2 3
a

TEKNOFEST Girişim Yarışması-2023

TEKNOFEST Girişim Yarışması

TEKNOFEST Girişim Yarışması

Düzenleyen: Türkiye Teknoloji Ekibi Vakfı (T3 Vakfı)
Kategori: Girişimcilik Yarışmaları, Proje Yarışmaları, Üniversite Yarışmaları,
Talebe Yarışmaları
Kapsadığı Kent: Tüm Türkiye, KKTC ve Yurtdışı
Kimler Başvurabilir: Türkiye ve yurt dışından, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 yıllarında TEKNOFEST bünyesinde düzenlenen yarışmalara başvuran lise, üniversite ve üstü seviyedeki ekip yada ekip üyeleri.
Son Müracaat Zamanı: 10 TEMMUZ 2023
Netice Açıklanma Zamanı: 1 – 4 AĞUSTOS 2023
Ödüller: 10 Kategorinin Her Birinde Ayrı Olarak
Ön Kuluçka Programına Kabul Edilen En İyi 3 Takıma: 75.000 ₺
Hızlandırma Programına Kabul Edilen En İyi 3 Takıma: 75.000 ₺

+ Ön Kuluçka ve Hızlandırma Kategorilerinde En İyi 3 Ekip: Take Off İstanbul Girişim Zirvesinde Yer Alma İmkanı

Yarışma Amacı

TEKNOFEST yarışmaları sonucunda takımların ortaya çıkardığı iş fikri ve ürünlerin girişime dönüşmesi noktasında farkındalık oluşturması amaçlanmaktadır. TEKNOFEST ekip yada ekip üyelerinin; girişimciliğe özendirilmesi, geliştirdikleri TEKNOFEST projesi yada değişik projelerin internasyonal rekabet gücüne haiz, inovasyon odaklı, teknoloji düzeyi yüksek, ticari kıymeti doğrulanmış, pazarlanabilen ürün ya da hizmete dönüştürerek girişimlerini kurmaları amaçlanmaktadır. Hem de, TEKNOFEST ekip yada ekip üyelerinden girişim olarak şirketini kurmuş yada oluşturmayı planlayan ve Ar-Ge emek harcaması yürüten yada ticari ürün ya da hizmetini pazara sunmuş projelerini ileri seviyeye taşımak isteyen takımlara destek olunması amaçlanmaktadır.

Bu sayede, {Milli} Teknoloji Hamlesini gerçekleştirmeye katkı sunmak hedeflenmektedir.

Bu amaçlar doğrultusunda; 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 yıllarında TEKNOFEST bünyesinde düzenlenen yarışmalara başvuran lise, üniversite ve üstü seviyedeki ekip yada ekip üyelerine {özel} Ön Kuluçka ve Hızlandırma seviyelerinde TEKNOFEST Girişim Yarışması düzenlenmektedir. TEKNOFEST yarışmalarını kapsayan on (10) temada, takımların hazırladıkları girişim sunumu üstünden yarışma yapılması planlanmaktadır.

Yarışma Kapsamı

Temalar

1- Eğitim Teknolojileri

2- Sıhhat ve İyi Yaşam Teknolojileri

3- Ulaşım ve Mobilite Teknolojileri

4- Çevre, Enerji ve İklim Teknolojileri

5- Uzay, Havacılık ve Müdafa Teknolojileri

6- Ziraat Teknolojileri

7- Gezim Teknolojileri

8- Komünikasyon ve İletişim Teknolojileri

9- Afet Yönetim Teknolojileri

10- Engelsiz Yaşam Teknolojileri

Bu temalar haricinde bulunan proje fikirleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Müracaat Sunum Formatı

Müracaat sunumunu, girişim sunum formatı olarak hazırlamanız beklenmektedir. Projenizi bir girişime dönüştürecek şekilde, aşağıdaki başlıklara dikkat ederek hazırlamanız gerekmektedir. Müracaat girişim sunumunda kullanılacak olan formatta on (10) başlık yer almalıdır. Başlıklar ve başlıkların içinde ne olduğu aşağıda açıklanmıştır.

