h Dolar 8,6240 %-0.05
h Euro 10,1240 %-0.05
h BIST100 1.385,61 %-0.45
h Bitcoin 362617 %-0.31003
a İmsak Vakti 05:19
İstanbul 20°
 • Adana
 • Adıyaman
 • Afyonkarahisar
 • Ağrı
 • Amasya
 • Ankara
 • Antalya
 • Artvin
 • Aydın
 • Balıkesir
 • Bilecik
 • Bingöl
 • Bitlis
 • Bolu
 • Burdur
 • Bursa
 • Çanakkale
 • Çankırı
 • Çorum
 • Denizli
 • Diyarbakır
 • Edirne
 • Elazığ
 • Erzincan
 • Erzurum
 • Eskişehir
 • Gaziantep
 • Giresun
 • Gümüşhane
 • Hakkâri
 • Hatay
 • Isparta
 • Mersin
 • istanbul
 • izmir
 • Kars
 • Kastamonu
 • Kayseri
 • Kırklareli
 • Kırşehir
 • Kocaeli
 • Konya
 • Kütahya
 • Malatya
 • Manisa
 • Kahramanmaraş
 • Mardin
 • Muğla
 • Muş
 • Nevşehir
 • Niğde
 • Ordu
 • Rize
 • Sakarya
 • Samsun
 • Siirt
 • Sinop
 • Sivas
 • Tekirdağ
 • Tokat
 • Trabzon
 • Tunceli
 • Şanlıurfa
 • Uşak
 • Van
 • Yozgat
 • Zonguldak
 • Aksaray
 • Bayburt
 • Karaman
 • Kırıkkale
 • Batman
 • Şırnak
 • Bartın
 • Ardahan
 • Iğdır
 • Yalova
 • Karabük
 • Kilis
 • Osmaniye
 • Düzce
a
X

Tedviren vazife icra eden memura zam tazminat farkı ödenir mi? 2021

Tedviren görev yapan memura zam tazminat farkı ödenir mi?

Tedviren vazife icra eden memura zam tazminat farkı ödenir mi? 2021

Tedviren görev yapan memura zam tazminat farkı ödenir mi?

Kamu kurumlarında bulunan kadrolara atanma şartını taşımadağı için tedviren görevlendirilen kişilere zam ve tazminat farkı ile vekelat aylığı ödenmemesi gerektiği hususunda danıştay sonucu yazımız ekindedir.

T.C.

DANIŞTAY İkinci Daire

Esas No : 2008/4125 Karar No : 2009/294

-Özeti : Asilde aranan şartlara haiz olmayan davacının, malmüdürlüğü görevini tedviren yürütmesi sebebiyle, kendisine tazminat şeklinde olsa dahi vekalet aylığı ödenemeyeceği ile ilgili.

Kararın Düzeltilmesini İsteyen (Davalı): Maliye Bakanlığı Diğer Davalı : Gümüşhane Valiliği

Karşı Taraf : …

İsteğin Özeti : Trabzon İdare Mahkemesi’nin 21.04.2005 günlü,

E:2004/1240, K:2005/389 sayılı kararının onanmasına dair Danıştay Onbirinci Dairesi’nin 02.11.2007 günlü, E:2005/2605, K:2007/7696 sayılı kararının davalı tarafınca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 54. maddesi uyarınca düzeltilmesi istenilmektedir.

Cevabın Özeti : Cevap verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi: Nafı Alantar

Düşüncesi : Karar düzeltme isteminin kabulü ile İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı : Semra Şentürk

Düşüncesi : Kararın düzeltilmesi dilekçesinde ileri sürülen nedenler,

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 54 üncü maddesinde yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi gerekeceği düşünülmektedi

TÜRK MİLLETİ ADINA

Yargı veren Danıştay İkinci Dairesi’nce işin gereği düşünüldü:

Dava, … Malmüdürlüğü’nde Muhasebe Memuru olan ve Malmüdürlüğü görevini tedviren yürütmekle görevlendirilen davacı tarafınca, 04.08.2003 – 02.09.2003 tarihleri arası 30 gün, 30.09.2003 – 12.10.2003 tarihleri arası 12 gün olmak suretiyle toplam 42 gün ve 02.08.2004 tarihinden başlayarak de görevde kalmış olduğu sürece yoksun kalmış olduğu vekalet aylığı ve tazminatlarının ödenmesi için yapmış olduğu başvurusunun reddine ilişkin 18.08.2004 günlü işlemin iptali ile yoksun kalınan vekalet aylığı ve tazminatların kanuni faiziyle beraber ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

