h Dolar 7,1915 %0.25
h Euro 8,7787 %0.25
h BIST100 1.483,02 %-2.30
a Öğle Vakti 13:22
İstanbul
 • Adana
 • Adıyaman
 • Afyonkarahisar
 • Ağrı
 • Amasya
 • Ankara
 • Antalya
 • Artvin
 • Aydın
 • Balıkesir
 • Bilecik
 • Bingöl
 • Bitlis
 • Bolu
 • Burdur
 • Bursa
 • Çanakkale
 • Çankırı
 • Çorum
 • Denizli
 • Diyarbakır
 • Edirne
 • Elazığ
 • Erzincan
 • Erzurum
 • Eskişehir
 • Gaziantep
 • Giresun
 • Gümüşhane
 • Hakkâri
 • Hatay
 • Isparta
 • Mersin
 • istanbul
 • izmir
 • Kars
 • Kastamonu
 • Kayseri
 • Kırklareli
 • Kırşehir
 • Kocaeli
 • Konya
 • Kütahya
 • Malatya
 • Manisa
 • Kahramanmaraş
 • Mardin
 • Muğla
 • Muş
 • Nevşehir
 • Niğde
 • Ordu
 • Rize
 • Sakarya
 • Samsun
 • Siirt
 • Sinop
 • Sivas
 • Tekirdağ
 • Tokat
 • Trabzon
 • Tunceli
 • Şanlıurfa
 • Uşak
 • Van
 • Yozgat
 • Zonguldak
 • Aksaray
 • Bayburt
 • Karaman
 • Kırıkkale
 • Batman
 • Şırnak
 • Bartın
 • Ardahan
 • Iğdır
 • Yalova
 • Karabük
 • Kilis
 • Osmaniye
 • Düzce
a

Milli Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri… 2021

Milli Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Yönetmeliği yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri… 2021

Milli Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Yönetmeliği yayımlandı

YÖNETMELİK

Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE

İŞLETMELERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 1/4/1933 tarihindeki ve 2133 sayılı Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi Hakkında Kanun ve 3/6/1938 tarihindeki ve 3423 sayılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Mesleki ve Teknik Öğretim Okulları Döner Sermayesi Hakkında Kanun hükümlerine gore kurulan döner kapital işletmeleri dış; Bakanlık merkez teşkilatı ile il millî eğitim müdürlükleri bünyesinde bulunan döner kapital işletmelerinin yönetimi, etkinlik alanları, bütçe işlemleri, işleyişi, kapital kaynakları, her türlü yönetimsel ve mali işlemleri ile gelir ve giderlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 10/7/2018 tarihindeki ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de piyasaya çıkan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 318 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine ve 508 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Millî Eğitim Bakanını,

b) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

c) Birim amiri: İşletme faaliyetlerinin fiilen gerçekleştirildiği hizmet birimi amirini,

ç) Birim yetkilisi: İşletme faaliyetlerinin fiilen gerçekleştirildiği hizmet biriminin; birim amiri yada birim amiri tarafınca görevlendirilen hizmetin yürütülmesinden ve üretimden görevli 14/7/1965 tarihindeki ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi şahıs yada kişileri,

d) DMİS: Hazine ve Maliye Bakanlığının hazırlamış olduğu Döner Sermaye Mali Yönetim Sistemi Programını,

e) Döner kapital: Kanunlar, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve Cumhurbaşkanı kararları ile Bakanlığa verilen asli ve devamlı halk görevlerine ilgili olarak ortaya çıkan ve umumi yönetim esaslarına gore yürütülmesi mümkün olmayan mal ve hizmet üretimine ilişkin faaliyetleri sürdürmek suretiyle, Bakanlığa ilgili olarak kurulmuş işletmelere tahsis edilen sermayeyi,

f) Genel Müdür: Destek Hizmetleri Genel Müdürünü,

g) Genel Müdürlük: Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,

ğ) Gerçekleştirme görevlisi: İşletmeden yapılacak giderler ile eğitim edilecek gelirleri gerçekleşme etmekle görevli şahıs yada kişileri,

h) Harcama yetkilisi: Merkezde Genel Müdür yada yetki devri yapacağı şahıs yada kişileri, taşrada ise il millî eğitim müdürü yada yetki devri yapacağı şahıs yada kişileri,

