>
 • Ankara 18° PARÇALI AZ BULUTLU
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
  • Lefkoşa
  • Bakü
  • Amsterdam
 • ÖĞLE'YE 12:53

 • HABER GÖNDER

 • CANLI SONUÇLAR

#Haber MERSİN ÜNİVERSİTESİ GENÇ GİRİŞİMCİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

Mersin Üniversitesi Genç Girişimci Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

8 Ekim 2020 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı: 31268

YÖNETMELİK

Mersin Üniversitesinden:

MERSİN ÜNİVERSİTESİ GENÇ GİRİŞİMCİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Mersin Üniversitesi Genç Girişimci Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, etkinlik alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Mersin Üniversitesi Genç Girişimci Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, etkinlik alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihindeki ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Dış paydaş olan birim: Kamu kurum ve kuruluşlarını, vakıfları, sivil cemiyet kuruluşlarını, mahalli yönetimleri, teknoloji geliştirme bölgelerini, organize endüstri bölgelerini, özel kanunlar ile kurulmuş girişim, özel kurum ve kuruluşları,

c) Girişimci talibi: İş fikrinin hayata geçirilmesi ve/yada geliştirilmesi amacıyla Merkeze müracaat yapmış gerçek yada tüzel kişiyi,

ç) İç paydaş olan birim: Mersin Üniversitesi fakültelerini, enstitülerini, yüksekokullarını, iş yüksekokullarını, uygulama ve araştırma merkezlerini,

d) Koordinatör: Merkez birimi yada çalışma gurubu koordinatörünü,

e) Melek yatırımcı: Girişimci adayının projelerine mali destek elde eden gerçek yada tüzel kişileri,

f) Mentor: Girişimcilik mevzusunda danışmanlık hizmeti verecek gerçek yada tüzel kişileri,

g) Merkez: Mersin Üniversitesi Genç Girişimci Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ğ) Merkez birimi/çalışma gurubu: Merkez içinde kurulan alt birimi/çalışma gurubunu,

h) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ı) Öğrenci: Mersin Üniversitesi öğrencilerini,

i) Rektör: Mersin Üniversitesi Rektörünü,

j) Üniversite: Mersin Üniversitesini,

k) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversite ile iş dünyası arasındaki iş birliği ve ulusal/internasyonal bağlantıların güçlendirilerek, öğretim elemanları, öğrenciler ve girişimci adaylarının girişim fikirlerinin hayata geçirilmesini sağlamak için gereksinim duyulan esas girişimcilik ve mahalli kalkınma mevzularında, evrensel yaklaşımlar doğrultusunda informasyon ve becerilerin geliştirilerek zenginleştirilmesine katkı sağlamaktır.

Merkezin etkinlik alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin etkinlik alanları şunlardır:

a) Girişimciliğin başlangıç aşaması yada ön kuluçka süreci olarak adlandırılan dönemde girişimci adayları için stratejik, toplumsal, yenilikçi, esas girişimcilik mevzularında? seminer, kurs, eğitim yada etkinlikler düzenlemek? uygun görüldüğü takdirde kaynakları dâhilinde girişimci ve girişimci adaylarına, ortak çalışma alanları, prototip alanı, besin geliştirme alanı şeklinde hizmetleri bedelli yada bedelsiz olarak sağlamak.

b) Girişimci fikirleri gözden geçirmek ve ergonomik girişimcilik becerilerini geliştirmek için Merkezde ve Üniversitede girişimcilik kültürü oluşturmak.

c) Girişimciliğin mahalli ekonomik kalkınma ile ilgili olduğu mevzularda uygun görüldüğü takdirde seminer yada etkinlik düzenlemek, projeler yürütmek, bu mevzularda araştırma yapmak yada uygun görülen araştırmalara katkıda bulunmak.

ç) Merkezin ve girişimciliğin alaka alanına giren uygun görülen mevzularda teknolojik gelişimleri takip etmeye yönelik bilimsel nitelikli ve teknolojik faaliyetleri, yönelimleri inceleyip öngörü emekleri yapmak.

d) Sivil cemiyet kuruluşları, sanayiciler, halk yada özel kurum ve kuruluşları, mahalli ve bölgesel kuruluşlar şeklinde uygun görülen dış paydaşlarla iş birliği yapmak suretiyle girişimciliği geliştirici önerileri derlemek, dış paydaşlarla iyi ilişkiler geliştirmek, ortak etkinlik düzenlemek ve/yada projeler yürütmek.

e) Girişimcilik alanında düzenlenen yarışmalara öğrencilerin, öğretim elemanlarının yada Üniversitenin iştirakı için lüzumlu girişimlerde bulunmak.

f) Kendi işini oluşturmak isteyen, ufak ve gelişme hedefli organizasyonlarda çalışmak isteyen öğrencileri ve girişimci adaylarını bilgilendirmek.

g) Öğrenciler, öğretim elemanları ve girişimci adayları ile melek yatırımcıları buluşturan faaliyetler düzenlemek.

