2 3
a

Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğrencileri Bitirme Projesi…-2023

Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğrencileri Bitirme Projesi Ödülleri 2023

Peyzaj Mimarlığı Kısmı Öğrencileri Bitirme Projesi Ödülleri 2023

Yarışmanın Mevzusu ve Amacı

Peyzaj Mimarlığı Kısmı Öğrencileri Bitirme Projesi Ödülleri; mesleğe adım atma aşamasında olan Peyzaj Mimarlığı Kısmı öğrencilerin ulusal ve internasyonal düzeyde proje üretme fikir ve cesaretinin kazandırılması, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası ile Peyzaj Mimarı adayları arasındaki bağın güçlendirilmesi, Peyzaj Mimarlığı disiplini ile ilgili profesyonellerin, yaratıcı Peyzaj Mimarı adaylarını keşfetmesine olanak sağlanması, Devletimizde yer edinen değişik üniversitelerin Peyzaj Mimarlığı Bölümlerinde uygulanmakta olan eğitim yaklaşımlarının izlenebilmesi, Peyzaj Mimarlığı mesleğinin görünürlüğünün artırılması amacıyla verilir.

Ödüllerin mevzusu, Peyzaj Mimarlığı Bölümlerinde 2022 – 2023 Eğitim Öğretim Yılı Bilimsel nitelikli Takvimi içinde son {sınıf} öğrencilerinin planlama ve tasarım stüdyolarında ürettikleri proje çalışmalarıdır.

Müracaat Koşulları

 • Türkiye ve KKTC’ deki bir Peyzaj Mimarlığı Bölümünde 2022 – 2023 Eğitim ve Öğretim Yılı Bilimsel nitelikli Takvimi içinde son {sınıf} lisans talebesi olmak ve teslim edilen projeyi bitirme projesi olarak kabul edilebilecek planlama stüdyosu, tasarım stüdyosu yada proje dersleri kapsamında hazırlamış olmak,
 • Danışman Kurul, Seçici Kurul ve raportörlerle birinci dereceden akraba olmamak,
 • Projenin hazırlandığı ve ilandan, değerlendirme sonuna kadar geçen dönem itibariyle, Danışman Kurul, Seçici Kurul ve raportörlerin stajyeri yada çalışanı statüsünde bulunmamak,
 • Ekip olarak hazırlanmış bir proje ile katılım halinde, tüm ekip üyeleri yukarıdaki koşulları karşılamalıdır,
 • Ekip olarak hazırlanmış projelerde kurumlara karşı eşit sorumlulukta olmakla birlikte, ek sorumluluğu kurumlarla iletişimle sınırı olan olmak suretiyle bir ekip temsilcisi belirtilmelidir.

Teslim Esasları

 • Proje emek harcamaları, vurgulanmak istenen ve mühim görülen tüm düşünce, tasarım detaylarını (şematik ifade, çözümleme, plan, kesit, perspektif, maket fotoğrafı vb.) ve yazılı anlatımları ihtiva eder. Sunum dili İngilizce/Türkçe ve sunum tekniği serbesttir.
 • Sunumlar dikey yönelimli kullanılacak A0 ebatlarında 2 paftayı ve 250 mb’ı aşmayacak şekilde, minimum 150 DPI nokta yoğunluğunda ve/yada her A0 için 4961*3508 px çözünürlükte JPEG yada PDF formatında tercihen kayıpsız sıkıştırılmış dijital formatta hazırlanacaktır. 2 tane A0 kullanıldığı durumlarda tercihen teslimin bütünleşik olarak tek JPEG yada PDF dosya olarak da gönderilebilir.
 • Müracaat dosyası içindeki EK-1 çıktı alınarak elle, EK-2 bilgisayar ortamında doldurulacak, iştirakçilerin 2022-2023 döneminde son {sınıf} kaydını gösteren her ekip üyesi için ayrı ayrı alınmış talebe belgeleri ile beraber renkli halde taranarak tek bir PDF dosyası içinde eksiksiz olarak birleştirilecektir.
 • Teslim edilen tüm dosyalara isim olarak katılım dalı ve ekip rumuzu konulacaktır. (Ör: planlama-123456.jpg, tasarım-123456.jpg, planlama-tasarım123456.jpg, planlama-123456.pdf, tasarım123456.pdf, planlama-tasarım123456.pdf, planlama-123456.rar, tasarım-123456.rar, planlama-tasarım123456.rar benzer biçimde)
 • Hazırlanan dijital proje paftaları, sayısal müracaat dosyası ile beraber bir ZIP yada RAR paketi içinde sıkıştırılmış tek dosya olarak wetransfer ile raportörlük eposta adresine gönderilecektir. Wetransfer haricinde yöntemlerle meydana getirilen teslimler kabul edilmeyecektir. Teslimin internete dayalı nedenlerle raportörlüğe ulaşmamış olması raportörlüğün sorumluluğunda değildir. Ihtimaller içinde iletim hatalarının önüne geçmek için Wetransfer’ e meydana getirilen yükleme sonrasında katılımcıya gelen bilgilendirme iletisinde bulunan indirme linkinin kopyalanarak ek olarak bitirme@peyzajmimoda.org.tr adresine gönderilmesi ve wetransfer’ den gelen gönderim ve indirme bilgilendirme iletilerinin saklanması önerilir.
 • Her A0 paftanın sağ üst köşesinde proje ekibinin 6 haneli rumuzu yer alacaktır. Rumuzlar artarda yeniden etmeyen ve sıralı olmayan rakamlardan oluşacak, 18 punto ile yazılacaktır. 2 tane A0 kullanılması durumunda her A0’in sağ alt köşesinde asılış şeması verilecektir.
 • Grafik gösterimlere ilave olarak ihtiyaca bakılırsa yazılı izahat ve raporlar 500 kelimeyi geçmeyecek şekilde pafta üstünde bir tüm olarak yada paftanın uygun yerlerine dağıtılmış halde verilebilir.
 • Üstünde yarışma ekibinin talebesi olduğu üniversite yada kimliklerine dair data veren logo, yazı ve/yada işaret bulunan paftalar değerlendirme dışı bırakılır.

