2 3
a

TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması 2023-2023

TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması 2023

TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması 2023

Yarışma Hakkında

TRT; ülkemizin ilk ve tek kamu hizmeti yayıncısı olarak 100 yıla yaklaşan radyo yayıncılığı ve 50 yılı aşan tv yayıncılığı birikimini, haiz olduğu değerleri geleceğin iletişimcileri ile paylaşmayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda 2015’ten bu yana TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması düzenlenmektedir.

TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması, geleceğin medyasına yön verecek gençlere kendilerini ifade edebilecekleri yazışma odaklı bir platform sunmaktadır.

TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması; radyo yayıncılığı, görsel – dijital yayıncılık ve yazışma kampanyası alanlarında çeşitli kategorilerle gençlerin nitelikli eserler ortaya koymaları için mühim bir fırsat oluşturmaktadır. Hazırlanan eserler yazışma alanında uzman adlar tarafınca değerlendirilmekte; gençler deneyimli adlar ile bir araya gelmiş olarak motivasyon ve görünürlük kazanmaktadır.

Günümüzde amaç ve içerik bakımından yazışma alanında malum ve takip edilen en mühim yarışma olan TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması, kendini geliştirmek, alana katkı sağlamak ve geleceğin iletişimcisi olmak isteyen tüm gençleri desteklemeye edecektir.

Yarışma Amacı

TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması; “insan ve kıymet” odaklı bir anlayış ile ülkemizin eğitim, kültür, sanat yaşamı ile yayıncılık alanına destek olmak; Türkiye Radyo Tv Kurumunun yayıncılık deneyimini gençlerle paylaşmak; geleceğin iletişimcileri olacak üniversite öğrencilerinin çalışmalarına katkıda bulunmak ve onları nitelikli ürünler vermeye, değişik içerikler üretmeye teşvik etmek amacıyla düzenlenmektedir.

TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması Müracaat Koşulları

 • TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması, katılım şartlarını taşıyan her insana açıktır.
 • Yarışmaya müracaat parasızdır.
 • Yarışmaya; üniversitede eğitim gören ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencileri katılabilir.
 • Yarışma başvurusu www.trtgeleceginiletisimcileri.com adresi üstünden yapılmaktadır.
 • Yarışmacılar www.trtgeleceginiletisimcileri.com adresinde yer edinen müracaat paneline üye olmalıdır. Yarışmacıların üyelik sonrası panelde bulunan müracaat aşamalarını tamamlamaları ve Katılım Sözleşmesi’ni onaylamaları gereklidir. Yarışmacılar Katılım Sözleşmesi’ni müracaat esnasında görüntüleyecektir. Yarışmaya katılanların, müracaat esnasında verdikleri kişisel veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında TRT bünyesinde “veri sorumlusu” sıfatıyla otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, TRT’ye ilişkin ve/yada bağlı web siteleri, toplumsal medya mecraları, telefonlar, mobil uygulamalar ve benzeri tüm vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilmekte, işlenebilmekte ve hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilmektedir. Katılanların, bu hususta açık rızaları vardır.
 • Yarışmaya katılım için yaş sınırı bulunmakta olup 01.01.1993 tarihinden sonrasında doğan olanlar yarışmaya katılım sağlayabilir.
 • Yarışmanın dili Türkçedir. Yarışmaya katılacak eserler Türkçe haricinde herhangi bir dilde hazırlanmış ise Türkçe altyazı eklenmelidir.
 • Yarışma 13 kategoride düzenlenmektedir.
 • TRT, kategorilerle ilgili değişim yapma hakkını saklı meblağ.
 • Yarışmaya katılacak eserler, öğrenciler tarafınca 2022-2023 eğitim – öğretim yılı içinde (1 Eylül 2022- 1 Eylül 2023 tarihleri arasını ifade eder) tamamen kendi fikrî yaratım gücüyle tasarlanmış ve üretilmiş örneksiz eserler olmalıdır.
 • Yarışmaya başvuran talebe yada talebe grubunun üniversite öğrenimi gördüklerini belirtir yasal geçerliliği olan güncel belgeyi talep edilmiş olduğu anda TRT’ye sunmaları zorunludur.
 • Yarışmaya katılan eserler ustalaşmış veya öteki şekillerde üçüncü kişilerden destek alınmadan hazırlanmalıdır.
 • Her yarışmacı istediği kategoride, her kategori için en fazla 5 eserle katılabilir.
 • Ulusal medya için hazırlanmış ve/yada ulusal medyada yayınlanmış eserler yarışmaya katılamaz. 
 • Türkiye Cumhuriyeti’nin yayıncılıkla ilgili yürürlükteki yasalarına ve kamu düzenine aykırı eserler ve herhangi bir ulusa, ülkeye, dine, kişiye, topluluğa hakaret eden yada propaganda niteliği taşıyan; sertliği, savaşı, uyuşturucu ve sigara kullanımını yada pornografiyi teşvik eden yada destekleyen; her türlü fanatizmi öven eserler ile reklam unsuru taşıyan eserler yarışmaya katılamazlar. Katılım halinde değerlendirmeye alınmazlar.
 • Bir eserin, TRT haricinde başka yarışmalara katılmış olması (ödül almış olsalar dahi) bu yarışmaya başvurmasına engel değildir.
 • RTÜK üyeleri, Kurumda görevleri devam etmiş olduğu sürece Türkiye Radyo-Tv Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Genel Müdür Yardımcıları, açılacak yarışma ile ilgili seçici kurulda aslolan yada yedek üye olarak görevlendirilenler ve yarışma düzenlenmesiyle ilişkili vazife alan/almayan tüm TRT Çalışanı, birinci aşama hısım ve akrabaları yarışmaya katılamazlar ve eserlerin gerçekleştirilmesi safhasında esere katkı yada yardımda bulunamazlar.
 • Yaratı içinde RTÜK ve TRT Reklam mevzuatına aykırı olarak hiçbir şahıs, kurum, kurum, mal yada ürünün sözlü ve yazılı tanıtımı yapılmayacaktır.
 • Öğrenciler, yarışmaya tek başına yada grup olarak her kategori için değişik eserle başvurabilirler.  Sadece aynı eserin tamamı yada parçaları ile birden fazla kategoriye müracaat yapılamaz.
 • Grup başvurularında öğrenciler aynı üniversiteden olmalıdır. Gruplar en fazla 3 kişiden oluşabilir.
 • Bir kategoride iki yıl üst üste ödül kazanan yarışmacı aynı kategoride sadece 1 yıl aradan sonrasında yarışabilir, bu süre geçmeden yarışmaya yeniden katılım sağlanması halinde değerlendirme yapılmaz ve yarışmacı direkt elenir.
 • Yarışmacılar, eserlerini duyurulacak tarih aralığında www.trtgeleceginiletisimcileri.com adresi üstünden sisteme yükleyerek yarışmaya katılacaklardır.
 • Eserler Ön Eleme Kurulu ve Seçici Kurul tarafınca değerlendirilir.
 • Ön Eleme Kurulu ve Seçici Kurul üyelerinin seçimini, ilanını ve emek verme koşullarını TRT belirler.
 • Kurulların değerlendirmeleri sonucunda alınan kararlar nihaidir.
 • Değerlendirmeler sonucunda ödüle kıymet yaratı bulunmaması halinde, ilgili kategoride ödül verilmeyecektir.
 • Yarışmayı kazanan her yaratı için tek bir para ödülü ve ödül heykelciği verilecektir.
 • Yarışma kategorilerine kafi sayıda yaratı başvurmaması durumunda o kategoride değerlendirme yapmış olup yapmama hususundaki karar TRT’ye aittir.
 • Yarışma şartlarına uymayan ve/yada yanlış beyanla göndermiş olduğu tespit edilen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • TRT, yarışmada ödül kazanan eserleri hiçbir telif hakkı ya da ödeme yapmadan TRT’nin tüm gösterim mecralarında (radyo, tv, mecmua, yeni medya, dijital mecralar vb.) rahat ve alt ruhsatla kullanabilir, yayınlayabilir.
 • Müracaat yaparak “Katılım Sözleşmesi”ni onaylayanlar katılım şartlarını kabul etmiş sayılırlar.
 • Yarışmanın şartlarıyla ilgili olarak, yarışmanın herhangi bir sürecinde öngörülemeyen bir durum ortaya çıktığında TRT’nin şartlarda değişim yapma hakkı saklıdır.