1 – Kapak: Projenizin iş fikrini ve vizyonunu yansıtan kısa ve çekici bir çarpıcı söz, girişimin adı ve girişimin logosu yer almalıdır.

2- Sorun: Hangi sorun(ler)in çözdüğü ve bu sorun(ler)in ne kadar mühim (fırsat) bulunduğunun belirtildiği sayfadır.

3 – Çözüm: Belirtilen sorun(ler)in ne şekilde çözüleceğinin anlatıldığı sayfadır.

4 – Ürün: Projeniz tarafınca sunulan ürünün/hizmetin ne bulunduğunun, ne şekilde çalıştığının ve hangi özelliklere haiz bulunduğunun anlatıldığı sayfadır.

5 – Pazar: Ürünün/hizmetin için mevcut yada potansiyel müşterilerin pazar büyüklüğünün ifade edilmesi gerekir. Bu sayfada toplam pazar büyüklüğü (tam), ulaşılabilir pazar büyüklüğü (sam) ve elde edilebilir pazar (som) olmak suretiyle üç başlıkta pazar analizinin açıklaması beklenir.

6 – Rakip Analizi: Pazardaki birincil ve/yada ikincil rakiplerin, takımın ürünü/hizmeti ile karşılaştırıldığı sayfadır. Bir tablo ile görselleştirilmesi gerekmektedir.

7 – İş Modeli: Müşteriye ne şekilde ulaşılacağının ve ne şekilde gelir elde edileceğinin açıklanmış olduğu sayfadır.

8 – Pazara Giriş Stratejisi: Ürünün/hizmetin hedeflenen pazarda ne şekilde tanıtılacağının, hedef müşterilerin kim bulunduğunun ve satışların ne şekilde gerçekleştirileceğinin açıklanmış olduğu sayfadır.

9 – Ekip: Projenizi gerçekleştiren ekip üyelerinin fotoğrafı, projedeki görevi, uzmanlık alanı eğitim bilgisi ve geçmiş iş tecrübesinin yer almış olduğu sayfadır.

10 – Kapanış – İletişim Detayları: Proje ile ilgili daha çok data sahibi olmak isteyenler için ekip ile iletişime geçilecek bilgilerin (e-posta adresi yada telefon numarası) yer almış olduğu sayfadır.

Teknofest Girişim Katılım Koşulları ve Müracaat Süreci

TEKNOFEST Girişim Yarışmaları, Ön Kuluçka ve Hızlandırma olmak suretiyle iki kategoride gerçekleştirilecektir. Başvuruların Ön Kuluçka yada Hızlandırma seviyelerine olan uygunluğunda değerlendirme komitesinin nihai sonucu esas alınacaktır.

ÖN KULUÇKA

Girişim fikri olan ve/yada prototip ürününü geliştirmekte olan takımlar bu kategoride değerlendirilecektir. Bu yarışma seviyesinde, girişimin kurulmuş olması ve/yada şirketleşmiş olması mecburi değildir.

HIZLANDIRMA

Projesini kontrol edilebilir bir prototipe ve/yada ürüne dönüştürmüş olan ve bu projeleri ile ilgili şirket kurmuş olan ekip bu kategoride değerlendirilecektir.

