>
 • Ankara 15° PARÇALI AZ BULUTLU
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
  • Lefkoşa
  • Bakü
  • Amsterdam
 • ÖĞLE'YE 12:54

 • HABER GÖNDER

 • CANLI SONUÇLAR

#Haber KARABÜK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİKarabük Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Yayımlandı

2 Ekim 2020 CUMA

Resmî Gazete

Sayı: 31262

YÖNETMELİK

Karabük Üniversitesinden:

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Karabük Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretim ile sınavlarda uygulanacak esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Karabük Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde yürütülen yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarının düzenlenmesi, sınavlar, diplomalar, mazeretler ve ilişik kesmeye ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihindeki ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Imtihanını,

c) Anabilim/anasanat dalı: 3/3/1983 tarihindeki ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de piyasaya sürülen Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde Enstitüler için tanımlanan ve Enstitüde eğitim programı bulunan anabilim/anasanat dalını,

ç) Anabilim/anasanat dalı başkanı: Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde anabilim/anasanat dalı için tanımlanan başkanı,

d) Anabilim/anasanat dalı bilimsel niteliği olan kurulu: İlgili anabilim/anasanat branşında bulunan bütün öğretim üyelerinden oluşan kurulu,

e) Anabilim/anasanat dalı kurulu: Fakülte teşkilâtlanmasına nazaran bölüm başkanı ve anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan bölüm kurulunu,

f) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders, proje ve sav dönemlerinde rehberlik etmek suretiyle Enstitü Yönetim Kurulu tarafınca atanan öğretim elemanını,

g) Enstitü: Karabük Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsünü,

ğ) Enstitü Kurulu: Enstitü Müdürünün başkanlığında, Enstitü müdür yardımcıları ve Enstitüde eğitim programları bulunan anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

h) Enstitü Yönetim Kurulu: Enstitü Müdürünün başkanlığında, Enstitü Müdür yardımcıları, Müdürce gösterilecek altı aday arasından Enstitü Kurulu tarafınca üç sene için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

ı) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini yada eserlerini bilimsel kurallara uygun halde atıf yapmadan kısmen yada tamamen kendi eseri benzer biçimde göstermeyi,

i) Kredi: Bir lisansüstü derse ilişkin haftalık kuramsal ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama yada laboratuvar saatinin yarısının toplamına eşit olan birim kıymeti,

j) Müdür: Enstitü Müdürünü,

k) Öğrenci: Lisansüstü öğretim için Enstitaza kayıtlı öğrenciyi,

l) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

m) Rektör: Karabük Üniversitesi Rektörünü,

n) Senato: Karabük Üniversitesi Senatosunu,

o) Tez: Yüksek lisans, doktora yada sanatta yeterlik tezini,

ö) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Imtihanını,

p) Üniversite: Karabük Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

Öğretim düzeyleri

MADDE 5 – (1) Üniversiteye bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde lisansüstü öğretim, tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik düzeylerinden oluşur.

Eğitim programlarının açılması

MADDE 6 – (1) Enstitü, Lisansüstü Eğitim-Öğretim Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliği hükümlerine nazaran belirlenecek anabilim/anasanat dallarında ve düzeylerde eğitim programlarını yürütür. Enstitüce yürütülecek lisansüstü programlar; ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi, Enstitü Kurulunun uygun görüşü, Senatonun kabulü ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile açılır. Ayrıca başka yükseköğretim, araştırma müessese ve kurumları ile iş birliği yaparak ortak lisansüstü programları da açılabilir.

(2) Eğitim ve öğretim, sömestri esasına nazaran düzenlenir. Sonbahar ve bahar yarıyıllarına ilave olarak gece eğitimi, yetişim ve yaz kursları yada yaz yarıyılı açılabilir. Bunların süresi ve şekli ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi, Enstitü Kurulunun uygun görüşü ve önerisi üstüne Senato tarafınca karara bağlanır.

Programların uygulama esasları

MADDE 7 – (1) Anabilim/anasanat dallarının özelliklerine nazaran eğitim programlarının uygulanmasına ilişkin esaslar Enstitüce hazırlanmış olur ve bu esaslar Enstitü Kurulunun teklifi, Senatonun kararıyla yürürlüğe girer.

(2) Tezsiz yüksek lisans programları dış, aynı anda ani çok lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

Derslerin açılması ve ders sorumluları

MADDE 8 – (1) Bir anabilim branşında açılması kabul edilen yeni bir ders için dersi verecek öğretim üyesi; dersin içinde ne olduğu, öne sürülen sebebi ve kaynaklarını içeren müracaatını Enstitü anabilim dalı başkanlığına yılda iki kez olmak suretiyle sonbahar ve bahar dönemlerinde yapar. Enstitü anabilim dalı kurulunun sonucu ile Enstitü Kurulunun uygun görüşü ve Senato onayı ile yeni ders açılır.

(2) Herhangi bir lisansüstü anabilim dalı programında tanımlı olmayan Üniversite öğretim üyeleri yada herhangi bir anabilim dalı programına tanımlı olması durumunda yetkin olduğu başka bir alanda ders açmak isteyen öğretim üyeleri açmak istediği dersin içinde ne olduğu, öne sürülen sebebi ve kaynaklarını içeren müracaatlarını Enstitaza yılda iki kez olmak suretiyle sonbahar ve bahar dönemlerinde yapar. Enstitü Kurulunun uygun görüşü ve Senato onayı ile yeni ders açılır.

(3) Lisansüstü düzeydeki bir dersin ulusal kredisi 4’ten fazla olması imkansız.

(4) Enstitü anabilim branşında ders verecek öğretim üyelerinin görevlendirmeleri, anabilim/anasanat dalı kurul sonucu ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile gerçekleşir.

Anabilim/anasanat dalı başkanı

MADDE 9 – (1) Anabilim/anasanat dalı başkanı, lisansüstü düzeydeki öğretimi yürütmekten Enstitaza karşı mesuldür. Anabilim/anasanat dalı başkanı öğrenci kontenjanlarını; bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağını ve bu derslerin sorumlularını; jüriler ve danışmanlarla ilgili önerileri, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunu oluşturan öğretim üyeleri ile tespit eder.

Öğretim dili

MADDE 10 – (1) Enstitüde öğretim dili Türkçedir. Ancak, Enstitü Kurulunun önerisi ve Senatonun sonucu ile belirli eğitim programlarında tüm dersler yada bir kısım dersler belirlenen bir yabancı dilde verilebilir. Tezlerin imla dili Türkçedir. Danışmanın ve Enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun ortak önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile gerek görülen hallerde bir tezin yabancı dilde hazırlanmasına karar verilebilir. Ancak, lisansüstü eğitimin tamamının yabancı dilde yapıldığı programlarda ise ders süreci, proje süreci ve sav süreci bu dilde tamamlanır.

Kontenjanların tespiti

MADDE 11 – (1) Enstitüdeki öğretim programlarına öğrenci alınıp alınmamasına, alındığı takdirde saptanca tespitine ve aday öğrencilerde aranacak niteliklere anabilim/anasanat dalı kurullarının önerileri doğrultusunda Enstitü Yönetim Kurulu karar verir. Bu kararlar Senatonun onayına sunulur.

Kontenjanların ilanı

MADDE 12 – (1) Her sömestri öğrenci kabul edilecek lisansüstü programlara müracaat için lüzumlu belgelere, nihayet müracaat evveliyatına ve başka mevzulara, Enstitü Yönetim Kurulu karar verir. Bu karar, Üniversite ve Enstitü tarafınca duyuru edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yüksek Lisans Programları

Genel esaslar

MADDE 13 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak suretiyle iki şekilde yürütülebilir. Bu programların açılması ve kontenjanlarının belirlenmesi Enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi üstüne Enstitü Yönetim Kurulunca kararlaştırılır.

(2) Tezsiz yüksek lisans programında ders döneminde başarı göstermiş olmuş ya da programdan mezun olmuş öğrencilerden, tezli yüksek lisans programına geçmek isteyen adaylar; umumi not averajı 100 tam not üstünden minimum 85 yada 4.00 üstünden minimum 3.50 ve 14 üncü maddede belirtilen asgari müracaat koşullarını taşımaları kaydıyla, anabilim/anasanat dalı kurulunun müspet görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programına geçebilir. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler, anabilim/anasanat dalı kurulu teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

(3) Tezli yüksek lisans programında öğrenci iken, tezsiz yüksek lisans programına geçmek isteyen adaylar ders periyodunun sonunda anabilim/anasanat dalı başkanlıklarına başvurmaları halinde anabilim dalı kurulunun müspet görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu sonucu ile tezsiz yüksek lisans programına geçebilir. Bu şekilde tezsiz yüksek lisans programına geçen öğrenci tezsiz yüksek lisans mezuniyeti için lüzumlu şartları sağlamak zorundadır.

Yüksek lisans programlarına müracaat koşulları

MADDE 14 – (1) Adaylar duyuru edilen müracaat süresi içinde, istenilen belgelerle Enstitaza başvurur. Adayın başvurduğu yüksek lisans programının türüne nazaran aşağıdaki koşulları taşıması gerekir:

a) Lisans diplomasına haiz olmak.

b) ALES sınavından başvurduğu programın puan türünde minimum 55 puan almış olmak.

(2) Tezsiz yüksek lisans programları, güzel sanatlar fakültelerinin yalnız özel kabiliyet imtihanı ile öğrenci kabul eden programlarının ve konservatuvarın Enstitüdeki anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES şartı aranmaz.

(3) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/baytar hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz ve bu adayların değerlendirme işlemleri için; Senato tarafınca {mezun olduğu} lisansüstü programa girişteki puan türü yada uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın, öğrenci alım değerlendirmelerinde ALES puanı yerine kullanılmak suretiyle 55’ten düşük 75’ten çok olmamak suretiyle bir puan belirlenir ve ilgili programın şartlarında duyuru edilir. Bu adaylar daha evvelde almış olduğu puan türü yada doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından, değişik bir alanda müracaat yapabilir. İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dâhil edilir.

(4) Yabancı uyruklu öğrencilerde ALES şartı aranmaz.

