2 3
a

im2023 İçmimarlık Öğrencileri Proje Yarışması-2023

im2023 İçmimarlık Öğrencileri Proje Yarışması

im2023 İçmimarlık Öğrencileri Proje Yarışması

Yarışmanın Mevzusu ve Amacı

Yarışmanın amacı: İçmimarlık Öğrencileri Proje Yarışması ile İçmimarlık/İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümleri öğrencilerinin projelerini her  bilimsel nitelikli yıl sonunda bir araya getirerek, akademisyen ve öğrenciler için bir kontakt platformu yaratmak; içmimarlık öğrencilerinin meslek kimliğinin güçlenmesini sağlamak, içmimarlık öğrencilerinin tahsil ve meslek hayatları için anlamlı bir hedef oluşturmak ve içmimarlık lisans eğitimi içinde yer edinen projelerin niteliğinin yükselmesine katkıda bulunmaktır.

Yarışmanın Kapsamı

“im2023 İçmimarlık Öğrencileri Proje Yarışması”, Türkiye ve Şimal Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki İç Mimarlık/İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümleri öğrencilerinin katılımını amaçlayan, üç aşamalı olarak düzenlenen, lisans eğitimi süresince meydana gelen stüdyo projelerini değerlendiren bir ulusal proje yarışmasıdır. Yarışma, içmimarlık öğrencilerinin yarışmanın düzenlenmiş olduğu 2022-2023 Bilimsel nitelikli Yılı içinde yürütülen tasarım stüdyolarında ve mobilya/aydınlatma tasarımı meydana getirilen derslerde gerçekleştirdikleri projelerin değerlendirilmesi esasına dayanmaktadır.

Yarışmanın Kategorileri

Yarışma, beş kategoriden oluşmaktadır:

● Birinci Yıl

● İkinci Yıl

● Üçüncü Yıl

● Dördüncü Yıl

● Mobilya/Aydınlatma Tasarımı

Yarışmaya Müracaat Koşulları

 • Türkiye ve Şimal Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde iç mimarlık eğitimi veren ve YÖK tarafınca tanınan herhangi bir lisans programında ana dal talebesi olarak kayıtlı tüm öğrencilerin katılımına açıktır.
 • Yarışmaya, mevzu ve kapsam sınırlaması olmaksızın, yarışmanın düzenlenmiş olduğu yıl içindeki bilimsel nitelikli dönemlerde iç mimarlık lisans derecesi veren eğitim kurumlarının iç mimarlık tasarım stüdyosu ve mobilya/aydınlatma tasarımı meydana getirilen derslerde gerçekleştirilmiş projeler ile katılım sağlanabilmektedir.
 • Öğrenciler her kategoriye bireysel ya da grup projeleriyle katılım sağlayabilmektedir. Gruplar en fazla 3 kişiyle sınırlıdır.
 • Öğrencilerin yarışmaya birden fazla proje ile iştirak etmesi mümkündür.
 • Yarışmaya katılım parasızdır.
 • Yarışmaya katılan proje sahipleri, projeye ilişik yayım ve basım haklarının Yaşar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Kısmı ve yarışmayı düzenleyen TMMOB İçmimarlar Odasına ilişik bulunduğunu kabul eder.
 • Yarışmaya katılacak projelerin, müracaat tarihlerinde, belirtilen formata uygun şekilde, dijital olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
 • Proje teslimleri yarışma duyurularında yer edinen müracaat bağlantıları üstünden yapılacaktır.
 • Yarışmaya proje göndererek katılan her talebe bu koşulları kabul etmiş sayılır.

