2 3
a

Tatvan Belediyesi Logo Tasarım Yarışması-2023

Tatvan Belediyesi Logo Tasarım Yarışması

Tatvan Belediyesi Logo Tasarım Yarışması

Mevzu ve Amaç

Yarışmanın mevzusu, belediyemizin vizyonu ve misyonunu yansıtacak, akılda kalıcı, işlevsel kullanıma imkân sağlayacak emsalsiz bir Tatvan Belediyesi logosunun oluşturulması ve hayata geçirilmesidir.

Yarışma Koşulları

 • Yarışma, ulusal ve internasyonal tüm tasarımcılara/katılımcılara açıktır. {Özel} bir mesleki statü ya da ustalaşmış unvan taşıma şartı beklenmez. 18 yaşını doldurmamış iştirakçilerin dereceye girmeleri halinde, belirlenen ödülün ödemesi veli ya da vasiye yapılır. 
 • Her katılımcı en fazla üç tane tasarımla yarışmaya katılabilir.
 • Yarışmaya gönderilen tasarımların emsalsiz nitelikli olmaları, daha ilkin başka yarışmalara gönderilmemiş olmaları, başka hiçbir yerde/mecrada ve hiçbir gerekçe ile yayımlanmamış olmaları, ek olarak öteki kurum ve kurum logolarını çağrıştırmamaları gerekmektedir.
 • Yarışmaya yaratı gönderen tasarımcılar, gönderiye mevzu eserdeki tasarımın kendilerine ilişik bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar. Tasarımların etik ve yasal sorumlulukları her koşulda tasarımcısına aittir. Yarışma katılımcısı tasarımcılar Tatvan Belediyesi Logo Tasarım Yarışmasına katılımlarından dolayı herhangi bir katılım tutarı ödemeyecek ve herhangi bir katılım tutarı talep edemeyecektir.
 • Düzenleyici kurul, raportör, seçici kurul ve seçici kurulun birinci aşama yakınları ve yarışmayı düzenleyen organizasyon kuruluşu mensubu ile birince aşama yakınları bu yarışmaya katılamaz. Ek olarak, söz mevzusu katılım kısıtlarının kapsamındaki kişilerin ‘yakın ilişkide oldukları’ toplumsal çevrelerinden olanların da (samimi dost ve talebe v.s.) yarışmaya iştirakı etik açıdan ihlâl sayılacaktır. Yarışma sonrası, bu maddeyle ilgili bir ihlal tespiti durumunda yasal süreç takip edeni yapılarak aşama ve ödül iptali gerçekleşecektir. Yarışma düzenleme kurulu, tasarım etiği kıymetini tasarım estetiğinden üstün tutmaktadır.
 • Seçici kurul tarafınca, kopya olduğu anlaşılan tasarımlar yarışma dışı duracak, ödül verilmeyecek, verilmiş ise ödül sahibi ödülü iade edecek ve bu durumda yarışma düzenleme ve yönetim kurulunun yeni bir logo seçme imkânı peşinen kabul edilecektir.
 • Logo tasarımının üstünde isim, imza, mahlas, çarpıcı söz yada ayırıcı hiçbir ‘kimlik bildiren/çağrıştıran’ işaret bulunamaz. Bu tip ayrıştırıcı unsur bulunduran emek harcamalar yarışma dışı bırakılır.
 • Yarışmada siyasal ve etnik taraflılık bildiren hiçbir sembolün kullanılmaması gerekir. Kamu yararı ve kamuya hizmet bilinci gözetilerek ‘bütünleştirici’ anlam üretimlerine odaklanılmalıdır. Dini semboller ise, yalnızca kültürel bir zenginlik ve desen olarak kullanılabilirler. Çarpıtılmış, bağlamından koparılmış, ayrıştırıcı ve yozlaştırıcı yaklaşımlar içeren tasarımlar ön değerlendirmede elenecektir.
 • Tasarımlar en geç 26 Mayıs 2023 günü 24:00’e kadar logoyarismasi@tatvan.bel.tr web adresi üstünden yüklenmelidir.