Yüksek lisans programlarında değerlendirme ve öğrenci kabulü

MADDE 15 – (1) Adayların başvurularının değerlendirilmesi ve programlara öğrenci kabulü aşağıdaki koşullara nazaran yapılır:

a) Tezli yüksek lisans programlarına, ALES puanının%50’si ile adayların başvurdukları ilim alanında yapılacak yazılı sınavın%30’u, mülakat sonucunun%10’u ve lisans not averajının%10’u değerlendirilerek öğrenci alınır. Değerlendirmede, 100 tam puan üstünden minimum 60 puan alanlar, başarı puanlarına nazaran sıralanarak saptanca dâhilinde yüksek lisans programlarına kabul edilirler. Afet ve salgınlarda yazılı imtihan ve mülakat yapılmayabilir. Bu durumlarda öğrenci kabulünde; ALES puanının%50’si ile lisans not averajının%10’unun toplamı sonucu elde edilmiş puan yüksekten başlayarak sıralanır ve en yüksek puanlı adaydan adım atmak suretiyle saptanca dâhilinde öğrenci alımı yapılır. Kontenjanın yarısı kadar yedek sıralama duyuru edilir.

b) Güzel Sanatlar Fakültesinin özel kabiliyet imtihanı ile öğrenci alan bölümlerinde ALES şartı muafiyeti olduğundan bu koşul yerine portfolyo şartı aranır. Portfolyo puanının%50’si ile adayların başvurdukları ilim alanında yapılacak yazılı sınavın%30’u, mülakat sonucunun%10’u ve lisans not averajının%10’u değerlendirilerek öğrenci alınır. Portfolyo değerlendirmesi adayların mülakat aşamasında yapılır ve mülakat puanı ile beraber değerlendirilir. Afet ve salgınlarda yazılı imtihan ve mülakat yapılmayabilir. Bu durumlarda öğrenci kabulünde; Portfolyo puanının%50’si ile lisans not averajının%10’unun toplamı sonucu elde edilmiş puan yüksekten başlayarak sıralanır ve en yüksek puanlı adaydan adım atmak üzerek saptanca dâhilinde öğrenci alımı yapılır. Kontenjanın yarısı kadar yedek sıralama duyuru edilir.

c) Adayların yazılı-mülakat sınavları ve başarı puanlarının değerlendirilmesi, anabilim/ anasanat dalı kurulunun önerisi üstüne Enstitü Yönetim Kurulu tarafınca belirlenen minimum üç, en fazla yedi üyeden oluşan jürilerce yapılır.

ç) Yüksek lisans öğrenci kabulünde adaylara, yazılı olarak yapılacak ilim imtihanı öncesinde anabilim/anasanat dalı kurul sonucu ile yabancı lisan imtihanı yapılabilir. Bu imtihan, anabilim/anasanat dalı yada Üniversite tarafınca ortak olarak da yapılabilir. Yabancı lisan imtihanı yapılırsa adayın 100 tam puan üstünden minimum 50 almış olması gerekir. Yabancı lisan imtihanı yapıldığı durumlarda yabancı lisan sınavından muaf olmadığı halde sınava girmeyen yada sınava girerek başarısız bulunanlar yazılı imtihan ve mülakata alınmaz. Adayların anadilleri haricinde Yükseköğretim Kurulu tarafınca kabul edilen merkezî yabancı lisan sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen internasyonal yabancı lisan imtihanlarından minimum 50 puan yada ÖSYM tarafınca eşdeğerliği kabul edilen internasyonal yabancı lisan imtihanlarından bu puan dengi bir puana haiz olmalıdır.

d) Yazılı imtihan, 100 tam not üstünden değerlendirilerek belirlenir. Yazılı sınava girmeyen yada yazılı imtihan notu 65’in altında olan adaylar başarısız kabul edilir.

e) Genel başarı notu dâhilinde saptanca sebebiyle listeye giremeyen adaylar, başarı puanlarına nazaran sıralanarak yedekleri oluşturur.

f) Tezsiz yüksek lisans programına başvuran adaylar, mezuniyet not averajına nazaran değerlendirilir.

g) Öğrencilik hakkı elde eden öğrenciler belirtilen kayıt süresi içinde istenen belgeleri Enstitü Müdürlüğünce aslı görülerek onaylanacak örneği ile kayıt yaptırırlar. Akademik takvimde belirtilen tarihe kadar kayıt yaptırmayanlar öğrencilik haklarını yitirmiş sayılırlar.

Tezli yüksek lisans programı

MADDE 16 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme kabiliyetini kazanmasını sağlamaktır. Tezli yüksek lisans programı, ikinci lisansüstü öğretim programı olarak da yürütülebilir.

(2) Tezli yüksek lisans programı, 21 krediden azca olmamak şartıyla minimum 7 ders, bir seminer dersi, uzmanlık alanı dersi ve sav çalışmasından oluşur. Ders döneminde Bilimsel Araştırma Şekilleri ve Etik dersini almak zorunludur. Tezli yüksek lisans programı her yarıyılda minimum 30 AKTS kredisi almak koşuluyla mezuniyet için toplamda 120 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Öğrenci bir yarıyılda uzmanlık alanı ve seminer haricinde en fazla 40 AKTS’ye kadar kredi alabilir.

(4) Uzmanlık alan dersleri ve sav danışmalığı öğretim üyesinin Enstitü Yönetim Kurulunca sav danışmalığına atandığı tarihte adım atar ve öğrencinin mezuniyetine kadar devam eder. Uzmanlık alan dersleri ve sav emek vermesi dersleri, öğretim üyelerinin izinli ve görevli olduğu günler dışındaki sömestri ve yaz tatillerinde de devam edebilir. Bu derslerin sömestri içi ve sömestri sonu imtihanı olmayıp, ilgili öğrencilere ulusal kredi sağlamaz.

(5) Öğrencinin alacağı derslerin en fazla ikisi, lisans öğrenimi esnasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Öğrenci başka lisansüstü programlardan yada Enstitü bünyesinde açılacak derslerden de ders alabilir. Ayrıca anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile başka yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en çok iki ders seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından, Enstitünün değişik lisansüstü programlarından, Enstitü bünyesinde açılacak derslerden, aynı anabilim/anasanat branşının değişik programlarından (doktora ve yüksek lisans programı benzer biçimde) alınacak derslerin kredileri toplam kredinin%50’sini geçemez.

Tezli yüksek lisans programının süresi

MADDE 17 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre dış, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden adım atmak suretiyle, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört sömestri olup, program en fazla altı yarıyılda tamamlanır.

(2) Dört sömestri sonunda öğretim planında yer edinen kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan yada bu süre içinde Enstitünün öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içinde ise sav çalışmasında başarısız olan yada sav savunmasına girmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Yüksek lisans programında danışman atanması ve sav emek vermesi

MADDE 18 – (1) Tezli yüksek lisans programında, Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir öğretim üyesini sav danışmanı olarak en geç birinci yarıyılın sonuna kadar; öğrencinin danışmanıyla birlikte belirlediği sav konusunu da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar Enstitaza önerir. Tez danışmanı ve sav mevzusu Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir. Üniversitenin bilimsel niteliği olan kapasitesinden azami seviyede yararlanabilmek için lüzumlu durumlarda uzmanlık alanı öğrencinin kayıtlı olduğu program ile ilgili olmak şartıyla başka bilimsel niteliği olan birimlerdeki öğretim üyeleri Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla danışman olarak atanabilir.

(2) Tez danışmanı; öğrenciyi öğrenimi süresince alacağı derslere yönlendirmek, bu derslere devamını ve tahsil durumunu devamlı seyretmek, öğrencinin sav çalışmasını yönetmek ve yönlendirmekle yükümlüdür. Tez danışmanı atanana kadar geçecek sürede danışmanlık işlemleri, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanı tarafınca yürütülür.

(3) Tez danışmanının emekli olması yada başka bir yükseköğretim kurumuna geçmesi durumunda en çok iki ay içinde sav danışmanının Enstitaza yazılı talebi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile sav danışmanlığı devam edebilir.

(4) Gerekli olması durumunda Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde Enstitü Yönetim Kurulu tarafınca başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir.

(5) Tez çalışmasının niteliğinin ani çok sav danışmanı gerektirdiği durumlarda, danışmanın önerisi ve anabilim/anasanat dalı kurulunun uygun görüşü ile Enstitü tarafınca belirlenen niteliklere haiz ikinci bir sav danışmanı atanabilir. Ancak ikinci bir sav danışmanının atanabilmesi için öğrencinin tüm kredili dersleri başarıyla tamamlayarak sav çalışmasına geçmiş olması gerekir. İkinci sav danışmanı, Üniversite ekibi dışından da minimum doktora derecesine haiz kişilerden olabilir. Enstitüdeki disiplinlerarası programlar dış aynı anabilim/anasanat dalından ikinci danışman ataması yapılamaz.

(6) Tez mevzusu belirlenmeyen öğrenciler, yüksek lisans sav emek vermesi dersini seçemez.

(7) Danışman değişikliği, öğrencinin ve/yada danışmanın ilgili anabilim dalı başkanlığına yazılı başvurusu, anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulu sonucu ile yapılır. Danışman değişikliğinde yeni danışmanın onayı da aranır. Anabilim dalı başkanının sav danışmanı olduğu ve sav danışmalığından ayrılmak istediği durumlarda, vaziyet anabilim dalı başkanı tarafınca Enstitaza yazılı olarak bildirilir. Enstitü Yönetim Kurulu anabilim dalı içinden yada ilgili program alanında uzmanlığı olan öğretim üyeleri arasından sav danışmanı ataması yapar.

(8) Öğrenci seminer dersinde, ilgili anabilim/anasanat branşının belirlediği program çerçevesinde dönem içinde sav çalışmasına yönelik bir seminer verir. Seminer dersinin değerlendirilmesi sav danışmanı tarafınca yapılır, öğrenci data sistemine girilir ve ilgili formlar anabilim dalı başkanlığı tarafınca Enstitaza iletilir.

Yüksek lisans tezinin neticelenmesi

MADDE 19 – (1) Tezli yüksek lisans programında öğrenimine devam eden bir öğrenci, sav çalışmasından elde etmiş olduğu neticeleri Enstitünün sav imla ve basım kılavuzuna uygun halde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci tezin istenen sayıda nüshasını, yüksek lisans tezinin savunmasından evvel ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile beraber danışmanına sunar. Danışman, tezin imla kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile beraber tezin nüshalarını anabilim/anasanat dalı başkanlığı vasıtasıyla Enstitaza gönderir. Enstitü söz mevzusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde öne sürülen sebebi ile beraber karar verilmek suretiyle sav Enstitü Müdürlüğüne gönderilir.

