>

MEB’den ek ders işlemleri ile ilgili yazı 2020

MEB'den ek ders işlemleri hakkında yazı

 

MEB’den ek ders işlemleri ile ilgili yazı 2020
 

Milli Eğitm Bakanlığı, ek ders işlemleri mevzusunda ova yayımladı. Okullarda ders ve ek ders işlemlerinde yapılacak işlemleri açıklayan 13 maddelik ova aşağıda yer almıştır.

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Personel Genel Müdürlüğü

Sayı    : 28892082-869-E.17110121                                                                             23.11.2020
Konu    : Ek Ders Tutarı

DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği suretiyle eğitim öğretim faaliyetlerinin 23 Kasım 2020 tarihinden başlayarak uzaktan eğitim yöntemiyle yapılması öngörülmüştür. Bu süreçte yapılacak ek ders tutarı ödemelerine ilişkin aşağıda belirtilen açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda; Bakanlığımıza bağlı her aşama ve türdeki eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin aylık ve ek ders tutarı karşılığında okutacakları yada okutmuş sayılacakları haftalık ders saatlerinin sayısı, ders görevi alacakların nitelikleri ve benzeri başka hususlar belirlenmiştir.

Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görevli öğretmenler, görev yaptıkları okulların özelliği ve alanları itibarıyla; “okul öncesi ve sınıf öğretmenleri”, “genel informasyon ve iş dersleri öğretmenleri” ve “işlik ve laboratuvar öğretmenleri” olmak suretiyle üç grupta toplanmıştır.

Sözü edilen Kararın 5’inci ve 6’ncı maddelerine nazaran; okul öncesi ve sınıf öğretmenleri 18 saat aylık karşılığı, 12 saate kadar ek ders tutarı karşılığı; genel informasyon ve iş dersleri öğretmenleri 15 saat aylık karşılığı, 15 saate kadar ek ders tutarı karşılığı; işlik ve laboratuvar öğretmenleri ise 20 saat aylık karşılığı, 24 saate kadar da ek ders tutarı karşılığı ders okutmak durumundadır.
Aynı Kararın 8’inci maddesinin ikinci fıkrasında; “Bu madde kapsamında belirtilen eğitim faaliyetlerinde cumartesi ve pazar günleri ile yarıyıl ve yaz tatillerinde fiilen yerine getirilen ders görevleri, ek ders tutarı karşılığında verilir.” hükmü yer almıştır.

Yine aynı Kararın 11’inci maddesinde; “Bu Kararın 10 uncu maddesinde sayılanlar dış, müdür yetkili öğretmenler dâhil, her aşama ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli öğretmenlere, haftada 3 saati geçmemek suretiyle Bakanlığa bağlı okul ve kurumlarda aylık ve ücret karşılığı fiilen okuttukları her 10 saat ders için 1 saat daha hazırlık ve planlama görevi karşılığında ayrıyeten ek ders tutarı ödenir.” hükmü bulunmaktadır.

Bakanlığımızın 27.02.2007 tarihindeki ve 2007/19 sayılı Genelgesinin 4’üncü maddesinde ise; “… Kararın 8’inci maddesi kapsamında yerine getirilen ders görevleri ilk olarak aylık karşılığı, aylık karşılığı ders görevlerini dolduranlar bakımından ise ek ders tutarı karşılığı değerlendirilecektir. Ancak, bu kapsamda cumartesi ve pazar günleri ile yarıyıl ve yaz tatillerinde yerine getirilen ders görevleri, aylık karşılığı ders görevinin doldurulup doldurulmadığına bakılmaksızın ek ders tutarı karşılığında verilecektir.” açıklamasına yer verilmiştir.

Öte taraftan anılan Kararın 25’inci maddesinde; “(1) Bu Karar kapsamında ek ders tutarı ödenebilmesi için, ek ders görevinin fiilen yapılmış olması, ek ders görevinden sayılan yada ek ders görevinin yapılmış sayılacağı hâller bakımından ise bu Kararda belirlenen koşulların oluşması şarttır. Ek ders ödemelerinden harcama yetkilisi, ödeme emri belgesini düzenleyen gerçekleştirme görevlisi ve bu Kararda belirtilen esas ve usuller çerçevesinde ek ders görevinin gerçekleştiğine ilişkin belgeyi düzenleyen ve onaylayan başka gerçekleştirme görevlileri müteselsilen mesuldür.

(2) Yapılan araştırma sonucunda fiilen yapılmadan ve gerekli koşullar oluşmadan ödendiği anlaşılan ek ders ücretleri ilgililerden kanuni faizi ile birlikte arka alınır…” hükmüne yer verilmiştir.