ı) Hizmet birimi: Merkezde işletme faaliyetlerinin gerçekleştirildiği, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 303 üncü maddesinde belirtilen Bakanlık hizmet birimlerini ve taşrada ise il millî eğitim müdürlüklerini,

i) İşletme: Merkezde Bakanlık Döner Sermaye İşletmesini, taşrada ise il millî eğitim müdürlükleri döner kapital işletmelerini,

j) İşletme müdürü: Merkezde Genel Müdür tarafınca görevlendirilen kişiyi, taşrada ise il millî eğitim müdürünü,

k) Mali sene: Takvim yılını,

l) Merkezi imtihan: Bakanlık Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce meydana getirilen sınavları,

m) Muhasebe birimi: Gelirlerin ve alacakların tahsili, giderlerin ve borçların hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve başka bütün mali işlemlerin kayıtlarının yapıldığı ve raporlandığı birimi,

n) Muhasebe yetkilisi: Muhasebe hizmetlerinin yürütülmesinden ve muhasebe biriminin yönetiminden görevli kişiyi,

o) Personel: Merkezde Bakanlık Döner Sermaye İşletmesinde, taşrada ise il millî eğitim müdürlükleri ile işletme faaliyetlerinin fiilen gerçekleştirildiği ilgili hizmet birimlerinde; kadrolu yada fiilen çalışmak suretiyle yetkili makamca görevlendirilen ve döner kapital faaliyetlerine katkıda bulunan Devlet Memurları Kanunu, 4/11/1981 tarihindeki ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu yada 22/5/2003 tarihindeki ve 4857 sayılı İş Kanununa doğal olarak kişileri,

ö) Sınav: 13/10/1983 tarihindeki ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 10/7/2003 tarihindeki ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu, 8/4/1929 tarihindeki ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun, 8/2/2007 tarihindeki ve 5580 sayılı {Özel} Öğretim Kurumları Kanunu, 25/8/2011 tarihindeki ve 652 sayılı {Özel} Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bunlara dayanılarak çıkartılan yönetmeliklerde yer edinen sınavları,

p) Taşra: İl/ilçe millî eğitim müdürlüklerini,

r) Üst yönetici: Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakan Yardımcısını,

s) Vezne: Muhasebe birimine teslim edilen para ve para ile ifade edilebilen değerlerin muhafaza edilmiş olduğu, 1/5/2007 tarihindeki ve 26509 sayılı Resmî Gazete’de piyasaya çıkan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde yer verilen iade ve ödemelerin yapıldığı yeri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Faaliyet Alanları

Faaliyet alanları

MADDE 4 – (1) Merkezde bulunan Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi, halk kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce, açılacak ihalelere gerektiğinde katılmak, öneri vermek ya da sipariş almak suretiyle aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunur:

a) Bakanlık ile başka halk kurum ve kurumlarının talepleri doğrultusunda merkezî sistemle yürütülen resmî ve özel sınavlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

b) Bakanlık Açık Öğretim Okullarının vatan içi ve vatan dışı öğrenci hizmetlerini gerçekleştirmek.

c) Kamu yada özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilere, okul ve kurumların eğitim ve öğretim programları, taslak ders kitapları ve başka yayım/yayınları ile eğitim vasıta ve gereçlerini hazırlatmak yada incelettirmek.

ç) Hizmet birimleri ile beraber, merkezi imtihan, ölçme, değerlendirme, yerleştirme, sual hazırlatma, incelettirme ve benzeri başka hizmetlere ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

d) Bakanlığın vazife alanı çerçevesinde ortaya çıkan ve umumi yönetim esaslarına gore yürütülmesi mümkün olmayan fiyatlandırılabilir nitelikteki mal ve hizmetlerin satışını yapmak.

(2) Merkezde bulunan Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi, Bakanlığa bağlı döner kapital işletmelerinin hukuki süreçlerine ilişkin olmak suretiyle aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunur:

a) Bakanlığa bağlı döner kapital işletmelerinden kapatılmış olanlarla ilgili mahkeme ilamına yada ilam durumunda belgeye dayalı her türlü maddi edime ilişkin, gerekçe ve belgeler ilgili hizmet birimi tarafınca hazırlanarak Genel Müdürlüğe gönderilen ve Genel Müdürlükçe uygun görülmesi halinde Üst Yönetici onayıyla yapılacak ödemeye ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

b) Bakanlığa bağlı başka döner kapital işletmelerinin kendi imkânları ile karşılanamayan ve mahkeme ilamına yada ilam durumunda belgeye dayalı her türlü maddi edimlere yönelik Genel Müdürlüğün uygun görüşü ve Üst Yöneticiden alınacak tasdik dâhilinde borç kaynak aktarımını sağlamak.

(3) İl millî eğitim müdürlükleri döner kapital işletmeleri aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunur:

a) {Özel} Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyette bulunan kurumların, Bakanlığın belirlemiş olduğu sınavlarını yapmak ve bu sınavlar için yatırılan ücretleri eğitim etmek, sınavlarda görevlendirilenler ile kayıtlı kursiyerlerin devam durumlarını incelemek ve denetim etmek suretiyle görevlendirilenlere yapılacak ödemeler, imtihan giderleri, harcırah giderleri ve benzeri giderlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

b) Mali durumu uygun olan il millî eğitim müdürlükleri döner kapital işletmelerinden mali durumu uygun olmayan il millî eğitim müdürlükleri döner kapital işletmelerine;

1) Kendi imkânları ile karşılanamayan, mahkeme ilamına yada ilam durumunda belgeye dayalı her türlü maddi edimlerin ödenebilmesi için borç kaynak aktarımı yada faaliyetlerini sürdürebilmeleri açısından, gerekçeleri ve belgeleri hazırlanarak, Genel Müdürlüğün koordinesiyle Üst Yöneticiden alınacak tasdik dâhilinde ödemelerini yapmak.