(3) Yüksek lisans sav jürisi, sav danışmanı ve Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin sav danışmanı, minimum biri de Üniversite dışından olmak suretiyle üç yada beş aslolan ve iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Her iki durumda da yedek öğretim üyelerinden biri başka üniversiteden olmak zorundadır. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci sav danışmanı jüri üyesi olması imkansız. İkinci sav danışmanının jüri üyesi olması durumunda jüri beş kişiden oluşur.

(4) Jüri üyeleri, söz mevzusu tezin kendilerine teslim edilmiş olduğu tarihten başlayarak en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sav sınavına alır. Tez imtihanı, sav çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez imtihanı, öğretim üyeleri, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

(5) Jüri toplantıları tamamlanmamış üyeli yapılamaz. Asıl jüri üyesi vazife yapamayacağını yazılı ve gerekçeli olarak Enstitaza bildirdiğinde yada bildirmeksizin sınava katılamadığında bu eksiklik yedeklerden tamamlanır. İlan edilen günde yapılmayan jüri toplantısı için vaziyet bir tutanakla belirlenerek Enstitü Müdürlüğüne bildirilir ve en geç on beş gün içinde ikinci bir toplantı günü belirlenir. İkinci kez toplanamayan jüriler mevzusunda Enstitü Yönetim Kurulu sonucuna nazaran işlem yapılır.

(6) Mücbir durumlarda Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla sınavlar saydam olmak ve kayıt altına alınmak şartıyla video konuşma yöntemiyle da yapılabilir. Sınav tutanaklarında video konuşma yöntemiyle katılan jüri üyeleri belirtilir. Uygulama yöntemine Enstitü Yönetim Kurulu karar verir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  #Haber KAMUDA 'ELEKTRONİK MÜHÜR' DÖNEMİ

(7) Tez sınavının tamamlanmasından sonrasında jüri sav ile ilgili salt çoğunlukla kabul, ret yada düzeltme sonucu verir. Bu karar anabilim/anasanat dalı başkanlığınca sav imtihanını izleyen üç iş günü içinde Enstitaza tutanakla bildirilir.

(8) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(9) Tezi ile ilgili düzeltme sonucu verilen öğrenci en geç üç ay içinde lüzumlu düzeltmeleri yaparak tezini anabilim/anasanat dalı başkanlığının öneri etmiş olduğu ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayladığı tarih, saat ve yerde aynı jüri önünde tekrardan savunur. Bu müdafa sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrenci ile geçerli bir mazereti olmaksızın belirtilen sürede tezini savunmaya girmeyen öğrenci başarısız sayılarak Enstitü ile ilişiği kesilir.

(10) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmesi için, öğrencinin eğitim-öğretim süresi/azami süresinin dâhilinde bir sömestri ilave süre verilir. Bu süre sonunda tezsiz yüksek lisans programının ders yükü, proje yükü ve benzeri gereklerini başarıyla tamamlayan öğrenciye tezsiz yüksek lisans mezuniyet belgesi verilir. Bu süre sonunda başarısız olan öğrencinin ise Enstitü ile ilişiği kesilir.

Tezli yüksek lisans mezuniyet belgesi

MADDE 20 – (1) Öğrencinin yüksek lisans mezuniyet belgesi alabilmesi için; sav sınavında başarı göstermiş olması ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafınca belirlenen mezuniyet için lüzumlu başka koşulları sağlaması gerekir. Tez sınavında başarı göstermiş bulunan öğrenci, imtihan tarihinden başlayarak bir ay içinde tezinin ciltlenmiş minimum üç kopyasını Enstitaza teslim eder ve tezi Enstitü sav imla kuralları yönünden uygun bulunmuş olduğu takdirde tezli yüksek lisans mezuniyet belgesi almaya hak kazanır. Talep halinde Enstitü Yönetim Kurulu tezin teslim süresini en çok bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenciler, koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Enstitü ile ilişiği kesilir.

(2) Tezli yüksek lisans mezuniyet belgesi üstünde öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim/anasanat branşındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafınca onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet zamanı tezin imtihan jüri komisyonu tarafınca imzalı nüshasının teslim edilip Enstitü Yönetim Kurulunda kabul edilmiş olduğu tarihtir.

(3) Tezin tesliminden başlayarak üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak suretiyle Enstitü tarafınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

Tezsiz yüksek lisans programı

MADDE 21 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki mevzularda data kazandırarak var bilginin uygulamada nasıl ne şekilde kullanılacağını gösterir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 ulusal krediden ve 60 AKTS’den azca olmamak kaydıyla minimum on ders ile dönem projesi dersinden oluşur.

(3) Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve sömestri sonunda danışmanına yazılı proje ve/yada rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup, danışman tarafınca başarı göstermiş yada başarısız olarak değerlendirilir.

(4) Öğrencinin alacağı derslerin en fazla üçü, lisans öğrenimi esnasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir.

(5) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir.

Tezsiz yüksek lisans programının süresi

MADDE 22 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre dış, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden adım atmak suretiyle, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın minimum iki sömestri, en fazla üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan yada programı tamamlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Tezsiz yüksek lisans programında danışman atanması

MADDE 23 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında, Enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunca her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık meydana getirecek bir öğretim üyesi yada Senato tarafınca belirlenen niteliklere haiz doktora derecesine haiz bir öğretim elemanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla atanır. Danışman olarak, herhangi bir lisansüstü anabilim dalı programında tanımlı olmayan Üniversite öğretim üyeleri de atanabilir.

(2) Dönem projesi en geç ikinci sömestri sonuna kadar belirlenir ve anabilim/anasanat dalı kurulunun sonucu ile Enstitü Müdürlüğüne bildirilir. Dönem projesini tamamlayan öğrenci proje raporunu danışmanına verir ve anabilim/anasanat dalı başkanlığınca danışman tarafınca onaylanan Tezsiz Yüksek Lisans Proje Raporu Değerlendirme Formu Enstitaza en geç 15 gün içinde teslim edilir.

Tezsiz yüksek lisans mezuniyet belgesi

MADDE 24 – (1) Kredili derslerini, dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye tezsiz yüksek lisans mezuniyet belgesi verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans mezuniyet belgesi üstünde öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim/anasanat branşındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafınca onaylanmış adı bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Doktora Programı

Genel esaslar

MADDE 25 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir nazar açısı ile irdeleyerek yorum yapma, çözümleme etme ve yeni sentezlere ulaşmak için lüzumlu becerileri kazandırmaktır. Doktora emek vermesi sonunda hazırlanacak tezin; bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel metot geliştirme, malum bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden minimum birini yerine getirmesi beklenir.

(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için minimum 7 ders, seminer, yeterlik imtihanı, sav önerisi ve sav emek vermesi olmak suretiyle toplam minimum 21 kredi ve bir eğitim-öğretim senesi 60 AKTS’den azca olmamak koşuluyla minimum 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de minimum 14 ders, seminer, yeterlik imtihanı, sav önerisi ve sav emek vermesi olmak suretiyle toplam minimum 42 kredi ve bir eğitim-öğretim senesi 60 AKTS’den azca olmamak koşuluyla toplam minimum 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Öğrenci bir yarıyılda uzmanlık alanı ve seminer haricinde en fazla 40 AKTS’ye kadar kredi alabilir.

(4) Uzmanlık alan dersleri ve sav danışmalığı öğretim üyesinin Enstitü Yönetim Kurulunca sav danışmalığına atandığı tarihte adım atar ve öğrencinin mezuniyetine kadar devam eder. Uzmanlık alanı ve sav emek vermesi dersleri, öğretim üyelerinin izinli ve görevli olduğu günler dışındaki sömestri ve yaz tatillerinde de devam edebilir. Bu derslerin sömestri içi ve sömestri sonu imtihanı olmayıp, ilgili öğrencilere ulusal kredi sağlamaz.

(5) Doktora programlarında anabilim/ilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile başka yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en çok iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en çok dört ders seçilebilir. Öğrenci başka lisansüstü programlardan yada Enstitü bünyesinde açılacak derslerden de ders alabilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından, Üniversitenin değişik lisansüstü programlarından, aynı anabilim/ilim branşının değişik programlarından (doktora ve yüksek lisans programı benzer biçimde) yada Enstitü bünyesinde açılacak derslerden alınacak derslerin kredileri toplam kredinin%50’sini geçemez.

(6) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(7) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.

Doktora programına müracaat koşulları

MADDE 26 – (1) Doktora programına başvurabilmek için adayların aşağıdaki koşulları sağlamaları gerekir:

a) Tezli yüksek lisans diplomasına haiz olmak (Hazırlık sınıfları dış, on sömestri süreli lisans eğitimi alanlar, yüksek lisans derecesine haiz sayılır) ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde minimum 55 puan almış olmak.

b) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/baytar hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz ve bu adayların değerlendirme işlemleri için; Senato tarafınca {mezun olduğu} lisansüstü programa girişteki puan türü yada uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın, öğrenci alım değerlendirmelerinde ALES puanı yerine kullanılmak suretiyle 55’ten düşük 75’ten çok olmamak suretiyle bir puan belirlenir ve ilgili programın şartlarında duyuru edilir. Bu adaylar daha evvelde almış olduğu puan türü yada doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından, değişik bir alanda müracaat yapabilir. İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dâhil edilir.

c) Güzel sanatlar fakültelerinin yalnız özel kabiliyet imtihanı ile öğrenci kabul eden programlarının ve konservatuvarın Enstitüdeki anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES şartı aranmaz.

