h Dolar 8,6607 %-0.06
h Euro 10,1879 %-0.06
h BIST100 1.391,91 %-1.94
h Bitcoin 380691 %-6.88161
a İmsak Vakti 05:17
İstanbul 20°
 • Adana
 • Adıyaman
 • Afyonkarahisar
 • Ağrı
 • Amasya
 • Ankara
 • Antalya
 • Artvin
 • Aydın
 • Balıkesir
 • Bilecik
 • Bingöl
 • Bitlis
 • Bolu
 • Burdur
 • Bursa
 • Çanakkale
 • Çankırı
 • Çorum
 • Denizli
 • Diyarbakır
 • Edirne
 • Elazığ
 • Erzincan
 • Erzurum
 • Eskişehir
 • Gaziantep
 • Giresun
 • Gümüşhane
 • Hakkâri
 • Hatay
 • Isparta
 • Mersin
 • istanbul
 • izmir
 • Kars
 • Kastamonu
 • Kayseri
 • Kırklareli
 • Kırşehir
 • Kocaeli
 • Konya
 • Kütahya
 • Malatya
 • Manisa
 • Kahramanmaraş
 • Mardin
 • Muğla
 • Muş
 • Nevşehir
 • Niğde
 • Ordu
 • Rize
 • Sakarya
 • Samsun
 • Siirt
 • Sinop
 • Sivas
 • Tekirdağ
 • Tokat
 • Trabzon
 • Tunceli
 • Şanlıurfa
 • Uşak
 • Van
 • Yozgat
 • Zonguldak
 • Aksaray
 • Bayburt
 • Karaman
 • Kırıkkale
 • Batman
 • Şırnak
 • Bartın
 • Ardahan
 • Iğdır
 • Yalova
 • Karabük
 • Kilis
 • Osmaniye
 • Düzce
a
X
 • MEBhaber.NET
 • Mevzuat
 • Senelik izindeki memur (işgören) rapor aldığında  göreve başlama süresi  2021

Senelik izindeki memur (işgören) rapor aldığında  göreve başlama süresi  2021

Yıllık izindeki memur rapor aldığında  göreve başlama süresi 

Senelik izindeki memur (işgören) rapor aldığında  göreve başlama süresi  2021

Yıllık izindeki memur rapor aldığında  göreve başlama süresi 

Senelik İznini Kullanmakta İken Hastalığı Nedeniyle Rapor Alan Bir Memurun Hastalık İzninin Bitiş Tarihinin Senelik İzninin Bitiş Tarihinden Sonraki Bir Tarihe Rastlaması Halinde Memurun Kullanamadığı Senelik İznini Kullanmaya Devam Etmeksizin Hastalık İzninin Bitimini Müteakiben Görevine Başlaması Gerektiği

T.C.

DANIŞTAY

12. DAİRE

E. 2007/6361

K. 2010/1193

T. 5.3.2010

HASTALIK İZİN SÜRESİ (Kullanmakta Oldukları Senelik İzin Süresinden Fazla Olan Memurlar Hastalık İzinlerinin Bitiminde Görevlerine Başlayacağı – Bunların Hastalanmaları Sebebiyle Kullanamadıkları Senelik İzinlerinin Süresi 657 S. Kanunun Değişik 102. Md. Göz Önünde Bulundurularak Hesaplanacağı)

DEVLET MEMURLARI KANUNU GENEL TEBLİĞİ (Senelik İznini Kullanmakta İken Hastalığı Nedeniyle Rapor Alan Bir Memurun Hastalık İzninin Bitiş Tarihinin Senelik İzninin Bitiş Tarihinden Sonraki Bir Tarihe Rastlaması Halinde Memurun Kullanamadığı Senelik İznini Kullanmaya Devam Etmeksizin Hastalık İzninin Bitimini Müteakiben Görevine Başlaması Gerektiği)

YILLIK İZİN (Kullanmakta İken Hastalığı Nedeniyle Rapor Alan Bir Memurun Hastalık İzninin Bitiş Tarihinin Senelik İzninin Bitiş Tarihinden Sonraki Bir Tarihe Rastlaması Halinde Memurun Kullanamadığı Senelik İznini Kullanmaya Devam Etmeksizin Hastalık İzninin Bitimini Müteakiben Görevine Başlaması Gerektiği)

657/m.102, 103, 125

ÖZET : Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Resmi Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmeliğin senelik izinde hastalanma hali başlıklı 6. maddesi, “Hastalık izinlerinin süresi kullanmakta oldukları senelik izin süresinden çok olan memurlar hastalık izinlerinin bitiminde görevlerine adım atar. Bunların hastalanmaları sebebiyle kullanamadıkları senelik izinlerinin süresi 657 sayılı Kanunun değişik 102 nci maddesi göz önünde bulundurularak hesaplanır ve bu süre aynı Kanunun 103. maddesine bakılırsa kullandırılır” hükmü yer almıştır.

17.8.1995 gün ve 22377 sayılı Resmi Gazetede piyasaya sürülen 140 seri nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinin C-l. maddesinde; Senelik iznini kullanmakta iken hastalığı sebebiyle rapor alan bir memurun hastalık izninin bitiş tarihinin, senelik izninin bitiş tarihinden sonraki bir tarihe rastlaması halinde, memurun kullanamadığı senelik iznini kullanmaya devam etmeksizin hastalık izninin bitimini müteakiben görevine başlaması gerekmektedir. Geriye kalan senelik iznini izin vermeye yetkili amirlerin uygun göreceği tarihte kullanabilecektir, kuralı getirilmiştir.