2) Faaliyetlerini sürdürebilmeleri için belgeye dayalı gerekçeli raporlarının, Genel Müdürlük tarafınca değerlendirilmesi ve uygun bulunması halinde, borç kaynak aktarımı yada karşılıksız kaynak aktarımını Üst Yöneticiden alınacak onaya istinaden yapmak.

c) Bakanlığın vazife alanı çerçevesinde ortaya çıkan ve umumi yönetim esaslarına gore yürütülmesi mümkün olmayan fiyatlandırılabilir nitelikteki Bakanlığın belirlemiş olduğu mal ve hizmetlerin satışını yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İşletme Sermayesi, Sermaye Kaynakları, Gelirler ve Giderler

İşletme sermayesi

MADDE 5 – (1) Bakanlık Döner Sermaye İşletmesinin sermayesi 500.000.000,00 (beşyüzmilyon) Türk Lirasıdır. Bu meblağ Bakanlığın talebi, Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üstüne Cumhurbaşkanınca artırılabilir. Bu suretle artırılan kapital elde edilmiş kârlarla karşılanır. İl millî eğitim müdürlüklerinde kurulacak olan döner kapital işletmelerine gereksinimleri kadar kapital tahsis edilir. Döner kapital işletmelerinden kapatılanların sermayeleri ile borç ve alacaklarının hangi işletmeye devredileceğine Bakanlık yetkilidir.

Sermaye kaynakları

MADDE 6 – (1) İşletmenin kapital kaynakları;

a) Merkezde bulunan Bakanlık Döner Sermaye İşletmesine mülga Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinden aktarılan tutardan,

b) İl millî eğitim müdürlüklerinde kurulacak döner kapital işletmelerine döner kapital kurulmadan evvel {Özel} Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyette bulunan kurumların sınavları için toplanan paralardan kalan tutarların aktarılmasından,

c) Döner kapital işletmelerinin faaliyetleri sonucu elde edilecek dönem net kârından,

ç) Bağış ve yardımlardan,

oluşur.

(2) Her mali sene sonunda işletmelerin sene sonu kârları, ödenmiş kapital tutarı tahsis edilen kapital tutarına ulaşıncaya kadar ödenmemiş sermayesinden mahsup edilir.

(3) İşletme ziyanı, izleyen hesap dönemlerinde elde edilecek kârlardan mahsup edilmek suretiyle geçmiş seneler zararları hesabında bekletilir.

(4) Bağış ve yardımlar, tahsis edilen kapital tutarı ile sınırı olan olmaksızın ana paraya eklenmiş olur.

(5) İşletmenin ödenmiş kapital tutarı tahsis edilen kapital tutarına ulaştıktan sonrasında elde edilmiş kârlar, izleyen mali senenin haziran ayının sonuna kadar 5/6/1986 tarihindeki ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 32 nci maddesine istinaden Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatırılır.

Gelirler

MADDE 7 – (1) İşletmenin gelirleri;

a) Faaliyet alanları ile ilgili üretilen mal ve hizmet karşılığı alınan ücretlerden,

b) Merkezi sistemle yürütülen resmi ve özel imtihan hizmeti bedellerinden, Karayolları Trafik Kanunu, Karayolu Taşıma Kanunu ve {Özel} Öğretim Kurumları Kanunu ile bu kanunlara dayalı olarak çıkartılan yönetmeliklerin hükümlerine gore Bakanlıkça ve il millî eğitim müdürlükleri tarafınca yapılacak imtihan hizmeti bedellerinden,

c) Faiz ve benzeri gelirlerden,

ç) Diğer gelirlerden,

oluşur.

Giderler

MADDE 8 – (1) Merkezde bulunan Bakanlık Döner Sermaye İşletmesinin etkinlik alanları ile ilgili yapacağı giderler;

a) Kiralama, göç eder mal satın alma, tanıtma, baskı, gösterim, yayım, araştırma ve eğitim giderlerinden,

b) Haberleşme, duyuru ve ulaştırma giderleri ile kırtasiye giderlerinden,

c) Araç, gereç, makine alımı ve bunların bakım, tamir, yedek parça ile akaryakıt giderlerinden,