 • Yarışmaya, Türkiye ve yurt haricinde tahsil gören tüm lise, üniversite öğrencileri (Lisans, Ön lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Açık Öğretim dahil) ve mezunlar ekip halinde katılabilir.
 • Lise seviyesindeki takımlar, bir danışman almak zorundadır. Danışman olarak vazife meydana getirecek kişinin danışmanlık görevlerini yerine getireceğine dair belgeyi ıslak imzalı olarak ondan sonra sistemde açılacak olan alana yüklenmesi gerekmektedir.
 • Üniversite ve üstü seviyesinde müracaat meydana getiren takımlarımızın danışman alma zorunluluğu bulunmamaktadır.
 • Danışman final aşamasına kadar takıma destek olacağını ve final aşaması süresince takımın yanında bulunacağını taahhüt eder. Final aşamasına kalan projeler için lise seviyesindeki takımların danışmanları ile alanda bulunmaları zorunludur.
 • Takımlar, ekip kaptanı dâhil minimum üç (3) en fazla (25) kişiden oluşur.
 • Aynı proje/girişim ile bir tek bir kategoriye müracaat yapılabilir. Birden fazla kategoride müracaat yapması imkansız.
 • Aynı ekip yada ekip üyeleri bir düşünce ile müracaat yapabilir. Birden fazla düşünce ile müracaat yapması imkansız.
 • Bir yarışmacı bir tek bir takımda yer alabilir. Değişik takımlarda yer alamaz.
 • Girişim fikirleri kopya edilmemiş olmalıdır. Benzer ya da öykünmek olduğu tespit edilen girişimler yarışma dışı kalacaktır. Yarışmacı aynı girişim ile daha evvel bir başka yarışmada yer almışsa, katılmış olduğu yarışmanın adı, yeri, zamanı, organizatörü, yarışmada almış olduğu netice bilgilerini proje dosyası içinde bildirilmelidir.
 • Aynı girişim/proje fikri ile yalnızca tek bir kategoriye yada tek bir yarışmaya başvurulabilir. Aynı girişim ile değişik kategori yada değişik temada müracaat meydana getiren takımların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
 • Yarışma süreci süresince TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi tarafınca yapılacak olan tüm bilgilendirmeler ekibin yazışma sorumlusu olarak belirlediği kişiye yapılacaktır. Bu sebeple her ekip bir yazışma sorumlusu belirlemelidir.
 • Süreçlerin takip edeni yazışma sorumlusunun görevi olup yazışma sorumlusundan kaynaklı gecikmeler ve/yada aksaklıklardan TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi görevli değildir.
 • Başvurular 10 Temmuz 2023 evveliyatına kadar www.t3kys.com müracaat sistemi üstünden çevrim içi olarak yapılır.
 • Müracaat tarihleri içinde ekip kaptanı/danışman sistem üstünden kayıt olur, var ise danışman ve/yada ekip kaptanı/ekip üyelerinin kaydını doğru ve eksiksiz olarak sisteme yapar ve var ise danışman ve üyelerin e-postalarına çağrı gönderir. Çağrı gönderilen üye müracaat sistemine giriş yaparak “Ekip bilgilerim” kısmından gelen daveti kabul eder ve kayıt tamamlanır. Aksi durumda kayıt tamamlanmış olmaz.
 • Ekip oluşturma işlemini tamamlayan yarışmacıların projesine uygun kategoriye müracaat yapması gerekmektedir.
 • Yarışma kapsamında lüzumlu tüm süreçler KYS sistemi üstünden yapılmaktadır. Takımların KYS sistemi üstünden süreçlerini takip etmesi gerekmektedir.
 • Üye ekleme/çıkarma işlemleri müracaat sürecinin son evveliyatına kadar yapılmaktadır. Müracaat sürecinin son tarihinden sonrasında takımlar içinde değişim yapılamayacaktır.
 • Yarışma süreci süresince KYS üstünden müracaat yapma, sunum yükleme, itiraz süreci biçim doldurma işlemleri ekip kaptanı ve/yada danışmanın yetkisi dahilinde olup yarışma süreçleri bu kişiler üstünden yönetilmektedir.
 • Finale kalan takımlara sağlanacak ulaşım ve konaklama desteği sınırlıdır. Destek verilecek şahıs sayısı ekip başı en fazla 3 (üç) şahıs (danışman dahil) olup TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi tarafınca değişim yapma hakkı bulunmaktadır.
 • TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi festival alanında bulunacak üye sayısını sınırlandırma yetkisine haizdir. Sınırlandırma yapılması durumunda komite tarafınca bilgilendirme yapılacaktır.
 • •     Yarışma süreci süresince, müracaat yaptığınız dönemdeki eğitim seviyeniz dikkate alınacaktır.
 • Takımdan minimum 1 (bir) üyenin geçmiş senelerde müracaat yapmış TEKNOFEST Yarışmacısı olması gerekmektedir.
 • Yarışmacı, müracaat yapmadan ilkin yarışma hakkında tüm açıklamaları ve katılım koşullarını okuyup onaylamak suretiyle yarışmaya katılabilecektir.
 • Yarışmaya başvuranlar şartnamede yer edinen şartların tamamını kabul etmiş oldukları sayılmaktadır.