Trabzon İdare Mahkemesi’nin 21.04.2005 günlü, E:2004/1240, K:2005/389 sayılı kararıyla; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 86. maddesi ve 99 seri Nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği’nde, vekalet görevi ve vekalet aylığı verilmesi koşullarının belirlendiği, Maliye Bakanlığı Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliği’nin 31. maddesinde, malmüdürlüğü görevinin (C) hizmet grubunda yer almış olduğu, bu göreve atanabilmek için (D) hizmet grubunda yer edinen görevlerde yada denetmen kadrolarında minimum iki sene çalışmış olma şartı öngörüldüğü, 657 sayılı Yasa’da bir görevin tedviren yürütülmesine ilişkin bir hükme yer verilmemiş olmakla birlikte, yukarıda sözü geçen bildiri uyarınca idarece tedvir görevi verilen ilgili kişinin Anayasa’nın angaryayı yasaklayan 18. maddesi hükmü uyarınca fiilen yürüttüğü vazife karşılığı bazı maddi haklara haiz olacağı, bu tazminat miktarının hesaplanmasında o vazife için verilecek vekalet aylığının temel alınması gerektiği, buna gore, asilde aranılan koşulları taşımaması sebebiyle vekaleten atanması yolundaki başvurunun reddine ilişkin işlemde hukuka aykırılık görülmediği, sadece, malmüdürlüğü görevini tedviren yürütmekle görevlendirilen davacıya fiilen yürüttüğü bu vazife sebebiyle müracaat tarihinden başlayarak vekalet aylığına eşdeğer tutarda bir meblağın tazminat olarak ödenmesi gerektiği, müracaat tarihinden önceki döneme ilişkin maddi kayıpların tazminine ilişkin istemin süre aşımı yönünden incelenmesine imkan bulunmadığı sebebi öne sürülerek, dava mevzusu 18.08.2004 günlü işlemin iptali istemine yönelik davanın reddine, vekalet aylığına karşılık edecek tazminat isteminin ise kısmen kabulüyle müracaat zamanı olan 04.10.2004 tarihinden başlayarak kanuni nema uygulanmak suretiyle vekalet aylığına karşılık edecek orandaki tazminatın davalı idarece hesaplanarak davacıya ödenmesine, vekalet aylığına eşdeğer tutarda tazminat dışındaki tazminat isteminin reddine, müracaat tarihinden önceki döneme ilişik tazminat isteminin ise süre aşımı yönünden reddine hükmedilmiştir.

Davalı idarenin, anılan kararın kabule ilişkin kısmına karşı yapmış olduğu temyiz başvurusu Danıştay Onbirinci Dairesi’nin 02.11.2007 günlü, E:2005/2605, K:2007/7696 sayılı kararıyla reddedilerek İdare Mahkemesi sonucu onanmıştır.

Davalı yönetim, davacının Malmüdürlüğü’ne atanabilmek için lüzumlu şartları taşımadığından, tazmin şeklinde olsa dahi davacıya vekalet aylığının ödenmesinin mümkün olmadığını öne sürmekte ve karar düzeltme isteminin kabulü ile İdare Mahkemesi kararının kabule ilişkin kısmının bozulmasını istemektedir.

Davalı yönetim tarafınca verilen karar düzeltme dilekçesinde ileri sürülen hususlar 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 54/1-c maddesine uygun bulunduğundan, Danıştay Onbirinci Dairesi’nin 02.11.2007 günlü, E:2005/2605, K:2007/7696 sayılı karar kaldırılarak uyuşmazlığın esasına geçildi.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 86. maddesinde vekalet görevi ve aylık verilmesinin şartları düzenlemiş olup, maddenin ilk paragrafında “Memurların kanuni izin, geçici vazife, disiplin cezası uygulaması yada görevden uzaklaştırma sebebiyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde yerlerine kurum içinden yada başka kurumlardan yada açıktan vekil atanabilir.” hükmüne yer verildikten sonrasında, Kanun’un 174. maddesinde vekalet aylıklarının ödenebilmesi için görevin fiilen yapılmasının koşul olduğu, aynı Kanun’un 175. maddesine 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 5. maddesi ile eklenen paragrafta da kurum içinden yada başka kurumlardan vekalet edenlere vekalet aylığı ödenebilmesi için, vekilin asilde aranan şartları taşımasının mecburi olduğu hükümleri yer almıştır.