ç) İşletmenin kadrosunda bulunan personelin giderlerinden,

d) Üretim için lüzumlu ilk madde, araç-gereç ve hizmet alım giderlerinden,

e) Döner kapital işleri üstünde işin gereği olarak olağan çalışma saatleri haricinde fiilen çalışanlara senesi Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa Ekli K Cetvelinin ilgili kısmı uyarınca ödenecek çok çalışma ücretlerinden,

f) 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 333 üncü maddesinin birinci fıkrası gereği, Bakanlık tarafınca halk yada özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilere, okul ve kurumların eğitim ve öğretim programları, taslak ders kitapları ve başka yayınları ile eğitim vasıta ve gereçlerinin ve Bakanlıkça meydana getirilen sınavların sorularının hazırlatılması yada inceletilmesi karşılığı ilgili mevzuat uyarınca ödenecek karşılık ve telif ücretleri ile taslak kitap, ders kitabı, eğitim vasıta ve gereçlerinin araştırma işlerinde vazife alanlara yapılacak ödemelerden,

g) 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin {ek} 1 inci maddesinin üçüncü fıkrası gereği, 1416 sayılı Kanun uyarınca meydana getirilen sınavlar da iç olmak suretiyle Bakanlıkça meydana getirilen merkezi sınavlarda vazife icra eden yapı imtihan sorumlularına, imtihan koordinatörüne, imtihan koordinatör yardımcılarına, yapı yöneticilerine, salon başkanlarına, gözetmenlere, imtihan güvenliğini elde eden kolluk kuvvetlerine, soruların hazırlanmasında kapalı dönem çalışanlara ve imtihan sürecinde vazife alan başka personele ödenecek imtihan yada sual tutarı ödemelerinden,

ğ) Memuriyet yerel dışına imtihan görevi için görevlendirilenlere imtihan tutarı haricinde 10/2/1954 tarihindeki ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine gore yapılacak yalnız yol gideri ödemelerinden,

h) İşletmede beceri eğitimi yada yetişim meydana getirecek öğrencilere Mesleki Eğitim Kanunu gereğince yapılacak ödemelerden,

ı) Genel bütçe ödeneği ile karşılanması mümkün olmayan döner kapital işletmesi hizmet binaları için lüzumlu olan taşınmaz alım giderlerinden,

i) Döner kapital işletmesi hizmet binası yapım giderleri ile var hizmet binalarının bakım, tamir, ısıtma, aydınlatma ve benzeri enerji giderlerinden,

j) İşletmenin etkinlik alanları ile ilgili yapılacak giderlerden,

oluşur.

(2) İl millî eğitim müdürlükleri döner kapital işletmelerinin yapacağı giderler; Karayolları Trafik Kanunu, Karayolu Taşıma Kanunu ve {Özel} Öğretim Kurumları Kanunu ile bu kanunlara dayalı olarak çıkartılan yönetmeliklere gore Bakanlıkça ve il millî eğitim müdürlükleri tarafınca gerçekleştirilecek sınavlarda görevlendirilenlere yapılacak ödemeler ile mal ve hizmet alımlarına ilişkin giderlerden ve Bakanlıkça yada Bakanlıktan izin alınarak mahallinde yapılacak hizmet içi eğitim giderlerinden ve işletmelerin etkinlik alanları ile ilgili yapılacak giderlerden oluşur.

(3) Bakanlık merkez teşkilatında kadrolu yada sözleşmeli çalışan personele imtihan sorularının hazırlanmasına katkıları sebebiyle ayrıyeten sual tutarı ödenmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İşletme Hizmetleri ve Personelin Sorumlulukları

İşletme ve işletme hizmetleri

MADDE 9 – (1) İşletme merkezde Genel Müdürlüğe, taşrada il millî eğitim müdürlüğüne karşı mesuldür.

(2) İşletmenin hizmetleri; harcama yetkilisi, birim yetkilisi, işletme müdürü, muhasebe yetkilisi, gelir ve gider gerçekleştirme görevlileri, koordinatör, lider, veznedar, göç eder kayıt yetkilisi ve göç eder denetim yetkilisi ile yeteri kadar personel tarafınca yürütülür.

Harcama yetkilisi ve sorumlulukları

MADDE 10 – (1) Harcama yetkilisi, işletme bütçesinde öngörülen ödenek kadar harcama yapabilir.

(2) Harcama yetkilisi harcama yetkisini, devredilen yetkinin sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla yazılı olarak uygun görmüş olduğu yardımcısına, yardımcısı olmayanlar ise hiyerarşik olarak bir alt kademedeki yöneticilere, işletme müdürüne ve birim yetkilisine kısmen yada tamamen devredebilir. Harcama yetkisinin devredilmesi, yetkiyi devredenin yönetimsel sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

(3) Harcama yetkilisi, harcama emirini verir ve ödeme emri belgesini imzalar.

(4) Harcama yetkilisi, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, yasa ve mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından mesuldür.

(5) Harcama yetkilisinin kanuni izin, hastalık, geçici vazife, disiplin cezası uygulaması, görevden uzaklaştırma ve benzeri nedenlerle geçici olarak görevinden ayrılması halinde ilgili harcama biriminin harcama yetkilisi vekâleten görevlendirilen kişidir.

