şişli eskort

>
  • MEBhaber.NET
  • Mevzuat
  • Öğretmenlerin Müdürlük ve Müdür Yardımcılığı Sınavına Katılan Öğretmenlerin Yolluğu 2020

Öğretmenlerin Müdürlük ve Müdür Yardımcılığı Sınavına Katılan Öğretmenlerin Yolluğu 2020

Öğretmenlerin Müdür ve Müdür Yardımcılığı Sınavında Harcırah

 

Öğretmenlerin Müdürlük ve Müdür Yardımcılığı Sınavına Katılan Öğretmenlerin Yolluğu… 2020
 

Milli Eğitim Bakanlığında öğretmen olarak görev yapanların milli (ulusal) (ulusal) eğitim bakanlığınca açılmış olunan müdür yardımcılığı ve müdürlük imtihanlarına katılmaları halinde geçici görev yolluğu ödenip ödenemeyeceği öğretmenler içinde tereddütlere neden olmaktadır. Konuya ilişkin olarak daha önceki yıllarda Milli Eğitim Bakanlığınca Maliye Bakanlığına sorulan görüş yazısına verilen cevapta :Milli eğitim bakanlığınca düzenlenmiş olunan müdür yardımcılığı ve müdürlük imtihanlarına memuriyet mahalli haricinde girecek olan öğretmenlere 6245 sayılı kanunun 18. maddesine bakılırsa  gidiş ve dönüşleri için yol harcanması ve gündelik ile bu amaçla gönderildikleri yerde geçen sürenin en çok yedi günü için gündelik ödeneceği yönünde görüş verilmiştir. Ayrıca bu yedi günlük süre içerinde faturalandırılmak kaydı ile öğretmen yevmiyesinin %50 artırımlı tutarına kadar konaklama tutarı ödenmektedir.

Müdürlük ve Müdür Yardımcılığı Sınavına Katılan Öğretmenlerin Yolluğu Hakkında Maliye Yazısı

T.C.

MALIYE BAKANLIĞI

Muhasebat Genel Müdürlüğü

05.03. 2010* 0302

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA

(Strateji Geliştirme Başkanlığı)

İlgi     :29/12/2009 tarihindeki ve B.08.0.SGB.0.03.04/7836 sayılı {{yazı}}.

İlgi yazıda, 13/08/2009 tarih ve 27318 sayılı Resmi Gazetede yayım anan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlan Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik uyarınca 31/10/2009 tarihinde Müdür Yardımcılığı imtihanı, 01/11/2009 tarihinde Müdürlük sınavının yapıldığı belirtilerek, uygulamada karşılaşılan tereddütler ile ilgili Bakanlığımız görüşünün bildirilmesi istenilmektedir.

Bilindiği suretiyle, 6245 sayılı Harcırah Kanununun ” Muvakkat vazife harcırahı (yol harcanması ve yevmiye)” başlıklı 14 üncü maddesinde; bu Kanun kapsamındaki kurumlara ilişkin bir görevin yapılması amacıyla geçici olarak yurt içinde yada yuı1 haricinde başka bir yere göndeıilenlere, geçici görev harcırahı olarak yol gideri ile yevmiye verileceği ve hamal (tür ve adedi beyannamede gösterilmek suretiyle) bagaj ve ikametgah yada görev yeri ile istasyon, iskele yada durak arasındaki atama vasıtası giderlerinin de ayrıyeten ödeneceği hükme bağlanmıştır.

Bu hükme bakılırsa, geçici görev yolluğu işgören yada hizmetlinin bir görevin yapılması amacıyla “geçici” olarak başka bir yere gönderilmesi sebebiyle, asli görev yetinde yapmak zorunda olmad ığı taşıt giderleri, yeme ve yatma ücretleri şeklinde bazı zorunlu giderlere karşılık olarak verilmektedir.

Anılan Kanunun 18 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendinde, görevlerine ilişkin mesleki ve sıhhi yeterliklerinin tespiti yada kurumlarınca görülecek lüzum üzerine imtihan için gönderilenlere, gidiş ve dönüşleri için yol harcanması ve gündelik ile bu amaçla gönderildikleri yerde geçen sürenin en çok yedi günü için gündelik ödeneceği hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 22 nci maddesinde, yurtiçi geçici görev yolluklarının ödenmesinde; görevlendirme yazısı yada harcama talimatı, Yuı1içi / Yurtdışı Geçici Vazife Yolluğu Bildirimi (Misal 27), yatacak yer temini için ödenen ücretlere ilişkin faturanın ödeme belgesine bağlanacağı belirtilmektedir..                                                        ·                 “‘

Buna bakılırsa, memuriyet mahalli haricinde oluşturulan sınavlara katılacak olanlara en çok yedi gün süre ile gündelik ödenebilmekte yalnız, bu ödemelerin sınav günü yada günleri ile yolda geçen sürelerle sınırı olan tutulması ve fiilen sınava girilmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda, sınav merkezi tercihinin hür olması sebebiyle memuriyet mahallinden daha uzak yerde sınava girenler ile müdür ve müdür yardımcısı kadrosunda iken yer değişim yapmak amacıyla memuriyet mahalli haricinde tekrar bu sınava girenlere yedi günü geçmemek suretiyle, geçici görev yolluğu ödenmesi gerektiği, kanıtlayıcı belge olarak da ödeme belgesine, görevlendirme yazısı yada görevlendirme yazısı olmayanlar için kişilerin sınava girdiğini belirten harcama yetkilisi yada belirleyeceği görevli tarafınca onaylı listenin yukarıdaki belgelerle birlikte bağlanması gerektiği değerlendirilmektedir.

Bilgilerini ve gereğini arz ederim.

 

Kaynak

YORUMLAR

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

E devlet üstünden evrak sorgulama doğrulama nas… 2020

HIZLI YORUM YAP

MEBhaber.NET'e üye olun

Zaten üye misiniz ? Buraya tıklayarak Üye girişi sağlayabilirsiniz.

MEBhaber.NET'e giriş yapın

Henüz üye değil misiniz ? Buraya tıklayarak Üye olabilirsiniz.

küçükçekmece araç kiralama eyüp evden eve nakliyat