>
 • Ankara 22° AÇIK
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
  • Lefkoşa
  • Bakü
  • Amsterdam
 • ÖĞLE'YE 12:53

 • HABER GÖNDER

 • CANLI SONUÇLAR

#Haber TARIM MAKİNELERİ VE TARIM TEKNOLOJİSİ ARAÇLARININ DENEY VE DENETİM ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

Tarım Makineleri ve Tarım Teknolojisi Araçlarının Deney ve Denetim Esaslarına İlişkin Yönetmelik Yayımlandı

9 Ekim 2020 CUMA

Resmî Gazete

Sayı: 31269

YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından:

TARIM MAKİNELERİ VE TARIM TEKNOLOJİSİ ARAÇLARININ

DENEY VE DENETİM ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tarımsal faaliyetlerde kullanılan, ziraat makineleri ve ziraat teknolojisi araçlarının Bakanlık uygulamaları kapsamındaki tecrübe, belgelendirme ve piyasa denetimleri; tecrübe kurumlarının yetkilendirilmesi ve denetimleri ile Bakanlık uygulamalarına mevzu olan bu araçlara ilişik destekleme, bağışlama ve projelerin etkin bir halde yönetilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, yapım ve/yada ithal edilerek, Bakanlık ve ilgili kuruluşların uygulamalarına mevzu ziraat makineleri ve ziraat teknolojisi araçlarının tecrübe, belgelendirme ve denetimi ile ilgili usul ve esaslarını kapsar.

(2) Bu Yönetmelik, 2/4/2011 tarihindeki ve 27893 sayılı Resmî Gazete’de piyasaya çıkan Zirai Savaşım Alet ve Makineleri Hakkında Yönetmelik kapsamındaki zirai savaşım alet ve makineleri ile mekanizasyon araçlarını kapsamaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 10/7/2018 tarihindeki ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de piyasaya çıkan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 410 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile 417 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (n) bentlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer edinen;

a) Araç: Tarımsal faaliyetlerde kullanılan, zirai savaşım alet ve makineleri haricinde kalan her türlü yeni ve kullanılmamış yapım ve/yada ithal edilmiş ziraat makineleri ve ziraat teknolojisi ve/yada belirli bir işlevi yerine getirmek suretiyle bir araya getirilmiş parçalardan oluşturulan sistemi,

b) Araç tecrübe grupları sıralaması: Deney kurumunun altyapı ve tecrübe yeterliliklerinin tespiti ile tecrübe ücretlerinin belirlenmesinde kullanılan listeyi,

c) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,

ç) Deney: Aracın, karakteristik değerlerini belirlemek amacıyla, ilgili ulusal ve internasyonal standartlar dikkate alınarak hazırlanan tecrübe ilke ve metotlarına nazaran ziraat tekniğine uygunluğunun belirlenmesi için yapılması ihtiyaç duyulan işlemleri,

d) Deney ilke ve metotları: Deney kurumlarında aynı tür araçların deneylerinde değişik metotlar kullanılarak tecrübe işlemlerinin yapılmasının önlenmesi ve bu şekilde usul yönünden birlikteliğin sağlanması, deneyler içinde yapılacak kontrollerde hangi kriterlerin göz önüne alınacağını ve deneylerin hangi şartlarda yapılacağını gösteren, ulusal ve internasyonal standartlarında dikkate alındığı aracın teknik, teknolojik ve yapısal özellikleri ile işletme değerlerinin belirlendiği doküman,

e) Deney İlke ve Metotları Hazırlama Komisyonu: Deney ilke ve metotlarının taslağını hazırlamak suretiyle Tarım Teknolojisi ve Mekanizasyon Komitesi tarafınca seçilen üç Bakanlık çalışanı, ilgili sivil cemiyet kuruluşundan bir temsilci ve üç bilimsel nitelikli personelden oluşan toplam yedi kişilik komisyonu,

f) Deney kurulu: Deneyi meydana getiren kurum tarafınca kurum görevlileri arasından belirlenen üç tarım mühendisinin katılımıyla oluşan kurulu,

g) Deney kurumu: Genel Müdürlükçe tecrübe yapma yetkisi verilen Bakanlık kuruluşları ile üniversitelerin, minimum lisans düzeyinde eğitim veren ziraat makineleri ile ilgili bölümlerini,

ğ) Deney raporu: Bu Yönetmelik kapsamında laboratuvar ve/yada uygulama sahasında deneylere doğal olarak tutulan aracın, tecrübe ilke ve metotlarına nazaran ziraat tekniğine uygunluğunu belgeleyen, belli bir süre için tecrübe kurumunca verilen raporu,

h) Deney yetkisinin askıya alınması: Bu Yönetmelik kapsamında tecrübe kurumuna verilen tecrübe yetkisinin belirli bir süre için art alınmasını,

