şişli eskort - izmir eskort

>

Mali hizmetler uzmanlarının görev ve yetkileri n… 2020

Mali hizmetler uzmanlarının görev ve yetkileri nedir?

 

Mali hizmetler uzmanlarının görev ve yetkileri n… 2020
 

Mali Hizmetler Uzmanlarının Görevleri:

Kamu mali yönetimi ve kontrol sisteminin oluşturulması ve uygulanması için 5018 ve 5436 sayılı Kanunlarla strateji geliştirme birimleri/mali hizmetler birimlerine verilen ve aşağıda sayılan görevler mali hizmetler uzmanları tarafınca yürütülmektedir;

Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, senelik program ve hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak suretiyle gerekli emekleri yapmak

 İdarenin görev alanına giren mevzularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek başka görevleri yerine getirmek

İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili informasyon ve verileri toplamak, çözümleme etmek, yorumlamak

İdarenin görev alanına giren mevzularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve doyum düzeyini çözümleme etmek ve genel araştırmalar yapmak

 Yönetim informasyon sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek

İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek

İzleyen iki senenin bütçe tahminlerini de içeren yönetim bütçesini, stratejik plan ve senelik performans programına uygun olarak hazırlamak ve yönetim faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu seyretmek ve değerlendirmek

Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, detaylı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak

Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak.

  İlgili mevzuatı çerçevesinde yönetim gelirlerini gerçekleşme ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek

  Genel bütçe kapsamı haricinde kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek.

  Harcama birimleri tarafınca hazırlanan birim etkinlik raporlarını da esas alarak idarenin etkinlik raporunu hazırlamak.

  İdarenin mülkiyetinde yada kullanımında bulunan göç eder ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek

  İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama neticelerini seyretmek ve senelik yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.

  İdarenin, başka idareler nezdinde takip edeni gereksinim duyulan malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.

  Malî kanunlarla ilgili başka mevzuatın uygulanması mevzusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli ayrıntıları sağlamak ve danışmanlık yapmak.

  Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek.

  İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi mevzularında emekler yapmaktır.

        

    Uzmanlar, bu görevlerinin yanı sıra mesleki Yönetmelik ile kendilerine verilen aşağıdaki görevleri de icra etmektedirler;

  Görevleriyle ilgili mevzuatın uygulanmasına ilişkin görüş ve önerilerini bildirmek

  Vazife alanlarıyla ilgili araştırma, araştırma ve etüt yapmak ve bu biçim şeyleri raporlamak.

  İdareleri tarafınca yapılacak eğitim programı hazırlık çalışmalarına ve uygulamalarına katılmak.

Kaynak Mevzuat

YORUMLAR

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Memurun Senelik İznine Denk Gelen Resmi Tatiller … 2020

HIZLI YORUM YAP

MEBhaber.NET'e üye olun

Zaten üye misiniz ? Buraya tıklayarak Üye girişi sağlayabilirsiniz.

MEBhaber.NET'e giriş yapın

Henüz üye değil misiniz ? Buraya tıklayarak Üye olabilirsiniz.

küçükçekmece araç kiralama eyüp evden eve nakliyat