TEKNOFEST Girişim Yarışması Müracaat Adımları ve Sunum Hazırlama Rehberi Videosu: https://youtu.be/26iFQPo_ZEQ

Değerlendirme

Takımların değerlendirmeleri KYS’ye yükledikleri müracaat sunumları üstünden yapılacaktır. Sunumlar aşağıdaki başlıklar üstünden değerlendirilecektir.

Genel Kurallar

 • İtiraz durumları müracaat aşaması itirazları ve final sunum aşaması itirazları şeklinde oluşmaktadır. Müracaat İtirazları, Müracaat itiraz neticeleri açıklandıktan sonraki 48 saat içinde KYS (www.t3kys.com) üstünden alınmaktadır. Takımların itirazları değişik yargıcı heyetlerine gönderilir ve tekrardan değerlendirilir.
 • Final sunum aşamasında şartnameye aykırı durumlar ve kaide ihlalleri haricinde meydana getirilen itirazlar kabul edilmeyecektir. Nicel kriterlere dayanarak meydana getirilen değerlendirmeler için itiraz alınmayacak olup tekrardan bir final yada sunum değerlendirmesi yapılmayacaktır. Bu itirazların iletisim@teknofest.org adresine dilekçe şeklinde gerekçeleriyle beraber gönderilmesi gerekmektedir. Kurallara uygun meydana getirilen itirazlar TEKNOFEST Yarışmalar Koordinatörlüğü tarafınca incelemeye alınacaktır.
 • İtirazlar ekip danışmanı yada ekip kaptanı tarafınca yapılmalıdır. Belirlenen süreç içinde iletilmeyen itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Danışman şartları; Danışman olarak eğitim/öğretim kurumlarında görevli öğretmenler/akademisyenler yada ilgili alanda kariyer yaşamını devam ettiren mühendis/uzman vb. kişiler danışman olarak takımda yer alabilir.
 • Her bir yarışmacı yarışırken lüzumlu güvenlik tedbirlerini almak ve çevresine karşı kendisinden beklenen özeni göstermekle yükümlüdür.
 • Türkiye Teknoloji Ekibi (T3) Vakfı ve organizasyon komitesi, adil sonuçlar doğurabilmesi açısından yarışmaların objektif kriterler içinde gerçekleşmesi, yarışmacıların her türlü ihtiyaçlarının daha iyi karşılanabilmesi, güvenlik tedbirlerinin sağlanması ve yarışma şartlarının işlerlik kazanabilmesi için işbu şartnamede her türlü değişim yapma hakkını saklı meblağ.
 • T3 Vakfı ve organizasyon komitesi, yarışmalara müracaat sürecinin peşinden gerçekleştirilecek değerlendirmeler sonucunda, yarışmalara katılmak için lüzumlu teknik data ve becerilere haiz kafi müracaat olmaması durumunda yarışmaları iptal etme hakkını saklı meblağ.
 • T3 Vakfı ve organizasyon komitesi, organizasyonun güvenli bir ortamda gerçekleşebilmesi adına yarışma dışı bırakma hakkını saklı meblağ. Yarışmacıların, heyetlerinin ve ilgili kişilerinin yarışmalar esnasında doğan ihlalleri sonucunda oluşabilecek zararlardan T3 Vakfı ve organizasyon yetkilileri görevli değildir.
 • Yarışma ile ilgili olarak yarışmacı, T3 Vakfı ve/yada TEKNOFEST tarafınca yarışma öncesi yada sonrası yapılacak her türlü yazılı yada görsel tanıtım, gösterim, toplumsal medya ve web yayınlarını kabul ve taahhüt eder.
 • Gösterilen geçmiş yıl raporları içinde paylaşılan ekip üyelerinden değişik kişilerin fikirlerinin direkt kullanılmaması gerekmektedir. Fikri direkt kullandığı tespit edilen takımlara lüzumlu yasal işlemler başlatılacak olup minimum 2 yıl TEKNOFEST kapsamında düzenlenen yarışmalara müracaat yapamaması sağlanacaktır.
 • Yarışmacı, herhangi bir ürünün fikri sınai iyelik haklarını ihlal etmesi sebebiyle T3 Vakfı ve TEKNOFEST’in zarara uğraması durumunda söz mevzusu zararlar ilgili takımdan (danışman dahil) karşılanacaktır.
 • Yarışmaya katılma hakkı kazanan tüm finalist takımlara Katılım Sertifikası verilecektir.