ı) Ek tecrübe raporu: Deney raporu almış aracın, raporun geçerlilik süresi içinde esas yapı ve fonksiyonlarını değiştirmediğine tecrübe kurumunca karar verilen ve yalnızca aracın kullanımını kolaylaştırıcı nitelikteki ek ünitelerle ilgili olarak, vasıta üstünde meydana getirilen değişimleri belgeleyen raporu,

i) Firma: Aracı yapım ve/yada ithal eden müessese yada yetki verdiği gerçek yada tüzel kişiliği,

j) Firma kontrol komisyonu: Bakanlık merkez ve taşra görevlileri arasından belirlenen üç tarım mühendisinin katılımıyla oluşan komisyonu,

k) Firma kimlik ve etkinlik beyannamesi: Firmanın, ziraat makineleri ve ziraat teknolojisi alanındaki, ticari unvanı, adresi, etkinlik belgesi, tecim sicil bilgisi, marka tescil belgesi şeklinde bilgilerle aracın yapım ve/yada ithal durumunu belirten Ek-1’de yer edinen belgeyi,

l)  Genel Müdürlük: Tarım Reformu Genel Müdürlüğünü,

m) Kayıtlı Elektronik Posta (KEP): Resmî yazışmaların elektronik ortamda mevzuata uygun, internasyonal standartlarda ve teknik olarak güvenli bir halde yapılmasına imkan elde eden sistemi,

n) Kredi kuruluşları: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü ve Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğini,

o) Kredi uygunluk belgesi: Aracın, Bakanlık destekleme uygulamaları kapsamında değerlendirilebilmesi için müspet tecrübe raporuna istinaden Genel Müdürlük tarafınca düzenlenen Ek-3’te yer edinen belgeyi,

ö) Tarım makineleri ve ziraat teknolojisi destekleme araçları: Tarımsal faaliyetlerde kullanılmak suretiyle kredi uygunluk belgesi alan aracın temini için ulusal ve internasyonal kaynaklardan/fonlardan sağlanan program ve proje bazlı desteklerle, kredi kuruluşlarınca kullandırılan tarımsal üretime dair düşük faizli yatırım ve işletme kredisi, bağışlama ve başka desteklerini,

p) Tarım makineleri ve/yada ziraat teknolojisi araçları tecrübe yetki belgesi: Yetkilendirme komisyonu tarafınca yeterliliği uygun görülen tecrübe kurumuna verilen, Genel Müdürlükçe düzenlenmiş Ek-2’de yer edinen belgeyi,

r) Tarım teknolojisi: Bitkisel ve hayvansal üretim ile besin üretimi, işlenmesi ve tüketimi süreçlerinde kullanılan her türlü alet, makine, aygıt, tesis ile enerji üretimi, tüketimi ve dönüşümünde yer edinen sistemler ve bu sistemlerin faaliyetleri için lüzumlu olan mühendislik uygulamaları, analog ve dijital temelli bilişim ve otomasyon, uzaktan idrak etme ve değerlendirme uygulamalarını,

s) Tarım Teknolojisi ve Mekanizasyon Komitesi: Ulusal ziraat ve tarımsal sanayiye ilişkin politikalar ve planlamalar çerçevesinde Bakanlığın ziraat makineleri ve teknolojisi ile ilgili politikaları mevzusunda yönlendirici olmak amacıyla oluşturulan komiteyi,

ş) Uygulama rehberi: Deney kurumu ve firmalar tarafınca yürütülecek bu Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesini kolaylaştırmak ve yol göstermek amacıyla Genel Müdürlük tarafınca hazırlanan rehberi,

t) Yerinde tecrübe: Deney kurumunda yapılamayan, sadece şirket tarafınca yapım/ithal edilen araca ilişik uygun ve lüzumlu tecrübe şartlarının sağlanması durumunda, tecrübe ilke ve metotları kapsamında firmanın belirleyeceği yerde yapılacak deneyi,

u) Yetkilendirme komisyonu: Deney kurumlarının yetkilendirilmesinde Bakanlık çalışanı arasından minimum bir ziraat makineleri kısmı mezunu ve başka bölümlerden mezun iki tarım mühendisi ile iki akademisyenin oluşturduğu toplam beş kişilik komisyonu,

ü) Zirai savaşım alet ve makinesi: Bitki koruma ürünlerinin uygulanmasında kullanılan her türlü alet, araç-gereç, makine, aygıt ve ekipmanlarını,

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  "YAŞAYAN OKULLAR PROJESİ" İLE OKUL MİMARİSİNDE YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Vazife, Sorumluluk ve Yetkiler

Genel Müdürlük

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki emek harcamaları Bakanlık adına Genel Müdürlük yürütür.

