şişli eskort - izmir eskort

>

KPSS’ye lise mezunu olarak girenler üst eğitim … 2020

KPSS'ye lise mezunu olarak girenler üst öğrenim bitirirlerse memuriyete giriş derecesi nasıl belirlenir?

 

KPSS’ye lise mezunu olarak girenler üst eğitim … 2020
 

Danıştay Onikinci Dairesi; lise mezunu olarak KPSS’ye giren ve bu KPSS puanı esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel ekibine atanan personelin, memuriyete girişten önce yüksek eğitim mezunu olduğundan memuriyete giriş aşama ve kademesinin yüksek eğitim mezuniyetine nazaran belirlenmesi gerektiği yönünde karar verdi.

T.C.

DANIŞTAY

Onikinci Daire

Esas No: 2018/8167

Karar No: 2020/1602

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonrasında gereği görüşüldü:

Karar :

Maddi Olay :

……………. 1 numaralı acil sağlık hizmetleri istasyonunda acil tıp teknisyeni olarak görev icra eden davacı, 2008 senesinde lise mezunları için meydana getirilen Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş, 24/07/2009 tarihinde Atatürk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği Önlisans Bölümünden mezun olduktan sonrasında 15/07/2010 tarihinde ise lise mezunu olarak olarak katılmış olduğu Kamu Personel Seçme Imtihanı sonucuna nazaran 657 Sayılı Kanun’un 4/B maddesi uyarınca göreve adım atmıştır.

Davacı tarafınca intibakının yapılması istemiyle yapmış olduğu başvurusunun davalı idarenin, Devlet Personel Başkanlığının görüş yazısında “KPSS kılavuzlarında yer verilen usul ve esaslara uygun olarak bir alt eğitim düzeyinden KPSS ye giren ve bu puanı esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel pozisyonlarına atananların, 657 Sayılı Kanun’un geçici 37 maddesi uyarınca memur (işgören) (işgören) kadrolarına atanmaları durumunda memuriyete giriş derecelerinin üst eğitim düzeyi yerine alt eğitim düzeyine nazaran tespit edilmesi gerektiği” görüşü sebebiyle reddi üzerine bakılmakta olan dava açılmıştır.

İlgili Mevzuat Ve Hukuki Değerlendirme:

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36. maddesinin “Ortak Hükümler” başlıklı bölümünün “A” bendinde sınıfların eğitim durumlarına nazaran giriş ve yükselebilecek aşama ve kademeleri gösterilmiştir. İlgili maddede lise dengi mesleki yada teknik öğrenimi bitirenlerin 12. derecenin 2. kademesinden, 2 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenlerin ise 10. derecenin 2. Kademesinden memuriyete giriş yapacakları kuralına yer verilmiştir.

Aynı maddenin 12- ( d ) numaralı alt bendinde ise ( İptal: Anayasa Mahkemesi’nin 16/4/2003 tarihindeki ve E.: 2003/22, K.:2003/34 Sayılı sonucu ile.; Yeniden düzenleme: 17/9/2004 – 5234/1 md. ) Memuriyette iken yada memuriyetten ayrılarak ( 87.maddeye tâbi kurumlarda çalışanlar dahil ) üst öğrenimi bitirenler, aynı üst öğrenimi tahsile ara vermeden başlamış olan ve düzgüsel süresi içinde bitirdikten sonrasında memuriyete giren emsallerinin ulaştıkları aşama ve kademeyi aşmamak kaydıyla, yaptıkları üst öğrenimin giriş aşama ve kademesine memuriyette geçirdikleri başarı göstermiş hizmet sürelerinin tamamı her yıl bir aşama, her üç yıl bir aşama hesabıyla {ek} edilmek suretiyle bulunacak aşama ve kademeye yükseltilirler.” kuralına yer verilmiştir.

Uyuşmazlığın kaynağının; lise mezunu olarak KPSS’ye giren ve bu KPSS puanı esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel ekibine atanan davacının, Devlet Personel Başkanlığının görüş yazısı doğrultusunda memuriyete giriş derecesinin ön lisans mezuniyeti yerine KPSS’ye girmiş olduğu tarihteki lise mezuniyetine nazaran belirlenmesi olduğu görülmektedir.

Bu durumda, davacının memuriyete girişten önce yüksek eğitim mezunu olduğu ve bu hususun ihtilafsız olduğu dikkate alındığında, memuriyete giriş aşama ve kademesinin yüksek eğitim mezuniyetine nazaran belirlenmesi gerekirken ters yönde tesis edilen dava mevzusu işlemde ve davanın reddi yolundaki Mahkeme sonucunda hukuki isabet bulunmamaktadır.

Sonuç :

Açıklanan nedenlerle;

1.2577 Sayılı Kanun’un 49. maddesine uygun bulunan davacının temyiz isteminin kabulüne,

Kaynak Mevzuat

YORUMLAR

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Aday Memurluk Sürecinde Memur Askere Gidebilir m… 2020

HIZLI YORUM YAP

MEBhaber.NET'e üye olun

Zaten üye misiniz ? Buraya tıklayarak Üye girişi sağlayabilirsiniz.

MEBhaber.NET'e giriş yapın

Henüz üye değil misiniz ? Buraya tıklayarak Üye olabilirsiniz.

küçükçekmece araç kiralama eyüp evden eve nakliyat