Teknik Koşullar

 • Tatvan Belediyesi logosu görsel anlamda geleneksel ve uygar olanı sentezleyen, akılda kalıcı, orijinal, anlaşılır, mütevazi ve kurumsal etkinlik alanlarımızla ilişkili ve emsalsiz olmalıdır. Kurumun imajı ve kimliğine uygun tarzda, ustalaşmış bir logonun gereklilikleri göz önüne alınarak tasarlanması beklenen logo, yazıtipi, renk uyumu, içerik ve güzel duyu açıdan bir bütünlük sağlayacak şekilde oluşturulmalıdır.
 • Tüm çalışmaların “Tatvan Belediyesi” ibaresiyle beraber değerlendirilmesine dikkat edilecektir. Tatvan kazasının üç temel kıymeti olarak ön plana çıkan “Nemrut Dağı ve Krater Gölü”, “Van Gölü” ve “Feribotlar” tasarlanacak logoya yön vermelidir.
 • Logoların renkli ve siyah–beyaz kullanıma uygun olarak, büyütülüp küçüldüğünde görselliğinin bozulmaması, oldukça ufak ölçülerde ayrıntılarının kaybolmaması, oldukça büyük ölçülerde ise dağınık görünmemesi ilk olarak beklenir. Ek olarak logonun her çeşit baskı ve kesim tekniği ile sorunsuz kullanıma uygun hazırlanması gerekmektedir.
 • Fotoğraf içeren yada CGI teknolojileri kullanılmadan kağıt üzerine elle meydana getirilen tasarımlar yarışmaya kabul edilmez
 • Her bir emek verme için maksimum izin verilen dosya boyutu 4 MB’dir. Her katılımcının toplamda 12 MB’lik emek verme gönderme hakkı bulunmaktadır.

Gönderim Koşulları

 • Katılım bir tek elektronik ortamda, logoyarismasi@tatvan.bel.tr adresine yapılacaktır. Görsel, yüksek çözünürlükte (minimum 300 dpi JPEG, PDF ve vektörel emek verme dosyası ile beraber) hazırlanmış olmalıdır. Tasarımlar, CMYK renk modunda olacaktır.
 • Tasarım dosya adları, rumuz olarak kaydedilecek ve yaratı rumuzu müracaat formuna da yazılacaktır. Birden fazla tasarım gönderiminde, rumuzun sonuna numaralandırma yapılması gerekir. Mesela, Tatvan1, Tatvan2, Tatvan.
 • Her bir logo tasarım emek harcaması, A4 kâğıt ebatlarında emek verme alanın üst orta bölümde 15×15 santimetre alanda ve en uzun kenarı 15 santimetre’yi geçmeyecek şekilde renkli olarak yerleştirilecektir. Ek olarak bu uygulamaların alt bölümünde logo tasarımının %20’si büyüklüğünde siyah beyaz örneği de bulunmalıdır.
 • Katılımcılar çalışmalarını ve özgeçmiş bilgilerini (adı-soyadı, mesleği, e-posta adresi, posta adresi, ikamet etmiş olduğu il, telefon numarası) ayrı ayrı dosyalar halinde ve belirleyecekleri rumuz ile adlandırarak göndermelidir.
 • Tasarımların üstünde katılımcıya ilişkin isim, logo, tarih vb. işaretler bulunmamalıdır.
 • Teknik şartlardan herhangi birinin tamamlanmamış olması halinde, katılımcının tasarımı değerlendirmeye alınmayacaktır.

Çalışmaların Değerlendirilmesi

Gönderilen eserler rumuzlarıyla birlikte oluşturulan seçici kurula sunulacak ve seçici kurul tarafınca eleme usulüyle ödül alacak ilk 6 (Altı) logo belirlenecektir. Ödül alacak ilk 6 Logo arasından ise 1., 2. ve 3. seçilecektir. İlk altıya girip, ilk üçe giremeyen yaratı sahipleri mansiyonla ödüllendirilecektir.