(2)  Genel Müdürlük;

a) Firma başvurularını alır ve değerlendirir.

b) Bu Yönetmelik kapsamına giren araçların deneylerinin yapılması için uygun görmüş olduğu tecrübe kurumuna sevkini yapar, şirket ve tecrübe kurumunu bilgilendirir.

c) Olumlu tecrübe raporu alan vasıta için kredi uygunluk belgesi düzenler.

ç) Deney meydana getirecek kurumların yetkilendirilmesine ilişkin işlemleri yetkilendirme komisyonu vasıtasıyla yapar, tecrübe yetkisi verilen tecrübe kurumlarını Genel Müdürlük resmî web sitesinde yayımlar.

d) Deney kurumlarının yetkilendirildikleri tecrübe/deneyler kapsamında yeterliliklerinin devam edip etmediği mevzusunda lüzumlu denetleme, araştırma, altyapı yeterlilik ve kontrollerini yapar/yaptırır.

e) Uygun görmüş olduğu ve gerektiği durumlarda aracın tecrübe raporu ve/yada ilave tecrübe raporuna uygunluğunun devam edip etmediğini, firmanın adresinde ve/yada satış noktalarında, şirket kontrol komisyonu vasıtasıyla denetler.

f) Tarımsal faaliyetlerde kullanılmak suretiyle kredi uygunluk belgesi alan araçlarla ilgili lüzumlu işlemleri yürütür.

g) Deney raporlarını ve kredi uygunluk belgelerini resmî web sayfasında, ilgili kurum ve kuruluşları bilgilendirmek amacıyla yayımlar.

ğ) Deney kurumunun düzenlemiş olduğu menfi tecrübe raporlarını başka tecrübe kurumlarına bildirir.

h) Tarım Teknolojisi ve Mekanizasyon Komitesi ile ilgili çalışma usul ve esaslarını belirler.

(3) Deney ilke ve metotları bulunmayan araçların, tecrübe kurumuna sevki yapılmaz.

(4) Yeni araçların, tecrübe ilke ve metodunun temelinin oluşturulması amacıyla tecrübe ilke ve metotları hazırlama komisyonuna sevkini yapar. Komisyon çalışmalarını bir ay sonunda tamamlayarak, taslak tecrübe ilke ve metotlarını Genel Müdürlüğe sunar. Genel Müdürlük, oluşturulan taslak tecrübe ilke ve metotlarını onaylar ve resmî web sayfasında yayımlar.

(5) Bir sonraki senenin vasıta tecrübe grupları sıralaması ve vasıta tecrübe grupları ücret tarifesi listesini o senenin Aralık ayı sonuna kadar belirler ve Genel Müdürlük onayından sonrasında, yeni yılda uygulanmak suretiyle resmî web sayfasında yayımlar.

(6) Genel Müdürlük, bu Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemlerin yer almış olduğu hususları uygulama rehberinde belirler ve Genel Müdürlüğün resmî web sayfasında yayımlar.

(7) Genel Müdürlük, ziraat teknolojileri ile ilgili tecrübe, belgelendirme ve denetimine ilişik usul ve esasları içeren uygulama rehberi yapmaya ve gereksinim duyulacak başka düzenlemeleri hayata geçirmeye yetkilidir.

Deney kurumu

MADDE 6 – (1) Genel Müdürlük tarafınca sevki meydana getirilen araçların deneylerini tecrübe kurumu yapar.

(2) Deney kurumu;

a) Deney ilke ve metotları ile bu Yönetmeliğe uygun olarak tecrübe numunesini seçer, deneylerini yapar ve raporlandırır.

b) Deney başvurusu sonrası Genel Müdürlüğün sevk işlemini takip eden kırk beş günlük süreç içinde şirket, tecrübe kurumu ile görüşerek yapması ihtiyaç duyulan iş ve işlemleri başlatır. Eğer bu süre içinde şirket tecrübe ücretini yatırmasına karşın tecrübe işlemleri için lüzumlu girişimde bulunmaz ise  ilgili tecrübe kurumu tarafınca sevkin iptali Genel Müdürlüğe bildirilir.

c) Deneyi yapılacak aracın tecrübe kurumuna tesliminden başlayarak altı ay içinde müspet ve/yada menfi tecrübe raporunu/ilave tecrübe raporunu Genel Müdürlüğe ve firmaya gönderir.

