2 3
a

Tasarlayın Dokuyalım Makine Halısı Tasarım Yarışması…-2023

Tasarlayın Dokuyalım Makine Halısı Tasarım Yarışması 2023

Tasarlayın Dokuyalım Makine Halısı Tasarım Yarışması 2023

Yarışmanın Mevzusu ve Amaçları

Türkiye, makine halısı ihracatında senelerdir dünya lideridir. Gaziantep, son yirmi yılda yapmış olduğu mühim yatırımlar ve emekler ile makine halısı üretiminde, dünya çapındaki en mühim üretim merkezi haline gelmiştir. Makine halısı sektörü, katma kıymeti yüksek, emsalsiz ve kaliteli ürünler üretmeyi ve internasyonal rekabet enerjisini sürdürmeyi hedeflemektedir. Firmalarımızın haiz olduğu internasyonal rekabet avantajlarını koruyabilmeleri açısından yeni ve emsalsiz koleksiyonların oluşturulması, müşterilerin beğeni ve tercihlerine doğru ve zamanında yanıt verilebilmesi, büyük ehemmiyet arz etmektedir. Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) tarafınca, sektörün mühim gereksinimlerinden kabul edilen halı desen tasarımı ve uygulaması alanında insan deposu kapasitesinin yükseltilmesi ve istihdam edilecek tasarımcıların yetiştirilmesini sağlamak amacıyla değişik emekler yürütülmektedir. Bu kapsamda, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ile iş birliği halinde Makine Halısı Tasarım Yarışması düzenlenmektedir. Yarışma, üniversite öğrencileri ve mezunlarına yönelik tek kategoride düzenlenecektir. Tüm genç tasarımcılarımızı ve tasarımcı adaylarımızı çağrı ediyoruz. Yarışmanın internet sayfası https://www.tasarlayindokuyalim.com olup, tüm duyurular bu internet sayfası üstünden yapılacaktır.

Amaç:

 • Ulusal ve internasyonal pazara sunulabilecek, makine halıcılığı sektöründe moda yaratabilecek emsalsiz tasarımların ortaya çıkarılması,
 • Tasarımcı adaylarının özgür fikir ve sanat içerikli becerilerini üretim alanına aktarmalarına destek olunması,
 • Tasarım kültürünün minik yaştan itibaren gelişmesi ve tasarımcı kimliğinin kuvvetlenmesine destek olunması,
 • Üniversite-Endüstri işbirliğine katkıda bulunulması,
 • Sanatçı-tasarımcıların katkıları ile üretimde kalitenin artmasına katkıda bulunulmasıdır.

Müracaat Şekli

 • Yarışmaya müracaat yapmak için https://www.tasarlayindokuyalim.com adresine müracaat ediniz ve bu sayfada yer edinen müracaat adımlarını uygulayınız.
 • Yarışmaya başvurusu meydana getirilen yaratı, el ile çizilmiş olabileceği şeklinde dijital ortamda da tasarlanabilir.
 • Orijinal desen 30 santimetre x 45 santimetre ebatlarında hazırlanacak ve 35 x 50 bristol kâğıt (210 gr) üstüne yapıştırılacaktır.
 • Bristol kâğıdın arkasına, sağ üst köşeye tasarımcının tercih etmiş olduğu rumuz yazılmalıdır. Tasarımın üstünde rumuz, tasarımla ilgili temel bilgiler haricinde, yarışmacının kimliğini belirtecek, herhangi bir ibare, logo yada işaret bulunmamalıdır. Yarışmacı ile ilgili herhangi bir bilgiyi belirten herhangi bir işaret, logo yada ibarenin varlığı projenin derecelendirmeye alınmadan elenmesine niçin olacaktır.
 • Tasarım çizimleri, iki mukavva arasına rulo yapılmadan kırılmayacak şekilde yerleştirilecektir.
 • Müracaat zarfı içinde eserle beraber; yarışmacı tarafınca imzalanmış müracaat formu, fotoğraflı özgeçmiş, imzalı kimlik fotokopisi, barkodlu olacak şekilde tüm SGK Uzun Vade Hizmet Dökümü belgesi, talebe belgesi yada mezuniyet belgesi örneği yer alacaktır.
 • Postadaki yada kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Teknik Koşullar

Yarışmaya katılım için mevzu yada tema kısıtlaması bulunmamaktadır.

