2 3
a

Kapıdağ Ödüllü Logo Tasarım Yarışması-2023

Kapıdağ Ödüllü Logo Tasarım Yarışması

Kapıdağ Ödüllü Logo Tasarım Yarışması

Yarışmanın Amacı

Erdek sınırları içinde bulunan zamanı Kapıdağ Yarımadası için bölge kimliğini yansıtan kapsayıcı ve kuşatıcı bir logo ihtiyacı dünyaya gelmiştir. Bu sebeple bölgenin ulusal ve internasyonal boyutta tanıtılması amacına yönelik olarak akılda kalıcı, emsalsiz, güzel duyu, dinamik ve yenilikçi bir logoyu belirlemek suretiyle, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi iş birliğiyle Erdek Genç İş İnsanları Derneği (ERGİAD) tarafınca Ödüllü Logo Tasarım Yarışması düzenlenmiştir.

Yarışmanın Mevzusu

Türkiye’nin ilk gezim beldelerinden olan ve zamanı antik çağlara dayanan Kapıdağ Yarımadası coğrafi konumu gereği tarih süresince birçok değişik kültüre ev sahipliği yapmıştır. Günümüzde de değişik etnik gruplar geleneklerini koruyarak beraber yaşamayı sürdürmektedir. Bu kültürel farklılıklar bölgenin ekosistemini zenginleştirmekte ve çeşitlendirerek güçlendirmektedir. Bölgenin mevcut toplumsal ve kültürel değerlerini kapsayan günümüz gereksinimlerine uygun yenilikçi bir bölge kimliğinin geliştirilmesi ihtiyacı dünyaya gelmiştir. Kapıdağ Yarımadası ile ilgili detaylı bilgiye şartnamenin sonunda yer edinen bağlantılardan ulaşılabilir.

Katılım Koşulları

 • Yarışmaya 18 yaşını doldurmuş hepimiz katılabilir ve katılım için coğrafi bir sınırlama yoktur.
 • Yarışmada görevli seçici kurul üyeleri ve 1. dereceden akrabaları yarışmaya katılamaz.
 • Dijital gönderimlerde dosya adları 6 sayı ve 1 harften oluşan bir rumuz olarak yazılacaktır. (mesela “101010B.pdf”) (EK-1)
 • Her yarışmacı en fazla 3 logo ile katılabilir.
 • Birden fazla eserle katılan tasarımcılar, her yapıt için değişik rumuz kullanmalı ve her logo için katılım formu tekrardan hazırlamalı.
 • Yarışmaya katılmak için belirtilen teknik koşullara uygun şekilde hazırlanmış çalışmanın bulunmuş olduğu .pdf uzantılı Logo sunum dosyası (EK1) ve Yarışmacı katılım formu (EK2) yarisma@ergiad.com elektronik posta adresine gönderilmelidir.
 • Dereceye giren tasarımcılardan logo tasarımının özgünlüğüne müdahale edilmeyecek şekilde revize istenebilir.
 • Yarışma sonunda dereceye giren 1., 2., ve 3.’lük ödülü ve 3 tane Mansiyon ödülü kazanan logoların tüm hakları ERGİAD tarafınca rahat bir ruhsat şeklinde mali hakları devralınmış şeklinde işlem görür. ERGİAD dereceye giren ürünlerin görsellerini uzantılı web sayfalarında, tv yayınlarında, web ve toplumsal medya sitelerinde, etkinliklerde ve eğitim faaliyetlerinde poster, katalog, broşür vb. her türlü tanıtım malzemeleri olarak 5846 sayılı Düşünce ve Sanat Ürünleri Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen şekilde; işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses yada görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkının yanı sıra sergilemek suretiyle kullanma ve gösterme hakkı da dahil olmak suretiyle tüm telif haklarına herhangi bir karşılık ödemeksizin kullanma hakkına haiz olacaktır. Aday bu hususa herhangi bir itirazda bulunmayacağını ve yasal yollara başvurmak hakkından şimdiden haklarında feragat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