Bu çerçevede;

1- Rutin müfredat kapsamında uzaktan eğitim yöntemiyle fiilen ders okutan öğretmenlerin, okuttukları derslerin ilk olarak aylık karşılığında değerlendirilmesi; aylık karşılığı ders görevlerinin üstünde okuttukları derslere ilgili olarak ise ek ders ücretinden yararlandırılmaları,

2- Kararda, yalnızca 8’inci madde kapsamında cumartesi ve pazar günleri okutulan derslerin aylık karşılığı ders görevlerinden bağımsız olarak direkt ek ders tutarı karşılığında değerlendirilmesi öngörüldüğünden, rutin müfredat kapsamında cumartesi ve pazar günleri okutulan derslerin de ilk olarak aylık karşılığında değerlendirilmesi,

3- Öğretmenlerin, haftada aylık ve ek ders tutarı karşılığında okuttukları her 10 saat derse karşılık, haftada 3 saati geçmemek suretiyle hazırlık ve planlama görevi karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılmaları,

4- İlgili mevzuatına nazaran sınıf yada şube sorumluluğu verilen sınıf/şube rehber öğretmenlerinin, anılan Kararın 6’ncı maddesinin beşinci fıkrasına nazaran haftada 2 saat ek ders ücretinden yararlandırılmaları,
5- Eğitim kurumlarında yürütülmekte olan yönetimsel iş ve işlemlerin aksatılmaması bakımından eğitim kurumlarının açık tutulması; bu süreçte eğitim kurumları yöneticilerinin, okulda en az bir yönetici bulunacak şekilde eğitim kurumu müdürünce belirlenecek çalışma takvimine nazaran dönüşümlü olarak görev yapmaları, başka çalışma günlerinde ise çalışmalarını evden yürütmeleri,

6- Rehberlik öğretmenlerinin, haftada en az bigün okulda bulunmaları kaydıyla eğitim kurumu müdürünce belirlenecek çalışma takvimine nazaran dönüşümlü olarak görev yapmaları, başka çalışma günlerinde ise çalışmalarını evden yürütmeleri,

7- Eğitim kurumu yöneticileri ve rehberlik öğretmenlerinin, izinli ve raporlu oldukları günler dış olmak suretiyle, bu süreçte anılan Kararın 10’uncu maddesinde kendileri için öngörülen yönetim görevi karşılığı ek ders ücretinden tam olarak yararlandırılmaları, bu süreçte yöneticilere tam gün tam yıl eğitim ve ikili öğretim kapsamında ilave ek ders tutarı ödenmemesi,

8- Eğitim öğretim senesi bütünlüğü göz önünde bulundurularak yüz yüze ve uzaktan eğitimin yapıldığı zamanlarda fiilen görev oluşturan öğretmenler ile ek ders tutarı karşılığında ders okutmak suretiyle görevlendirilenlerin bu süreçte de görevlerini sürdürmeleri; yalnız ek ders tutarı karşılığında ders okutmak suretiyle görevlendirilenlerden isteği üzerine görevden ayrılanların yerine yönetimsel izin ve aylıksız izinden dönen aynı alan öğretmenlerine görev verilmesi,

9- Covid-19 salgınına ilgili olarak temaslı yada şüpheli olmaları sebebiyle karantinaya alınan öğretmenlerin, bu süreçte ders görevlerini halletmeye devam etmeleri,

10- Uzaktan eğitim kapsamında haftalık ders programları ile birim ders saati süreleri bakımından, Bakanlığımızın ilgili birimlerinin belirlemelerinin esas alınması,

11- Yönetici ve öğretmenlerin, anılan Kararın 16’ncı maddesinde sayılan hâller haricinde, yalnızca fiilen yaptıkları görevler karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılmaları,

12- Kararın 20’nci maddesine nazaran meydana getirilen işlemden sonrasında da öğretmen ihtiyacının karşılanamaması hâlinde, uzaktan eğitim kapsamında ders okutmak suretiyle ek ders tutarı karşılığında ders okutmak suretiyle görevlendirme yapılması ve bu konumda olanlara fiilen yerine getirdikleri ders görevleri karşılığında anılan Kararın 9’uncu maddesine nazaran ek ders tutarı ödenmesi,

13- Görevlerini evvelde olduğu şekilde yürütmeleri öngörülen eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenler ile yüz yüze eğitime devam edilen eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin görevlerinin başlangıcında bulunmaları ve fiilen yerine getirdikleri görevleri karşılığında ödenmesi gereksinim duyulan ek ders ücretlerinin, yukarıda meydana getirilen açıklamalardan bağımsız olarak evvelde olduğu şekilde ödenmeye devam edilmesi,

gerekmektedir.
Bilgilerini ve gereğini arz ve rica ederim.

E.17110121 MEB'den ek ders işlemleri ile ilgili yazı 2020

Kaynak

Windows 10 Home

YORUMLAR

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Ek ders yönetmeliğinde değişiklik yapılmış oldu 2020

HIZLI YORUM YAP

MEBhaber.NET'e üye olun

Zaten üye misiniz ? Buraya tıklayarak Üye girişi sağlayabilirsiniz.

MEBhaber.NET'e giriş yapın

Henüz üye değil misiniz ? Buraya tıklayarak Üye olabilirsiniz.

küçükçekmece araç kiralama eyüp evden eve nakliyat