İşletme müdürü ve sorumlulukları

MADDE 11 – (1) İşletme müdürünün görevleri şunlardır:

a) İşletmenin yönetimsel, mali ve teknik işlerini ilgili mevzuat, çalışma programları, bütçe esasları ve Bakanlığın direktifleri dâhilinde işletmecilik ilkelerine uygun halde yürütmek.

b) İşletme mensubunun görevlerini iş kısmı esasları dâhilinde düzenlemek, seyretmek ve denetlemek.

c) Personelin özlük haklarına ilişkin işleri yapmak.

ç) Taşınır ve taşınmaz malların amacı doğrultusunda kullanılması, korunması ile taşınırların saklanması mevzusunda lüzumlu tedbirleri almak.

d) Taşınır kayıt işlemlerinin mevzuata gore yürütülmesini sağlamak ve lüzumlu denetimleri yapmak.

e) İşletmenin çalışma programlarının ve bütçe tasarılarının zamanında hazırlanmasını sağlamak.

Birim yetkilisi ve sorumlulukları

MADDE 12 – (1) Birim yetkilisinin görevleri şunlardır:

a) Bağlı bulunmuş olduğu birimin döner kapital faaliyetleri kapsamında yapacağı gelir ve gidere mevzu faaliyetlerini senelik olarak planlamak.

b) Sorumlu olduğu birim işlerini; mevzuat, çalışma programları, bütçe esasları ve işletmecilik ilkelerine uygun halde yürütmek.

c) Birimin personel ve kadro ihtiyacını tespit ederek memur (işgören) ve işçilerin görevlerini, işbölümü esasları dâhilinde düzenlemek, seyretmek ve denetlemek.

ç) Birimin göç eder ve taşınmaz işlemlerinin, mevzuatı çerçevesinde yürütülmesini sağlamak ve lüzumlu denetimleri yapmak.

d) Satın alınan mal ve hizmetin, mevzuata uygun olarak muayene ve kabul işlemlerinin, işletmenin zarara uğramasının önüne geçilebilmesi için gecikmeksizin yapılarak teslim alınmasını sağlamak yada gerekçesini belirterek geri vermek.

e) Merkezi sınavlarla ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesinde, uygulanmasında, değerlendirilmesinde ve benzeri işletme faaliyetleri kapsamında üretilen mal ve hizmetin üretim aşamalarında vazife alacak personelin ilgili mevzuat hükümlerine gore bütçe imkânları çerçevesinde etkililik, ekonomiklik ve verimlilik ilkelerini temel alarak görevlendirilmelerini ve çalışmalarını sağlamak.

f) Merkezi sınavlarda sınava girmek için; müracaat icra eden ve sınava giren şahıs sayısının, sınavın yapıldığı merkez, yapı ve derslik sayılarının, imtihan vazife unvanlarına gore sınavda vazife alanların sayılarının ve ödenecek ücret tutarlarının, sınavda kullanılan mal ve hizmetin miktar ve tutarını içeren imtihan maliyetinin imtihan bitimini müteakip işletmeye gönderilmesini sağlamak.

g) Taslak ders kitapları ile başka eğitim vasıta ve gereçlerinin incelenmesinde ve benzeri işletme faaliyetleri kapsamında üretilen hizmetin üretim aşamalarında, ilgili mevzuat hükümlerine gore kişilerin görevlendirilmelerini ve çalışmalarını sağlamak.

ğ) İşletme faaliyetleri kapsamında üretilen mal ve hizmetin üretim aşamalarında lüzumlu personelin görevlendirilmelerini ve çalışmalarını sağlamak.

h) Birimi tarafınca üretilen mal ve hizmetin, ön maliyet ve maliyetini hazırlatmak ve satılabilir toptan yada perakende fiyatını belirleyerek işletmeye göndermek.

ı) Biriminin mal ve hizmet üretiminin planlamasını yapmak ve buna istinaden ihtiyaçların uygun şartlarla zamanında karşılanabilmesi ve kaynakların verimli kullanılabilmesi açısından satın alınmasına gereksinim duyulacak mal ve hizmetin de planlamasını yapmak, özelliklerini belirlemek ve teknik şartnamelerini hazırlamak.

Gerçekleştirme görevlileri ve sorumlulukları

MADDE 13 – (1) İşletmenin gelir ve giderleri, harcama yetkilisi tarafınca görevlendirilecek personel tarafınca yerine getirilir.

(2) Harcama yetkilisi, kendisine en yakın yöneticilerden birisini yada birkaçını ödeme emri belgesini düzenlemek suretiyle görevlendirir. Görevlendirilen kişiler gerçekleştirme görevlisi olup harcama birimindeki ön malî denetim görevini yaparlar.

(3) Gelir gerçekleştirme görevlisi, işletme gelirlerinin gerçekleşme ve takip işlemlerini yürütür.