Proje Teslim Formatı ve Koşulları

 • Yarışmaya katılan projenin sunumu Yatay A0 formatında tek pafta ile yapılmalıdır. Dijital ortamda değerlendirme yapılacağı için tek pafta sınırına uyulmalıdır.
 • Proje paftasında öğrencinin, proje yürütücüsünün adı vb katılımcının kimliğini deşifre edebilecek hiçbir bilgiye kesinlikle yer verilmemelidir. Yüklenen PDF dosyasında katılımcı adı, kayıt şeklinden kaynaklı dahi olsa yer almamalıdır.
 • Öğrenciler 1 tane Yatay A0 pafta haricinde projeleriyle ilgili herhangi ek informasyon (QR kod, herhangi başka bir ortama bağlantı, vb.) sunmamalıdır.
 • Proje paftası sisteme 1 tane Yatay A0 olarak 300 dpi çözünürlüğünde “PDF” formatında olacak şekilde yüklenmelidir. PDF paftanın toplam büyüklüğü 20 megabyte’ı kesinlikle geçmemelidir. Proje paftaları dijital olarak teslim edilecektir ve dijital olarak değerlendirilecektir.
 • Yarışmaya katılan öğrenciler belirlenen format ve koşullar içinde kalmış olarak projelerini istedikleri şekilde sunabilirler.
 • Müracaat esnasında her proje için en fazla 300 kelimelik bir proje raporu hazırlanarak müracaat linkine yer edinen “Proje raporu” kısmına eklenecektir. Pafta dili hem Türkçe hem İngilizce olarak kabul edilebilecekken, proje raporu yazım dili Türkçe olmalıdır.
 • “Talebe Onay Formu”, talebe/öğrenciler tarafınca doldurulduktan sonrasında dokümanda bulunan “Bölüm Başkanlığı Beyanı” sütunları öğrencinin/öğrencilerin tahsil görmüş olduğu üniversitenin ilgili Bölüm Başkanlığı tarafınca doldurulup imzalanmalıdır. Biçim, ilgili Bölüm Başkanlığı tarafınca imzalandıktan sonrasında taratılıp im2023 | İçmimarlık Öğrencileri Proje Yarışması Müracaat Formu’na (https://forms.gle/iFM3VeNZSfZpAEVs8) PDF formatında 10 MB’ı aşmayacak şekilde yüklenmelidir. Bu formu imzalı olarak yüklememiş olan başvurular kabul edilmeyecektir.
 • Teslim esnasında teslim formatını ve koşullarını elde eden her projeye Düzenleme Kurulu tarafınca 5 rakamdan oluşan bir rumuz verilir. Bu aşamadan sonrasında tüm değerlendirme süreçleri bu rumuz kullanılarak yapılır.

*Yukarıda bahsi geçen maddelere uyulmaması diskalifiye sebebidir.

Değerlendirme Süreci ve Kriterleri

Yarışma projeleri, dijital ortamda üç aşamalı jüri sistemi ile değerlendirilmektedir.

1. Ön Eleme

2. Aşama Jüri Değerlendirmesi

3. Aşama Jüri Değerlendirmesi

4. Aşama Jüri Değerlendirmesi

Ön Eleme: Yarışmanın şartnamesinde yer edinen proje teslim formatı ve koşullarını karşılamayan projeler ön eleme aşamasında elenirler.

1. Aşama Jüri Değerlendirmesi: Ön eleme aşamasını geçen projeler, 1. Aşama Jüri Değerlendirmesine alınır. Her kategorinin jürisi kendilerine verilen gizyazı ile görevli oldukları alana ilişik projelere dijital ortamda ulaşarak; bireysel değerlendirmelerini yaparlar. Bu aşamada her kategoriden 7 jüri üyesi, projelerin 2.aşamaya geçmesini KABUL ve RED şeklinde değerlendirirler. Bu değerlendirme sonucunda 7 jüri üyesinden minimum 4 üyeden kabul alan projeler oy çokluğu ile 2. Aşamaya geçmeye hak kazanır.

