h Dolar 8,5304 %0.1
h Euro 10,0954 %0.1
h BIST100 1.431,78 %1.27
h Bitcoin 344205 %3.20598
a Öğle Vakti 13:15
İstanbul 33°
 • Adana
 • Adıyaman
 • Afyonkarahisar
 • Ağrı
 • Amasya
 • Ankara
 • Antalya
 • Artvin
 • Aydın
 • Balıkesir
 • Bilecik
 • Bingöl
 • Bitlis
 • Bolu
 • Burdur
 • Bursa
 • Çanakkale
 • Çankırı
 • Çorum
 • Denizli
 • Diyarbakır
 • Edirne
 • Elazığ
 • Erzincan
 • Erzurum
 • Eskişehir
 • Gaziantep
 • Giresun
 • Gümüşhane
 • Hakkâri
 • Hatay
 • Isparta
 • Mersin
 • istanbul
 • izmir
 • Kars
 • Kastamonu
 • Kayseri
 • Kırklareli
 • Kırşehir
 • Kocaeli
 • Konya
 • Kütahya
 • Malatya
 • Manisa
 • Kahramanmaraş
 • Mardin
 • Muğla
 • Muş
 • Nevşehir
 • Niğde
 • Ordu
 • Rize
 • Sakarya
 • Samsun
 • Siirt
 • Sinop
 • Sivas
 • Tekirdağ
 • Tokat
 • Trabzon
 • Tunceli
 • Şanlıurfa
 • Uşak
 • Van
 • Yozgat
 • Zonguldak
 • Aksaray
 • Bayburt
 • Karaman
 • Kırıkkale
 • Batman
 • Şırnak
 • Bartın
 • Ardahan
 • Iğdır
 • Yalova
 • Karabük
 • Kilis
 • Osmaniye
 • Düzce
a
X
 • MEBhaber.NET
 • Memurlar
 • Harita ve kadastro teknikeri ekonomi bölümünü bitirdiğinde özlük haklarından yararlanabilir mi? 2021

Harita ve kadastro teknikeri ekonomi bölümünü bitirdiğinde özlük haklarından yararlanabilir mi? 2021

Harita ve kadastro teknikeri iktisat bölümünü bitirdiğinde özlük haklarından yararlanabilir mi?

Harita ve kadastro teknikeri ekonomi bölümünü bitirdiğinde özlük haklarından yararlanabilir mi? 2021

Harita ve kadastro teknikeri iktisat bölümünü bitirdiğinde özlük haklarından yararlanabilir mi?

Harita ve kadastro teknikeri ekonomi bölümünü bitirdiğinde özlük haklarından yararlanabilir mi?

Harita ve kadasto teknikeri olarak vazife icra eden personelin ekonomi bölümünü bitirmesinin maaşına tesiri ile ilgili karar.

Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2018/8122 E. , 2020/3298 K.

“İçtihat Metni”

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2018/8122
Karar No : 2020/3298

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : …
KARŞI TARAF (DAVALI) : … Valiliği
İSTEMİN KONUSU : … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava mevzusu istem : … İl Besin, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nde harita ve kadastro teknikeri olarak vazife icra eden davacı tarafınca, Anadolu Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Kısmı mezunu olması sebebiyle üst tahsile dayalı zam ve tazminatlarının tarafına ödenmesi isteğiyle yapmış olduğu başvurunun reddine ilişkin işlemin iptaline karar verilmesi istenilmiştir

.
İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: … İdare Mahkemesince; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ekinde yer edinen (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “Teknik Hizmetler Bölümünün” (b) bendinde yer edinen {ek} göstergeleren yararlanabilmek için, teknik hizmetler sınıfında bulunmak ve tekrar aynı bentte belirtilen kariyer unvanlara ilişkin kadrolarda vazife yapıyor olmak gerektiği, harita kadastro teknikeri olarak vazife icra eden davacının ise her ne kadar bitirmiş olduğu İktisat Kısmı Lisans Programı sebebiyle iktisatçı unvanını almış ise de dava mevzusu işlem zamanı itibariyle iktisatçı-ekonomist kadrosunda vazife yapmadığından iktisatçı-ekonomist kadrolarında çalışanlar için öngörülen {ek} göstergeden yaralanamayacağı; özel hizmet tazminatı oranlarının belirlenmesinde tahsil düzeyinin belirleyici olmakla beraber söz mevzusu öğrenimin meydana getirilen görevle ilgili olması gerektiği, teknik hizmetler sınıfında harita kadastro teknikeri unvanıyla vazife icra eden davacının bitirdiği İktisat Kısmı’nün, fiilen yerine getirmiş olduğu harita kadastro teknikerliği göreviyle ilgili olmadığı, bu itibarla, Bakanlar Kurulu Kararının eki (II) sayılı Cetvelde yer edinen ve minimum dört senelik yükseköğrenim görenler için öngörülen özel hizmet tazminatı oranından da yararlandırılması mümkün olmadığı sebebi öne sürülerek dava mevzusu işlem hukuka uygun bulunarak davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI: Davacı tarafınca, iktisatçı unvanının 657 sayılı Kanunu’nun 36. maddesinin “II-Teknik Hizmetler Sınıfı” bölümünde yer alıp almadığına ilişkin olduğu, davalı idarede vazife icra eden personellerden işgal etmediği ekibe ilişik {ek} gösterge, özel hizmet tazminatı ve {ek} ödemelerden yararlandırılanların bulunmuş olduğu ve bu durumun Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı olduğu, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 2011 tarihindeki yazısında da, zam ve tazminatların ödenebilmesi için bulunulan hizmet sınıfına atanabilecek mesleki bir üst öğrenimin bitirilmesi şartının kafi görüldüğü, İdare Mahkemesi kararının hukuka aykırı olduğu ileri sürülmektedir.
KARŞI TARAFIN SAVUNMASI: Davalı yönetim tarafınca, davacının iktisatçı kadrosunda vazife yapmaması sebebiyle bu ekibe ilişkin {ek} göstergeden, bitirmiş olduğu lisans öğreniminin göreviyle ilgili mesleki bir üst tahsil olmaması sebebiyle ise bu tahsile dayalı özel hizmet tazminat oranından yararladırılmasının mümkün bulunmadığı belirtilerek istemin reddi gerektiği savunulmuştur.
DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : …
DÜŞÜNCESİ: Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonrasında gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinde yer edinen sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz sebepleri kararın bozulmasını gerektirecek özellikte görülmemiştir.
Diğer taraftan; İdare Mahkemesince verilen kararın gerekçesinde “{ek} gösterge” hususunda da açıklamalara yer verilmiş olmakla beraber; müracaat ve dava dilekçesinde davacının talebinin, bir tek bitirmiş olduğu üst tahsilden kaynaklı zam ve tazminatların ödenmesine ilişkin olduğu, {ek} göstergeden yararlandırılmasına ilişkin bir talebinin bulunmadığı açıkça anlaşılmaktadır.
Yukarıda açıklamasına yer verilen husus, kararın bozulmasını gerektirecek özellikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1.Davacının temyiz isteminin reddine,
2.Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı temyize mevzu kararının yukarıda belirtilen AÇIKLAMA İLE ONANMASINA,
3.Temyiz giderlerinin istemde bulunan üstünde bırakılmasına,
4.Dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,
5.2577 sayılı Kanun’un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın bildiri tarihini izleyen günden başlayarak 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak suretiyle 20/10/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak Mevzuatinyeri.com

0 0 0 0 0 0
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Belediye encümen üyesi ödenek meblağ kat sayıları 2021

HIZLI YORUM YAP

0 0 0 0 0 0

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.