şişli eskort - izmir eskort

>

Memurun almış olduğu hapis cezaları toplamı bir … 2020

Memurun almış olduğu hapis cezaları toplamı bir yılı geçerse memurluktan atılır mı?

 

Memurun almış olduğu hapis cezaları toplamı bir … 2020
 

Bilindiği suretiyle 657 sayılı devlet memurları kanununun 48 a 5 maddesine memuriyete engel olan suçlar “Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl yada daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (…)(1) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimatı kötüye kullanma, hileli batkı, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan meydana gelen malvarlığı değerlerini aklama yada kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak” şeklinde sayılmıştır.

Kanun maddesinde zimmet v.b  suçlarda  alınan hapis cezası süresinin bir önemi olmayıp bu suçlardan dolayı alınan cezalar memuriyete engel olurken,  kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl yada daha fazla süreyle hapis cezası almak    hükmünde ise alınan cezasının süresinin memuriyet açısından önemi vardır. 

Memurun yada işyar olacak ilgili ilgili kişinin kasten işlemiş olduğu suçlara ilişkin tek seferde almış olduğu ceza bir senelik süreyi aşarsa memuriyete engel olurken değişik kasten işlenen suçlardan 3 ay , 5  ay şeklinde alınan 1 yıl altı suçlar açısından memuriyete bir engel bulunmamaktadır. Farklı zamanlarda işlenmiş suçlardan alınan cezaların toplam süresinin 1 senesi aşması halinde de bu durum memuriyete engel değildir.

Danıştay

5. Daire

Esas No                                : 1981 / 2351

Karar No                             : 1985 / 1308

Karar Tarihi                        : 16.05.1985

ÖZÜ: DÖRT AYRI EYLEM SONUNDA VERİLEN CEZALAR BİRLEŞTİRİLEREK MEMURİYETEALINMA KOŞULLARININ KAYBEDİLDİĞİ GEREKÇESİYLE DAVACININ GÖREVİNE SONVERİLEMEYECEĞİ HAKKINDA

Davacı, göreve nihayet verilmesine ilişkin işlemin iptalini istemektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesinin (A) bölümünün 5 numaralı bendinde, “Devlet Memurluğuna alınacaklarda aranacak genel şartlar içinde, ağır hapis yada 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı batkı benzer şekilde yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak şartı sayılmıştır. Aynı kanunun 98.maddesinin (b) bendinde ise, “Memurluğa alınma şartlarından herhangi birinin taşımadığının sonradan anlaşılması yada memurlukları esnasında bu şartlardan herhangi birini yitirme”hali memuriyetin sona ermesi sebebi olarak belirtilmiş bulunmaktadır.

Madde metninden de açıkça anlaşılacağı suretiyle anılan hükümle mahkumiyet sonucundaki cezanın nevinin ağır hapis, mahkumiyet sonucu verilmesine neden olan fiil maddede sayılan yüz kızartıcı yada benzeri bir fiil ise cezanın süresine bakılmaksızın ve yüz kızartıcı olmayan fiiller dolayısıyle verilen hapis cezası süresinin ise 6 aydan fazla olması koşulu ile memuriyete alınma şartının kaybedileceği hükme bağlanmıştır.

Dosyanın incelenmesinden Asliye Ceza Mahkemesinin sonucu ile davacının ev mahsuniyetini ihlal suçundan 5 ay, dövüşte korkutmak maksadıyla tabanca boşaltma suçundan 1 ay 20 gün, mütecaviz sarhoşluk suçundan 1 ay 20 gün, itidal ve muvazene harici harekette bulunmak suçundan bigün hapis ve hafifçe hapis cezalarına mahkum edilmiş olduğu, bu cezalar içtima ettirilerek neticeden 6 ayı aşan hapis cezasına mahkum olduğu sebebi öne sürülerek davacının görevine nihayet verildiği anlaşılmaktadır.

Devlet Memurları Kanununun 48/5 ve 98/B maddelerindeki hükümlerde cezaların infaz süresinin değil suçun ve eylemin ağırlığının ön planda tutulduğu anlaşılmaktadır.

Davacı ile ilgili verilen hapis cezaları ise tek eylemden dolayı verilmiş olmayıp 4 ayrı eylem sonunda verilmiş olduğundan, hapis cezaları idarece içtima ettirilmek suretiyle tesis edilen göreve nihayet verme işleminde yasaya uyarlık saptanamamıştır.

Açıklanan nedenlerle, dava mevzusu işlemin iptaline karar verildi.

Kaynak Mevzuat

YORUMLAR

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Öğretmenlerin Hizmet Puanın Hesabında Dikkate Al… 2020

HIZLI YORUM YAP

MEBhaber.NET'e üye olun

Zaten üye misiniz ? Buraya tıklayarak Üye girişi sağlayabilirsiniz.

MEBhaber.NET'e giriş yapın

Henüz üye değil misiniz ? Buraya tıklayarak Üye olabilirsiniz.

küçükçekmece araç kiralama eyüp evden eve nakliyat