2. Aşama Jüri Değerlendirmesi: 1. Aşama Jüri Değerlendirmesinden geçen projeler 2. Aşama Jüri Değerlendirmesine alınır. Jüri üyeleri Özgünlük, Yapı, Sunum ve Tasarım Süreci kriterleri bağlamında bireysel değerlendirmelerini yaparlar. Bu değerlendirmede en yüksek puan alan 12 proje 3. Aşama Jüri Değerlendirmesine geçmeye hak kazanır. İkinci aşama değerlendirmesi sonunda finale kalan 12 proje, 3. aşama jüri değerlendirmesi tamamlandıktan sonrasında yarışma web sayfasında duyurulur.

3. Aşama Jüri Değerlendirmesi: 2. Aşama Jüri Değerlendirmesini geçen projeler için kategori sekretaryalarının organize etmiş olduğu bir dijital jüri ortamı oluşturulur. Her kategorinin tüm jüri üyeleri, değerlendirme gününde ve saatinde dijital ortamda canlı olarak toplanarak projeleri değerlendirirler.

Teslim edilen projeler, “im” ev sahibi üniversite tarafınca tavsiye edilen ve Düzenleme Komitesinin onayına sunularak belirlenmiş İçmimarlık bölümlerinin öğretim elemanlarının ağırlıkta olduğu, içmimarlık alanına mühim katkı elde etmiş olan meslek profesyonellerinden oluşan jüriler tarafınca değerlendirilmektedir.

Projelerin değerlendirmesi, yarışma şartnamesinde yer edinen “yarışma amaçları” ve “değerlendirme kriterleri” göz önünde bulundurularak yapılmaktadır. Yarışma değerlendirmesi ve neticeleri kategori jürilerinin sonucu ile kategori sekretaryaları tarafınca kayıt altına alınır. Yarışmanın neticeleri, dijital ortamda gerçekleşecek bir kolokyum ve dijital sergi ile kamuoyuna sunulur.

Kimliklerin Gizliliği

Yarışmada yapılacak tüm kayıtlar ve kimlik detayları gizli saklı tutulmaktadır. Teslim esnasında teslim formatını ve koşullarını elde eden her projeye 5 rakamdan oluşan bir rumuz verilir. Bu aşamadan sonrasında tüm değerlendirme süreçleri bu rumuz kullanılarak yapılır. Yarışma sonuna kadar tüm iştirakçilerin kimlik detayları gizli saklı tutulur.

Jüri Üyeleri

Birinci Yıl Kategorisi

 • PROF. DR. Didem BAŞ, Trakya Üniversitesi
 • PROF. DR. Gözen GÜNER AKTAŞ, Başkent Üniversitesi
 • PROF. DR. Müge GÖKER PAKTAŞ, Marmara Üniversitesi
 • DOÇ. DR. Elif GÜNEŞ, Atılım Üniversitesi
 • DOÇ. DR. Emine GÖRGÜL, İstanbul Teknik Üniversitesi
 • DOÇ. DR. Erkan AYDINTAN, Karadeniz Teknik Üniversitesi
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ Zeynep CEYLANLI, Özyeğin Üniversitesi

İkinci Yıl Kategorisi

 • PROF. DR. Banu MANAV, Kadir Özgü Üniversitesi
 • PROF. DR. Füsun SEÇER KARİPTAŞ, Haliç Üniversitesi
 • PROF. DR. Kağan GÜNÇE, Doğu Akdeniz Üniversitesi
 • PROF. DR. Tülay ZORLU, Karadeniz Teknik Üniversitesi
 • DOÇ. DR. Papatya Nur DÖKMECİ YÖRÜKOĞLU, Çankaya Üniversitesi
 • DR. ÖĞR. Üyesi Ahmet SEZGİN, MEF Üniversitesi
 • Burcu YAZGAN, TMMOB İçmimarlar Odası İzmir Şube Başkanı