Kategoriler

Radyo Yayıncılığı

Radyo Belgeseli

Çeşitli mevzu başlıklarında, araştırmaya dayalı, özenli bir radyo diliyle yazılmış metinler, röportajlar ve arşiv kayıtlarıyla desteklenen bilgilendirici özellikte radyo belgesel programları ile yarışmaya katılım sağlanabilir.

Lüzumlu kriterler gözetilerek mevzu seçimi serbesttir.

Ustalaşmış sunucu, seslendirme sanatçısı ya da teknik yapımcı ile çalışılmamalıdır.

Eserin süresi en fazla 10 dakika olmalıdır.

Programın yazılı metni sisteme yüklenmelidir.

Radyo Drama

Toplumsal sorunlara duyarlı, insana özgü duyguları, iç çatışmaları, insanoğlu arası ilişkileri mevzu alan, müzik ve efektlerle zenginleştirilmiş radyo drama programları ile yarışmaya katım sağlanabilir.

Lüzumlu kriterler gözetilerek mevzu seçimi serbesttir.

Ustalaşmış sunucu, seslendirme sanatçısı ya da teknik yapımcı ile çalışılmamalıdır.

Eserin süresien fazla 10 dakika olmalıdır.

Programın yazılı metni sisteme yüklenmelidir.

Radyo Programı

Haber programıyla katılım sağlanırsa hazırlanacak yaratı haberciliğin temel ilkelerine uygun olmalı, eserde haberde olması ihtiyaç duyulan unsurlara yer vermelidir.

Hazırlanacak yaratı yalnız haber bülteni sunumu şeklinde olması imkansız.

Lüzumlu kriterler gözetilerek mevzu seçimi serbesttir.

Ustalaşmış sunucu, seslendirme sanatçısı ya da teknik yapımcı ile çalışılmamalıdır.

Eserin süresi en fazla 10 dakika olmalıdır.

Programın yazılı metni sisteme yüklenmelidir.

Görsel Yayıncılık

Animasyon Film

Hazırlanacak animasyon film örneksiz karakter, yaratıcı konsept tasarımı, efekt, ses ve kurgu özelliklerine haiz olmalıdır.

Yapımda çizgi animasyon, stop motion, üç boyutlu vb. animasyon türlerinden biri ya da birkaçı beraber kullanılarak değişik animasyon teknikleri ile yaratı hazırlanabilir.

Lüzumlu kriterler gözetilerek mevzu seçimi serbesttir.

Eserin süresi en fazla 10 dakika olmalıdır.

Belgesel Film

Belgesel film informasyon, belge, tanıklık ve yorumlara dayalı olmalı; örneksiz yorum, değişik perspektif ve yenilikçi yaklaşımı içermelidir.

Anlatımı destelemek amacıyla belgesel filmin bütününü kapsamamak kaydıyla tasarı, deneysel, canlandırma benzer biçimde türler kullanılabilir.

Lüzumlu kriterler gözetilerek mevzu seçimi serbesttir.

Eserin süresi en fazla 15 dakika olmalıdır.

Kısa Film

Kısa filmin mevzusu örneksiz bir senaryo üstüne kurulmalı ve film örneksiz bir ifade diline haiz olmalıdır.

Film; rengi, müziği ve çekim mekânları ile kendine özgü bir atmosfere haiz olmalıdır.

Kısa film grafik ve animasyonla desteklenebilir.

Lüzumlu kriterler gözetilerek mevzu seçimi serbesttir.

