olun

Zaten üye misiniz ? Buraya tıklayarak Üye girişi sağlayabilirsiniz.

MEBhaber – Meb Haber – Öğretmen Haberleri – Meb Son Dakika – Meb Personel'e giriş yapın

Henüz üye değil misiniz ? Buraya tıklayarak Üye olabilirsiniz.