Üçüncü Yıl Kategorisi

 •  PROF. DR. Gülay USTA, İstanbul Kültür Üniversitesi
 •  PROF. DR. Nur AYALP, TED Üniversitesi
 •  PROF. DR. Rabia KÖSE DOĞAN, Selçuk Üniversitesi
 •  PROF. DR. Sezin TANRIÖVER, Bahçeşehir Üniversitesi
 •  PROF. DR. Tonguç TOKOL, Marmara Üniversitesi
 •  DOÇ. DR. Damla ALTUNCU, Mimar Sinan Üniversitesi
 •  Hüseyin BOYACI, Sezyum Mimarlık

Dördüncü Yıl Kategorisi

 •  PROF. DR. Bilge SAYIL ONARAN, Hacettepe Üniversitesi
 •  PROF. DR. Özgen OSMAN DEMİRBAŞ, FMV Işık Üniversitesi
 •  PROF. DR. Uğur Ulaş DAĞLI, TAPLAK Derneği OYK / DK Üyesi
 •  DOÇ. DR. Meryem YALÇIN, TOBB Iktisat ve Teknoloji Üniversitesi
 •  DOÇ. DR. Mutluluk AYTIS, Mimar Sinan Üniversitesi
 •  Engin ÖNCÜOĞLU, ÖNCÜOĞLU Mimarlık/Eğitimci
 •  İsmet TEKELİ, TMMOB İçmimarlar Odası Genel Başkanı

Mobilya ve Aydınlatma Kategorisi

 •  PROF. DR. Deniz HASIRCI, İzmir Iktisat Üniversitesi
 •  DOÇ. DR. Deniz DEMİRARSLAN, Kocaeli Üniversitesi
 •  DOÇ. DR. Ümit ŞUMNU, Başkent Üniversitesi
 •  DR. ÖĞR. GÖR. Murat ÖZDAMAR, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
 • Alp NUHOĞLU, Alp Nuhoğlu Tasarım Stüdyosu
 •  Başak Zeynep EDES, Zeynep Edes Desıgn Offıce/Eğitimci
 •  Nilgün ÇARKACI, içmimar/eğitimci

im2023 İçmimarlık Öğrencileri Proje Yarışması Ödülleri

“İM İçmimarlık Öğrencileri Projeleri” yarışmasında (im2023) yarışmasında her kategori için üçer tane “Başarı Ödülü” ve üçer tane “Mansiyon Ödülü” verilmektedir. Ön elemeyi geçen tüm katılımcılara ve ödül alan katılımcılara sertifika, “Başarı Ödülü” ve “Mansiyon” alan katılımcılara sertifikaya ek olarak para ödülü verilmektedir.

Her kategori için verilecek olan başarı ödülleri:

Birincilik ödülü: 4.000

İkincilik ödülü: 3.250

Üçüncülük ödülü: 2.500

Mansiyon ödülü: (3 Tane) 1.250

Ödül alan tüm projeler Yaşar Üniversitesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Kısmı ve TMMOB İçmimarlar Odası tarafınca yayımlanacak dijital yarışma kitabında yer verilecek ve düzenlenecek bir dijital sergi ile kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Ödüle layık görülen proje sahiplerinin, ödüllerini alabilmesi için öğrenciliği devam edenlerin İÇMO GENÇ üyesi olması, 2022-2023 eğitim süreci mezunlarının ise TMMOB İçmimarlar Odası üyesi olması gerekmektedir.

Yarışma Takvimi

Yarışma İlan Zamanı: 22 MAYIS 2023

Sual-Yanıt: 01-31 AĞUSTOS 2023

Projelerin Dijital Teslimi İçin Son Tarih: 09 EKİM 2023

Projelerin Ön Eleme Değerlendirmesi: 23 EKİM 2023

1. Jüri Değerlendirmesi: 27 EKİM-06 KASIM 2023

2. Jüri Değerlendirmesi: 16-30 KASIM 2023

İim2023 İçmimarlık Öğrencileri Proje Yarışması Detaylı Informasyon ve Müracaat için: https://inar.yasar.edu.tr/im2023/

im2023 İçmimarlık Öğrencileri Proje Yarışması-2023

YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

GameJam 2023-2023

HIZLI YORUM YAP