ğ) Öğrenciler, girişimci adayları ve öğretim elemanlarının fikirlerini geliştirmelerini sağlamak ve yol göstermek suretiyle girişimcilik tecrübesi bulunan, liderlik, yenilikçilik ve girişimcilik alanına öncülük eden mentor olmaya uygun görülen kişiler ile Merkez içindeki öğrenciler, girişimci adayları ve öğretim elemanlarını bir araya getirecek etkinlikler düzenlemek.

h) Mentor olmaya uygun bulunan kişilerin tecrübelerinin değerlendirilmesi ve toplumla paylaşılmasına imkan elde eden ortamı hazırlamak.

ı) Girişimcilikle ilgili konuların anlaşılması, cesaretlendirilmesi, başlangıcı, yönetimi ve büyümesini sağlamak amacıyla uygun görüldüğü takdirde ulusal/internasyonal düzeyde girişimcilik ve yenilikçilik alanlarında seminer, kurultay, çalıştay yada konuşma düzenlemek.

i) Girişimcilik, inovasyon, yeni yatırım, gelişme, toplumsal girişimcilik ve liderlik alanlarını kapsayan girişimcilik kültürünü geliştirmek amacıyla; uygun görüldüğü takdirde, akademisyen, sanayici, girişimci ve iş insanlarının katılımları ile bilimsel içerikli toplantılar düzenlemek.

j) Ulusal ve internasyonal düzeyde girişimcilik ve yenilikçilik ile ilgili informasyon ağlarına katılım sağlamak ve böylelikle Merkezin internasyonal kalite kazanmasını ve internasyonal düzeyde hizmet vermesini sağlamak.

k) Ulusal yada internasyonal halk yada özel kurum ve kuruluşlar ile ortak çalışmalarda bulunmak ve bu kuruluşlar ile iş birliğini geliştirmek.

l) İş çözümleri ve yönetim kavramları mevzusundaki yeni gelişmeler ve eğilimlerin takibini yapmak.

m) Sosyal girişimcilik teriminin toplumda yaygınlaştırılması amacı ile uygun görülen toplumsal mesuliyet projelerini koordine etmek ve hayata geçirmek.

n) Merkezin amacı ile ilgili uygun görülen girişimcilik faaliyetlerinde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitede görevli bulunan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafınca üç sene süre ile görevlendirilir. Vazife süresi biten Müdür yeni bir müdür görevlendirilmediği takdirde görevine devam eder. 

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkez birimlerinin ve çalışma gruplarının oluşturulmasını sağlamak.

c) Merkez birimleri yada çalışma gruplarının çalışmalarının uyumlu bir halde yürütülebilmesi için bir Koordinatör görevlendirmek.

ç) Danışma Kurulu ile yapılacak toplantılar için gündem maddelerinin oluşturulmasını sağlamak, Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve düzenlenen toplantıya başkanlık etmek.

d) Merkez çalışmalarının Merkezin amaçları doğrultusunda yürütülmesini sağlamak.

e) Merkeze bağlı birimlerin yada çalışma gruplarının ve yönetimsel personelin tertipli ve etkin çalışmasını sağlamak.

f) Merkez ile Üniversitenin birimleri ve dış paydaş birimleri içinde Merkezin amaçları doğrultusunda iş birliği sağlamak.

g) Merkezin girişimcilik etkinlik alanları kapsamında yer edinen ulusal ve internasyonal etkinliklere Merkezin katılımını sağlamak.

ğ) Gerekli durumlarda dış paydaşlardan gereksinim duyulan alanlarda ilgili ilim insanı, araştırmacı, uzman, eğitimci, sanatçı, yönetimsel ve teknik personelin görevlendirilmesi için Rektöre öneride bulunmak.

h) Gerekli durumlarda Merkezde vazife meydana getirecek, yarı-zamanlı ve tam-zamanlı uzmanları görevlendirmek için Rektöre öneride bulunmak.

