h Dolar 8,5707 %0.17
h Euro 10,1756 %0.17
h BIST100 1.359,55 %0.77
h Bitcoin 325577 %-4.77217
a Yatsı Vakti 02:00
İstanbul 28°
 • Adana
 • Adıyaman
 • Afyonkarahisar
 • Ağrı
 • Amasya
 • Ankara
 • Antalya
 • Artvin
 • Aydın
 • Balıkesir
 • Bilecik
 • Bingöl
 • Bitlis
 • Bolu
 • Burdur
 • Bursa
 • Çanakkale
 • Çankırı
 • Çorum
 • Denizli
 • Diyarbakır
 • Edirne
 • Elazığ
 • Erzincan
 • Erzurum
 • Eskişehir
 • Gaziantep
 • Giresun
 • Gümüşhane
 • Hakkâri
 • Hatay
 • Isparta
 • Mersin
 • istanbul
 • izmir
 • Kars
 • Kastamonu
 • Kayseri
 • Kırklareli
 • Kırşehir
 • Kocaeli
 • Konya
 • Kütahya
 • Malatya
 • Manisa
 • Kahramanmaraş
 • Mardin
 • Muğla
 • Muş
 • Nevşehir
 • Niğde
 • Ordu
 • Rize
 • Sakarya
 • Samsun
 • Siirt
 • Sinop
 • Sivas
 • Tekirdağ
 • Tokat
 • Trabzon
 • Tunceli
 • Şanlıurfa
 • Uşak
 • Van
 • Yozgat
 • Zonguldak
 • Aksaray
 • Bayburt
 • Karaman
 • Kırıkkale
 • Batman
 • Şırnak
 • Bartın
 • Ardahan
 • Iğdır
 • Yalova
 • Karabük
 • Kilis
 • Osmaniye
 • Düzce
a
X
 • MEBhaber.NET
 • Memurlar
 • Sayıştay ilamında çıkarılan halk zararının ne kadarı ilgiliden talep edilebilir? 2021

Sayıştay ilamında çıkarılan halk zararının ne kadarı ilgiliden talep edilebilir? 2021

Sayıştay ilamında çıkarılan kamu zararının ne kadarı ilgiliden talep edilebilir?

Sayıştay ilamında çıkarılan halk zararının ne kadarı ilgiliden talep edilebilir? 2021

Sayıştay ilamında çıkarılan kamu zararının ne kadarı ilgiliden talep edilebilir?

Sayıştay ilamında çıkarılan halk zararının ne kadarı ilgiliden talep edilebilir?

Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun 22/12/1973 tarihindeki ve E:1968/8, K:1973/14 sayılı sonucu uyarınca, idarenin yokluk, açık hata, memurun gerçek dışı beyanı yada hilesi hallerinde süre aranmaksızın ödediği meblağı her vakit sona alabileceği, uyuşmazlık mevzusu olaydaki hatalı ödemenin mevzusunun {ek} ödeme olduğu, {ek} ödemenin hesaplanma yöntemindeki yanlışlık sebebiyle personele alması gerekenin üstünde ücretlendirme yapılarak hak edilen miktarın aşılmış olduğu, bu ödemenin ise sadece Sayıştay incelemesi neticesinde ortaya çıkarıldığı dikkate alındığında, söz mevzusu hatadan meydana gelen çok ödemenin sadece dava açma süresi içinde sona istenebileceği; davalı idarenin hatalı ödeme yapmış olduğu açık olmakla beraber, personelin gerçek dışı beyanı ya da hilesi olmadığı, bu doğrultuda sadece ödeme tarihinden başlayarak 60 günlük dava açma süresi içinde hatalı ödendiği ileri sürülen meblağın sona istenmesi gerektiği ile ilgili.

Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2019/2868 E. , 2020/4277 K.