İstemin Özeti : Manisa İdare Mahkemesince verilen 30.7.2007 günlü, E:2007/92, K:2007/1642 sayılı kararın dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi : Z. Ö.

Düşüncesi: İdare Mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından anılan kararın onanması gerektiği düşünülmüştür.

Danıştay Savcısı: S. Ş.

Düşüncesi: İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen sebeplerin bulunması gerekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz mevzusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Yargı veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği düşünüldü:

KARAR : Uşak İl Çevre ve Orman Müdürlüğünde şube müdürü olan davacı, 657 sayılı Kanunun 125/D-b maddesi uyarınca bir sene aşama ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırılmasına ilişkin 13.12.2006 günlü işlemin iptali istemiyle dava açmıştır.

Manisa İdare Mahkemesinin 30.7.2007 günlü, E:2007/92, K:2007/1642 sayılı kararıyla; senelik iznini kullandığı sırada sıhhat raporu alan davacının, bu rapor sebebiyle kesilen senelik izninin kalan kısmını da rapor bitimi kullanmakla 140 seri nolu Tebliğ hükmüne aykırı devinim etmiş olduğu durağan(durgun) ise de, kalan izin süresini hastalık izninden sonrasında kullanıp kullanmayacağı hususunda amirinden izin almamasının 657 sayılı Kanunun 125/A-a yada B-a maddeleri kapsamında irdelenmesi gerektiği kanaatine ulaşıldığından işlemde hukuka uyarlık görülmediği nedeni öne sürülerek dava mevzusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Davalı yönetim, işlemde hukuka aykırılık bulunmadığını öne sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

Dosyanın incelenmesinden; davacının 4.9.2006 tarihinden başlayarak 10 günlük senelik izne ayrılmış olduğu, senelik iznini kullanmakta iken rahatsızlandığı ve 8.9.2006 tarihinde 10 günlük hastalık raporu almış olduğu, rapor bitimi kalan senelik iznini de kullanarak göreve başlaması üstüne 5 gün özürsüz ve mazeretsiz göreve gelmediği nedeni öne sürülerek dava mevzusu disiplin cezası ile cezalandırıldığı anlaşılmaktadır.

Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Resmi Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmeliğin senelik izinde hastalanma hali başlıklı 6. maddesi, Hastalık izinlerinin süresi kullanmakta oldukları senelik izin süresinden çok olan memurlar hastalık izinlerinin bitiminde görevlerine adım atar. Bunların hastalanmaları sebebiyle kullanamadıkları senelik izinlerinin süresi 657 sayılı Kanunun değişik 102 nci maddesi göz önünde bulundurularak hesaplanır ve bu süre aynı Kanunun 103 üncü maddesine bakılırsa kullandırılır. hükmü yer almıştır.

17.8.1995 gün ve 22377 sayılı Resmi Gazetede piyasaya sürülen 140 seri nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinin C-l. maddesinde; Senelik iznini kullanmakta iken hastalığı sebebiyle rapor alan bir memurun hastalık izninin bitiş tarihinin, senelik izninin bitiş tarihinden sonraki bir tarihe rastlaması halinde, memurun kullanamadığı senelik iznini kullanmaya devam etmeksizin hastalık izninin bitimini müteakiben görevine başlaması gerekmektedir. Geriye kalan senelik iznini izin vermeye yetkili amirlerin uygun göreceği tarihte kullanabilecektir. kuralı getirilmiştir.

Bu durumda 4.9.2006 tarihinden başlayarak 10 günlük senelik izne ayrılan ve senelik izinde iken hastalanarak 8.9.2006 tarihinde 10 günlük hastalık raporu alan davacının rapor bitimi 18.9.2006 tarihinde görevine başlaması gerektiği açık olduğundan kalan 5 günlük senelik izin süresini de kullanarak göreve başlaması üstüne tesis edilen dava mevzusu aşama ilerlemesinin durdurulması cezasında hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulüyle Manisa İdare Mahkemesince verilen 30.7.2007 günlü, E:2007/92, K:2007/1642 sayılı sonucu sayılı kararın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin l/b fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Yasa ile değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen nedenler gözetilmek suretiyle tekrardan bir karar verilmek suretiyle dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, 05.03.2010 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.

KARŞI OY :

Temyizi istenen kararda hukuk ve usule aykırılık bulunmadığından anılan kararın onanması gerektiği görüşüyle ekseriyet sonucuna katılmıyoruz

Kaynak Mevzuatinyeri.com

0 0 0 0 0 0
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde değişim yapılmış oldu 2021

HIZLI YORUM YAP

0 0 0 0 0 0

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

Sperrmüll Berlin

İstanbul escort Tuzla escort Acıbadem escort Bostancı escort Bağdat caddesi escort Erenköy escort Suadiye escort Küçükyalı escort Şerifali escort Kurtköy escort Sultanbeyli escort Göztepe escort Kayaşehir escort Çapa escort Bahçelievler escort Fatih escort Fındıkzade escort Beşiktaş escort escort girl dubai escort girls berlin seks hikayeleri sex hikayeleri sex izle sikiş kısa link