Eserin süresi en fazla 10 dakika olmalıdır.

Video Haber

Hazırlanan yaratı, haberciliğin temel ilkelerine (5N1K) uygun hazırlanmalı ve eserde kesinlikle haberin unsurlarına yer vermelidir.

İklim, bilim, sıhhat, enerji, spor, kültür – sanat yada güncel bir mevzunun haberi metin ve görsel ögeler kullanılarak hazırlanabilir.

Kurguda ses dengesi gözetilerek habere röportaj yada sesli açıklamalar eklenebilir.

Haber kısa, açık ve net cümlelerle oluşturulmalıdır.

Haber hazırlanırken müzik kullanılmamalıdır.

Hazırlanan haberde kaynak (gazete, TV vb.) var ise belirtilmelidir.

Lüzumlu kriterler gözetilerek mevzu seçimi serbesttir.

Eserin süresi en fazla 2 dakika olmalıdır.

Video İçerik

Yaratı geleneksel medya yada dijital mecralara uygun olarak hazırlanabilir.

Dijital platformlar (Youtube, Instagram, Tiktok, Twitter vb.) için belirli bir mevzuda hazırlanan yatay yada dikey video içerikleri ile bu kategoride yarışmaya katılım sağlanabilir.

Geliştirilen video içinde ne olduğunun özgünlüğü, video yapım kalitesi ve dili değerlendirmeye alınacaktır.

Video içinde ne olduğunun amacı ve hedef kitlesi belirtilmelidir.

Lüzumlu kriterler gözetilerek mevzu seçimi serbesttir.

Video içinde ne olduğunun yenilikçi bir ifade biçimiyle oluşturulması beklenmektedir.

Video içinde ne olduğunun mevzusu açık ve anlaşılır olmalı, içeriğin hedef kitlesi belirli olmalıdır.

Yaratı içeriğindeki metin, sunuş, görüntü, ses, müzik, animasyon benzer biçimde ögelerin birbiriyle olan ilişkisi tutarlı ve dengeli olmalıdır.

Video içinde ne olduğunun hangi platform için üretildiği müracaat esnasında proje izahat kısmında belirtilmelidir. 

Eserin süresi en fazla 10 dakika olmalıdır.

Dijital Yayıncılık

İnternet Sitesi

Herhangi bir mevzuya yada hizmete odaklanmış web sitesi ile katılım sağlanabilir.

İnternet sitesindeki içeriklerin kaliteli ve güncel olmasının yanı sıra kullanıcı deneyimini etkileyen erişilebilirlik, tasarım, masaüstü, mobil ve tablet benzer biçimde değişik platformlara uyumluluk, etkileşim, sürdürülebilirlik benzer biçimde unsurlar da değerlendirmeye alınacaktır.

İnternet sitesi, fonksiyonları tamamlanmış ve işler olarak sisteme yüklenmelidir. İnternet Sitesi kategorisinde hazırlanacak eserin yalnızca mobil uygulama yada site tasarımı içermesi kategori şartlarını karşılamamaktadır.

Lüzumlu kriterler gözetilerek mevzu seçimi serbesttir.

Toplumsal Medya Yönetimi

Belirli bir mevzu ve hedef kesime haiz toplumsal medya hesapları (Twitter, Instagram, Youtube, Twitch, Tiktok vb.) ile katılım sağlanabilir.

Hesabın hedef kitlesi, içeriklerin almış olduğu etkileşim ve paylaşım sıklığı değerlendirmeye alınacaktır.

Hesap için üretilen içeriğin özgünlüğü, yenilikçiliği, dili, ilgili hesabın amaç ve stratejisine, kullanılan toplumsal medya platformunun dinamiklerine uygun olmalıdır.

Lüzumlu kriterler gözetilerek mevzu seçimi serbesttir.

İnternet Haberi

Haberciliğin temel ilkelerine uygun olarak hazırlanan ve web haberciliğinin gereklerini bünyesinde barındıran örneksiz haberler ile katılım sağlanabilir.