ç) Yabancı uyruklu öğrencilerde ALES şartı aranmaz.

d) Tıp, diş hekimliği, baytar, eczacılık fakülteleri lisans diplomasına yada Sağlık Bakanlığı yada başka bakanlıklarca düzenlenen esaslara nazaran bir laboratuvar branşında kazanılan uzmanlık yetkisine haiz olmak ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde minimum 55 puan almış olmak.

e) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4.00 üstünden minimum 3.00 yada dengi bir puan olması ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde minimum 80 puan almış olmak.

f) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri haricinde Yükseköğretim Kurulu tarafınca kabul edilen merkezî yabancı lisan sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen internasyonal yabancı lisan imtihanlarından minimum 55 puan yada ÖSYM tarafınca eşdeğerliği kabul edilen internasyonal yabancı lisan imtihanlarından bu puan dengi bir puana haiz olmak.

g) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp, diş hekimliği, baytar, eczacılık fakülteleri mezunlarının lisans diplomasına, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavından (TUS) alınmış minimum 50 esas tıp puanına yada ALES’in sayısal puan türünde minimum 55 puana haiz olmaları; tıp, diş hekimliği, baytar ve eczacılık fakülteleri mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına ve ALES sayısal puan türünde minimum 55 puana haiz olmaları gerekir. Temel tıp puanı, TUS’ta esas tıp bilimleri testi-1 bölümünden elde edilmiş standart puanın 0,7; klinik tıp bilimleri testinden elde edilmiş standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir. Ancak esas tıp bilimlerinde doktora programına öğrenci kabulünde, anadilleri haricinde Yükseköğretim Kurulu tarafınca kabul edilen merkezî yabancı lisan sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen internasyonal yabancı lisan imtihanlarından minimum 55 puan yada ÖSYM tarafınca eşdeğerliği kabul edilen internasyonal yabancı lisan imtihanlarından bu puan dengi bir puan alınması zorunludur.

Doktora programlarında değerlendirme ve öğrenci kabulü

MADDE 27 – (1) Adayların başvurularının değerlendirilmesi ve programlara öğrenci kabulü aşağıdaki koşullara nazaran yapılır:

a) Adayların yazılı-mülakat sınavları ve başarı puanlarının değerlendirilmesi, anabilim/ilim dalı kurulunun önerisi üstüne Enstitü Yönetim Kurulu tarafınca belirlenen minimum üç, en fazla yedi üyeden oluşan jürilerce yapılır.

b) Tezli yüksek lisans yada lisans derecesi ile doktora programına başvuracak olan adayların programa kabulünde başarı notu; ALES puanının%50’si, yüksek lisans ya da lisans not averajının%10’u, yazılı imtihan puanının%30’u ve mülakat imtihan puanının%10’u alınarak hesaplanır. Afet ve salgınlarda yazılı imtihan ve mülakat yapılmayabilir. Bu durumlarda öğrenci kabulünde; ALES puanının%50’si ile lisans not averajının%10’unun toplamı sonucu elde edilmiş puan yüksekten başlayarak sıralanır ve en yüksek puanlı adaydan adım atmak suretiyle saptanca dâhilinde öğrenci alımı yapılır. Kontenjanın yarısı kadar yedek sıralama duyuru edilir.

c) Temel tıp bilimlerinde doktoraya başvuran ve ALES sayısal minimum 55 puanı bulunmayan tıp fakültesi mezunları için ise programa kabulde başarı notu; esas tıp puanının%50’si, lisans not averajının%10’u, yazılı imtihan puanının%30’u ve mülakat imtihan puanının%10’u alınarak hesaplanır. Afet ve salgınlarda yazılı imtihan ve mülakat yapılmayabilir. Bu durumlarda öğrenci kabulünde; esas tıp puanının%50’si ile lisans not averajının%10’unun toplamı sonucu elde edilmiş puan yüksekten başlayarak sıralanır ve en yüksek puanlı adaydan adım atmak üzerek saptanca dâhilinde öğrenci alımı yapılır. Kontenjanın yarısı kadar yedek sıralama duyuru edilir.

ç) Yazılı imtihan, 100 tam not üstünden değerlendirilerek belirlenir. Yazılı sınava girmeyen yada yazılı imtihan notu 75’in altında olan adaylar başarısız kabul edilir.

d) Doktora programına kabulde başarı notu; esas tıp puanına dayalı kabullerde ve ALES puanına dayalı olarak yüksek lisans ile kabullerde 100 üstünden minimum 60 puan, lisans ile kabullerde minimum 80 puan alanlar, başarı puanlarına nazaran sıralanarak saptanca dâhilinde doktora programlarına kabul edilir.

e) Genel başarı notu dâhilinde saptanca sebebiyle listeye giremeyen adaylar, başarı puanlarına nazaran sıralanarak yedekleri oluşturur.

Doktora programının süresi

MADDE 28 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre dış tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden adım atmak suretiyle, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz sömestri olup azami tamamlama süresi 12 sömestri; lisans derecesi ile kabul edilenler için 10 sömestri olup azami tamamlama süresi 14 yarıyıldır.

(2) Doktora programı için lüzumlu kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört sömestri, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan yada 4.00 tam puan üstünden minimum 3.00 umumi not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarı göstermiş bulunan ve sav önerisi kabul edilen, sadece sav çalışmasını birinci fıkraya nazaran on iki yada on dört sömestri sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/yada azami süresi içinde sav çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarı göstermiş olamayanlara tezsiz yüksek lisans için lüzumlu kredi yükü, proje ve benzeri başka şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans mezuniyet belgesi verilir. Öğrenciye gerekleri yerine getirmesi için azami süresi dâhilinde bir sömestri ilave süre verilir. Bu süre sonunda başarısız olan öğrencinin ise Enstitü ile ilişiği kesilir.

Doktora programı sav danışmanı atanması

MADDE 29 – (1) Doktora programında, Enstitü anabilim/ilim dalı başkanlığı her öğrenci için kendi Üniversite kadrosunda bulunan bir öğretim üyesini sav danışmanı olarak en geç birinci yarıyılın sonuna kadar; Enstitaza önerir ve sav danışmanı Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir. Üniversitenin bilimsel niteliği olan kapasitesinden azami seviyede yararlanabilmek için lüzumlu durumlarda uzmanlık alanı öğrencinin kayıtlı olduğu program ile ilgili olmak şartıyla başka bilimsel niteliği olan birimlerdeki öğretim üyeleri Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla danışman olarak atanabilir.

(2) Tez danışmanı; öğrenciyi öğrenimi süresince alacağı derslere yönlendirmek, bu derslere devamını ve tahsil durumunu devamlı seyretmek, öğrencinin sav çalışmasını yönetmek ve yönlendirmekle yükümlüdür. Tez danışmanı atanana kadar geçecek sürede danışmanlık işlemleri, ilgili anabilim/ilim dalı başkanı tarafınca yürütülür.

(3) Tez danışmanının emekli olması yada başka bir yükseköğretim kurumuna geçmesi durumunda en çok iki ay içinde sav danışmanının Enstitaza yazılı talebi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile sav danışmanlığı devam edebilir.

(4) Gerekli olması durumunda Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde Enstitü Yönetim Kurulu tarafınca başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir.

(5) Tıp, diş hekimliği, baytar ve eczacılık fakülteleri anabilim dalları dış doktora programlarında öğretim üyelerinin sav yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış minimum bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir.

(6) Tez çalışmasının niteliğinin ani çok sav danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci sav danışmanı, doktora sav teklif müdafa sınavından sonrasında sav seyretme komitesinin önerisi, Enstitü anabilim/ilim dalı kurulunun sonucu ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile atanabilir. Bu durumlarda atanacak ikinci sav danışmanı, Üniversite ekibi dışından da minimum doktora derecesine haiz kişilerden olabilir. İkinci sav danışmanında evvelde sav yönetme şartı aranmaz. Enstitüdeki disiplinler arası programlar dış aynı anabilim/anasanat dalından ikinci danışman ataması yapılamaz.

(7) Doktora sav emek vermesi, doktora yeterlik imtihanı başarıldıktan sonrasında seçilebilir.

(8) Danışman değişikliği, öğrencinin ve/yada danışmanın ilgili anabilim dalı başkanlığına yazılı başvurusu üstüne danışman öğretim üyelerinin, anabilim/ilim dalı kurulunun görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulu sonucu ile yapılır. Danışman değişikliğinde yeni danışmanın onayı da aranır. Anabilim dalı başkanının sav danışmanı olduğu ve sav danışmalığından ayrılmak istediği durumlarda, vaziyet anabilim dalı başkanı tarafınca Enstitaza yazılı olarak bildirilir. Enstitü Yönetim Kurulu anabilim dalı içinden yada ilgili program alanında uzmanlığı olan öğretim üyeleri arasından sav danışmanı ataması yapar.

(9) Öğrenci seminer dersinde, ilgili anabilim/ilim branşının belirlediği program çerçevesinde ders döneminde bir seminer verir. Seminer dersinin değerlendirilmesi sav danışmanı tarafınca yapılır, öğrenci data sistemine girilir ve ilgili formlar anabilim dalı başkanlığı tarafınca Enstitaza iletilir.

Doktora yeterlik imtihanı

MADDE 30 – (1) Yeterlik imtihanı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki esas mevzular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine haiz olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci en çok iki kez yeterlik sınavına girer.

(2) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenciler en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Yeterlik imtihanı yılda iki kez olmak suretiyle sonbahar ve bahar yarıyıllarında yapılır.

(3) Yeterlik sınavları, anabilim/ilim dalı başkanlığı tarafınca tavsiye edilen ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafınca onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafınca düzenlenir ve yürütülür. Komite, değişik alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla imtihan jürileri kurar. Sınav jürisi minimum ikisi Üniversite dışından olmak suretiyle, danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın rey hakkı vardır. Yeterlik imtihanı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(4) Mücbir durumlarda Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla sınavlar saydam olmak ve kayıt altına alınmak şartıyla video konuşma yöntemiyle da yapılabilir. Sınav tutanaklarında video konuşma yöntemiyle katılan jüri üyeleri belirtilir. Uygulama yöntemine Enstitü Yönetim Kurulu karar verir.

(5) Doktora yeterlik imtihanı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Öğrencinin doktora yeterlik sınavında başarı göstermiş sayılabilmesi için yazılı ve sözlü sınavların her birinden 100 tam not üstünden minimum 75 puan alması gerekir. Bu sınavlardan herhangi birinde başarısız olan öğrenci, yeterlik sınavından başarısız sayılır. Doktora yeterlik komitesi, imtihan jüri önerileri ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek başarı göstermiş yada başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, anabilim/ilim dalı başkanlığınca yeterlik imtihanını izleyen üç gün içinde Enstitaza tutanakla bildirilir.

