>
 • Ankara 20° PARÇALI BULUTLU
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
  • Lefkoşa
  • Bakü
  • Amsterdam
 • İMSAK'A 05:58

 • HABER GÖNDER

 • CANLI SONUÇLAR

#Haber MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN ÖĞRETİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

8 Ekim 2020 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı: 31268

YÖNETMELİK

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden:

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN ÖĞRETİM

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, etkinlik alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, etkinlik alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihindeki ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Müdür yardımcısı: Merkezin müdür yardımcısını,

d) Rektör: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörünü,

e) Uzaktan öğretim: Yükseköğretim kurumlarında öğretim faaliyetlerinin data ve yazışma teknolojilerine dayalı olarak düşündüğü ve yürütülmüş olduğu, öğrenci ile öğretim elemanı ve öğrencilerin kendi aralarında karşılıklı etkileşime dayalı olarak derslerin bizzat öğretim elemanı tarafınca aynı meka^nda bulunma zorunluluğu olmaksızın eş zamanlı halde verildiği öğretimi,

f) Üniversite: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversite bünyesinde bulunan bütün bilimsel niteliği olan ve yönetimsel birimlere yönelik uzaktan öğretim ile ilgili araştırma, geliştirme ve organizasyona ilişkin emek harcamalar yapmak.

b) Üniversite bünyesinde verilmekte olan derslerin uzaktan öğretim şekilleri ile verilmesi ve uzaktan öğretime yönelik uygulamaların geliştirilmesini yardımcı olmak, bu çerçevede uzaktan öğretimle ilgili stratejik planlama yapmak.

c) Her türlü bilimsel çalışmaların geliştirilmesini sağlamak, halk ve özel sektördeki kurum ve kuruluşların uzaktan öğretim gereksinimlerini değerlendirmek, çözümleme etmek, programlar önermek, geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak.

ç) Merkezin etkinlik alanı ile ilgili data birikimini ilgili kurum ve kuruluşlara aktarmak ve bu amaçları gerçekleştirmeye yönelik yönetimsel, mali ve teknik uygulama esaslarını belirlemek, projeler geliştirmek, bilimsel toplantılar düzenlemek, mevzuyla ilgili süreli ve/yada müddetsiz yayınlar yapmak.

d) Uzaktan eğitimin gerektirdiği yazışma ve data teknolojilerinin gelişimini kovuşturmak, eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirileceği lüzumlu altyapıyı önermek ve sistemin sorunsuz bir halde işletilmesi için ilgili birim, bölüm ve kurumlarla iş birliği içinde çalışmak.

e) Örgün eğitim içinde yüz yüze yürütülen derslerin dijital araçlarla takviye edilmesini sağlamak ve bu dersleri Harmanlanmış Öğrenme (Blended Learning) için uygun hale getirilmesini yardımcı olmak.

Merkezin etkinlik alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin etkinlik alanları şunlardır:

a) Kamu ve özel kurum ve kuruluşların uzaktan öğretim gereksinimlerini değerlendirmek, çözümleme etmek, eğitim programları geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak.

b) İlgili kurum ve kuruluşlara aktarmak suretiyle uzaktan öğretim ile ilgili bilimsel toplantılar düzenlemek, sertifikalı eğitim programlarını bizzat yada stratejik iş birliği ile organize etmek ve bu yönde katkı sağlamak, bu doğrultuda Üniversitenin Devamlı Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi öncelikli olmak suretiyle Üniversitenin ve başka üniversitelerin uygulama ve araştırma merkezleri ile iş birliği yapmak.

c) Uzaktan öğretim ile ilgili süreli ve/yada müddetsiz yayınlar yapmak.

ç) Uzaktan öğretim ile ilgili uygulama ve araştırmaların yerli ve yabancı kuruluşlarla yapılacak iş birliği ile geliştirilmesine yönelik emek harcamalar yapmak.

d) Uzaktan öğretim sürecinde üretilecek video/ses/vesika şeklinde öğretim materyallerinin ahlâki kullanımı mevzusunda Üniversite Etik Kurulu ile iş birliği yapmak ve uzaktan öğretim sürecinde gerçekleştirilecek ölçme faaliyetlerini organize etme amaçları ile çevrimiçi platform ya da platformlar oluşturmak ve yönetmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin kadrolu öğretim elemanları arasından, Rektör tarafınca iki sene süre için görevlendirilir. Vazife süresi biten Müdür yine görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının tertipli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı mesuldür.