Etik Kuralları

 • Festival alanında yada yarışma süreci süresince ( değerlendirme süreci vb.) cemiyet ahlakına aykırı bir durum, eylem, söz vb. davranış sergilendiği tespit edilmiş olduğu anda bu fiili icra eden şahıs/kişiler hakkında hukuksal sürecin ivedilikle başlatılması ve de ekibinin minimum 2 yıl Türkiye Teknoloji Ekibi Vakfı bünyesinde etkinlik gösteren her türlü organizasyon ve etkinliğe iştirakından men edilecektir. TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi ile kurulan tüm iletişimde kullanılan dilde dikkat edilmesi ihtiyaç duyulan hususlar şu şekildedir;

– Kaba ve nezaketsiz söz ve davranışlardan kaçınılmalıdır, – Hakaret, tehdit ve fena sözlerden kaçınılmalıdır,

– E-mail, feysbuk, skype, messenger, whatsapp, twitter vb. şeklinde toplumsal medya araçlarıyla direkt hedef alınarak hakaret edilmesinden kaçınılmalıdır,

– Dilekçe ve itirazlarınızda, yazım kurallarına ve üsluba dikkat edilmesi gerekmektedir.

 • Festival alanında öteki takımların işleyiş ve motivasyonlarını etkileyecek durum, eylem, söz vb. davranış sergilenmemesi gerekmektedir.
 • Konaklama hizmetlerinin verildiği yurt ve çevresinde toplumsal huzuru göz önüne alınarak davranılmalıdır. Aksi takdirde şahıs hakkında yasal sürecin başlatılması ilgili kurumlar tarafınca gerçekleştirilecektir.
 • Proje ve ürün geliştirme sürecinde, lüzumlu ekipman ve malzemelerin her türlü olumsuzluk göz önüne alınarak evvelinde yedeklenmesi/depolanması ve de ihtimaller içinde bir olumsuzluk durumunda parça değişimi yapılması takımın sorumluluğunda olup başka bir takımdan ürün tedariği sağlanmaması gerekmektedir.
 • Festival alanında ve TEKNOFEST’in sağlamış olduğu her türlü hizmet sahasında dil, din, felsefi inanç, siyasal fikir, ırk, yaş ve cinsiyet ayrımı yapmadan, fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeden tarafsızlık içinde hizmet gereklerine uygun davranmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.
 • TEKNOFEST ve öteki şirket-kurum-kuruluş mallarını ve kaynaklarını amaçları ve hizmet gerekleri haricinde kullanmamaya ve kullandırmamaya, bu mal ve kaynakları israf etmemeye dikkat edilmesi gerekmektedir.
 • Festival işleyişini kolaylaştırmak, gereksinimlerini en etkin, süratli ve verimli halde karşılamak, hizmet standardını yükseltmek ve festival memnuniyetini çoğaltmak için meydana getirilen çalışmalara destek verilmesi gerekmektedir.
 • Festival alanındaki yarışmacıların, görevlerini yansız ve objektif şekilde icra etmelerini etkileyen ya da etkiliyormuş şeklinde görünen ve kendilerine, yakınlarına, arkadaşlarına ya da ilişkide bulunmuş olduğu şahıs ya da kuruluşlara sağlanan her türlü çıkar ve onlarla ilgili mali ya da öteki yükümlülükler ve benzeri kişisel çıkarlar mevzusunda dikkatli davranması, çıkar çatışmasından kaçınmak için lüzumlu tedbirleri alması gerekmektedir.
 • TEKNOFEST, bina ve taşıtları ile öteki kamu malları ve kaynaklarının kullanımında israf ve savurganlıktan kaçınılması, mesai süresi, kamu malları, kaynakları, işgücü ve imkanları kullanırken etkin, verimli ve tutumlu davranılması gerekmektedir.
 • TEKNOFEST ekip üyelerinin görevlilerini yerine getirilmesi esnasında sorumlulukları ve yükümlülükleri mevzusunda hesap verebilir ve kurumsal değerlendirme ve denetime açık ve hazır olması, yöneticilerin kurumlarının amaç ve politikalarına uygun olmayan işlem yada eylemleri ile yolsuzluğu engellemek için ihtiyaç duyulan önlemleri zamanında alması, personelini etik davranış ilkeleri mevzusunda eğitmesi, bu ilkelere uyulup uyulmadığını gözetlemesi ve etik davranış mevzusunda rehberlik etmesi gerekmektedir.
 • Ekip üyeleri görevlerini yerine getirirken yetkilerini aşarak çalışmış oldukları kurumları bağlayıcı izahat, taahhüt, vaat yada girişimlerde bulunmaması, aldatıcı ve gerçek dışı demeç vermemesi gerekmektedir.