(6) Yeterlik sınavında başarısız olan yada Enstitü Yönetim Kurulu tarafınca kabul edilmiş bir mazereti bulunmadan duyuru edilen gün ve saatte sınava girmeyen öğrenci yeterlik sınavından başarısız sayılır. Bu durumdaki öğrenci bir sonraki yarıyılda mecburi haller haricinde aynı jüri önünde yine sınava alınır. Bu sınavda başarısız olan yada sınava girmeyen öğrencinin kayıt yenileyip yenilemediğine bakılmaksızın Enstitü ile ilişiği kesilir.

(7) Yeterlik imtihanı jürisi, yeterlik imtihanını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile en çok 2 ders almasını isteyebilir. Fazladan alınacak ders/dersleri yeterliği takip eden iki yarıyılın sonuna kadar başarıyla tamamlamayanların Enstitü ile ilişiği kesilir.

(8) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve minimum yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci anabilim/ilim dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu sonucu ile doktora programından tezli yüksek lisans programına geçebilir. Bu durumda öğrenci yüksek lisans programının azami süresi içinde sav çalışmasını tamamlayarak, yüksek lisans programından mezun olabilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  #Haber ÜNİVERSİTELER AÇILIYOR MU? GÖZLER KÜLLİYE'DE

Doktora programı sav seyretme komitesi

MADDE 31 – (1) Yeterlik sınavında başarı göstermiş bulunan öğrenci için Enstitü anabilim/ilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bir ay içinde bir sav seyretme komitesi oluşturulur.

(2) Tez seyretme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede sav danışmanından başka anabilim/ilim dalı içinden ve dışından birer aza yer alır. İkinci sav danışmanının atanması durumunda ikinci sav danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez seyretme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, anabilim/ilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile üyelerde değişim yapılabilir.

Doktora sav teklif savunması

MADDE 32 – (1) Doktora yeterlik imtihanını başarı ile tamamlayan öğrenci en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan sav önerisini sav seyretme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, sav önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan minimum on beş gün evvel komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez seyretme komitesi, öğrencinin sunmuş olduğu sav önerisinin kabul, düzeltme yada reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Gerekirse düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul yada ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, anabilim/ilim dalı başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün içinde Enstitaza tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın belirtilen sürede girmeyen öğrencinin kayıt yenileyip yenilemediğine bakılmaksızın başarısız sayılarak sav önerisi reddedilir.

(4) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/yada sav mevzusu seçebilir. Bu durumda yeni bir sav seyretme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve sav konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde yine sav önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi kabul edilen sadece sav teklif imtihanı sonrası ya da takip eden sav seyretme sınavları sonucunda sav mevzusu değişikliğinin söz mevzusu olduğu hallerde, komite mevzuya ilişkin bir rapor hazırlar ve Enstitaza sunar. Komite üyelerinin imzalarını taşıyan rapor anabilim/ilim dalı kurulunun kararından sonrasında Enstitü Yönetim Kurulu tarafınca incelenir ve sav mevzusu değişikliği Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile kesinleşir. Gerektiğinde, Enstitü Yönetim Kurulu sonucu ile yeni bir komite atanabilir.

(6) Tez seyretme komitesinde başka bir yükseköğretim kurumundan aza bulunması ve komite toplantılarının video konuşma yöntemiyle yapıldığı durumlarda komite toplantı tutanaklarında video konuşma yöntemiyle katılan komite üyesi belirtilir.

Doktora tezinin izlenmesi

MADDE 33 – (1) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için sav seyretme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları içinde birer kez olmak suretiyle yılda minimum iki kez toplanır. İki toplantı içinde minimum 5 ay süre olması gerekir. Öğrenci, toplantı tarihinden minimum bir ay evvel komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o anne kadar meydana getirilen çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin sav emek vermesi, komite tarafınca başarı göstermiş yada başarısız olarak belirlenir.

(2) Kayıt yenileyip Enstitü Yönetim Kurulu tarafınca kabul edilmiş bir mazereti bulunmadan, komiteye süresi içinde rapor sunmayan yada duyuru edilen gün ve saatte sınava girmeyen öğrenci başarısız sayılır.

(3) Tez seyretme komitesi üyesi, danışman yada öğrenci sav seyretme komitesi toplantısına video konuşma yöntemiyle da katılabilir. Bu şekilde meydana getirilen toplantılarda video konuşma yöntemiyle katılanlar toplantı tutanaklarında belirtilir.

(4) Komite tarafınca üst üste iki kez yada aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 34 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde etmiş olduğu neticeleri Enstitünün imla kurallarına uygun halde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Doktora tezini teslim etmek isteyen öğrenci, Senato tarafınca belirlenen doktora gösterim koşullarını sağlamak zorundadır.

(3) Doktora tezini tamamlayan öğrenci tezin istenen sayıda nüshasını, doktora tezinin savunmasından evvel ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile beraber danışmanına sunar. Danışman, tezin imla kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile beraber tezin nüshalarını anabilim/ilim dalı başkanlığı vasıtasıyla Enstitaza gönderir. Enstitü söz mevzusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde öne sürülen sebebi ile beraber karar verilmek suretiyle sav Enstitaza gönderilir.

(4) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için minimum üç başarı göstermiş sav seyretme komitesi raporu sunulması gerekir. Yatay geçiş yöntemiyle gelen öğrencilerde geldiği Enstitüdeki başarı göstermiş olduğu sav seyretme komitesi rapor çalışmaları da kabul edilebilir.

(5) Doktora sav jürisi, danışman ve anabilim/ilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin sav seyretme komitesinde yer edinen öğretim üyeleri ve minimum ikisi Üniversite dışından olmak suretiyle danışman dâhil beş aslolan ve iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın rey hakkı vardır. İkinci sav danışmanı beş öğretim üyesinden oluşan doktora sav jürisine ilave olarak, rey hakkı olmaksızın jüride yer alabilir. İkinci sav danışmanının jüri üyesi olması durumunda jüri yedi kişiden oluşur.

(6) Mücbir durumlarda Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla sınavlar saydam olmak ve kayıt altına alınmak şartıyla video konuşma yöntemiyle yapılabilir. Sınav tutanaklarında video konuşma yöntemiyle katılan jüri üyeleri belirtilir. Uygulama yöntemine Enstitü Yönetim Kurulu karar verir.

(7) Jüri üyeleri, söz mevzusu tezin kendilerine teslim edilmiş olduğu tarihten başlayarak en geç bir ay içinde anabilim/ilim dalı başkanının önerisi üstüne Enstitü Müdürlüğünce duyuru edilen yer, tarih ve saatte toplanarak öğrenciyi sav sınavına alır. Jüri toplantıları tamamlanmamış üyeli yapılamaz. Asıl jüri üyesi vazife yapamayacağını yazılı ve gerekçeli olarak Enstitaza bildirdiğinde yada bildirmeksizin sınava katılamadığında bu eksiklik yedeklerden tamamlanır. İlan edilen günde yapılamayan jüri toplantısı için vaziyet bir tutanakla belirlenerek, Enstitü Müdürlüğüne bildirilir ve en geç 15 gün içinde ikinci bir toplantı günü belirlenir. İkinci kez toplanamayan jüriler mevzusunda Enstitü Yönetim Kurulu sonucuna nazaran işlem yapılır.

(8) Tez müdafa imtihanı, sav çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez müdafa imtihanı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

(9) Tez sınavının tamamlanmasından sonrasında jüri dinleyicilere kapalı olarak, sav ile ilgili salt çoğunlukla kabul, ret yada düzeltme sonucu verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarı göstermiş olarak değerlendirilir. Bu karar, anabilim/ilim dalı başkanlığınca sav imtihanını izleyen üç gün içinde Enstitaza tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Tezi ile ilgili düzeltme sonucu verilen öğrenci en geç altı ay içinde lüzumlu düzeltmeleri yaparak tezini, anabilim/ilim dalı başkanlığının öneri etmiş olduğu ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayladığı tarih, saat ve yerde aynı jüri önünde tekrardan savunur. Bu müdafa sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrenci ile geçerli bir mazereti olmaksızın belirtilen sürede savunmaya girmeyen öğrenci başarısız sayılarak Enstitü ile ilişiği kesilir.

(10) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmaları kaydıyla tezsiz yüksek lisans mezuniyet belgesi verilir.

Doktora mezuniyet belgesi

MADDE 35 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, ciltlenmiş bir basılı bir elektronik kopyasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin imla kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/ilim dalı başkanlığı vasıtasıyla Enstitaza gönderir.

(2) Tez savunmasında başarı göstermiş olmak ve başka koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş minimum üç kopyası ile bir elektronik kopyasını sav sınavına giriş tarihinden başlayarak bir ay içinde Enstitaza teslim eden ve tezi biçim yönünden uygun bulunan öğrenci doktora mezuniyet belgesi almaya hak kazanır. Enstitü Yönetim Kurulu müracaat üstüne teslim süresini en çok bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Doktora mezuniyet belgesi üstünde anabilim/ilim branşındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafınca onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet zamanı tezin imtihan jüri komisyonu tarafınca imzalı nüshasının teslim edilip Enstitü Yönetim Kurulunda kabul edilmiş olduğu tarihtir.

(4) Enstitü tarafınca tezin tesliminden başlayarak üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak suretiyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programı

Genel esaslar

MADDE 36 – (1) Sanatta yeterlik emek vermesi, orijinal bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eşdeğeri bir yükseköğretim programıdır.

(2) Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam minimum 21 krediden ve bir eğitim-öğretim senesi 60 AKTS’den azca olmamak koşuluyla minimum 7 ders, uygulamalar ile sav, sergi, proje, resital, konser, temsil benzer biçimde emek harcamalar olmak suretiyle minimum 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de minimum 42 kredilik 14 ders, uygulamalar ile sav, sergi, proje, resital, konser, temsil benzer biçimde emek harcamalar olmak suretiyle minimum 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Öğrenci bir yarıyılda uzmanlık alanı ve seminer haricinde en fazla 40 AKTS’ye kadar kredi alabilir.