ç) Deneyi tamamlanmış aracın müspet ve/yada menfi tecrübe raporunu/ilave tecrübe raporunu imzalandığı tarihten başlayarak beş iş günü içinde Genel Müdürlüğe ve firmaya gönderir.

d) Deney raporlarını beş sene süresince saklar, bu süre zarfında talep edilmesi halinde ilgililere tecrübe raporunun bir suretini verir.

e) Genel Müdürlüğün uygun görmüş olduğu durumlarda, tecrübe altyapısına ilişkin data, vesika ve donanımlarını paylaşır, lüzumlu kolaylık ve desteği sağlar.

f) Bu Yönetmelikte ve ilgili teknik düzenlemelerde yer edinen usul ve esaslara uygun olarak saydam, bağımsız, yansız, fark gözetmeden hizmet verir.

g) Genel Müdürlükçe yetkilendirildikleri mevzulara ilişkin iş ve işlemlerinden mesuldür. Yetkisi dâhilindeki mevzularda sevk edilen deneylere, teknik bir gerekçe göstermeden itiraz edemez.

(3) Deney Kurumu, tecrübe ilke ve metotları bulunmayan araçların deneylerini yapmaz.

(4) Deney kurulunda vazife alan ilgili personelin, tecrübe sevkine mevzu olan şirket ile aralarında ticari bir danışmanlığı olmaması esastır. Deney kurulunda vazife alan ilgili personel, deneyi meydana getirilen söz mevzusu ziraat makineleri ve ziraat teknolojisi aracını üreten, ürettiren yada ithal eden firmaya ticari danışmanlık yapması imkansız ve/yada herhangi bir proje kapsamında beraber çalışamaz. Aksi halde tecrübe kurumu bu işten mesuldür ve Bakanlık tarafınca kanuni işlemler uygulanır.

(5) Deney kurumu, oluşturduğu tecrübe kurulunun yürüttüğü iş ve işlemlerden mesuldür.

(6) Deney kurumu, tecrübe kurulunda yer alacak personel sıralamasında ve tecrübe altyapısında meydana gelen değişikleri değişikliğin meydana geldiği günden başlayarak on beş gün içinde Genel Müdürlüğe bildirir.

Firma

MADDE 7 – (1) Firma;  

a) Deney başvurusunu, bu Yönetmeliğe uygun şekilde kendi adına alacağı kep adresi üstünden yapabilir. Deney sevkinin yapılabilmesi için, Genel Müdürlükçe talep edilecek izahat, ilave data ve belgeleri ibraz etmek zorundadır. Kep adresi alınmadan meydana getirilen müracaatlarda oluşabilecek gecikmelerden Genel Müdürlük görevli değildir.

b) Genel Müdürlükçe uygun görülen tecrübe kurumunu kabul eder.

c) Genel Müdürlükçe gönderilen tecrübe sevk yazısını aldıktan sonrasında otuz gün içinde tecrübe kurumu ile irtibata geçer ve tecrübe ücretini kurum hesabına yatırır. Deney ücretini yatırdığı tarihten başlayarak on beş gün içinde tecrübe aracını, tecrübe kurumuna teslim eder.

ç) Deney raporu alacak aracı, uygulama rehberinde belirlenen esaslar çerçevesinde tecrübe kurumuna teslim eder ve tecrübe işlemlerinin tamamlanmasından sonrasında teslim alır.

d) Genel Müdürlük ve tecrübe kurumunun talep etmiş olduğu data ve belgeleri uygulama rehberinde belirlenen esaslar çerçevesinde temin eder.

e) Bu Yönetmelik kapsamında tecrübe raporu alınarak piyasaya sürülen aracın üstünde, ayrıntıları uygulama rehberinde belirtilen tanıtıcı bir etiket bulundurur.

f) Hazırlanan tecrübe raporunun, Genel Müdürlüğün resmi web sayfasında yayımlanmasını kabul eder.

g) Piyasa denetimi esnasında Bakanlıkça görevlendirilen şirket kontrol komisyonunca yapılacak vasıta tespitlerinde, tecrübe tutarının ödenmesini ve tecrübe kurumuna nakliyesini yapmakla yükümlüdür.

(2) Firma, destekleme uygulamaları kapsamında kredi uygunluk belgesi alarak satışını yapmış olduğu araçlardan mesuldür.

(3) Firma, tecrübe kurumundan alınan tecrübe raporunun içeriğindeki teknik özellikleri, üretmiş olduğu o model aracın tümünde sağlamak zorundadır.