 • Yarışmaya katılım bireysel olarak gerçekleştirilecektir.
 • Yarışmaya bir şahıs, en fazla 2 (iki) desen emek harcaması ile müracaat yapabilir. Sadece iki eserinin de finale kalması durumunda I. Jüri Değerlendirmesi sonrasındaki puanı yüksek olan eseri finale kalmış sayılacaktır, eşit puan alınması durumunda yarışmacının tercihi dikkate alınacaktır.
 • Yarışmaya başvurusu yapılacak eserler, daha ilkin hiçbir yerde kullanılmamış, ödül almamış, kopya edilmemiş olmalıdır. Benzer ya da alıntı olduğu belirlenen eserler yarışma dışı kalacaktır. Bu mevzuda oluşacak her türlü hukuki mesuliyet katılımcıya aittir.
 • Yarışmaya katılacak eserler üstünde öğretim elemanlarının genel bilgilendirme ve tavsiyede bulunma haricinde fiilen bir katkıları bulunmayacaktır.

Değerlendirme Kriterleri

 • Başvurusu meydana getirilen eserler, teknik şartnameye uygunluk, renk desen uyumu, tasarımdaki yaratıcılık, özgünlük, tasarımın güncel trendlere uyumu, teknik olarak halıya uygulanabilirlik, koleksiyon oluşturabilme şeklinde hususlar açısından değerlendirilecektir.
 • Başvurusu meydana getirilen eserlerin makine halısına uygulanabilir olması önemlidir. Makine halısı tasarımları, dokuma tekniğine uygun olarak px tabanlı programlarla tasarlanmaktadır. Eserlerin 6 yada 8 renge indirgenebilir ve halıya uygulanabilir olması bilhassa tavsiye Bu mevzuda GAÜN akademisyenlerinden teknik informasyon alınabilir yada yarışmanın internet sayfasındaki ilgili videolar izlenebilir.

Müracaat Koşulları

Yarışmaya katılım için başvuracak adayların;

 • Üniversitelerin Ön Lisans ve Lisans bölümlerinde (bölüm sınırlaması olmaksızın) talebe olmaları yada Birinci Değerlendirme Aşaması İçin Son Müracaat Tarihinden itibaren en fazla 1 yıl ilkin mezun olmuş olmaları,
 • 01.1995 ve sonrasında dünyaya gelen olmaları,
 • Yarışmanın düzenlenmiş olduğu dönemde halı sektöründe herhangi bir firmada yada yarışmayı düzenleyen kurumlardan birinde çalışıyor olmamaları,
 • Daha ilkin birliğimizce düzenlenen tasarım yarışmalarında ödül almamış olmaları (ilk beşe girmemiş olması),
 • Yarışma jürisinde vazife alan üyelerin aşama yakınları ile yarışmayı organize eden kurum/kuruluşlarda çalışan bir şahıs olmamaları gereklidir.

Değerlendirme Aşamaları

16 Haziran 2023: Birinci Değerlendirme Aşaması İçin Son Müracaat Zamanı

Birinci değerlendirme aşaması için başvurular yarışmanın web sitesi üstünden (https://www.tasarlayindokuyalim.com) çevrimiçi alınacaktır. Fiziki müracaat dosyaları da birinci değerlendirme aşaması için son müracaat tarihinden ilkin (Doç. Dr. Nazan AVCIOĞLU KALEBEK – Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi GTS Halı Tasarımı Kısmı Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil – GAZİANTEP) adresine elden yada kargo yolu ile ulaştırılacaktır. Kargo tutarı yarışmacıya aittir. Başvuruların süresinde ulaştırılamamasından, yarışmacılardan yada kargo süreçlerinde yaşanabilecek aksilikler ve gecikmelerden dolayı yarışmayı düzenleyen kurum ve kuruluşlar görevli tutulamayacaklardır.