“İçtihat Metni”

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2019/2868
Karar No : 2020/4277

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … Valiliği
VEKİLİ : Av. …

KARŞI TARAF (DAVACI) : ..
İSTEMİN KONUSU : … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava mevzusu istem: …………………..İdaresinde eğitim kültür ve toplumsal hizmetler …olarak vazife icra eden davacı tarafınca, Sayıştay Denetçilerince düzenlenen raporda davacıya fazladan 32.565,13-TL makam tazminatı ve {ek} ödemede bulunulduğunun tespiti üstüne söz mevzusu alacağın 90 gün içinde ödenmesi ve itirazı var ise bunun 7 gün içinde bildirilmesine ilişkin “Kamu Zararı” temalı işlemin iptaline karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: … İdare Mahkemesince, dava mevzusu işlemin yönetimsel davaya mevzu olacak kati ve yürütülmesi mecburi bir işlem olmadığı sebebi öne sürülerek davanın incelenmeksizin reddine yönelik olarak verilen kararın Danıştay Onbirinci Dairesince bozulması üstüne, bozma sonucuna uyulmak suretiyle Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun 22/12/1973 tarihindeki ve E:1968/8, K:1973/14 sayılı sonucu uyarınca, idarenin yokluk, açık hata, memurun gerçek dışı beyanı yada hilesi hallerinde süre aranmaksızın ödediği meblağı her vakit sona alabileceği, uyuşmazlık mevzusu olaydaki hatalı ödemenin mevzusunun {ek} ödeme olduğu, {ek} ödemenin hesaplanma yöntemindeki yanlışlık sebebiyle personele alması gerekenin üstünde ücretlendirme yapılarak hak edilen miktarın aşılmış olduğu, bu ödemenin ise sadece Sayıştay incelemesi neticesinde ortaya çıkarıldığı dikkate alındığında, söz mevzusu hatadan meydana gelen çok ödemenin sadece dava açma süresi içinde sona istenebileceği; davalı idarenin hatalı ödeme yapmış olduğu açık olmakla beraber, personelin gerçek dışı beyanı ya da hilesi olmadığı, bu doğrultuda sadece ödeme tarihinden başlayarak 60 günlük dava açma süresi içinde hatalı ödendiği ileri sürülen meblağın sona istenmesi gerekirken, 2011 senesi ve öncesine ilişkin hatalı ödemelerin 2015 senesinde tesis edilen işlemle davacıdan istenilmesine hukuken olanak bulunmadığı kanaatine varılarak, dava mevzusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sebebi öne sürülerek dava mevzusu işlemin iptaline, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca takdir edilen 1.090,00-TL vekâlet tutarının davalı idareden alınarak davacıya verilmesine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davalı yönetim tarafınca, Sayıştay İlamı uyarınca dava mevzusu işlemin tesis edilmiş olduğu ve işlemin hukuka uygun olduğu, davacının vekili bulunmadığı halde lehine vekâlet tutarına hükmedilmesinin usul ve hukuka aykırı olduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davacı tarafınca müdafa verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : …
DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile İdare Mahkemesi kararının vekâlet tutarı yönünden düzeltilerek onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonrasında gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinde yer edinen sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz sebepleri, İdare Mahkemesi kararının dava mevzusu işlemin iptaline ilişkin kısmının bozulmasını gerektirecek özellikte görülmemiştir.
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinde, kararda tekrardan yargılama yapılmasına gereksinim duyulmayan maddi hatalar ile düzeltilmesi mümkün eksiklik yada yanlışlıklar var ise kararın düzeltilerek onanacağı hükmüne yer verilmiştir.
Uyuşmazlıkta; İdare Mahkemesince, dava mevzusu işlemin iptali yolunda yargı kurularak, davacı lehine vekâlet tutarına hükmedilmiş ise de, davacının, davayı vekili vesilesiyle takip etmediği görüldüğünden, davacı lehine avukatlık tutarına hükmedilmesinde hukuki isabet görülmemiştir.
Bu husus, tekrardan yargılama yapılmasına gereksinim duyulmayan maddi hatalar ile düzeltilmesi mümkün eksiklik yada yanlışlık kapsamında olduğundan, yargı fıkrasında yer edinen “Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca takdir edilen 1.090,00-TL vekâlet tutarının davalı idareden alınarak davacıya verilmesine” ibaresinin değiştirilmek suretiyle, vekâlet tutarına hükmedilmemesi şeklinde düzeltilmesi gerekmektedir.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,
2. Yukarıda özetlenen gerekçe ile dava mevzusu işlemin iptali yolundaki … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı temyize mevzu kararının bu şekliyle düzeltilerek ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üstünde bırakılmasına,
4. Dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,
5. 2577 sayılı Kanun’un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın bildiri tarihini izleyen günden başlayarak 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak suretiyle 15/12/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak Mevzuatinyeri.com

0 0 0 0 0 0
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Geçmişe dönük maaş talebinde dava zamanaşımı süresi ile ilgili karar 2021

HIZLI YORUM YAP

0 0 0 0 0 0

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.