(4) Sektörde çalışmalarını yürüten firmalar, üç yılda bir olmak suretiyle Ek-1’de yer edinen şirket kimlik ve etkinlik beyannamesi formunu hazırlayarak Genel Müdürlüğe sunar. Ek-1’de yer edinen belgelerde değişim olması durumunda Genel Müdürlüğü bilgilendirmek zorundadır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  #Haber KORONA AŞISINDA SON DURUM

(5) Firma, sektörel çalışmalarda kullanılmak suretiyle her sene Ocak ayında, bundan önceki sene gerçekleştirdikleri imalat ve/yada dışalım detayları, o yıla ilişik imalat ve/yada dışalım programları ile Genel Müdürlükçe istenecek başka data ve belgeleri temin eder.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Deney Kurumunun Yetkilendirilmesi ve Denetimine İlişkin Genel Esaslar

Deney kurumunun yetkilendirilmesi

MADDE 8 – (1) Deney yetkisi almak için Genel Müdürlüğe başvuruda bulunan kurumun talebi kurumsal, bölgesel ve sektörel gereksinimler göz önünde bulundurularak değerlendirilir.

(2) Yetkilendirme ve yetki belgesi verilmesinde, aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınır:

a) Deney kurumunun yeterlilik ölçütleri her bir tecrübe ilke ve metodu kapsamında, bu Yönetmelik hükümleri kapsamında, ilgili ulusal/internasyonal mevzuat ve standartlara dayanarak Genel Müdürlük tarafınca belirlenir ve Genel Müdürlük resmî web sayfasında yayımlanır.

b) Yetkilendirme komisyonu, kurumun altyapısını yönetimsel ve teknik açıdan tespit eder ve yeterlilik durumunu raporlandırarak Genel Müdürlükçe değerlendirmek suretiyle sunar. Komisyon asgari 3/5 oyla karar alır.

c) Uygulama rehberinde belirlenen esaslar çerçevesinde yeterlilik ölçütlerini elde eden kuruma, Genel Müdürlükçe düzenlenen Ek-2’de yer edinen vesika verilir. Bu belgenin geçerlilik süresi verildiği tarihten başlayarak beş senedir. Yetkilendirilen tecrübe kurumlarının sıralaması, Genel Müdürlük resmî web sayfasında yayımlanır.

ç) Uygulama rehberinde belirlenen esaslar çerçevesinde yeterlilik ölçütlerini sağlamayan kurumun talep etmesi halinde, eksikleri tamamlaması için Genel Müdürlükçe altı aya kadar süre verilebilir. Kurum eksikliklerini tamamladığını bildirmesi halinde yetkilendirme komisyonu tarafınca yine değerlendirmeye alınır. Ek süre verilmesine karşın yeterlilik ölçütlerini sağlamayan kurum aynı mevzuda Genel Müdürlükçe de uygun görülmesi halinde bu süreye ek olarak altı ay daha uzatılabilir. Ek süre verilmesine karşın yeterlilik ölçütlerini sağlamayan kurum aynı mevzuda bir sene süre içinde tekrardan müracaat yapması imkansız.

(3) Yetkilendirilmiş tecrübe kurumunun ek her vasıta grubu için tecrübe yetki belgesi başvurusuna istinaden ilave yetkilendirme yapılır. Ek yetkilendirme işlemleri ikinci fıkranın (b) ve (c) bentlerine uygun olarak gerçekleştirilir. Ek yetkilendirmenin geçerlilik süresi ise, var tecrübe yetki belgesinin geçerlilik süresi bitimine kadar devam eder.

(4) Genel Müdürlükçe faaliyetlerine re’sen nihayet verilen tecrübe kurumları, tecrübe süreci devam eden ya da tamamlanmamış faaliyetlerle ilgili data, tecrübe tutarı, kayıt ve belgeleri, Genel Müdürlükçe uygun görülen bir tecrübe kurumuna on beş gün içinde devreder.

(5) Deney kurumu kendi talebi üstüne tecrübe yetki belgesini sonlandırmak istemesi halinde, devam eden deneyleri bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde sonuçlandırmak zorundadır.

(6) Deney kurumlarının faaliyetlerine Genel Müdürlükçe nihayet verilmesi ya da kendi isteği ile faaliyetlerine nihayet vermesi durumunda, söz mevzusu tecrübe kurumu yetkili olduğu süre süresince sonuçlandırdığı tecrübe raporlarından doğabilecek sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

Yetkilendirilmiş tecrübe kurumunun denetimine ilişkin umumi esaslar

MADDE 9 – (1) Yetkilendirme komisyonu, tecrübe kurumunu bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar, sorumluluklar ve öngörülen şartlara uygunluk açısından lüzumlu durumlarda ve/yada uygun görmüş olduğu periyodlarda inceler ve denetler.

(2) Uygulama rehberinde belirlenen esaslar çerçevesinde yapılacak kontrollerde yeterlilik ölçütlerini sağlamayan tecrübe kurumunun talep etmesi halinde, eksikleri tamamlaması için bir defaya mahsus Genel Müdürlükçe altı aya kadar süre verilebilir.

