şişli eskort - izmir eskort

>
 • CANLI TV İZLE
 • Ankara 3° AÇIK
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
  • Lefkoşa
  • Bakü
  • Amsterdam
 • İMSAK'A 06:47

 • HABER GÖNDER

 • CANLI SONUÇLAR

Maaş işlemlerine açılacak davalarda zamanaşımı h… 2020

Maaş işlemlerine açılacak davalarda zamanaşımı hakkında önemli karar

 

Maaş işlemlerine açılacak davalarda zamanaşımı h… 2020
 

Maaş işlemlerine açılacak davalarda zamanaşımı ile ilgili önemli karar

Danıştay Sekizinci Dairesi, halk çalışanının gerek görevde bulundukları sırada gerekse emekliye ayrılmış olmaları hallerinde, parasal ve özlük hakları yönünden her ay hukuki sonuç doğuran,  yönetimsel işlemlere karşı ilk tesis edildikleri ya da ilk uygulandıkları anda davanın açılmamış olmasının, müracaat tarihinden ileriye dönük sonuçlar doğurmak suretiyle sonradan müracaat yapılmasına ve buna dayalı olarak tesis edilen işlemlerin dava mevzusu edilmesine engel teşkil etmeyeceği yönünde karar verdi.

Kararda, açılacak davanın ileriye dönük sonuçlar doğurması açısından zamanaşımı süresinin işlemeyeceği ifadesine dikkat edilmesi gerekmektedir.

T.C.
DANIŞTAY
Sekizinci Daire

Esas No: 2016/9780
Karar No: 2020/1203

TÜRK MİLLETİ ADINA

Yargı veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

Karar : Dava, davacı tarafınca, Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin E:1998/15, K:1999/125 Sayılı iptal sonucuna istinaden 16/10/1997 tarihinde başlatılması gereksinim duyulan hizmet başlangıç tarihinin 28/05/1999 tarihinden başlatılması ve buna ilgili olarak maaş ve özlük haklarının eksik ve yanlış hesaplandığı sebebi öne sürülerek 16/09/1997 tarihinden başlayarak aşama/aşama ilerleme haklarının ve bundan doğan maaş farklarının hesaplanıp ödenmesi ve her türlü hak kaybının giderilmesi istemiyle 24/09/2014 tarihinde yapmış olduğu başvurunun zımnen reddine ilişkin davalı yönetim işleminin iptali ve yoksun kalınan tüm maaş ve özlük haklarının kanuni faizi ile birlikte ödenmesi istemiyle açılmıştır.

İdare Mahkemesince, davacı tarafınca ile ilgili verilen Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin E:1998/15, K:1999/125 Sayılı yargı kararının gereğinin yerine getirilmesi için 14/03/2003 tarihinde idaresine başvuruda bulunulduğu, bu müracaat üzerine idarece bir kısım işlemlerin tesis edilmiş olduğu dikkate alındığında, 2003 yılındaki müracaat tarihinden başlayarak, 2577 Sayılı Kanun’un 10. maddesi kapsamında yer verilen süreler içinde davacı tarafınca yargı kararının davalı idarece eksik uygulanmasından kaynaklı mali ve özlük haklarının tazmini istemiyle dava açılması gerektiği halde 2577 Sayılı Kanun’un 10. maddesinde öngörülen bekleme ve dava süreleri çokça geçirildikten sonrasında bakılan davanın açıldığı, öte taraftan, yönetimsel yargı yerlerince verilen “iptal” kararlarının, davalı idareler yönünden kararın tebliğinden başlayarak uygulama sürecinin başlamakta olduğu gözönünde bulundurulduğunda, 24/09/2014 zamanı itibariyle söz mevzusu yargı kararının uygulanması için 2577 Sayılı Kanun’un 10. maddesi kapsamında başvuruda bulunulabilecek 10 senelik zamanaşımı süresinin de sonlanmış olduğu sebebi öne sürülerek davanın süre yönünden reddine karar verilmiştir.

2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 10. maddesinde, ilgililerin haklarında yönetimsel davaya mevzu olabilecek bir işlem yada eylemin yapılması için yönetimsel makamlara başvurabileceği, 60 gün içinde bir cevap verilmezse isteğin reddedilmiş sayılacağı, 60 günün bittiği tarihten başlayarak dava açma süresi içinde mevzusuna nazaran Danıştay’a, yönetim ve vergi mahkemelerine dava açabilecekleri, 60 günlük süre içinde idarece verilen cevap kesin değilse ilgilinin bu cevabı, istemin reddi sayarak dava açabileceği benzer halde, kesin cevabı da bekleyebileceği, bu takdirde dava açma süresinin işlemeyeceği, yalnız bekleme süresinin müracaat tarihinden başlayarak altı ayı geçemeyeceği, dava açılmaması yada davanın süreden reddi hallerinde, 60 günlük sürenin bitmesinden sonrasında yetkili yönetimsel makamlarca cevap verilirse, cevabın tebliğinden başlayarak 60 gün içinde dava açılabileceği kurala bağlanmıştır.

