>
 • Ankara 15° PARÇALI AZ BULUTLU
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
  • Lefkoşa
  • Bakü
  • Amsterdam
 • İMSAK'A 02:00

 • HABER GÖNDER

 • CANLI SONUÇLAR

#Haber YANLIŞ ALES PUANIYLA İŞE ALINAN ÖĞRETİM GÖREVLİSİNİN İŞİNE 6 YIL SONRA SON VERİLEBİLİR Mİ?Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, ilgili kişinin kusuru ve hilesi olmasa da, açık hata bulunan işlemlerin her vakit art alınabileceğine karar verdi.


2008 senesinde bir aday, yanlış ALES puanıyla öğretim görevlisi ekibine atanmıştır. 2014 senesinde vaka ortaya çıkınca, öğretim görevlisinin görevine nihayet verilmiştir. Görevine nihayet verilen ilgili kişinin, bir hatasının yada hilesinin söz mevzusu olmadığı, yönetimsel istikrar ilkesi gereğşnce görevine nihayet verilemeyecği sebebi öne sürülerek dava açmıştır. İdare mahkemesi, davayı reddetmiştir. Danıştay ise ilgili şahıs lehine karar vermiştir. İdare mahkemesi sonucunda ısrar edince dosyayı bu kez Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu (İDDK) ele almıştır. Danıştay İDDK, yönetim mahkemesi kararını onamış ve ilgili kişinin kusuru ve hilesi olmasa da, açık hata bulunan işlemlerin her vakit art alınabileceğine karar vermiştir.

İŞTE DANIŞTAY İDDİK KARARI

T.C. DANIŞTAY

İdari Dava Daireleri Kurulu

Esas No: 2018/2469
Karar No: 2019/2420

İstemin Konusu: … İdare Mahkemesinin 22/03/2018 tarih ve E:2018/87, K:2018/285 sayılı ısrar dava ret kararının temyizen incelenerek bozulması davacı tarafınca istenilmektedir.

Yargılama Süreci:

Dava Konusu istem: …İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde öğretim görevlisi olarak vazife icra eden davacının, vazife süresinin uzatılmasının uygun görülmeyerek görevine nihayet verilmesine ilişkin işlemin iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti: .. İdare Mahkemesinin 25/02/2015 tarih ve E:2014/653, K:2015/88 sayılı kararıyla; davacının atandığı tutumsal ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim görevlisi ekibinin ALES puan türünde alanının eşit ağırlık olduğu, davacının 18/11/2007 tarihinde girmiş olduğu ALES sınavında; sayısal puanının 58,087, sözel puanının 73,455 ve eşit ağırlık puanının 65,957 olduğu, bu durumda, davacının … Üniversitesi tutumsal ve İdari Bilimler Fakültesinde öğretim görevlisi ekibine müracaatı esnasında, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen yada Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Imtihanlarına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesi uyarınca, ALES eşit ağırlık puanından minimum 70 puan almış olması şartının aranması ve davacının da bu puan türünden imtihan puanının bu sınırın altında kalması sebebiyle başvurusunun reddi gerekirken, sözel puan türüne gore başvurusunun kabul edilmesi suretiyle 2008 senesinde öğretim görevlisi ekibine atandığı, sadece sonrasında mevzuata aykırı hatalı durumun ortaya çıkması üstüne dava mevzusu işlem tesis edilerek, davacının vazife süresinin uzatılmasının uygun görülmediği ve görevine nihayet verildiği anlaşıldığından, dava mevzusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Her ne kadar davacı tarafınca; öğretim görevlisi ekibine atanırken her hangi bir hilesi ve yalan beyanı bulunmadığı, senelerdir bu görevi sürdürdüğü, yönetimsel istikrar ilkesi gereği görevine nihayet verilmesinin hukuka aykırı olduğu ileri sürülmekte ise de, idarelerin açık hata bulunan işlemlerini her vakit art alabileceği açık olduğundan, bu itirazına saygınlık edilmemiştir. Belirtilen gerekçelerle dava mevzusu işlem hukuka uygun bulunarak davanın reddine karar verilmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  #Haber OKULA KAYIT İÇİN MASKE İSTEDİLER