(3) Belirtilen süre içinde yeterlilik ölçütlerini sağlayamayan tecrübe kurumu için 18 inci madde hükümleri uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Araç Deneyleri

Deneylerin amacı

MADDE 10 – (1) Araçlar, aşağıda belirtilen amaçlara ulaşmak için deneylere doğal olarak tutulurlar:

a) Araçların kullanım amacına, tecrübe ilke ve metotları ile standartlara uygun imalatını sağlayarak, Türk tarımı ve çiftçisinin hizmetine sunmak.

b) Sürdürülebilir bir tarımsal üretim, çevre ve tabii kaynakların korunması ile teknolojik düzeyin yükseltilmesi mevzularında imalatçılara rehberlik etmek, ayrıyeten Diyar kaynaklarının mühendislik teknikleri ve teknolojileriyle verimli ve yüksek katma değerle kullanılmasını sağlamak.

c) Tarım makineleri ve ziraat teknolojisi araçlarının ergonomik özelliklerinin geliştirilmesi, iş güvenliğinin sağlanması ve enerji kullanım etkinliğinin artırılması ile verimlilik düzeylerinin yükseltilmesi amaçlarına dönük katkılar sağlamak.

ç) Deney ilke ve metotları ile araçların teknik, teknolojik ve yapısal özellikleri ile işletme değerlerini ve standartlara uygunluğunu saptamak.

d) Araçların; ziraat tekniğine uygunluğunu, ekonomik verimliliğini, kullanım ve bakım kolaylıklarını incelemek ve raporlamak.

Başvuru ve tecrübe için sevk

MADDE 11 – (1) Deney raporu almak isteyen şirket, Genel Müdürlüğe; uygulama rehberinde belirlenen esaslar çerçevesinde aracın yapım/ithal durumu, markası, modeli, eşeysel/tipi, niteliği ve teknik özelliklerini belirten Ek-4’te yer edinen biçim ile başvurur.

(2) Genel Müdürlük, yetkilendirilmiş tecrübe kurumlarının tecrübe altyapı, data ve donanımları, iş yoğunluğu ve personel durumu şeklinde şartları göz önüne alarak, vasıta sevkini belirlediği bir tecrübe kurumuna yapar.

(3) Daha evvel tecrübe raporu düzenlenmiş araca ilişik ilave tecrübe raporu talep edilmesi halinde Genel Müdürlük tecrübe sevkini ilk olarak aynı tecrübe kurumuna yapar.

Deney süreci

MADDE 12 – (1) Deney kurumu; vasıta deneylerini, var standartlar ve Genel Müdürlükçe belirlenen tecrübe ilke ve metotlarına uygun olarak uygulama rehberinde belirtilen esaslara nazaran yapar.

(2) Deney kurumu tecrübe sonuçlarına nazaran tecrübe raporunu düzenler.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Deney Raporunun Hazırlanması ve Kredi Uygunluk Belgesi

Deney raporunun hazırlanması

MADDE 13 – (1) Uygulama rehberinde belirlenen esaslar çerçevesinde tecrübe kurumu, tecrübe sonuçlarına nazaran hazırladığı müspet ve/yada menfi tecrübe raporunu/ilave tecrübe raporunu beş iş günü içinde Genel Müdürlüğe ve firmaya gönderir.

Deney raporunun içinde ne olduğu

MADDE 14 – (1) Deney raporunun içinde ne olduğu tecrübe ilke ve metotları ile uygulama rehberinde belirtilen esaslara nazaran hazırlanmış olur.

Deney raporunun geçerlilik süresi

MADDE 15 – (1) Deney raporlarının geçerlilik süresi; tasdik tarihinden başlayarak deneyi meydana getirilen vasıta için beş senedir. Ek tecrübe raporu geçerlilik süresi tecrübe raporunun geçerlilik süresi bitimine kadardır.

Kredi uygunluk belgesi başvurusu

MADDE 16 – (1) Firma, yapım ve/yada ithal etmiş olduğu aracın ziraat makineleri ve ziraat teknolojisi destekleme araçları kapsamında işlem görebilmesi için mecburi olan Ek-3’te yer edinen belgeyi almak için, ilk olarak vesika düzenleme ücretini Bakanlığın döner kapital hesabına yatırır. Firma, vesika düzenleme tutarının dekontu ve Ek-5’te yer edinen dilekçe ile Genel Müdürlüğe müracaat eder.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  #Haber #Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Operasyonları ...

(2) Genel Müdürlükçe meydana getirilen başvurunun müspet olarak değerlendirilmesi sonucunda, firmaya ilgili araca ilişik Ek-3’te yer edinen kredi uygunluk belgesi, ziraat makineleri ve ziraat teknolojisi destekleme araçları kapsamında kullanılması amacıyla bir ay içinde düzenlenir.