(4) Gider gerçekleştirme görevlisi harcama talimatı üstüne; işin yaptırılması, mal yada hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için lüzumlu belgelerin hazırlanması görevlerini yürütür.

(5) Gider ve gelir gerçekleştirme görevlileri, kendilerine verilen görevlerin mevzuatına ve usulüne uygun olarak yürütülmesinden, düzenledikleri belgelerin doğruluğundan ve başka gerçekleştirme görevlileri tarafınca düzenlenen belgeler üstünde yapmaları ihtiyaç duyulan iş ve işlemlerden sorumludurlar.

Muhasebe hizmeti, muhasebe yetkilisi ve sorumlulukları

MADDE 14 – (1) Muhasebe hizmeti; gelirlerin ve alacakların tahsili, giderlerin ve borçların hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve başka bütün malî işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması işlemleridir.

(2) Bakanlıkça merkez ve taşra mensubu arasından usulüne uygun olarak muhasebe yetkilisi görevlendirilir.

(3) Muhasebe yetkilisi biriminin yönetiminden ve hizmetlerin yürütülmesinden, kayıtlarının usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasından mesuldür.

(4) Muhasebe yetkilileri ödeme aşamasında, ödeme emri belgesi ve eki belgeler üstünde;

a) Yetkililerin imzasını,

b) Ödemeye ilişkin ilgili mevzuatında sayılan belgelerin tamam olmasını,

c) Maddi hata bulunup bulunmadığını,

ç) Hak sahibinin kimliğine ilişkin detayları,

denetim etmekle yükümlüdür.

(5) Muhasebe yetkilileri, ilgili mevzuatında yer edinen düzenlenmiş belgeler haricinde vesika arayamaz. Dördüncü fıkrada sayılan mevzulara ilişkin hata yada eksiklik bulunması halinde ödeme yapması imkansız. Belgesi tamamlanmamış yada hatalı olan ödeme emri belgeleri, düzeltilmek yada tamamlanmak suretiyle gerekçeleriyle beraber harcama yetkilisine yazılı olarak gönderilir. Hataların düzeltilmesi yada eksikliklerin giderilmesi halinde ödeme işlemi gerçekleştirilir.

(6) Muhasebe yetkilileri işlemlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri muhafaza eder ve denetime hazır bulundurur.

(7) İşletmelerin muhasebe hizmetleri muhasebe yetkilisi ve muhasebe biriminde görevli personel tarafınca yürütülür.

(8) Muhasebe yetkilisinin geçici yada devamlı olarak görevinden ayrılması hâlinde, muhasebe yetkilisi görevi vekâleten görevlendirilecek personel tarafınca yürütülür.

Vezne işlemleri ve ödemeler

MADDE 15 – (1) Kasadan yapılacak ödeme miktarları ile ertesi gün yapılacak harcamaları karşılamak amacıyla kasada bulundurulacak para miktarı ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen limitler uygulanır.

(2) Kasadan ödenebilecek miktarı aşan ödemeler muhasebe yetkilisi tarafınca imzalanan gönderme emri ile banka vesilesiyle yapılır.

Taşınır işlemleri

MADDE 16 – (1) Taşınırların kayıtlara alınmasında, verilmesinde ve izlenmesinde; 28/12/2006 tarihindeki ve 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulmuş olan Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Bu işlemler, işletme ve hizmet birimlerinde, ayrı ayrı ilgili birim yetkilisince görevlendirilen göç eder kayıt yetkilisi ve göç eder denetim yetkilisi görevlilerince yürütülür.

Koordinatör, lider ve başka personel

MADDE 17 – (1) Koordinatör, lider ve başka personelin görevleri şunlardır:

a) Vazife alanlarına gore görevli oldukları işletmeye yada birime ilişkin üretim faaliyetlerini; mevzuat, çalışma programları, bütçe esasları ve işletmecilik ilkelerine uygun halde yürütmek.

b) İşletme müdürü tarafınca etkinlik alanlarına ilişkin verilen başka görevleri yerine getirmek.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Muhasebe ve Bütçe İşlemleri

Muhasebe işlemleri

MADDE 18 – (1) Muhasebe birimi tarafınca tutulacak defterler ve muhasebe kayıtları, Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine gore DMİS üstünden gerçekleştirilir.

(2) İşletmenin hesap süreci mali senedir.

Bütçe işlemleri

MADDE 19 – (1) İşletmenin bütçe taslak çalışması, etkinlik alanları çerçevesinde hazırlanacak iş programına gore, muhasebe yetkilisinin önerisi alınarak işletme müdürü tarafınca hazırlanmış olur.

(2) Bütçede öngörülen ödeneklerin yetersiz kalması yada iş programında öngörülmeyen işlerin yapılmasının gerektiği hâllerde {ek} bütçe yapılabilir.

