şişli eskort - izmir eskort

>

Senelik izinde iken göreve çağrılan işgören göreve … 2020

Yıllık izinde iken göreve çağrılan memur göreve başlamaz ise ne olur?

 

Senelik izinde iken göreve çağrılan memur (işgören) göreve … 2020

 

Danıştay

5. Daire

Esas No                                : 1979 / 6219

Karar No                             : 1984 / 569

Karar Tarihi                        : 14.02.1984

Aslı: Senelik İznini Kullandığı Sırada Göreve Davet Edilen Davacının Bu Çağrıya Uymaması Halinde Görevden Çekilmiş Sayılacağı Hakkında

Devlet Hastanesinde doktor olan davacı 19.8.1979 zamanı itibariyle çekilme etmiş bulunduğunun kabulü gerekirken 9.7.1979 tarihinden başlayarak görevden çekilmiş sayılmasına ilişkin işlem ile Temmuz 1979 aylığından 6846 liranın arka alınması işleminin iptalini ve Ağustos 1979 aylığının ödenmesini istemektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 94.maddesinin 2.fıkrasında “Mezuniyetsiz yada kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde yazılı müracaat şartı aranmaksızın çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır”

hükmü yer almıştır.

Öte taraftan yine aynı kanunun 103.maddesinde “senelik izinler amirin uygun bulacağı zamanlarda toptan yada ihtiyaca gore kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izleyen iki senenin izni bir arada verilebilir” denilmekle senelik izinlerin kullanılması usulü ve şartlar mevzusunda amirlere takdir yetki verildiği ihtilafsızdır.

Dava dosyasının incelenmesinden 14.6.1979 tarihindeki valilik onayı ile davacının 1978, 1979 yıllarına ilişik 2 aylık izin hakkını kullanmak suretiyle görevinden ayrılmış olduğu bir tek tam gün yasasının uygulanması sebebiyle hastanede doktor adedi azaldığı için ilgilinin 6.7.1979 tarihinde Valilikce göreve davet edilmiş olduğu bir tek davacının 2 aylık izninin sonunda şu demek oluyor ki 19.8.1979 tarihinde çekilme edeceğinden bahisle göreve davet çağrısına uymadığı, bundan dolayı davalı idarece 657 sayılı kanunun yukarıda anılan 94.maddesi uyarınca 9.7.1979 zamanı itibariyle görevden çekilmiş sayıldığı anlaşılmaktadır.

657 sayılı kanunun 103.maddesi hükmünden de anlaşılacağı suretiyle amirin uygun göreceği zamanlarda izin kullanılması esas olup, davacının hernekadar 1978, 1979 yıllarına ilişik senelik izinlerini kullanımı 14.6.1979 tarihindeki onayla uygun görülmüşsede hizmetine gereksinim duyulması ve hastane hizmetlerinin aksamaması durumu gözönüne alınarak tekrardan göreve çağrılmasında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

Diğer taraftan bu çağrı üzerine davacının göreve başlaması gerekirken bu çağrıya verdiği olumsuz yanıt üzerine kesintisiz mazeretsiz 10 gün devamsızlığı durağan(durgun) olduğundan davalı idarece 9.7.1979 tarihinden başlayarak görevden çekilmiş sayılarak Temmuz 1979 aylığından 6846 liranın kesilmesinde ve 1979 senesinin Ağustos ayı aylığının ödenmemesinde kanuna aykırılık yoktur.

Açıklanan nedenlerle kanuni dayanaktan yoksun davanın reddine karar verildi.

Kaynak Mevzuat

YORUMLAR

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

İntibak İçin Bilinmesi Gereken Hususlar 2020

HIZLI YORUM YAP

MEBhaber.NET'e üye olun

Zaten üye misiniz ? Buraya tıklayarak Üye girişi sağlayabilirsiniz.

MEBhaber.NET'e giriş yapın

Henüz üye değil misiniz ? Buraya tıklayarak Üye olabilirsiniz.

küçükçekmece araç kiralama eyüp evden eve nakliyat