(4) Uzmanlık alan dersleri ve sav danışmalığı öğretim üyesinin Enstitü Yönetim Kurulunca sav danışmalığına atandığı tarihte adım atar ve öğrencinin mezuniyetine kadar devam eder. Uzmanlık alanı ve sav emek vermesi dersleri, öğretim üyelerinin izinli ve görevli olduğu günler dışındaki sömestri ve yaz tatillerinde de devam edebilir. Bu derslerin sömestri içi ve sömestri sonu imtihanı olmayıp, ilgili öğrencilere ulusal kredi sağlamaz.

(5) Lisansüstü dersler Enstitü anasanat/sanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile başka yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en çok iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en çok dört ders seçilebilir. Öğrenci başka lisansüstü programlardan yada Enstitü bünyesinde açılacak derslerden de ders alabilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından, üniversitenin değişik lisansüstü programlarından, aynı anasanat/sanat branşının değişik programlarından (doktora ve yüksek lisans programı benzer biçimde) yada Enstitü bünyesinde açılacak derslerden alınacak derslerin kredileri toplam kredinin%50’sini geçemez.

Başvuru ve kabul

MADDE 37 – (1) Sanatta yeterlik programına başvurabilmek için adayların lisans yada yüksek lisans diplomasına haiz olmaları ve ALES sözel puan türünde minimum 55 puana, lisans derecesiyle başvuran adayların ise ALES sözel puan türünde minimum 80 puana haiz olmaları gerekir.

(2) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin yalnız özel kabiliyet imtihanı ile öğrenci kabul eden programlarının Enstitüdeki anasanat/anabilim dallarına öğrenci kabulünde ALES şartı aranmaz.

(3) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4.00 üstünden minimum 3.00 yada dengi bir puan olması gerekir. Sanatta yeterlik programına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına kabulünde, yüksek lisans not averajı ile mülakat/kabiliyet imtihanı/portfolyö incelemesi sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile müracaat için adayların sağlaması ihtiyaç duyulan referans mektubu, sebep sanatta yeterlik yapmak istediğini belirten kompozisyon, internasyonal standart sınavlar ve benzeri başka belgeler Senato tarafınca belirlenir.

(4) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri haricinde Yükseköğretim Kurulu tarafınca kabul edilen merkezî yabancı lisan sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen internasyonal yabancı lisan imtihanlarından minimum 55 puan yada ÖSYM tarafınca eşdeğerliği kabul edilen internasyonal yabancı lisan imtihanlarından bu puan dengi bir puan alınması zorunludur.

(5) ALES puanının%50’den azca olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı Senato tarafınca belirlenir. Üniversite yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir. ALES’e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca duyuru edilen eşdeğer puanlar, Senato kararları ile yükseltilebilir. Ancak Enstitüdeki, güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvarlara ilişkin anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde birinci ve ikinci fıkra hükümleri uygulanır.

(6) Yabancı uyruklu öğrencilerden ALES şartı aranmaz.

Sanatta yeterlilik programının süresi

MADDE 38 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre dış yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden adım atmak suretiyle, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz sömestri olup azami tamamlama süresi on iki sömestri, lisans derecesi ile kabul edilenler için on sömestri olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programı için lüzumlu kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört sömestri, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan yada 4.00 tam puan üstünden minimum 3.00 umumi not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, sadece sav, sergi, proje, resital, konser, temsil benzer biçimde çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki sömestri yada on dört sömestri sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden sanatta yeterlik tezinde başarı göstermiş olamayanlara lüzumlu kredi yükü, proje ve benzeri başka şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans mezuniyet belgesi verilir. Öğrenciye gerekleri yerine getirmesi için azami süresi dâhilinde bir sömestri ilave süre verilir. Bu süre sonunda başarısız olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Danışman atanması

MADDE 39 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan, ders ve uygulama seçimi ile; sav, sergi, proje, resital, konser, temsil benzer biçimde çalışmaların yürütülmesi için birinci yarıyılın sonuna kadar bir danışman ve ikinci dönem sonuna kadar danışman ile öğrencinin beraber belirleyeceği sav, sergi, proje, resital, konser, temsil benzer biçimde çalışmaların konusunu ve başlığını Enstitaza önerir, bu teklif Enstitü Yönetim Kurulu sonucu ile kesinleşir. Danışmanın en geç birinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur. Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin ani çok sav danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci sav danışmanı atanabilir. İkinci sav danışmanı Üniversite ekibi dışından da doktora/sanatta yeterlik derecesine haiz kişilerden de olabilir. Danışmanın sanatta yeterlik programlarında; sav, sergi, proje, resital, konser, temsil benzer biçimde emek harcamalar yönetebilmesi için başarıyla tamamlanmış minimum bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. İkinci sav danışmanında evvelde sav yönetme şartı aranmaz. Enstitüdeki aynı anabilim/anasanat dalından ikinci danışman ataması yapılamaz. Öğrencinin yazılı talebi olması halinde danışman değiştirilebilir.

(2) Danışman, nitelikleri Senato tarafınca belirlenen öğretim üyeleri ile doktora/sanatta yeterlik derecesine haiz öğretim elemanları arasından seçilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının neticelenmesi

MADDE 40 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde etmiş olduğu neticeleri, sergi, proje, resital, konser, temsil benzer biçimde çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni Senato tarafınca kabul edilen lisansüstü eğitim Enstitüsü imla kurallarına uygun halde yazarak, sav, sergi, proje, resital, konser, temsil benzer biçimde çalışmalarını jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Sanatta yeterlik çalışmasını/tezini tamamlayan öğrenci tezin istenen sayıda nüshasını, sanatta yeterlik çalışmasının/tezinin savunmasından evvel ve düzeltme verilen çalışmalarda/tezlerde ise düzeltme ile beraber danışmanına sunar. Danışman, çalışmanın/tezin imla kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği sanatta yeterlik çalışmasının/tezinin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile beraber çalışmanın/tezin nüshalarını anabilim/anasanat dalı başkanlığı vasıtasıyla Enstitaza gönderir. Enstitü söz mevzusu çalışmaya/teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde öne sürülen sebebi ile beraber karar verilmek suretiyle sav Enstitaza gönderilir.

(3) Öğrencinin çalışmasının/tezinin sonuçlanabilmesi için minimum üç başarı göstermiş sav seyretme komitesi raporu sunulması gerekir. Yatay geçiş yöntemiyle gelen öğrencilerde geldiği Enstitüdeki başarı göstermiş olduğu sav seyretme komitesi rapor çalışmaları da kabul edilebilir.

(4) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, minimum ikisi Üniversite dışından öğretim üyesi olmak suretiyle danışman dâhil beş kişiden oluşur. Danışmanın rey hakkı vardır. İkinci sav danışmanı beş öğretim üyesinden oluşan sanatta yeterlik sav jürisine ilave olarak, rey hakkı olmaksızın jüride yer alabilir. İkinci sav danışmanının jüri üyesi olması durumunda jüri yedi kişiden oluşur.

(5) Mücbir durumlarda Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla sınavlar saydam olmak ve kayıt altına alınmak şartıyla video konuşma yöntemiyle yapılabilir. Sınav tutanaklarında video konuşma yöntemiyle katılan jüri üyeleri belirtilir. Uygulama yöntemine Enstitü Yönetim Kurulu karar verir.

(6) Jüri üyeleri, söz mevzusu tezin yada çalışmanın kendilerine teslim edilmiş olduğu tarihten başlayarak en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının/tezinin sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(7) Sınavın tamamlanmasından sonrasında jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin sav, sergi, proje, resital, konser, temsil benzer biçimde sanatta yeterlik emek vermesi ile ilgili salt çoğunlukla kabul, ret yada düzeltme sonucu verir. Sanatta yeterlik emek vermesi/tezi kabul edilen öğrenciler başarı göstermiş olarak değerlendirilir. Bu karar, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca imtihanı izleyen üç gün içinde Enstitaza tutanakla bildirilir. Sanatta yeterlik emek vermesi/tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik emek vermesi/tezi ile ilgili düzeltme sonucu verilen öğrenci en geç altı ay içinde lüzumlu düzeltmeleri yaparak sav, sergi, proje, resital, konser, temsil benzer biçimde sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde tekrardan savunur. Bu müdafa sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik emek vermesi/tezi kabul edilmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(8) Tez, sergi, proje, resital, konser, temsil benzer biçimde sanatta yeterlik çalışmasında başarı göstermiş olamayan öğrencilere talepleri halinde 38 inci maddenin dördüncü fıkrasına nazaran tezsiz yüksek lisans mezuniyet belgesi verilir.

Sanatta yeterlik mezuniyet belgesi

MADDE 41 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarı göstermiş olan öğrenciye, başka koşulları da sağlamak kaydıyla Yükseköğretim Kurulu tarafınca onaylanan sanat branşının özelliğine nazaran alanı belirleyen bir mezuniyet belgesi verilir. Mezuniyet zamanı tezin imtihan jüri komisyonu tarafınca imzalı nüshasının teslim edilip Enstitü Yönetim Kurulunda kabul edilmiş olduğu tarihtir.

(2) Tez savunmasında başarı göstermiş olmak ve başka koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta yeterlik tezinin ciltlenmiş minimum üç kopyasını sav sınavına giriş tarihinden başlayarak bir ay içinde Enstitaza teslim eden ve tezi biçim yönünden uygun bulunan öğrenci sanatta yeterlik mezuniyet belgesi almaya hak kazanır. Enstitü Yönetim Kurulu müracaat üstüne teslim süresini en çok bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Enstitü ile ilişiği kesilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  #Haber İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN SONRA SİYASETTE YOKUM

(3) Enstitü tarafınca tezin tesliminden başlayarak üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak suretiyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

ALTINCI BÖLÜM

Eğitim Öğretime İlişkin Esaslar

Bilimsel hazırlık programı

MADDE 42 – (1) Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarına kabul edilen öğrencilerden lisans yada yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans ve doktora programından değişik alanlarda almış olanlar ile lisans yada yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans yada doktora programı adayları için eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci minimum üç, en çok on dersi bilimsel hazırlık programı kapsamında alabilir.

(3) Bilimsel hazırlık programında alınması mecburi dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için lüzumlu görülen derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(4) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en fazla iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dâhil edilmez. Bu süre dönem izinleri haricinde uzatılamaz ve süre sonunda başarı göstermiş olamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans yada doktora programı sürelerine dâhil edilmez.