17.05.1987 günlü, 19463 sayılı Resmi Gazete’de piyasaya çıkan 99 sayılı Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği’nde ise;

“1- Bir görevin vekaleten yürütülmesi halinde görevin gerekleri ve nitelikleri değişmeyeceğinden bu görevi vekaleten yürütecek olanların soylu memurda aranan şartlara haiz olmaları gerekmektedir. Bu sebeple;

a) 1-4. dereceli kadrolara vekalet edeceklerin 657 sayılı Kanun’un 68. maddesinde belirtilen şartları haiz olmaları,

b) 5-15. dereceli kadrolara vekalet ettirileceklerin tahsil durumları itibariyle tesbit olunan yükseltebilecek dereceyi aşmamak kaydıyla vekalet ettirilecekleri kadronun derecesinin, kazanılmış hak aylık derecesinin üç üst derecesinden çok olmaması gerekmektedir.

2- Asilde aranan şartlara haiz vekil memur (işgören) bulunamadığı takdirde, hizmetin aksamadan yürütülebilmesi bakımından herhangi bir halde boşalmış yada boş bulunan bir görevin ilk olarak var ise yardımcıları yoksa asilde aranan şartlara en yakın personel tarafınca tedviren gördürülmesi mümkün görülmektedir.

3- 657 sayılı Kanun’un vekalet tutarı ödenmesine ilişkin 175. maddesinde gore, tedvir dolayısıyla herhangi bir ödeme yapılması mümkün bulunmamaktadır.” kuralı yer almıştır.

Danıştay’ın istikrar kazanmış bulunan kararlarına gore, personel rejiminde tedviren görevlendirmenin hukuki bir dayanağı olmayıp bir görevin o ekibe atama yada asilde aranan şartlara haiz vekil marifetiyle gördürülmesi gerekmektedir.

Dosyanın incelenmesinden, … Malmüdürlüğü’nde Muhasebe Memuru olarak vazife icra eden ve en nihayet 02.08.2004 tarihinden başlayarak 03.08.2004 tarihindeki valilik oluruyla … Malmüdürlüğü görevini yürütmek suretiyle tedviren görevlendirilen davacının, yoksun kalmış olduğu vekalet aylığı ile tazminatlarının ödenmesi için yapmış olduğu başvurusunun reddi üstüne bakılmakta olan davayı açmış olduğu anlaşılmaktadır.

Yukarıda yer edinen hükümler uyarınca, bir göreve vekaleten atanan kişiye vekalet etmiş olduğu göreve ilişkin vekalet aylığı, taraf ödeme ve tazminatın ödenebilmesi için vekilin asilde aranan şartları taşıması gerekmektedir.

Diğer taraftan, Anayasa’nın 128. maddesinde belirtilen, memurlar ve başka halk görevlilerinin aylık ve ödenekleri ve başka özlük işlemlerinin kanunla düzenleneceği şeklindeki hükmü karşısında, asilde aranan şartlara haiz olmayan kimselerin bir görevi yürütmek suretiyle vekaleten yada yetkili kılınmak suretiyle görevlendirilmeleri halinde, tertipli bir ödemeden yararlanabilmeleri için, kanuni bir dayanağın bulunması gerektiği de açıktır.

Dolayısıyla asilde aranan şartlara haiz olmayan davacının malmüdürlüğü görevini tedviren yürütmesi sebebiyle kendisine tazminat şeklinde olsa dahi vekalet aylığı ödenmesi mümkün olmadığından, vekalet aylığına karşılık edecek tazminat isteminin kısmen kabulüyle müracaat zamanı olan 04.10.2004 tarihinden başlayarak kanuni nema uygulanmak suretiyle vekalet aylığına karşılık edecek orandaki tazminatın davalı idarece hesaplanarak davacıya ödenmesine hükmedilmesi yolunda verilen İdare Mahkemesi sonucunda hukuki isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulüyle Trabzon İdare Mahkemesi’nce verilen 21.04.2005 günlü, E:2004/1240, K:2005/389 sayılı kararın kabule ilişkin kısmının 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinin l/b fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Yasa ile değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek tekrardan bir karar verilmek suretiyle dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, 27.01.2009 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Kaynak Mevzuatinyeri.com

0 0 0 0 0 0
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

naklen üst göreve atanan şahıs yeni görevine ilişik maaşı ne vakit alır 2021

HIZLI YORUM YAP

0 0 0 0 0 0

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

Sperrmüll Berlin

İstanbul escort Tuzla escort Acıbadem escort Bostancı escort Bağdat caddesi escort Erenköy escort Suadiye escort Küçükyalı escort Şerifali escort Kurtköy escort Sultanbeyli escort Göztepe escort Kayaşehir escort Çapa escort Bahçelievler escort Fatih escort Fındıkzade escort Beşiktaş escort escort girl dubai escort girls berlin seks hikayeleri sex hikayeleri sex izle sikiş kısa link