Mesuliyet Beyanı

 • T3 Vakfı ve TEKNOFEST, yarışmacıların teslim etmiş olduğu herhangi bir üründen yada yarışmacıdan meydana gelen herhangi bir yaralanma yada hasardan hiçbir şekilde görevli değildir. Yarışmacıların 3. kişilere verdiği zararlardan T3 Vakfı ve organizasyon yetkilileri görevli değildir. T3 Vakfı ve TEKNOFEST, takımların kendi sistemlerini Türkiye Cumhuriyeti yasaları çerçevesinde hazırlamalarını ve uygulamalarını sağlamaktan görevli değildir.

*Türkiye Teknoloji Ekibi Vakfı işbu şartnamede her türlü değişim yapma hakkını saklı meblağ.

TEKNOFEST Girişim Yarışması Ödülleri

10 Kategorinin Her Birinde Ayrı Olarak
Ön Kuluçka Programına Kabul Edilen En İyi 3 Takıma: 75.000 ₺
Hızlandırma Programına Kabul Edilen En İyi 3 Takıma: 75.000 ₺

Aşağıdaki tabloda belirtilen ödüller, ödül almaya hak kazanan takımlara verilecek toplam tutarı göstermektedir, bireysel ödüllendirme yapılmayacaktır. Ödüller, Ekip Üyeleri (Sistemde kayıtlı tüm üyelere) toplam sayısına gore eşit oranda bölünerek her şahsın belirteceği banka hesabına yatırılacaktır.

Ön Kuluçka ve Hızlandırma kategorilerinde en iyi 3 ekip Take Off İstanbul Girişim Zirvesinde seçilen girişimler içinde yer alacaktır.

T3 Girişim Merkezi tarafınca Ön Kuluçka ve Hızlandırma kategorilerinde seçilen en iyi takımlar Teknofest Girişim Programı’nın, değerlendirme sürecinin son aşamasından katılmaya hak kazanacaklardır.

Yarışma Takvimi

Son Müracaat Zamanı: 10 TEMMUZ 2023

Başvuruların Değerlendirilmesi: 11 – 31 TEMMUZ 2023

Değerlendirmelerin Açıklanması ve Kazanan Ekiplerin İlan Edilmesi: 1 – 4 AĞUSTOS 2023

TEKNOFEST Ankara: 30 AĞUSTOS – 3 EYLÜL 2023

TEKNOFEST İzmir: 27 EYLÜL – 1 EKİM 2023

TEKNOFEST Girişim Yarışması Detaylı Informasyon ve Müracaat için: https://www.teknofest.org/tr/competitions/competition/255

TEKNOFEST Girişim Yarışması-2023

YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Bir Uygarlık Odağı Olarak Başkanlık ve Şehir Meclisleri…-2023

HIZLI YORUM YAP