(5) Bu madde kapsamına giren öğrencilerin bilimsel hazırlık programları, bu maddedeki esaslara nazaran anabilim/anasanat dalı başkanı tarafınca hazırlanmış olur ve anabilim/anasanat dalı kurulunun uygun görüşü ile beraber öğrencilerin kayıt tarihini izleyen on beş gün içinde Enstitaza gönderilir.

Hususi öğrenci

MADDE 43 – (1) Bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı olan öğrenciler, başka yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere kayıtlı olduğu Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Lisansüstü derslere kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak almış olduğu ve başarı göstermiş olduğu derslerin muafiyet işlemleri kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafınca yürütülür.

(2) Lisansüstü program öğrencilerinin özel öğrenci olarak almış olduğu ve başarı göstermiş olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü eğitimde verilen derslerin%50’sini geçemez.

(3) Hususi öğrenci olarak ders almak isteyen başka yükseköğretim kurumu lisansüstü öğrencileri; almak istedikleri derslerin açılacağı yarıyılın başlangıcında, lisansüstü derslere kayıt süresi içinde kayıtlı olduğu Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile Enstitü anabilim dallarına başvurmaları gerekir.

(4) Enstitü Yönetim Kurulu tarafınca özel öğrenci olarak ders almaları uygun görülen adaylar, özel öğrenci olarak kayıt yaptırabilmek için Enstitü Yönetim Kurulunun teklifi ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile kredi başına tespit edilecek miktarı ödemek ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafınca belirlenen belgeleri vermek zorundadır.

(5) Hususi öğrencilerin kaydoldukları dersleri bırakmak istemeleri halinde; o ders için ödedikleri meblağ iade edilmez.

(6) Hususi öğrenciler, derse devam, imtihan, başarının değerlendirilmesi, disiplin ve başka hususlarda ilgili yönetmelik ve başka esaslara uymak zorundadır.

(7) Hususi öğrencilere hiçbir mezuniyet belgesi ve unvan verilmez. Ancak kendilerine izledikleri dersleri ve bu derslerde aldıkları notları gösteren bir vesika verilir. Hususi öğrenciler, Üniversite öğrencilerinin yararlandıkları öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Yatay geçiş

MADDE 44 – (1) Enstitünün lisansüstü programları içinde yada bir başka yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında minimum bir yarıyılı tamamlamış ve almış olduğu bütün derslerden başarı göstermiş olmuş öğrenci, Enstitünün ilgili lisansüstü programına yatay geçiş yöntemiyle kabul edilebilir. Yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci, devam etmekte olduğu programı tanıtan ve kayıtlı olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ilave ederek, izleyen sömestri öğretiminin başlama tarihinden minimum on beş gün evvel, Enstitü Müdürlüğüne başvurur. Enstitü Müdürlüğü, müracaat belgelerini ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının da görüşünü alarak, Enstitü Yönetim Kurulunda öğretimin başlama tarihinden evvel karara bağlar.

(2) Öğrencilerin yatay geçiş yapabilmesi için ayrılacağı programda almış olduğu bütün dersleri başarması ve yatay geçiş yapmış olduğu tarihe kadar lisansüstü umumi not averajının, yüksek lisansta ve doktorada 100 tam not üstünden minimum 75 (4.00 üstünden minimum 3.00) olması gerekir.

(3) Eşdeğer düzeydeki programlar içinde yatay geçiş meydana getiren öğrenci, 53 üncü maddede belirtilen başarı notlarını elde etmiş olduğu dersleri, Anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu sonucu ile yatay geçiş yapmış olduğu programa taşıyabilir.

(4) Yatay geçişi uygun görülen öğrenci ayrılmış olduğu programda lisansüstü eğitiminin hangi aşamasındaysa yatay geçiş yapmış olduğu programda da aynı aşamadan devam eder. Daha önceki eğitiminde başardığı dersler ve aşamalar yatay geçiş yapmış olduğu programda kabul edilir, muaf tutulur ve kullandığı süreler kabul edilmiş olduğu programa dâhil edilir.

Yabancı uyruklu adayların kabulü

MADDE 45 – (1) Yabancı uyruklu öğrencilerin kabulünde ilgili mevzuat hükümleri ve Karabük Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Adaylarının Lisansüstü Programlara Başvuru Kabul ve Kayıt Yönergesinde belirtilen esaslar uygulanır.

Yurt içi ve vatan dışı üniversitelerle öğrenci değişimi

MADDE 46 – (1) Socrates, Erasmus, Farabi, Mevlâna ve benzeri öğrenci değişimi programı çerçevesinde, vatan içindeki ve vatan dışındaki üniversitelere bir yada iki sömestri süreyle öğrenci gönderilebilir. Öğrencilerin kayıtları gönderildikleri süre içinde devam eder ve eğitim-öğretim süresinden sayılır. Değişim programına katılan öğrenciler, gönderildikleri dönemde tahsil gördükleri programda almaları ihtiyaç duyulan dersler yerine, göndermiş olduğu üniversitede aldıkları derslerden görevli sayılır. Bu derslerin seçimi, öğrenci danışmanlarının nezaretinde yapılarak, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile kesinleşir. Bu derslerden alınan notlar, bu Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde not sistemine çevrilerek öğrencinin not kartına işlenir ve bilimsel niteliği olan averaja katılır. Öğrencinin göndermiş olduğu üniversitede almış olduğu lakin başarısız olduğu derslerin yerine, eğitimini sürdürdüğü programda almadığı dersler arasından, danışmanının teklifi, anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi üstüne Enstitü Yönetim Kurulu tarafınca onaylanan dersler aldırılır.

(2) Değişim programı kapsamında başka üniversitelerden gelen öğrencilere de üniversitede eğitim aldıkları süre içinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır ve aldıkları dersler için kendilerine transkript verilir.

Lisansüstü programlara kayıt yaptırma

MADDE 47 – (1) Lisansüstü programa kayıt hakkı kazanan ve Enstitü Müdürlüğünce duyuru edilen öğrenci adayları, kendilerinden istenen data ve belgeleri ilanda belirtilen süre içinde Müdürlüğe teslim ederek kati kayıtlarını yaptırmak zorundadır. Kesin kayıtta verilmesi lüzumlu evraklar müracaat takvimi ile beraber Enstitünün web sayfasında duyuru edilir. Başvuru ve kayıt için istenen belgelerin aslı yada Enstitü Müdürlüğünce aslı görülerek onaylanacak örneği kabul edilir. Belirtilen süre içinde kaydını yaptırmayanların yerine yedek listedeki öğrenci adaylarının sıra ile Enstitünün belirleyeceği takvim çerçevesinde kayıtları alınır. Bu takvimde belirtilen tarihe kadar kayıt yaptırmayanlar haklarını yitirmiş sayılır.

(2) Bir anabilim/anasanat dalına kayıt hakkı kazanan öğrenci sayısı üç yada daha azca ise, Enstitü bu ilim branşında o ders senesi için lisansüstü program açmayabilir. Ancak, bu adayların kayıt hakları programın açılacağı döneme kadar saklıdır.

Kayıt yenileme

MADDE 48 – (1) Öğrenciler, ders ve sav aşamasında her sömestri, bilimsel niteliği olan takvimde belirlenen süre içinde, öğrenci data sistemini kullanmak suretiyle ders ve sav emek vermesi seçimini yaptıktan sonrasında danışman tarafınca onaylanır. Öğrenciler her yarıyılda kayıtlarını kendileri yaptırmak zorundadır.

(2) Mazereti sebebiyle, ders kaydını bilimsel niteliği olan takvimde belirlenen süre içinde yaptıramayan öğrenciler, bilimsel niteliği olan takvimde belirtilen ders ekleme-ders silme süreci içinde ders kayıtlarını yaptırabilir. Öğrenci kayıt yaptırana kadar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu şekilde kaybedilen süre tahsil süresinden sayılır.

Dersler

MADDE 49 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dallarındaki lisansüstü öğretim planları, lisansüstü programdan mezun olunabilmesi için alınması ihtiyaç duyulan mecburi/seçmeli dersler, sav, seminer ve benzeri emek harcamaları ile kredi toplamlarıdır. Her program için uygulanacak eğitim ve öğretim planı, ilgili anabilim/anasanat dalı kurullarınca hazırlanan ve anabilim/anasanat dalı başkanları tarafınca Enstitaza sunulan önerilere nazaran, Enstitü Kurulunca karara bağlanır ve Senatonun kabulü ile kesinleşir.

(2) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üyeleri tarafınca verileceği, Enstitü anabilim/anasanat dalları başkanlarının önerileri üstüne Enstitü Yönetim Kurulu tarafınca belirlenir. Yeterli öğretim üyesi bulunmaması halinde anabilim/ anasanat dalı kurulunun gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile doktorasını yapmış öğretim elemanları, Devlet sanatçısı yada sanatta yeterliği olan öğretim elemanları da ders vermek suretiyle görevlendirilebilir. Gerek görüldüğünde, Enstitü Yönetim Kurulu sonucu ile aynı disiplin içinde ve disiplinler arası alanlarda ders vermek suretiyle Üniversitenin başka birimleri ve Üniversite dışından da görevlendirme yapılabilir.

(3) Bir lisansüstü dersin sömestri kredi kıymeti, bir sömestri devam eden dersin haftalık kuramsal ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama yada laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.

(4) İlgili mezuniyet belgesi programını bitiren öğrencinin kazanacağı data, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden tahsil kazanımları ile açıkça belirlenmiş kuramsal yada uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen başka faaliyetler için lüzumlu çalışma saatleri de göz önünde bulundurularak Senato tarafınca belirlenen ilkeler çerçevesinde AKTS ders kredileri hesaplanır.

(5) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve gösterim etiği mevzularını içeren minimum bir dersin lisansüstü eğitim esnasında verilmesi zorunludur.

Devam zorunluluğu

MADDE 50 – (1) Derslere devam zorunludur. Teorik derslerin%30’undan ve başka ders türlerinin%20’sinden fazlasına devam etmeyen öğrenci, o ders yada derslerin sömestri sonu umumi imtihanlarına alınmaz ve F1 notu verilir. Öğrencinin devam durumu dersin görevli öğretim elemanı tarafınca izlenir.