ı) Verilecek hizmetleri, yapılacak etkinlikleri, bu hizmet ve etkinliklerde vazife alacak kişileri belirlemek.

i) Merkezin ödenek gereksinimlerini ve bilimsel nitelikli, sanatçı, yönetimsel ve teknik personel kadro gereksinimlerini öne sürülen sebebi ile beraber Rektöre bildirmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu? Üniversitenin öğretim elemanları arasından Müdürün önerisiyle Rektör tarafınca görevlendirilen beş üyeden oluşur. Müdür, Merkezin oluşum amacını, kapsamını ve etkinlik alanlarını gözeterek aza sayının iki sert sayıda öğretim elemanını Rektöre önerir ve Rektör bu öğretim elemanları arasından lüzumlu sayıda kişiyi Yönetim Kurulu üyesi olarak görevlendirir.

(2) Görevlendirilen üyelerin vazife süreleri üç senedir. Müdür lüzumlu gördüğünde üyelerin vazife süresinden evvel görevlerine nihayet vermeyi Rektöre önerebilir.

(3) Müdürün vazife süresinin bitmesi yada görevinden ayrılması durumunda Yönetim Kurulu üyelerinin de görevleri sonlanır.

(4) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üstüne Müdürün belirlediği gündem maddelerini görüşmek suretiyle Müdürün başkanlığında toplanır. Yönetim Kurulu aza tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar, açık oylama ve rey çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde kapalı oylama yapılır. Kapalı oylama sonucunda eşitliğin bozulmaması durumunda Müdürün oyu yönünde ekseriyet sağlanmış sayılır.

(5) Üst üste iki kez izinsiz ve mazeretsiz yönetim kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği sonlanır.

(6) Müdürün önerisi üstüne gerektiğinde Üniversite içinden yada dışından mevzu ile ilgili informasyon, beceri ve edinim sahibi kişiler görüş bildirmek amacı ile Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir. Ancak bu kişiler rey kullanamaz.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak ve kararlar almak.

b) Müdür tarafınca hazırlanan senelik çalışma program taslağını ve önerileri değerlendirerek karara bağlamak.

c) Rektörün isteği üstüne, talebin geldiği tarihten başlayarak 15 gün içinde Merkezin umumi durumu ve işleyişi ile ilgili hazırlanan senelik çalışma raporunu karara bağlamak.

ç) Gerekli durumlarda Müdür tarafınca tavsiye edilen kurulların, Merkez birimlerinin, koordinasyon/çalışma gruplarının oluşturulmasını karara bağlamak.

d) Bir koordinasyon/çalışma grubunun görevlerini, kimlerden ve kaç kişiden oluşacağını ve vazife süresinin ne kadar olacağını karara bağlamak.

e) Merkez ile Üniversitenin bütün birimleri ve dış paydaş birimleri içinde Merkezin amaçları doğrultusunda iş birliğinin sağlanmasında Müdüre muavin olmak.

f) Gerekli durumlarda dış paydaşlardan gereksinim duyulan alanlarda ilgili ilim insanı, araştırmacı, uzman, eğitimci, sanatçı, yönetimsel ve teknik personelin görevlendirilmesini karara bağlamak.

g) Gerekli durumlarda Merkezde vazife meydana getirecek, yarı-zamanlı, tam-zamanlı, gönüllü uzmanların ve yetişmen öğrencilerin görevlendirilmesini karara bağlamak.

ğ) Merkezin ödenek ve bilimsel nitelikli, sanatçı, yönetimsel ve teknik personel kadro gereksinimlerini karara bağlamak.

h) Bir sene içinde verilecek hizmetleri, yapılacak bütün etkinlikleri, bu hizmet ve etkinliklerde vazife alacak kişileri belirleyerek karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu lüzumlu görüldüğü takdirde Müdürün önerisi üstüne Rektör tarafınca kurulur. Danışma Kurulu; Müdür ve Üniversitenin paydaşlarını temsil eden İç Danışma Kurulu ve/yada Üniversite dışındaki paydaşlarını temsil eden Dış Danışma Kurulundan oluşur.

(2) Bu kurullar aşağıdaki şekilde oluşturulur:

a) İç Danışma Kurulu; Merkezin oluşum amacına, kapsamına ve etkinlik alanlarına katkı meydana getirecek öğretim elemanları arasından Müdür tarafınca tavsiye edilen kişilerin Rektör tarafınca görevlendirilmesiyle oluşur. İç Danışma Kurulu Merkezin çalışma alanları göz önüne alınarak en çok 25 öğretim elemanından oluşur. Görevlendirilen üyelerin vazife süreleri üç senedir. Müdür uygun görmüş olduğu takdirde üyenin görevine 3 yıldan evvel nihayet verebilir. Görevi biten üyenin yerine yeni aza aynı yöntemle görevlendirilir.