Değerlendirme

Seçici Kurul, değerlendirme aşamalarını ve değerlendirme ölçütlerini kendisi saptayacak ve değerlendirme, planlama ve tasarım dallarında meydana getirilen katılımlar için ayrı olarak Asli Seçici Kurul oyları ile yapılacaktır. Değerlendirme neticeleri seçici kurul raporu ile beraber katılımcılara açıklanacaktır.

Seçici Kurul

Danışma Kurulu

 • Latif Gürkan KAYA, Prof. Dr., Peyzaj Mimarı PEMKON Dönem Başkanı, PEMKON Dönem Başkanı, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı
 • Yasin OTUZOĞLU, Peyzaj Mimarı TMMOB Peyzaj Mimarları Odası 15. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı

Asli Seçici Kurul Üyeleri

 • İsa Eren AKBIYIK, Peyzaj Mimarı
 • Pelin YONCACI ASLAN, Mimar
 • Gizem KARABAY CAN, Peyzaj Mimarı
 • Oya Nihan MEMLÜK ÇOBANOĞLU, Kent Plancısı
 • Ezel Yağmur ÇEBİ OKUMUŞ, Peyzaj Mimarı

Yedek Seçici Kurul Üyeleri

 • Bengisu DEREBAŞI, Mimar
 • Ecem BAKİ HOŞGÖR, Peyzaj Mimarı
 • Ilgın KURUM, Kent Plancısı

Raportörler

 • Bilal Emre ARSLAN, Peyzaj Mimarı
 • Cemre KORKMAZ, Peyzaj Mimarı
 • Hüseyin Burak SEVİM, Peyzaj Mimarı

Sonuçların İlanı

Projelerin değerlendirilmeleri sonunda ödül kazananlar, Seçici Kurul’un ıslak imzalı tutanak ve raporları ile TMMOB Peyzaj Mimarları Odası’na bildirilir. Oda, ödül kazananları bu bildirimden sonrasında duyuru edilen tarihte Oda internet sayfası kanalıyla duyuru eder. Seçici Kurul’un değerlendirme raporları, ödül sonuçlarının bildirilmesini izleyen 2 (iki) hafta içinde Oda internet sayfası kanalıyla yayınlanır.

Sergi ve Ödül Töreni

Ödüllerin ilanından sonrasında Oda tarafınca yeri ve zamanı hemen sonra bildirilerek gerçekleştirilecek ödül töreninde, katılım gösteren projelerden ödül alanları sergilenme hakkı Oda Yönetim Kurulu tarafınca saklı tutulur. Ödül alamayan projeler de proje sahibi tarafınca çıktı alınıp sert (mukavva, fotoblok, vb.) bir zemin üstüne yapıştırılarak sergiden minimum 2 gün öncesine kadar raportörlüğe teslim edilmesi halinde
sergilenecektir. Sergi parasız olup, halka açık olarak düzenlenir.

Yarışma İletişim

Adı: TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Genel Merkez
Adresi: Konur 2 Sokak No:34/8 Kızılay / ANKARA
Telefon Numarası: 0 312 418 62 50
Faks Numarası: 0 312 419 64 27
Web Adresi: http://www.peyzajmimoda.org.tr/
E-posta Adresi: bitirme@peyzajmimoda.org.t

Peyzaj Mimarlığı Kısmı Öğrencileri Bitirme Projesi Ödülleri 2023 Ödülleri

Seçici Kurul’un değerlendirmesi sonucunda seçilen 5 (beş) projenin sahiplerine, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Yönetim Kurulu’nca zamanı belirlenecek olan sergi ve ödül töreninde 5 (beş) tane eşdeğer ödül verilecektir. Katılımların planlama ve tasarım dallarına bakılırsa nicel ve nitel dağılımını gözeterek, bu 5 ödülün dallar içinde dağıtılması seçici kurul tasarrufundadır. Ek olarak talep eden tüm katılımcılara “Katılım Belgesi” verilecektir.

Yarışma Takvimi

İlan Zamanı: 05 HAZİRAN 2023
Son Sual Sorma Zamanı: 19 HAZİRAN 2023
Soruların Yanıtlanması: 23 HAZİRAN 2023
Projelerin Son Teslim Zamanı: 07 AĞUSTOS 2023, saat: 17.00
Seçici Kurul’ un Değerlendirme Zamanı: 10 AĞUSTOS 2023, saat: 10.00
Sonuçların Açıklanma Zamanı: 11 AĞUSTOS 2023
Sergi ve ödül töreni yeri ve zamanı Oda Yönetim Kurulu’nca ileri bir tarihte Oda internet sayfası üstünden duyuru edilecektir.

Peyzaj Mimarlığı Kısmı Öğrencileri Bitirme Projesi Ödülleri 2023 Detaylı Informasyon ve Müracaat için: https://www.peyzaj.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=10098

Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğrencileri Bitirme Projesi...-2023

YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Ulusal Gemi ve Yat Tasarımı Yarışması 2023-2023

HIZLI YORUM YAP