(3) Bütçe ve {ek} bütçe, DMİS’te hazırlanmış olur Genel Müdürün onayı ile kesinleşir.

(4) Bütçeyle verilen harcama yetkisi, mevzuatla düzenlenen vazife ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla kullanılır.

(5) Sene içinde oluşan ihtiyaçlara binaen bölüm içi bütçe tertipler arası ödenek aktarmaları DMİS’te yapılır.

(6) Bütçe tertiplerinden, bölümler içinde ödenek aktarmaları işletme müdürünün teklifi ve muhasebe yetkilisinin görüşü alınarak Genel Müdürlüğün onayı ile yapılır.

ALTINCI BÖLÜM

Sipariş, Ön Maliyet, Satış Fiyatının Tespiti ve Satış

Sipariş

MADDE 20 – (1) Sipariş veren, yaptıracağı işin bedelini sözleşmedeki şartlar dâhilinde döner kapital işletmesi muhasebe biriminin banka hesabına yatırır.

Ön maliyet, satış fiyatının tespiti ve satış

MADDE 21 – (1) Maliyet bedelinin altında olmamak kaydıyla üretilen mal ve hizmetlerin işletme tarafınca ön maliyeti tespit edilir. Üretilen mal ve hizmetler tespit edilecek bedelle ticari usullere gore satılır.

(2) İşletme; hizmet birimleri tarafınca üretilen mal ve hizmetler yada meydana getirilen işlerin maliyetine ilişkin araç-gereç, işçilik tutarı, üretim giderleri ve başka yönetime ilişkin giderler, amortisman payları ve kâr oranı eklenmek suretiyle maliyetinin altında olmamak şartıyla, aynı iş ve hizmetleri icra eden kuruluşlardaki fiyat listeleri de göz önünde tutularak satış fiyatını belirler.

(3) Hizmet birimleri tarafınca ön maliyetleri ve maliyetleri hazırlanarak işletmeye gönderilen mal yada hizmetin bedeli, maliyet bedeli ve başka mevzuat dikkate alınarak birim yetkilisi tarafınca hazırlanan satışa ilişkin ücret tarifeleri harcama yetkilisinin onayı ile kesinleşir.

(4) İşletmede üretilen mal ve hizmetlerin satışı para, kredili ve web üstünden yapılabilir.

(5) Karayolları Trafik Kanununun 42 nci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü gereği, her sene ertesi senenin Ocak ayından başlayarak uygulanmak suretiyle Aralık ayında; {Özel} Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü tarafınca Direksiyon Eğitimi Dersi imtihan tutarı, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafınca da Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınav tutarı belirlenir ve Genel Müdürlükten görüş alındıktan sonrasında uygulanır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Tahsilat ve Ödemeler

Tahsilat

MADDE 22 – (1) İşletmenin para varlıkları, 28/3/2002 tarihindeki ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin dördüncü fıkrası hükmüne gore meydana getirilen düzenlemelere istinaden belirlenecek banka şubelerinde işletme adına açılacak hesaplara yatırılır.

(2) İşletmenin mali kaynaklarının, 8/3/2019 tarihindeki ve 30708 sayılı Resmî Gazete’de piyasaya çıkan 810 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe konulmuş olan Kamu Haznedarlığı Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda etkin, verimli kullanılmasından ve izlenmesinden ilgili personel mesuldür.

(3) İşletme, tahsilatlarını banka gişelerinden ve gişe dışı kanallardan yapabilir.

Ödemeler

MADDE 23 – (1) Ödemelerin banka kanalıyla yapılması esastır. Ancak, Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen ödemeler kasadan yapılabilir. Kasa fazlası paralar gönderme emri ile banka hesabına yatırılır.

(2) İşletme bütçesinden yapılacak harcamalarda ödeme belgesine bağlanacak kanıtlayıcı belgeler ile ilgili 31/12/2005 tarihindeki ve 26040 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de piyasaya çıkan Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(3) Ödemeler, şahıs ya da kurum adına düzenlenecek gönderme emrine istinaden banka vesilesiyle yapılır, hiçbir şekilde hamiline yazılı kambiyo senedi düzenlenmez.

(4) İşletmenin etkinlik alanları kapsamındaki ön ödemelerin şekli, tur ve mahsup işlemleri, gider türleri itibarıyla meblağ ve oranlarının tespiti ile mutemetlerin görevlendirilmesi ve başka işlemler ile ilgili, 30/12/2005 tarihindeki ve 2005/9913 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulmuş olan Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine gore işlem yapılır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Diğer hükümler

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelikte yargı bulunmayan hâllerde, Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(2) İşletmenin iş ve işlemlerinin yürütülmesi, çalışacak personelde aranacak özel niteliklerin belirlenmesinde, işleyişe ilişkin tereddütlerin giderilmesinde, gerektiğinde yeni düzenlemelerin yapılmasında ve Bakanlığın başka birimleriyle koordinasyonun sağlanmasında Genel Müdürlük yetkilidir.