Düzenleyici Kurul

 • Mehmet Güvenilir GEYLANİ – Tatvan Belediye Başkanı
 • Doç. Dr. Menduha Satır Kayserili – Mustafa Kemal Atatürk Üniversitesi
 • Dr. Bülent Polat – MEB
 • Dr. Harp Keskin – Bayburt Üniversitesi
 • Öğr. Gör. Oktay Subaşı – Bitlis Eren Üniversitesi

Seçici Kurul

 • Prof. Dr. Ata Yakup KAPTAN – Ondokuz Mayıs Üniversitesi
 • Prof. Dr. Hasip PEKTAŞ – İstinye Üniversitesi
 • Prof. Dr. Fatih ÖZDEMİR– Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
 • Doç. Dr. Aydın Zor – Akdeniz Üniversitesi
 • Doç. Dr. İsmail Keskin – Kocaeli Üniversitesi
 • Doç. Zafer Lehimler – Mustafa Kemal Atatürk Üniversitesi
 • Doç. Dr. Behçet KOCAMAN – Bitlis Eren Üniversitesi
 • Doç. Mehmet Ferruh Haşıloğlu – Mustafa Kemal Atatürk Üniversitesi
 • Dr. Öğr. Üyesi İmran Uzun – Kocaeli Üniversitesi
 • Dr. Öğr. Üyesi Tamer Kavuran – Fırat Üniversitesi
 • Öğr. Gör. İsmail Birlik – Bayburt Üniversitesi

Sonuçların Açıklanması

Yarışma neticeleri, 2 HAZİRAN 2023 tarihinde Tatvan Belediyesi resmi web sitesi (www.tatvan.bel.tr) üstünden açıklanacaktır.

Telif Hakları

 • Seçici kurul tarafınca dereceye layık görülen logo tasarımlarının her türlü telif ve gösterim hakkı Tatvan Belediyesi’ne ilişik olacaktır. Tatvan Belediyesi bu çalışmaların tam kullanım hakkını sınırsız olarak her türlü görsel ve yazılı iletişimde kullanabilecektir. Yarışmada birinci olan yaratı haricinde öteki dereye giren eserlerin de ilerleyen zamanlardaki kullanım hakları saklıdır.
 • Dereceye layık görülen çalışmaların tasarımcıları, logo tasarımlarının telifini sınırsız olarak Tatvan Belediyesi’ne vermiş olduklarını kabul ederler. Buna bağlı olarak, gerek 5846 sayılı Düşünce ve Sanat Eserleri Kanunu gerekse öteki ilgili mevzuat verdiği haklar düzeyindeki en geniş kapsamda, dereceye giren tasarımcılar söz mevzusu tasarımlarının çoğaltma, işlenme, yayma, temsil ve umuma iletim yetkisi; adının belirtilme yetkisi; eserde değişim yapma yetkisi; yaratı sahibinin zilyet ve malikine karşı haklarını kullanma yetkisi şeklinde bilumum haklar için Tatvan Belediyesi’ne tam lisans verdiklerini de kabul ederler.
 • Bu şekilde kullanılan eserler için, yaratı sahibi sonradan verdiği lisansı kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini, bir başkasına hak tesis edemeyeceğini yada bu lisans için kendisine verilen ödülden başka herhangi bir telif hakkı yada maddi tinsel talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Tatvan Belediyesi, yaratı için katılımcının yukarıda verdiği lisans karşılığında telif hakkı bedeli ödemeyecektir.
 • Yarışmanın tamamlanmasından sonrasında dahi olsa dereceye layık görülen tasarımın özgünlüğü ile ilgili (kopya, çalıntı vb.) oluşabilecek her türlü hukuki ve mali sorundan yarışmacı mesuldür. Tatvan Belediyesi, iştirakçilerin eserleri ile ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir mesuliyet kabul etmez. Yarışma esnasında yada sonrasında 3’üncü kişilerden gelebilecek olan telif taleplerinin sorumluluğu yarışmacıya aittir.

Tatvan Belediyesi Logo Tasarım Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 40.000 ₺
İkincilik Ödülü: 20.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 10.000 ₺
Mansiyon Ödülü: Bölgesel Ürünler Paketi (3 Tane)

Yarışma Takvimi

Son Müracaat Zamanı: 26 MAYIS 2023

Netice Izahat Zamanı: 2 HAZİRAN 2023

Tatvan Belediyesi Logo Tasarım Yarışması Detaylı Informasyon ve Müracaat için: https://tatvan.bel.tr/logo-yarismasi/

Tatvan Belediyesi Logo Tasarım Yarışması-2023

YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Yapay Zeka ve İfade Özgürlüğü Dijital Sanat Yarışması-2023

HIZLI YORUM YAP