şişli eskort - izmir eskort

>

Memurun Refakat İzni Hakkında Bilinmesi Gerekenl… 2020

Memurun Refakat İzni Hakkında Bilinmesi Gerekenler

 

Memurun Refakat İzni Hakkında Bilinmesi Gerekenl… 2020
 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer edinen düzenlemeye gore memurların kanun maddesinde belirlenen yakınları için refakat izni kullanma hakları bulunmaktadır.Bu yazımızda refakat iznine ilişkin olarak dört gözle beklenen hususları açıklamaya çalışacağız.

Memurun Refakat İzin Hakkı Ne Kadardır?

657 sayılı kanunda yer edinen düzenlemeye gore memurun aynı yakınının aynı hastalığı için 3+3 olmak suretiyle toplamda 6 ay refakat izni kullanma hakkı bulunmaktadır.Kanun maddesinde aynı hastalık ve aynı kişi için tek seferde 6 ay sınırlaması bulunmaktadır.Ancak memurun sorun babası için bir hastalık için 6 ay refakat izni kullanmasından sonrasında tekrar babasının ağır kaza geçirmesi durumunda tekrardan 3+3 olmak suretiyle 6 ay refakat izni kullanma hakkı vardır.Daha sonrasında babasının başka bir hastalıktan dolayı rahatsızlanması halinde bu hastalık içinde 3+3 toplamda 6 ay refakat izni kullanımı mümkündür.İlgili örneklerde görüleceği suretiyle aynı kişi ve aynı hastalık yada ağır kaza için 6 ay kullandıktan sonrasında işgören başka durumların varlığı halinde tekrardan refakat izni alabilir.

Memur Hangi Yakınları İçin Refakat İzni Alabilir?

Kanun maddesinde memurun refakat izni alabileceği kişiler memurun bakmakla yükümlü olduğu yada işgören refakat etmediği takdirde yaşamı tehlikeye girecek anne, baba, eş ve evlatları ile kardeşlerinin hastalık yada ağır kaza geçirmeleri durumundan bahsedilmiştir.Buna gore işgören eş ve evlatları ile anne-baba yada kardeşlerinin kanunda belirlenen durumlarda olması halinde refakat izni alabilecektir.Kanunda sayılanlar dışındaki kaynana kayınbaba v.b akrabalar için memurun refakat izni kullanımı mümkün değildir.

Refakat Raporunda Yer Alması Gereken Zorunlu Bilgiler Nelerdir?

Devlet Memuru olarak görev yapanların refakat izni kullanabilmek için kurumlarına ibraz edecekleri sağlık kurulu raporunda aşağıda yer edinen bilgilerin  bulunması  zorundadır.

-Refakati gerektiren tıbbi sebeplerin neler olduğu

-Refakat edilmediği takdirde hastanın yaşamsal tehlikesinin  bulunup bulunmadığı

-Hasta İçin sürekli ve yakın bakım gerekip gerekmediği

-Üç ayı geçmeyecek şekilde refakat süresi ve var ise refakatçinin haiz olması gereksinim duyulan özel niteliklerin yer alması gerekmektedir.

Refakat izni için alınacak olan sağlık raporunda yukarıda yer edinen hususların yer almaması haline memura refakat izni verilmemesi gerekmekte olup refakat izni kullanmak isteyen memurdan idarelerce yukarıda yer edinen şartları taşıyan sağlık raporu istenerek işlem yapılmalıdır.

Refakat izni için alınacak olan rapor yurt dışından alınmış ise alınan raporun o diyar mevzuatına uygun olup olmadığı ile ilgili diyar mevzuatında hastalık durumunda sağlık kurulu raporu tanzim edilip edilmediği hususlarında dış temsilciliğin onayının alınması gerekmektedir.Refakat izni için alınacak olan sağlık raporlarında refakat edecek ilgili ilgili kişinin isminin yazılmasına gerek bulunmamaktadır.Ancak hasta olan ilgili ilgili kişinin ani fazla işgören evladı bulunmakta ise aynı dönemde aynı hasta için ani fazla ilgili ilgili kişinin refakat izni kullanımı mümkün değildir.Ayrıca refakat izni için alınacak raporun sağlık raporu şeklinde olması gerekmekte olup tek hekimden alınacak olan raporlar refakat izninde geçerli olmayacaktır.Kanunda sağlık raporundan bahsedilmiş olduğundan halk kurum ve kurumlarının bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir.Eğer memurun kanunda sayılan yakınları için kullanacağı 3 aylık ilk refakat izninden sonrasında tekrardan refakat izni kullanımı gerekirse ikinci 3 aylık refakat izni içinde memurun aynı usul ile sağlık raporu alarak kurumuna ibraz etmesi gerekecektir.

Refakat İzni Raporu Alan Memur Raporu Kurumuna Ne Zaman Vermelidir ?

Refakat izni verilmesine esas teşkil eden sağlık kurulu raporunun en geç raporun düzenlenmiş olduğu günü takip eden günün mesai saati bitimine kadar kuruma intikal ettirilmesi gerekmektedir.

Refakat İznine İlişkin Sağlık Raporunda Memur Ad ve Soyadının Yazılması Zorunlu mu?