Değerlendirme Kriterleri ve Teknik Koşullar

 • Tasarlanan logolarda kesinlikle “Kapıdağ” ibaresi yer almalıdır.
 • Logo tasarımının; CMYK formatında renkli ve siyah-beyaz kullanıma uygun, büyütülüp küçültüldüğünde kıymet kaybetmeyecek ve her baskı tekniğinde sorunsuz kullanılabilecek şekilde (Adobe Illustrator, Corel Draw vs.) vektörel programlarda hazırlanması gerekmektedir.
 • Her logo tasarımı A4 beyaz zemin üstüne uzun kenarı 12 santimetre’yi geçmeyecek şekilde yerleştirilmeli ek olarak alt bölümde logonun 2,5 santimetre uzun kenarı olacak şekilde küçültülmüş ve siyah-beyaz  kullanımı yer almalıdır.
 • Yarışmacı gönderilmiş olduğu logolarla beraber katılım formunu da göndermekle yükümlüdür. Gönderilen dosya 6 haneli sayı ve 1 harften oluşan yarışmacı rumuzu olarak isimlendirilecektir. Dosya eki olarak katılım formu bulunmayan mailler dikkate alınmayacaktır.
 • Logolar; yarisma@ergiad.com elektronik posta adresine PDF formatında gönderilecektir. Şartnamedeki koşullara uymayan logolar elenecektir.
 • Yarışmaya sunulan eserlerin emsalsiz olup daha ilkin başka bir yerde yayınlanmamış olması, öteki kurum ve kurum logolarını çağrıştırmaması gerekmektedir. Teslim edilen eserler Türk Patent Enstitüsü’nce daha ilkin korunmaya alınmamış olmalı, tescil başvurusu yapılmamış olmalıdır. Seçici kurul tarafınca kopya yada çağrıştırıcı olduğu anlaşılan logolar değerlendirmeye alınmayacaktır. Logo tasarımının kopya bulunduğunun anlaşılması halinde ödül verilmeyecek, verilmiş ise ödül sahibi ödülü derhal iade edecektir.
 • Oluşacak her türlü probleminin hukuki yaptırımı ve süreçlerin maddi yaptırımı yarışmacıya ilişkin olup, doğabilecek sorunlardan ERGİAD görevli tutulamaz. ERGİAD aleyhine oluşacak herhangi bir tazminat, ceza vb. ödemeler yarışmacıdan eğitim edilecektir.
 • Dereceye giren katılımcılara her durumda ödüller verilecektir.

Yarışma Seçici Kurul Üyeleri

 • Erdek Belediye Başkanı
 • Erdek Tecim Odası Başkanı
 • ERGİAD Yetkilisi
 • Erdek Mimarlar Odası Temsilcisi
 • Dr. Aysun Ateş Akdeniz (Endüstriyel tasarımcı)
 • Doç. Dr. Refik Yalur (Bandırma Onyedi Eylül Ünv. Grafik Tasarımı Kısmı)
 • Doç. Dr. Emine Yalur (Gönen MYO Bilgisayar Destekli Tasarım Ve Animasyon)
 • Dr. Öğr. Üyesi Ersan Sarıkahya (Bandırma Onyedi Eylül Ünv. Grafik Tasarımı Kısmı)
 • Öğr. Görevlisi Ali Tekin Çam (Fatih Sultan Mehmet Ünv. Grafik Tasarımı Kısmı)

Yarışma İletişim

ERGİAD Genel Sekreterliği mail adresi: informasyon@ergiad.com

Kapıdağ Ödüllü Logo Tasarım Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 20.000 ₺
İkincilik Ödülü: 10.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 5.000 ₺
Mansiyon Ödülü: 2.500 ₺ (3 Tane)

Yarışma Takvimi

Son Müracaat Zamanı: 1 NİSAN 2023

Netice Izahat Zamanı: 15 NİSAN 2023

Sonuçların Askı Süresi: 15 NİSAN – 25 NİSAN 2023

Ödül Töreni: 6 MAYIS 2023 Saat 13:00

Kapıdağ Ödüllü Logo Tasarım Yarışması Detaylı Data ve Müracaat için: https://www.ergiad.com/yar%C4%B1%C5%9Fma

Kapıdağ Ödüllü Logo Tasarım Yarışması-2023

YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

EGEKAF’23 Mitolojik Hikayeli Metal Duvar Dekoru Tasarım…-2023

HIZLI YORUM YAP