>

Ücretli Öğretmen İşten Ayrılış Bildirgesi ve Bilinmesi Gerekenler

 Ücretli Öğretmen (Sosyal Güvenlik Kurumu) İşten Ayrılış İşlemleri

İşlemler İçin Fotograf Galerisini takip ediniz lütfen!

 

İşten çıkış bildirge belgesi nihayet meydana getirilen değişiklikle beraber 5510 sayılı yasa kapsamına alınmıştır. İşverenler tarafınca Sosyal Güvenlik Kurumuna tam olarak olarak işe giriş ve çıkış belgelerinin teslim edilmesi mecburi hale getirilmiştir. İşe giriş ve çıkış bildirge belgeleri işveren ve işletmeler tarafınca tertipli olarak takip edilmelidir. Bilhassa büyük kurumsal firmaların bu takipleri yapması büyük ehemmiyet taşımaktadır. Sigortalı işten ayrılış bildirge belgesi ve işe giriş bildirge belgeleri teslim edilmediği takdirde işverenlere yönetimsel para cezası uygulanması öngörülmüştür. İşten çıkış bildirge belgesini Sosyal Güvenlik Kurumuna zamanında teslim etmeyenler için; güncel asgari ücretin 10/1’i kadar yönetimsel para cezası uygulanır. Kanunlar kanuni süre içinde işverenlere işten ayrılma ve işe giriş bildirgelerini resmi kuruma teslim etmelerini bildirmektedir. 5510 sayılı yasa kapsamında işten ayrılma ve işe giriş bildirgelerinin yapılmasına yönelik mesuliyet işverenlere aittir.

 

Ücretli Öğretmen İşten Ayrılış Bildirgesi Nedir?

Sigortalı işten çıkış bildirge belgesi, sigortalı bir çalışan ilgili kişinin işten ayrılmadan evvel işvereni tarafınca, işten ayrıldığını beyan eden belgeyi Sosyal Güvenlik Kurumana vermesidir. Bu bildirge yardımıyla diyar genelinde; işsizlik sayıları, işsizlik ödeneği alacaklar, kayıtlı çalışanlar vb. birçok veri güncel olarak takip edilebilmektedir. 5510 sayılı yasa çerçevesinde işten ayrılan bir çalışan ilgili kişinin minimum 10 iş günü için Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi gerekmektedir. İşten ayrılma bildirge belgesi yardımıyla:

 • Kıdem tazminatı hesaplamaları
 • İşsizlik ödeneği
 • İşsizlik oranları vb.

Birfazla veri resmi olarak kayıt altına alınmış olmaktadır. Bu yönüyle 10 iş günü içinde işten ayrılma bildirge belgesini Sosyal Güvenlik Kurumuna teslim etmeyen şahıs ve kurumlara yönetimsel para cezasının uygulanması oldukça yerindedir. İşten çıkış bildirge belgesi 4/A sigortalıların işten ayrılmaları halinde verilmektedir.

 

Ücretli Öğretmen İşten Ayrılış Bildirgesi Nasıl Verilir?

İşten ayrılış bildirgesinin teslim edilmesi için bütün mesuliyet işverene aittir. 5510 sayılı kanunun ön görmüş olması durumunda işveren sorumluluğunda bulunan bir çalışan ilgili kişinin işten ayrılış bildirge belgesini web üstünden minimum 10 iş günü içinde bildirmesi gerekmektedir. İşverenlerce işten ayrılış bildirge belgeleri üstünde:

 • Sosyal güvenlik sicil numarası alanı
 • Meslek adı ve iş ayrıntıları alanı
 • Sigortalı işten ayrılış kodları alanı
 • Sigortalı hizmet data kısmı
İLGİLİ HABER OKU:  Maalesef nasıl yazılır? TDK'ya nazaran maalesef mi, malesef mi?

Mutlaka doldurulmalıdır. İşten ayrılış bildirge belgesi üstünde yer edinen bölümlerin içinde:

 • İşçilerin kimlik ayrıntıları
 • Adres
 • Sicil, sandık, iştirakçi vb. numaraları
 • Ücret ayrıntıları yer almıştır.