(3) Muhasebe yetkilisi, veznedar, göç eder kayıt yetkilisi ve benzeri para ve mal işleriyle görevli memurlar arasındaki devir-teslim işlemlerinde Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, devir-teslim süreleri yönünden de 12/11/1974 tarihindeki ve 7/9044 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulmuş olan Devlet Memurlarının Çekilmelerinde Devir ve Teslim Süreleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(4) İşletme bütçesinden etkinlik alanı kapsamında Bakanlığın evvelinde öngörülemeyen ve hukuki sürece bağlı acil gereksinimleri için lüzumlu harcamaları yaptırmaya Üst Yönetici yetkilidir.

(5) Bakanlığın ve başka halk kurum ve kurumlarının talepleri doğrultusunda merkezî sistemle yürütülen resmî ve özel sınavlarda; soruların hazırlanmasında görevlendirilenlere, imtihan sual havuzunda yer alacak soruların hazırlanmasında katkısı olanlara, imtihan koordinatörlüklerinin koordinatörüne ve başka personeline, yapı imtihan sorumluları ile yapı yöneticilerine, salon başkanlarına, gözetmenlere, imtihan güvenliğini elde eden kolluk kuvvetlerine, kapalı dönem çalışanlarına ve imtihan sürecinde vazife alan başka personele ödenecek imtihan ücretleri 18/1/2012 tarihindeki ve 2012/2723 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulmuş olan Sınav Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslar hükümlerine gore ödenir.

(6) İşletme etkinlik alanı kapsamında piyasaya çıkan kitap, TV, radyo, bilgisayar programı, her türlü basılı yayım ile basılı olmayan ilim, sanat ve kültür eserleri, CD, DVD, e-kitap ve benzeri manyetik depolama üniteleri ve Bakanlık web sitelerinde hizmete sunulan elektronik yayının seçimi, her türlü araştırma, yazımlama, derleme, edisyon, tashih ve benzeri iş ve işlemlere ilişkin ödemeler 23/8/2006 tarihindeki ve 2006/10932 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulmuş olan Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine gore hesaplanır ve ödenir.

(7) İl millî eğitim müdürlükleri döner kapital işletmelerinin faaliyetleri gereği {Özel} Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyette bulunan kurumların sınavlarını yapmak, kayıtlı kursiyerlerin devam durumlarını incelemek ve denetim etmek suretiyle görevlendirilenlere yapılacak ödemeler ile harcırah giderleri, imtihan hizmetlerinin gerçekleştirilmesi için yapılacak mal ve hizmet alımları ile sınavlarda vazife alacaklara Bakanlıkça yada yerel olarak meydana getirilen hizmet içi eğitimlere ilişkin giderler, üst yönetici onayı alınarak yapılacak her türlü araştırma, proje ve çalıştay giderleri, kursiyerlerin imtihan için yatırmış oldukları ücretlerden ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda ödenir. Ancak imtihan meydana getirilen her bir merkez ilçe yada başka ilçelerde vazife alan personele ödenebilecek toplam meblağ, ilgili imtihan günü için kursiyerlerden toplanan imtihan ücretlerinden kanuni kesintiler yapıldıktan sonrasında kalan tutarı geçemez. Teorik ve direksiyon eğitimi derslerini araştırma ve kontrolünde vazife alanlara yapılacak ödemeler ise o ay içinde meydana getirilen sınavlar için kursiyerlerden toplanan imtihan ücretlerinden kanuni kesintiler yapıldıktan sonrasında kalan tutarı geçemez.

(8) İl millî eğitim müdürlükleri döner kapital işletmeleri, il ve ilçelerde bulunan e-sınav salonlarının sarf malzemeleri, bakım tamir giderleri ve Genel Müdürlük tarafınca uygun görülen mal ve hizmet alımlarını yapar.

(9) İl millî eğitim müdürlükleri döner kapital işletmeleri, Genel Müdürlüğün onayı olmadan ilgili mali sene içinde gerçekleştirdikleri gelirlerinin üstünde harcama yapamazlar.

(10) Para, taşınır kıymet ve ayniyatı alıp veren ve elinde tutan; memur (işgören), sözleşmeli personel ve geçici işçiler dış başka işçiler ile ilgili 2/6/1934 tarihindeki ve 2489 sayılı Kefalet Kanunu hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 25 – (1) 15/8/2009 tarihindeki ve 27320 sayılı Resmî Gazete’de piyasaya çıkan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.


Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2021, 11:03

Kaynak Mevzuatinyeri.com

0 0 0 0 0 0
  YORUMLAR

  s

  En az 10 karakter gerekli

  Sıradaki haber:

  Sağlık raporunda dirimsel tehlikenin varlığına dai… 2021

  HIZLI YORUM YAP

  0 0 0 0 0 0

  Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.