Refakat iznine ilişkin raporda yer alması gereksinim duyulan zorunlu hususlar kanun ve yönetmelikte sayılmıştır. Mevzuat hükümlerine gore refakat sebebiyle izin verilmesine esas teşkil edecek sağlık kurulu raporunda refakatçinin adı ve soyadının yazılmasına gerek kalmamıştır.

Amirin Memura Refakat İzni Verilmesinde Takdir Hakkı Var mı ?

Memura verilecek olan refakat izninde memurun takdir hakkı bulunmamaktadır. Usülune  uygun olarak alınmış olan sağlık raporuna istinaden memurun talebi halinde idarece refakat izni verilmesi gerekmektedir.

Memur Refakat İzni  Süresince Maaş Alabilir mi?

Refakat izni süresince memurun özlük hakları ödenmeye devam eder.Ancak fiilen çalışmaya ilgili olarak ödenmesi gereksinim duyulan fazla mesai tutarı {{ek}} ders tutarı döner anamal tutarı v.b ödemeler işgören çalışmadığı için ödenmez.

Refakat Edilecek Yakının Hastanede Yatma Zorunluluğu Var mı?

Refakat izninin verilmesi refakat edilecek  ilgili ilgili kişinin tedavisinin evde yada hastanede olması hususlarına bağlı değildir.Bu nedenle memurun bakmakla yükümlü olduğu kişi evde kalıyor olsa bile sağlık raporu olması kaydı ile bu izin memura verilir.

Refakat İzni Esnasında Refakat Edilen Kişi İyileşirse yada Ölürse İzin Devam Eder mi?

Memurun refakat etmiş olduğu ilgili ilgili kişinin iyileşerek refakate gerek kalmaması durumunda yada ilgili ilgili ilgili kişinin ölmesi durumlarında memurun refakat izni sonlanır. Bu nedenle işgören bu şeklinde durumlarda derhal işe dönmelidir.Refakat iznini gerektirir durumlar sona erdiği halde göreve başlamayan işgören ile ilgili devamsızlık sürelerine gore 657 sayılı yasada yer edinen hükümler doğrultusunda disiplin cezası verilmesi gerekir.

Memuriyet Mahalli Haricinde Yaşayan Yakınlar İçin Refakat İzni Alınabilir mi?

Memurun refakat izni kullanacağı yakınının memuriyet mahallinde yada memuriyet mahalli haricinde olmasında her hangi bir fark yoktur.Bu nedenle memuriyet mahalli haricinde olan işgören yakınları içinde refakat izni verilir.Ancak memuriyet mahalli dışındaki yakınlar için refakat izni alan memura bu mahallere gidip gelmesinden dolayı herhangi bir yol parası harcırah v.b ödeme yapılmaz.

Aynı Anda Birden Fazla Memur Aynı Hasta İçin Refakat İzni Alabilir mi?

Aynı dönemde aynı hasta için ani fazla memurun refakat izni alması mümkün değildir.Mesele her ikiside işgören olan kardeşlerin babalarının rahatsızlanması halinde aynı anda refakat izni alamazlar.Ancak bir işgören kardeşin izni bittikten sonrasında eğer hastalık devam ediyor ise başka işgören kardeşte sonradan refakat izni alabilir.

Refakat İzni Hafta da  1 Gün 3 gün v.b  yada Ayda Bir Hafta v.b Şekilde Bölünerek Kullanılabilir mi?

Devlet memurlarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 105 inci maddesinin nihayet fıkrasına gore refakat izninin üç aya kadar verileceği, gerekli görülmesi hâlinde üç aylık sürenin aynı koşullarda bir katına kadar uzatılacağı  hükmüne gore  söz mevzusu iznin haftada bigün yada ayda dört gün şeklinde parça parça kullanılması mümkün bulunmamaktadır.

Refakat İzni Süresinin Uzatılması İçin Sağlık Kurulu Raporunun Yenilenmesi Gerekir mi?

Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 10’uncu maddesinin 2’nci fıkrasında; “Birinci fıkra çerçevesinde düzenlenecek ve refakat sebebiyle izin verilmesine esas teşkil edecek sağlık kurulu raporunda; refakati gerektiren tıbbî sebepler, refakat edilmediği takdirde hayatî çekince bulunup bulunmadığı, sürekli ve yakın bakım gerekip gerekmediği, üç ayı geçmeyecek şekilde refakat süresi ve var ise refakatçinin haiz olması gereksinim duyulan özel nitelikler yer alır. Gerekli görülmesi hâlinde üç aylık süre aynı koşullarda bir katma kadar uzatılır.” hükmü yer almıştır.
Bu itibarla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 105’ inci maddesine gore 3 aya kadar verilen refakat izninin gerekli görülmesi halinde aynı koşullarda bir katına kadar uzatılması sebebiyle, refakat izni süresinin uzatılması için sağlık kurulu raporunun yenilenmesi gerekmektedir.

Kaynak Mevzuat

YORUMLAR

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Hangi bölüm mezunları kaymakamlık sınavına gireb… 2020

HIZLI YORUM YAP

MEBhaber.NET'e üye olun

Zaten üye misiniz ? Buraya tıklayarak Üye girişi sağlayabilirsiniz.

MEBhaber.NET'e giriş yapın

Henüz üye değil misiniz ? Buraya tıklayarak Üye olabilirsiniz.

küçükçekmece araç kiralama eyüp evden eve nakliyat