Sigortalı işten ayrılış ayrıntıları elektronik ortamda Sosyal Güvenlik Kurumu veri tabanına kaydedilmektedir. Kaydedilen bu bilgiler yardımıyla bir sene ve üstü çalışıp işten ayrılan kişilerin işsizlik ödeneği almaları mümkündür.

Ücretli Öğretmen İşten Ayrılış Bildirgesinde Ayrılış Kodları

İşten ayrılış bildirge belgesi kodları işten ayrılan ilgili ilgili kişinin, işten ayrılış sebebinin ne işe yaradığını detaylı bir halde belirtmesini hedeflenmektedir. İşten ayrılmaya ya da işten çıkarmaya ilgili olarak birçok sebep bu kodlar yardımıyla işten ayrılış bildirge belgesi üstüne işlenmektedir. Bu kodlar:

 • Askerlik sebebiyle ayrılma
 • Toplu işten çıkarma
 • İşverence fesih
 • Sağlık sorunları sebebiyle çıkma/çıkarılma
 • Emeklilik sebebiyle ayrılma
 • Sözleşmenin sona ermesi
 • İşverence meydana getirilen statü değişikliği
 • Kurum disiplin kurulunca verilen karar
 • Mevsimsel ya da kampanyaya bağlı sürenin bitmesi
 • İşçinin kendi arzusuyla ayrılması
 • Ölüm sebebiyle işin sona ermesi vb.

Başlıklara haizdir. İşten ayrılış kodları yardımıyla kısa sürede işten ayrılma sebebi belirtilebilmektedir. İşten ayrılış bildirge belgesi doldurulurken işten ayrılma sebebini belirten 40 koddan minimum bir tanesinin kullanılması gerekmektedir. İşten ayrılma bildirge belgesi üstünde yalan beyanda bulunan kişiler Sosyal Güvenlik Kurumu uzmanlarınca tespit edilmiş olduğu takdirde asgari ücretin iki katına kadar yönetimsel para cezaları uygulanabilmektedir.

Ücretli Öğretmen İşten Ayrılış Bildirgesi Kaç Gün İçinde Verilmelidir?

İşten ayrılma bildirge belgesi kayıt süresi yasa kapsamında minimum 10 iş günü olarak belirlenmiştir. Bu süre içinde sisteme girilmeyen işten ayrılma bildirge belgeleri sebebiyle yönetimsel para cezası uygulanabilmektedir. Sigortalı işten ayrılma bildirimini yapmayan işçiler için herhangi bir yaptırım söz mevzusu değildir. İşten ayrılma ve işe giriş bildirgelerinin ön görülen zamanlarda verilmemesi halinde:

İLGİLİ HABER OKU:  Perhiz nasıl yazılır TDK'ya nazaran perhiz mi, pehriz mi?

 

 • Asgari ücretin 10/1’i kadar yönetimsel para cezası ödenirken
 • İşe giriş ve çıkış bildirge belgeleri Sosyal Güvenlik Kurumu uzmanlarınca tespit edilmiş olduğu takdirde asgari brüt ücretin minimum iki sert para cezası uygulanmaktadır.

5510 sayılı kanunun ön görmüş olması durumunda bütün mesuliyet işverenlere aittir. İşten ayrılma bildirgesinin herhangi bir sebepten dolayı düzgüsel süresinde bildirilmemesi halinde, otuz iş günü içinde işveren Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirerek yönetimsel para cezasını indirimli şekilde ödeyebilmektedir.

Ücretli Öğretmen İşten Ayrılış Bildirgesi Sorgulama Nasıl Yapılır?

Sigortalı işten çıkış bildirge belgesi sorgulama Sosyal Güvenlik Kurumu resmi web sayfası ve e- devlet üstünden kolayca yapılabilmektedir. İşten ayrıldıktan sonrasında kanunun ön görmüş olması durumunda 10 iş günü içinde işten ayrılış ya da işe giriş bildirgeleriniz yapılmadığı takdirde işveren ya da kurum ile ilgili hukuki süreç başlatabilirsiniz. İşe giriş ve çıkış bildirgelerini denetim etmek için:

 

https://uyg.sgk.gov.tr/SigortaliTescil/amp/loginldap

Sosyal Güvenlik Kurumu sorgulama ekranından:

 

 • Kullanıcı adı
 • Gizyazı ve
 • Güvenlik kodunu girerek görüntüleyebilirsiniz.