Hazırlanan yaratı röportaj, veri, infografik, grafik, fotoğraf, video, multimedya vb. çalışmalarla desteklenebilir.

İnternet Haberi kategorisinde iki şekilde katılım sağlanmaktadır: 1) Üniversite gazetesinde gösterilen bir haberin linki müracaat alanına yüklenebilir. 2) Hazırlanan haber müracaat sisteminde ilgili kategori için oluşturulan şablona yüklenebilir.

Lüzumlu kriterler gözetilerek mevzu seçimi serbesttir.

Podcast

Hazırlanan yaratı araştırmaya dayalı, çeşitli mevzularda (sanat, edebiyat, gençlik, teknoloji, oyun, haber, gezi, müzik, hobi, otomobil vb.) bilgilendirici, düşündürücü yada eğlendirici bir podcast kaydı olmalıdır.

Eserin, yaratı ile uyumlu ve uygun bir kapak fotoğrafına, ‘intro’ ve ‘outro’ya haiz olması beklenmektedir.

Eserinin konusunu ve hedef kitlesi belirtilmelidir.

Lüzumlu kriterler gözetildiği sürece mevzu seçimi serbesttir.

Eserin minimum 3 kısmı (Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Soundcloud vb.) yayınlanmış olmalıdır.

Gösterilen podcastlerin linki müracaat esnasında sisteme eklenmelidir.

İletişim Kampanyası

İletişim Kampanyası

Toplumsal mesuliyet çerçevesinde, 360 aşama yazışma stratejisi ile hazırlanmış kamu yararı taşıyan yazışma kampanyası ile katılım sağlanabilir.

İletişim Kampanyası alanında hazırlanacak eserler için belirlenen tema “Yüzüncü Yılda Türkiye”dir. Kampanya “Türkiye” markası çevresinde şekillendirilmelidir. Ulusal değerlerimizi – coğrafi işaretli ürünlerimizi –  kültürel miras ögelerimizi vurgulayacak yazışma kampanyası hazırlanması beklenmektedir.

Değişik kanallarda oluşturulabilecek e-posta, toplumsal medya, web, biçim ve anket benzer biçimde araçların kampanyada ne şekilde kullanılacağı belirlenmeli ve kampanya dosyasında sunulmalıdır.

Kampanyanın hedef kitlesi, kampanya stratejisi, planlanan bütçe, yazışma kanalları ve yazışma takvimini içeren sunum kampanya dosyasında yer almalıdır.

Kampanya sunumu; video, ses ve fotoğraf unsurları ile desteklenmelidir.

Kampanyanın değerlendirilmesinde; mevzunun tanımlaması ve araştırılması, kampanya planlaması, özgünlük ve sunum kalitesi vb. kriterler gözetilecektir.

Yarışma İletişim

Adres
TRT Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı
Turan Güneş Bulvarı, TRT Genel Müdürlüğü, 06550 OR-AN Ankara

E-Posta Adresi
geleceginiletisimcileri@trt.net.tr

TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması 2023 Ödülleri

Her kategoride ayrı olmak suretiyle 13 kategorinin her birinde:
Birincilik Ödülü: 30.000 ₺ + Ödül Heykelciği
İkincilik Ödülü: 20.000 ₺ + Ödül Heykelciği
Üçüncülük Ödülü: 10.000 ₺ + Ödül Heykelciği

*Yarışmayı kazanan her yaratı için tek bir para ödülü ve ödül heykelciği verilecektir.

Yarışma Takvimi

Son Müracaat Zamanı: 30 HAZİRAN 2022

Finale Kalan Eserlerin Açıklanması: AĞUSTOS 2022

Seçici Kurul Değerlendirmeleri: AĞUSTOS – EYLÜL 2022

TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması 2023 Detaylı Data ve Müracaat için: https://www.trtgeleceginiletisimcileri.com/

TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması 2023-2023

YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Gratis Çocuklar Arası Resim Yarışması 2023-2023

HIZLI YORUM YAP