Kamu çalışanının gerek görevde bulundukları sırada gerekse emekliye ayrılmış olmaları hallerinde, parasal ve özlük hakları yönünden her ay hukuki sonuç doğuran, başka bir ifadeyle süregelen tesirleri bulunan yönetimsel işlemlere karşı ilk tesis edildikleri ya da ilk uygulandıkları anda davanın açılmamış olması, müracaat tarihinden ileriye dönük sonuçlar doğurmak suretiyle sonradan müracaat yapılmasına ve buna dayalı olarak tesis edilen işlemlerin dava mevzusu edilmesine engel teşkil etmez.

Buna nazaran ilgililer, 2577 sayılı Kanun’un 10. maddesi hükmü uyarınca, haklarında kanunların öngördüğü işlemlerin yapılması için her zaman idareye başvurabilecekleri benzer halde isteklerinin reddedilmesi yada reddedilmiş sayılması halinde anılan maddede öngörülen usule uygun olarak dava açabilecekleri kuşkusuzdur.

Dosyanın incelenmesinden, davalı yönetim tarafınca 03/09/1997 tarihinde duyuru edilen Balıkesir Meslek Yüksek Okulu ….. Kısmı için öğretim görevlisi ekibine yazılı ve sözlü sınavları kazanılmış olması durumunda atanmasının yapılmaması üzerine davacı tarafınca bu işlemin iptali ve atamanın yapılacağı tarihe kadar geçen süreye ilişkin maaş ve tüm özlük haklarının verilmesi talebiyle Bursa 2. İdare Mahkemesinin E:1998/15 esasına kayıtlı olan davanın açıldığı, Mahkemece verilen 26/02/1999 tarih ve K:1999/125 sayılı kararda “… dava mevzusu işlemin iptaline, işlemin tesis zamanı ile karar gereği davacının atamasının yapıldığı tarihe kadar belirlenen süre için hesaplanacak davacının yoksun kalmış olduğu maaş ve başka özlük haklarının davacıya ödenmesine…” karar vermiş olduğu, bu karara karşı davalı idarece meydana getirilen temyiz ve karar düzeltme taleplerinin reddedilerek kararın 17/07/2002 tarihinde kesinleştiği, Bursa 2. İdare Mahkemesinin sonucuna istinaden davacının atamasının 17/05/1999 tarihinde yapıldığı ve 28/05/1999 tarihinde göreve başladığı, davacı tarafınca 14/03/2003 tarihindeki dilekçe ile davalı idareye başvuruda bulunularak Bursa 2. İdare Mahkemesinin yukarıda belirtilen sonucuna istinaden 16/09/1997-28/05/1999 tarihleri için maaş ve başka tüm özlük haklarının hesaplanarak kanuni faizi ile birlikte ödenmesini talep etmiş olduğu, bu talep üzerine davacıya 17/02/2004 tarihinde ödeme yapıldığı, derhal sonrasında da maaş ve özlük haklarının eksik ve yanlış hesaplandığı sebebi öne sürülerek özlük ve mali hak kayıplarının giderilmesi istemiyle 24/09/2014 tarihinde tekrardan davalı idareye başvuruda bulunulduğu, bu başvurunun idarece cevap verilmeyerek zımnen reddi üzerine 31/12/2014 tarihinde bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Her ne kadar İdare Mahkemesince uyuşmazlığın yargı kararının uygulanmamasından kaynaklandığı değerlendirilerek karar verilmiş ise de, uyuşmazlık; yargı kararının uygulanmamasından değil, davacının hizmet başlangıç tarihinin ne zaman bulunduğunun belirlenerek maaş ve özlük haklarının buna nazaran düzenlenip düzenlenmeyeceğinin belirlenmesinden meydana gelmektedir.

Bu durumda, davacının başvurusunun, parasal ve özlük hakları yönünden her ay hukuki sonuç doğuran, başka bir ifadeyle süregelen tesirleri bulunan kısımlarının, 2577 sayılı Kanun’un 10. maddesi kapsamında olan bir müracaat olarak değerlendirilerek, zımnen ret işlemine karşı süresi içinde oluşturulan davanın esası ile ilgili karar verilmesi gerekirken, süre aşımı yönünden reddedilmesinde hukuka uygunluk görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle; Balıkesir 1. İdare Mahkemesinin temyize mevzu kararının bozulmasına, dosyanın tekrardan bir karar verilmek suretiyle anılan Mahkemeye gönderilmesine, bu kararın bildiri tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak suretiyle, 26/02/2020 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Kaynak Mevzuat

YORUMLAR

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

2020 Hakim savcı emekli maaş ve ikramiye tutarla… 2020

HIZLI YORUM YAP

MEBhaber.NET'e üye olun

Zaten üye misiniz ? Buraya tıklayarak Üye girişi sağlayabilirsiniz.

MEBhaber.NET'e giriş yapın

Henüz üye değil misiniz ? Buraya tıklayarak Üye olabilirsiniz.

küçükçekmece araç kiralama eyüp evden eve nakliyat