b) Dış Danışma Kurulu; Merkezin oluşum amacına, kapsamına ve etkinlik alanlarına direkt katkı yapacağı kabul edilen uygun görülen dış paydaşların temsilcilerinden oluşur. Merkezin çalışma alanları ile direkt ilişkili olan halk ve özel kurum ve kuruluşların uzmanlarının Danışma Kurulunda olmaya uygun görülen temsilcileri Rektörün onayı ile kesinleşir. Dış Danışma Kurulu; Merkezin amacına katkı meydana getirecek ve çalışma alanları ile direkt ilişkili olan en çok 25 dış paydaşın uygun görülen temsilcisinden meydana gelir. Görevlendirilen üyelerin vazife süreleri üç senedir. Müdür uygun görmüş olduğu takdirde üyenin görevine 3 yıldan evvel nihayet verilmesini Rektöre sunabilir. Görevi biten üyenin yerine yeni aza aynı yöntemle görevlendirilir.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üstüne, Müdürün başkanlığında yılda minimum bir kez, lüzumlu durumlarda daha çok olmak suretiyle toplanır. Danışma Kurulu toplantısı için salt ekseriyet aranmaz; sadece, kararlar katılan aza sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Oylama sonucunda oyların eşit olması halinde kapalı oylama yapılır. Kapalı oylama sonucunda eşitliğin bozulmaması durumunda Müdürün oyu yönünde ekseriyet sağlanmış sayılır.

(4) Müdürün vazife süresinin bitmesi yada görevinden ayrılması durumunda Danışma Kurulu üyelerinin de görevleri sonlanır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin umumi stratejilerini meydana getirmeye muavin olmak.

b) Merkezin etkinlikleri doğrultusunda dış paydaşlarla iş birliğinin geliştirilmesini sağlamak suretiyle önerilerde bulunmak ve Merkez faaliyetlerine destek sağlamak.

c) Her senenin Aralık ayının ilk haftasının nihayet iş gününün mesai bitimine kadar, Danışma Kurulu üyelerinin kendi bulundukları birimlerin Merkez ile iş birliği kapsamında yaptıkları ve bir sonraki sene için yapmayı planladıkları bütün etkinlik, görüş ve önerilerini bir rapor halinde Müdüre sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez birimleri ve/yada koordinasyon/çalışma grupları

MADDE 14 – (1) Müdür tarafınca lüzumlu görüldüğü takdirde, bir yada daha fazla hizmet dalı için, işlerin daha verimli yürütülebilmesi amacıyla, Müdürün önerisi ile vazife meydana getirecek olan birimler ya da çalışma grupları oluşturulabilir. Bir birim ya da çalışma grubunun görevleri, kimlerden ve kaç kişiden oluşacağı ve vazife süresinin ne kadar olacağı Müdür tarafınca belirlenir.

Koordinatör

MADDE 15 – (1) Koordinatör; Müdür tarafınca lüzumlu görüldüğü takdirde, Merkez birimleri, koordinasyon ve/yada çalışma gruplarının çalışmalarının uyumlu bir halde yürütülebilmesi için Müdür tarafınca görevlendirilen kişidir.

Personel ihtiyacı

MADDE 16 – (1) Merkezin bilimsel nitelikli, sanatçı, teknik ve yönetimsel personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ve başka ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Rektör tarafınca görevlendirilen personel tarafınca karşılanır.

Dosyalama

MADDE 17 – (1) Merkezin vesika ve dosyalama süreçleri için Uluslararası Standart Organizasyonu (ISO) belgeleme sistemi kullanılır. Bu sistemde yer almayan belgeler Merkez tarafınca ilgili organlarınca hazırlanarak vesika yayımlanma süreci çerçevesinde yayımlanmak suretiyle Üniversitenin Kalite Yönetim Koordinatörlüğüne gönderilir.

Yönetmelikte yer almayan hususlar

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda umumi hükümler ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mersin Üniversitesi Rektörü yürütür.

egitimbulteni.com

Haber Kayağı

YORUMLAR

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

#Haber MEB Okullarda Covıd-19 Pozitif Vaka Çıkması Durumunda Yapılması Gereken Uy…

Hızlı Yorum Yap

MEBhaber – Meb Haber – Öğretmen Haberleri – Meb Son Dakika – Meb Personel'e üye olun

Zaten üye misiniz ? Buraya tıklayarak Üye girişi sağlayabilirsiniz.

MEBhaber – Meb Haber – Öğretmen Haberleri – Meb Son Dakika – Meb Personel'e giriş yapın

Henüz üye değil misiniz ? Buraya tıklayarak Üye olabilirsiniz.