(2) Müdürün önerisi üstüne, Üniversitenin kadrolu öğretim elemanları arasından en fazla iki şahıs müdür yardımcısı olarak Rektör tarafınca iki sene süre ile görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yapar. Müdürün vazife süresi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi kendiliğinden biter. Müdür, görevi başlangıcında bulunmadığı vakit yardımcılarından birisini vekil bırakır. Göreve veka^let altı aydan çok sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin çalışmalarının tertipli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak, uzaktan eğitim biriminde vazife alan ekibin koordinasyonunu sağlamak.

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak, toplantılara başkanlık etmek ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Merkezin senelik etkinlik raporunu ve bir sonraki yıla ilişik senelik çalışma programını hazırlamak ve onaylanmış şekli ile Rektöre sunmak.

d) Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve altı öğretim elemanı ile beraber toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri Rektör tarafınca iki sene süre ile görevlendirilir. Vazife süresi biten üyeler tekrardan görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu tertipli olarak minimum iki ayda bir kez toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar salt çoğunlukla alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları, etkinlik alanları ve yönetimi ile ilgili mevzularda kararlar almak.

b) Merkezin senelik etkinlik raporunu ve senelik çalışma programını görüşerek karara bağlamak.

c) Merkez bünyesinde oluşturulan derslerin, programların dönemlik performans değerlendirmesini yapmak ve geliştirilmesine yönelik stratejiler belirlemek.

ç) Araştırma, gösterim, öğretim ve başka çalışma alanlarına ilişkin mevzularda karar almak.

d) Merkezin bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları belirlemek.

e) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve yönetimsel plan ile programını hazırlamak ve Rektöre sunmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin etkinlik alanlarında emek harcamalar yürüten yada çalışma alanlarının Merkez faaliyetlerine katkısı olacak Üniversite öğretim elemanları ile istekleri halinde başka halk yada özel kurum ve müessese temsilcileri, kişiler ve vatan dışından uzmanlar arasından belirlenen en çok on iki üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Müdürün önerisi üstüne Rektör tarafınca iki yıllığına görevlendirilir. Vazife süresi biten üyeler tekrardan görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak suretiyle aynı yöntemle yeni bir aza görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında ekseriyet koşulu aranmadan yılda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür lüzumlu görmüş olduğu takdirde Danışma Kurulunu muhteşem toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin uzun vadeli bilimsel etkinlik planlarını değerlendirerek Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

b) Merkeze çalışmalarında bilimsel ve yönetimsel açıdan önerilerde bulunmak.

c) Merkez ile ilgili müessese ve sektörler içinde yazışma kurulmasını sağlamak.

ç) Müdür ve Yönetim Kurulu tarafınca Danışma Kurulu gündemine getirilen başka mevzularda önerilerde bulunmak.

d) Uzaktan eğitime yönelik teknolojik yenilikleri kovuşturmak ve var sistemlerin geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen yada tamamen Müdüre devredebilir.

Yargı bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte yargı bulunmayan hallerde, ilgili başka mevzuat hükümleri ile Üniversite Senatosu ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü yürütür.

egitimbulteni.com

Haber Kayağı

YORUMLAR

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

#Haber SINIFTA MASKE ŞART MI?

Hızlı Yorum Yap

MEBhaber – Meb Haber – Öğretmen Haberleri – Meb Son Dakika – Meb Personel'e üye olun

Zaten üye misiniz ? Buraya tıklayarak Üye girişi sağlayabilirsiniz.

MEBhaber – Meb Haber – Öğretmen Haberleri – Meb Son Dakika – Meb Personel'e giriş yapın

Henüz üye değil misiniz ? Buraya tıklayarak Üye olabilirsiniz.