Daire Kararının Özeti: Danıştay Sekizinci Dairesinin 01/10/2015 tarih ve E:2015/4212, K:2015/7919 sayılı kararıyla; davacının, öğretim görevlisi ekibine müracaatı esnasında Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen yada Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Imtihanlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca ALES eşit ağırlık puanından minimum 70 puan almış olması şartının aranması ve davacının da bu puan türünden imtihan puanının bu sınırın altında kalması sebebiyle başvurusunun reddi gerekirken, sözel puan türüne gore başvurusunun kabul edilmesi suretiyle 2008 senesinde öğretim görevlisi ekibine atandığı görülmekle beraber, davacının 2008 yılından bu yana dek bu görevi sürdürdüğü, başarısızlığına dair bir tespitin bulunmadığı, davacının ekibe atanırken idareyi yanıltan bir eyleminin bulunmadığı, ayrıyeten 09/07/2008 tarihindeki Resmi Gazetede piyasaya çıkan ve davacının atandığı ekibe ilişkin ilanda “ALES’ten minimum yetmiş puan almış olmak” şartına yer verilirken alan isminin belirtilmediği, bu durumda, kişiler lehine hukuki durumlar yaratan hukuka aykırı işlemlerin art alınmasının hak ve nesafet kurallarını zedelememesi icap ettiğinin yerleşik yargısal içtihatlarla kaide altına alındığı, somut durumda, davacının 2008 yılından bu yana dek söz mevzusu kadroda vazife yapmış olduğu göz önüne alındığında, dava mevzusu işlemin yönetimsel istikrar ve yönetimsel itimat ilkesine aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

Belirtilen gerekçelerle … İdare Mahkemesi’nin 25/02/2015 tarih ve E:2014/653, K:2015/88 sayılı kararının bozulmasına karar verilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi Israr Kararının Özeti: … İdare Mahkemesi’nin 22/03/2018 tarih ve E:2018/87, K:2018/285 sayılı kararıyla; aynı gerekçelerle davanın reddi yolundaki ilk kararda ısrar edilmiştir.

Temyiz Edenin İddiaları: Davacı tarafınca, ilk atama şartlarında hatalı bir vaziyet olduğu kabul edilse bile, idarenin kendi hatasına dayanarak aleyhe işlem tesis edemeyeceği, vazife süresinin uzatılmamasının ağırbaşlı, inandırıcı ve hizmetle ilgili gerekçelere dayandırılması gerektiği ileri sürülmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  #Haber “AZERBAYCANLI KARDEŞLERİMİZE TÜM İMKANLARIMIZLA VE TÜM KALBİMİZLE DESTEK VERMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ”

Karşı Tarafın Savunması: Davalı yönetim tarafınca, müdafa verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi Kasım Kirazlının Düşüncesi: Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan … yönetim Mahkemesinin ısrar kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonrasında gereği görüşüldü:

Hukuki Değerlendirme:

İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen incelenerek bozulması, 2577 sayılı yönetimsel Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinde yer edinen;

a) Vazife ve yetki haricinde bir işe bakılmış olması,

b) Hukuka aykırı karar verilmesi,

c)Usul hükümlerinin uygulanmasında sonucu etkileyebilecek özellikte hata yada eksikliklerin bulunması” sebeplerinden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar kararın bozulmasını gerektirecek özellikte görülmemiştir.

Karar Sonucu:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davacının temyiz isteminin reddine,

2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki … İdare Mahkemesinin 22/03/2018 tarih ve R2018/87, K:2018/285 sayılı ısrar kararının onanmasına,

3. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 50. maddesi uyarınca, bu onama kararının taraflara tebliğini teminen dosyanın Çorum İdare Mahkemesine gönderilmesine,

4 Bu kararın bildiri tarihini izleyen günden başlayarak 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak suretiyle 15/05/2019 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

KARŞI OY

… İdare Mahkemesi’nin 22/03/2018 tarih ve E:2018/87, K-2018/285 sayılı ısrar kararının, Danıştay Sekizinci Dairesi’nin 01/10/2015 tarih ve R2015/4212, K:2015/7919 sayılı sonucunda yer edinen gerekçeler doğrultusunda bozulması gerektiği oyuyla, karara katılmıyoruz.

MEMURLAR.NETHaber Kayağı

YORUMLAR

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

#Haber #Kafkasya Dağlarında Çiçekler Açar Azerbaycan’ın başkenti Bakü’nün Kafkas İslam …

Hızlı Yorum Yap

MEBhaber – Meb Haber – Öğretmen Haberleri – Meb Son Dakika – Meb Personel'e üye olun

Zaten üye misiniz ? Buraya tıklayarak Üye girişi sağlayabilirsiniz.

MEBhaber – Meb Haber – Öğretmen Haberleri – Meb Son Dakika – Meb Personel'e giriş yapın

Henüz üye değil misiniz ? Buraya tıklayarak Üye olabilirsiniz.