19 Haziran 2023: Ön İnceleme Aşaması

Teslim alınan başvurular, şartnamenin yönetimsel koşullarına uygunluğu açısından GAHİB ve GAÜN temsilcilerinden oluşturulacak bir komisyon tarafınca Ön İncelemeye doğal olarak tutulacaklardır.

22 Haziran 2023: Birinci Jüri Değerlendirmesi Aşaması

Ön İnceleme aşamasında şartnameye uygun olarak teslim alınan başvurular, Birinci Jüri Değerlendirmesi aşamasında akademisyen jüriler ve/yada sektör temsilcileri tarafınca puanlanacaktır. Yapılacak değerlendirme sonucunda, finale kalan 20 asil ve 5 yedek yarışmacı belirlenecektir.

23 Haziran 2023: Birinci Jüri Değerlendirmesi Sonuçlarının Duyurulması

Finale kalan 20 asil ve 5 yedek yarışmacının adları, yarışmaya ilişik internet sayfasında (https://www.tasarlayindokuyalim.com) duyuru edilecek ve kendileri ile irtibata geçilecektir.

26 Haziran – 1 Eylül 2023: Tasarımların Dokunması Aşaması

Finalistlerin ilettiği ikinci aşamaya ilişik tasarımlar, seçtikleri renk ve ürün grubunu barındıran firmaların üretim hattında dokunacaktır. Bu aşamada GAHİB, finalistler ile sponsor firmaları renk ve ürün grubu uygunluğu yönü ile eşleştirecektir.

27-28 Eylül 2023: İkinci Jüri Değerlendirmesi ve Ödül Töreni

Dokunarak halıya uygulanan tasarımlar, 27 Eylül 2023 günü sektör profesyonelleri ve akademisyenlerden oluşan bir Jüri tarafınca İkinci Jüri Değerlendirmesine doğal olarak tutulacaktır. Birinci Jüri Değerlendirmesi aşamasında alınan puanların, İkinci Jüri Değerlendirmesinde alınacak puanlarla herhangi bir etkileşimi olmayacaktır. Ödül alacak yarışmacılar, İkinci Jüri Değerlendirmesinde aldıkları puanlara nazaran belirlenecektir. Değerlendirme sonuçlarının açıklanması ve dereceye giren yarışmacıların ödülleri IV. Tasarım Günleri etkinliklerinin kapanış etkinliği olarak düzenlenecek ödül töreninde 28 Eylül 2023 günü takdim edilecektir.

Tasarlayın Dokuyalım Makine Halısı Tasarım Yarışması 2023 Ödülleri

Yarışmanın finalinde dereceye girenlere GAHİB tarafınca aşağıda belirtilen ödüller verilecektir:

Birincilik Ödülü:  60.000
İkincilik Ödülü:  50.000
Üçüncülük Ödülü: 40.000
Dördüncülük Ödülü: Laptop
Beşincilik Ödülü:  Laptop

Ek olarak yarışmada finale kalan yarışmacılara, Grafik Tablet armağan edilecektir.

Yarışma Takvimi

Final ve Ödül Töreni: 28 EYLÜL 2023

Tasarlayın Dokuyalım Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması 2023 Detaylı Informasyon ve Müracaat için: https://www.tasarlayindokuyalim.com/index.html

Tasarlayın Dokuyalım Makine Halısı Tasarım Yarışması...-2023

YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Bursa Bıçak Festivali 2023 Şef Bıçağı Yarışması-2023

HIZLI YORUM YAP