(3) Kredi uygunluk belgesi alan, yenilenen, süresi biten ve/yada iptal edilen firmaların sıralaması, Genel Müdürlüğün resmî web sayfasında her ayın başlangıcında yayımlanır.

(4) Genel Müdürlükçe, araca ilişik tecrübe ilke ve metotlarında yeni bir düzenlemeye gidilmesi halinde; evvelde alınmış kredi uygunluk belgesi geçerlilik süresi bitimine kadar devam eder.

ALTINCI BÖLÜM

Araç Deney Raporunun Uygunluğuna Yönelik Piyasa Denetimi

Aracın piyasa denetimi

MADDE 17 – (1) Genel Müdürlük; tecrübe raporlarının geçerlilik süresi içinde tecrübe kurumu, finansman kuruluşları ile çiftçilerin talepleri yada herhangi bir şikâyet durumunda ya da uygun görmüş olduğu zamanlarda re’sen aracın tecrübe raporuna ve var ise ilave tecrübe raporuna uygunluğunu denetler.

(2) Bakanlıkça görevlendirilen şirket kontrol komisyonu tarafınca, şirket adresinde ve/yada satış noktalarında, aracın tecrübe raporuna uygunluğunun tespitine yönelik piyasa denetimi gerçekleştirilir. Uygunsuzluk tespit edilmesi halinde yedinci bölüm hükümleri uygulanır.

(3) Firma kontrol komisyonu tarafınca yapılacak piyasa denetimine ilişkin iş ve işlemler, uygulama rehberinde açıklanan usul ve esaslara nazaran uygulanır. Uygunsuzluk tespit edilmesi halinde yedinci bölüm hükümleri uygulanır.

YEDİNCİ BÖLÜM

İdari Yaptırımlar

Deney kurumuna uygulanacak yönetimsel yaptırımlar

MADDE 18 – (1) Deney kurumunun;

a) Bu Yönetmelik ile belirlenmiş vazife ve sorumluluklarını kısmen yada tamamen yerine getirmemesi,

b) Deney kurulunda yer alacak personel sıralamasında ve tecrübe altyapısında meydana gelen değişikleri zamanında Genel Müdürlüğe bildirmemesi,

c) Genel Müdürlükçe sevk yapılmadan tecrübe sürecine başlaması,

ç) Bu Yönetmelikte ve ilgili teknik düzenlemelerde yer edinen usul ve esaslara uygun olarak saydam, bağımsız, yansız, fark gözetmeden hizmet vermemesinin,

yetkilendirme komisyonu tarafınca belirlenmesi halinde, tecrübe kurumunun ilgili tecrübe/deneyler için yetki belgesi Genel Müdürlükçe üç ay süre ile askıya alınır ve tekrarı halinde bu süre bir yıla kadar uzatılır.

Firmaya uygulanacak yönetimsel yaptırımlar

MADDE 19 – (1) Kredi uygunluk belgesini tahrif yada öykünmek eden, usulüne uygun olarak kullanmadığı belirlenen firmalar tespit tarihinden başlayarak beş sene süresince herhangi bir vasıta için kredi uygunluk belgesi almak amacıyla Genel Müdürlüğe başvuruda bulunamaz. Firmanın haiz olduğu ilgili araca ilişik kredi uygunluk belgesi iptal edilir ayrıyeten Cumhuriyet Başsavcılığına kabahat duyurusunda bulunulur.

(2) Firmanın ilave tecrübe raporu talep etmeden vasıta üstünde yapmış olduğu değişimleri Genel Müdürlüğe bildirmemesi ve/yada denetimler esnasında tespit edilmesi halinde destekleme uygulamaları kapsamında almış olduğu ilgili kredi uygunluk belgesi iptal edilir. Tespiti tarihinden başlayarak bir sene süresince aynı vasıta için kredi uygunluk belgesi almak amacıyla Genel Müdürlüğe başvuruda bulunamaz.

(3) Firma kontrol komisyonu vasıtasıyla meydana getirilen denetimlerde, uygunsuzluk ve/yada eksiklik belirlenmesi durumunda firmaya belirlenen olumsuzlukların giderilmesi için en çok altı aya kadar süre verilir ve ilgili araca ilişik kredi uygunluk belgesi askıya alınır. Altı aylık süre içinde olumsuzlukların giderilmemesi halinde, firmanın ilgili araca ilişik tecrübe raporu ve kredi uygunluk belgesi iptal edilir. Tekrar yapılacak incelemede belirlenen olumsuzlukların giderilmesi halinde şirket, ilgili araca ilişik kredi uygunluk belgesini almak suretiyle tekrardan Genel Müdürlüğe başvurabilir.