E- devlet üstünden işten çıkış ve ayrılma bildirgelerinin durumu ile ilgili detaylı data almak için:

https://www.turkiye.gov.tr/sgk-esgkuyg-esgksifre-ise-giris-isten-ayrilis

Adresini ziyaret edebilirsiniz. E- devlet üstünden işten ayrılan şahıs işten ayrılma bildirgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna iletilip iletilmediğini denetim edebilmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu ekranından yapılacak sorgulama ve bildirge işlemleri ise işverenlerce yapılabilmektedir. Sigortalı işten ayrılış bildirge belgesi sorgulamalarını E-devlet üstünden yapabilmek için; T.C. kimlik numarası ve e – devlet şifresi yeter olmaktadır. PTT şubelerinden E-devlet şifrenizi temin edebilirsiniz.

Ücretli Öğretmen İşten Ayrılış Bildirgesinde Hangi Bilgiler Yer Alır?

İşten çıkış bildirge belgesi kapsamında işçi ve çalmış olduğu kurum ile ilgili birçok detaylı data verilmektedir. Bilhassa işten ayrılış sebebi, çalışma süresi, tamamlanmamış sigorta günleri vb. birçok data kayıt altına alınabilmektedir. Sigortalı işten ayrılış bildirge belgesi üstünde:

 • Sigortalı ilgili ilgili kişinin kimlik ve adres ayrıntıları
 • Sigortalının toplumsal güvenlik bilgisi
 • Hizmet ayrıntıları
 • İşveren ve çalışılan kurum bilgisi
 • Taahhüt ve E- beyan ayrıntıları
İLGİLİ HABER OKU:  10 soruda memurların refakat izni hakkında bilmesi gerekenler

Bulunmaktadır. 5510 sayılı yasa gereğince işten ayrılma bildirge belgesi üstünde yer edinen bilgilerin tamamının tam olarak olarak doldurulması gerekmektedir. Kanun kapsamında belirtilen süre içinde sisteme girişi yapılmayan bildirgeler için işverenlere, asgari ücretin onda biri kadar yönetimsel para cezası uygulaması yapılmaktadır.

Ücretli Öğretmen İşten Ayrılış Bildirgesi Ne Zaman Verilmelidir?

İşe giriş bildirge belgesi en erken ilgili ilgili kişinin işe başladığı tarihte Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi gerekmektedir. İşten ayrılma bildirgesinde olduğu şeklinde işe başlama bildirgesinin sorumluluğu da tekrar işverene ya da kuruma aittir. İşe giriş bildirgesinin işe başlama tarihinden sonraki bir tarihte gösterilmesine sebep olan bazı durumlar vardır. İşe başlama tarihinden sonraki tarihte gösterilen bildirgeler:

 • Resmi dinlence günlerine denk gelen bildirgelerde
 • Yeni tescil edilen bir kurumda minimum 1 aylık süreden sonrasında gösterilebilir
 • İnşaat, ziraat ve hayvancılık alanlarında işe başlanan günün sonuna kadar bildirge verilebilmektedir.

İşe giriş ve çıkış bildirgelerinin zamanında Sosyal Güvenlik Kurumuna iletilmediği durumlarda yönetimsel para cezaları uygulanabilmektedir. Bu nedenle işverenlerce işe giriş ve çıkış bildirgelerinin takip edilmesi ve vaktinden resmi kurumları işlemlerin bildirilmesi büyük ehemmiyet taşımaktadır. Sigortalı işten ayrılış bildirge belgesi ve işe başlama bildirge belgeleri elektronik veri tabanları üstünden yapılabilmektedir.

Veriler sgkhocası sitesinden

0 0 0 0 0 0
YORUMLAR

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

@ziyaselcukprofdr…

Hızlı Yorum Yap

0 0 0 0 0 0
MEBhaber.net'e üye olun

Zaten üye misiniz ? Buraya tıklayarak Üye girişi sağlayabilirsiniz.

MEBhaber.net'e giriş yapın

Henüz üye değil misiniz ? Buraya tıklayarak Üye olabilirsiniz.