Sınavlar ve imtihan sonuçlarının ilanı

MADDE 51 – (1) Öğrenciler kayıt yaptırdıkları kredili derslerden her sömestri içinde minimum bir kez fasıla sınava ve bir yarıyılda almış olduğu ve devam şartını sağlamış olduğu tüm derslerin umumi sınavına girer. Sınava girmeyen öğrenciye F2 notu verilir. Sınav tarihleri minimum iki hafta evvel anabilim/anasanat dalı başkanlıklarınca duyuru edilir. Takdir olunan imtihan notları bilimsel niteliği olan takvimde belirtilen süre içinde vermekle görevli öğretim elemanı tarafınca öğrenci data sistemine girilir.

(2) Mazereti sebebiyle fasıla sınava giremeyen öğrenciye, mazereti Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilmiş olduğu takdirde, fasıla imtihan yerine geçmek suretiyle bir mazeret imtihanı hakkı bilinebilir. Mazeret imtihanı öğretim elemanı tarafınca bilimsel niteliği olan takvimde belirtilen süre içinde yapılarak, notu sisteme girilir.

(3) Sınavları, o dersi vermekle görevli öğretim elemanı düzenler ve yönetir. Sorumlu öğretim elemanının mazereti sebebiyle gerçekleştiremediği imtihanı kimin yapacağı anabilim/ anasanat dalı başkanı tarafınca belirlenir ve Enstitü Müdürlüğüne bildirilir.

(4) Yeterlik, düzey tespit yada ders başarılarını ölçen bütün sınavlar, kâğıt ortamında ve bütün adaylara eş zamanlı olarak yapılabileceği benzer biçimde alan ve güçlük düzeyine nazaran tasnif edilerek güvenli halde gizlenen bir sual bankasından, her bir adaya değişik zamanlarda değişik sual sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir.

(5) Notlarla ilgili herhangi bir maddi hata düzeltmesi, dersi veren öğretim elemanının başvurusu ile sömestri yada yaz okulu sonu notlarının nihayet veriliş tarihinden başlayarak beş iş günü içinde anabilim/anasanat branşının onayı ile yapılır. Maddi hata düzeltme işlemleri ile ilgili tarihler bilimsel niteliği olan takvimde belirtilir.

Başarı notunun hesaplanması

MADDE 52 – (1) Başarı notu, fasıla imtihan notunun%40’ı ve umumi imtihan notunun%60’ı alınarak hesaplanır.

(2) Bir dersin başarı göstermiş sayılabilmesi için hem umumi imtihan notunun hem de başarı notunun 100 tam not üstünden, yüksek lisans düzeyinde minimum 65 ve doktora düzeyinde minimum 70 olması gerekir.

(3) Seminer dersi, uzmanlık alanı, yeterlik dersi, sav emek vermesi ve bitirme projesi geçer (G) yada kalır (K) olarak değerlendirilir.

(4) Öğrenci başarısız olduğu bir dersin yerine başka bir ders alabilir.

Notlar

MADDE 53 – (1) Başarı notu değerlendirme sonucuna nazaran öğrenciye aşağıdaki harf notlarından birisi verilir:

   DEĞERLENDİRME             YÜKSEK LİSANS                DOKTORA

Puan                  Harf notu                     Katsayı                            Katsayı

90-100                    AA                            4.00                                 4.00

80-89                      BA                            3.50                                 3.50

70-79                      BB                             3.00                                 3.00

65-69                      CB                             2.50                                    –

Ayrıca, çizelgedeki harf notlarının haricinde kalan değerlendirmeler için aşağıdaki harfler kullanılır:

G: (Geçer) Kredisiz bir derste, dersin gereklerini yerine getirerek başarı göstermiş olan öğrenciye verilir.

K: (Kalır) Kredisiz bir derste, dersin gereklerini yerine getirmeyerek başarısız olan öğrenciye verilir.

F1: Devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenciye verilir, öğrencinin sınava/sınavlara girme hakkı yoktur.

F2: Sınava girmeyen öğrenciye verilir.

F3: Sınava giren sadece başarısız olan öğrenciye verilir.

Lisansüstü programlarda ders sayımı

MADDE 54 – (1) Tezsiz yüksek lisans programları dış, bir öğrencinin Enstitaza tam zamanlı öğrenci olarak kaydolmadan evvel yada özel öğrenci olarak almış olduğu ve başarı göstermiş olduğu lisansüstü dersler, toplam kredinin%50’sini aşmamak kaydıyla danışmanının teklifi, Anabilim/anasanat dalı kurulunun sonucu ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile devam etmekte olduğu programa geçirme edilebilir.

(2) Enstitüden ilişiği kesilen öğrenci aynı Enstitüdeki aynı anabilim/anasanat dalına tekrardan öğrencilik hakkı kazanılmış olduğu vakit ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun sonucu ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile daha evvel almış olduğu derslerin bir kısmı yada tamamı devam etmekte olduğu programa geçirme edilebilir.

(3) Daha evvel mezun olunan bir mezuniyet belgesi programında ve/yada eş zamanlı olarak iki değişik lisansüstü programda alınan dersler iki programa ani sayılamaz.

(4) Yüksek lisans programından mezun olunmadan özel öğrencilikte alınan dersler doktora programına başlanıldığında krediye saydırılamaz.

YEDİNCİ BÖLÜM

İzinler

İzinler

MADDE 55 – (1) Öğrenciler, sıhhat, doğum, askerlik, vatan içi yada vatan dışı yükseköğretim kurumlarında eğitim, maddi ve aileyle ilgili nedenlerle, ilgili yönetim kurulu kararıyla en çok iki yarıyıllık bir süre için Üniversiteden izinli sayılabilirler. Bu süre, değişik mazeretler sebebiyle dahi uzatılmaz.

(2) Öğrencinin sıhhat sebebiyle mazeretli sayılabilmesi için tam teşekküllü bir sıhhat kurumundan alınan sıhhat raporlarının Enstitü Yönetim Kurulunda görüşülerek kabul edilmesi gerekir. Ayakta tedaviye ilişkin beş günden azca sıhhat raporuna dayalı mazeretler kabul edilmez.

(3) Öngörülemeyen durumlar haricinde ekle-sil süresi bittikten sonrasında meydana getirilen kayıt dondurma başvuruları işleme alınmaz.

(4) Öngörülemeyen durumlarda mazeretin kabulü için en geç 15 gün içinde Enstitaza başvurulması gerekir. Zamanında yapılmayan başvurular kabul edilmez.

(5) Yarıyıl içinde kayıt dondurma sonucu verilmesi halinde öğrenci sömestri başından başlayarak kaydını dondurmuş sayılır ve almış olduğu dersler üstünden silinir.

(6) Hastalık sebebiyle izinli sayılan öğrencilerin, bu süre içinde halk ve özel kuruluşlarındaki görevlerine devam ettiklerinin tespit edilmesi yada izin sebebinin geçerli olmadığının belirlenmesi halinde, Enstitü Yönetim Kurulu sonucu ile izin iptal edilir ve o tarihe kadar izinde geçen süre program süresine eklenmiş olur.

(7) İzin süresinin bitiminden evvel öğrenimine dönmek isteyen öğrencilerin bir dilekçe ile başvurmaları halinde ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu sonucu ile öğrenciliklerine devam edebilirler.

(8) Bir yarıyılda mazeretli geçen toplam sürenin, 50 nci maddede belirtilen devamsızlık sınırlarını geçmesi durumunda öğrencinin başvurusuna gerek kalmadan o sömestri için öğrenci Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla mazeretli izinli sayılır.

(9) Kayıt dondurulan süre içinde girilen dersler, ders sınavları ve sav sınavları (sav teklif, sav seyretme, sav müdafa) geçersiz sayılır.

(10) Öğrenimine fasıla verilen öğrenciler; öğrenimine fasıla verme sebebi ortadan kalktıktan sonrasında, 15 gün içinde tahsile fasıla verme durumunu kanıtlayan rapor, geçişlik kayıtları, lisan eğitimi belgesi ya da sertifika, mezuniyet belgesi, görevlendirme belgeleri, terhis belgesi ve benzeri belgelerle beraber, öğrenimlerine kalmış olduğu yerden devam etmek suretiyle Enstitaza yazılı olarak başvururlar. Başvurunun süresi içinde yapılmaması ya da belgelerin Enstitü Yönetim Kurulunca kafi görülmemesi durumunda tahsile fasıla verme süresi iptal edilir. Verilen süre tahsil süresinden sayılır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yargı bulunmayan haller

MADDE 56 – (1) Bu Yönetmelikte yargı bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri, Senato ve Enstitü Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Diğer hükümler

MADDE 57 – (1) Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık doktoraya eşdeğer düzeyde olup, bu uzmanlık eğitimleri 26/4/2014 tarihindeki ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de piyasaya sürülen Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine nazaran yürütülür.

(2) Yükseköğretim kurumları tarafınca, afet ve salgınlarda sav aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri halinde bir dönem, afet yada salgının aşamasına nazaran yine başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak suretiyle en çok iki dönem ilave süre verilebilir, verilen bu ilave süreler azami süreden sayılmaz.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 58 – (1) 25/11/2019 tarihindeki ve 30959 sayılı Resmî Gazete’de piyasaya sürülen Karabük Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 6/2/2013 tarihinden evvel tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan yada mezun olan öğrenciler doktora programına başvurabilirler.

(2) Global salgın sebebiyle 14 üncü maddenin ikinci fıkrası ile 26 ncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde yer edinen ALES puanına ilişkin koşul 2/1/2021 evveliyatına kadar uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 59 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 60 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Karabük Üniversitesi Rektörü yürütür.

egitimbulteni.comHaber Kayağı

YORUMLAR

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

#Haber MEB KURUM AÇMA, KAPATMA VE AD VERME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

Hızlı Yorum Yap

MEBhaber – Meb Haber – Öğretmen Haberleri – Meb Son Dakika – Meb Personel'e üye olun

Zaten üye misiniz ? Buraya tıklayarak Üye girişi sağlayabilirsiniz.

MEBhaber – Meb Haber – Öğretmen Haberleri – Meb Son Dakika – Meb Personel'e giriş yapın

Henüz üye değil misiniz ? Buraya tıklayarak Üye olabilirsiniz.