(4) Aynı vasıta için üç kez tecrübe talebi Genel Müdürlükçe kabul edilebilir; sadece firmanın aynı vasıta için meydana getirilen üçüncü tecrübe sevkini de kabul etmemesi durumunda, bir sene süre ile firmanın ilgili araca ilişik tecrübe başvurusu kabul edilmez.

(5) Deney sevki meydana getirilen aracın, tecrübe kurumu hesabına tecrübe tutarının yatırılmış olduğu tarihten başlayarak on beş gün içinde uygun bir gerekçe bildirmeden, tecrübe aracını teslim etmemesi yada yerinde deneyi meydana getirilen vasıta için hazır bulunduğunu bildirmemesi durumunda; firmanın ilgili tecrübe başvurusu sonlandırılır. Firma aynı vasıta için üç ay süresince Genel Müdürlüğe yine tecrübe başvurusunda bulunamaz.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Tip onayı mevzuatı

MADDE 20 – (1) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca piyasaya çıkan tip onayı mevzuatı hükümleri saklıdır.

Atıflar

MADDE 21 – (1) Mevzuatta 11/10/2000 tarihindeki ve 24197 sayılı Resmî Gazete’de piyasaya çıkan mülga Tarımsal Mekanizasyon Araçlarının Kredili Satışına Esas Deney ve Denetimlerle İlgili Tebliğ (Tebliğ No: 2000/37)’e meydana getirilen atıflar, bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Mülga Tarımsal Mekanizasyon Araçlarının Kredili Satışına Esas Deney ve Denetimlerle İlgili Tebliğ (Tebliğ No: 2000/37) çerçevesinde tecrübe işlemleri devam eden araçlar için hazırlanacak tecrübe rapor çalışmaları ile hâlihazırda geçerlilik süresi sona ermemiş olan tecrübe rapor çalışmaları, bu Yönetmelik çerçevesinde hazırlanmış tecrübe raporu olarak kullanılır.

(2) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden evvel zirai kredilendirme belgesi almış olan firmaların hakları saklıdır.

(3) Mülga Tarımsal Mekanizasyon Araçlarının Kredili Satışına Esas Deney ve Denetimlerle İlgili Tebliğ (Tebliğ No: 2000/37) çerçevesinde hazırlanmış ve geçerlilik süresi sona ermemiş olan zirai kredilendirme belgesi, bu Yönetmelik çerçevesinde hazırlanmış kredi uygunluk belgesi olarak kabul edilir.

(4) Tarımsal amaçlı kullanılan güneş panelleri için yeni tecrübe raporu başvuruları 31/12/2020 evveliyatına kadar alınır, bu amaçla verilecek olan kredi uygunluk belgesinin geçerlilik süresi 31/12/2022 evveliyatına kadardır.

(5) Genel Müdürlük 5 inci maddenin altıncı fıkrasında yer edinen uygulama rehberini bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden başlayarak üç ay içinde çıkarır.

Deney kurumları yetkilendirme kapsamı

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Genel Müdürlükçe; mülga Tarımsal Mekanizasyon Araçlarının Kredili Satışına Esas Deney ve Denetimlerle İlgili Tebliğ (Tebliğ No: 2000/37) çerçevesinde yetkilendirilmiş olan tecrübe kurumlarının, tecrübe yapma yetkileri bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden başlayarak altı ay süre ile geçerlidir.

(2) Deney kurumlarının bu Yönetmelik kapsamında yetkilendirilmesi, bu Yönetmeliğin yayımı tarihten başlayarak altı ay içinde Genel Müdürlükçe belirlenen ihtiyaca nazaran bir program kapsamında yetkilendirme komisyonu tarafınca yapılır.

Deney ücretleri

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 2020 senesi tecrübe ücretleri tarifesi bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden başlayarak bir ay içinde Genel Müdürlüğün resmî web sayfasında yayımlanır.

Yürürlük

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

egitimbulteni.com

Haber Kayağı

YORUMLAR

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

#Haber TÜRKÇE, MATEMATİK, İNGİLİZCE YÜZ YÜZE OLACAK

Hızlı Yorum Yap

MEBhaber – Meb Haber – Öğretmen Haberleri – Meb Son Dakika – Meb Personel'e üye olun

Zaten üye misiniz ? Buraya tıklayarak Üye girişi sağlayabilirsiniz.

MEBhaber – Meb Haber – Öğretmen Haberleri – Meb Son Dakika – Meb Personel'e giriş yapın

Henüz üye değil misiniz ? Buraya tıklayarak Üye olabilirsiniz.