2 3
a

Ulusal Kampüsünü Yaşat Konsept Yarışması-2023

Ulusal Kampüsünü Yaşat Konsept Yarışması

Ulusal Kampüsünü Yaşat Konsept Yarışması
Düzenleyen:  İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi/ Mühendislik ve Tabiat Bilimleri Fakültesi/ Mimarlık- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Kısmı
Kategori: Mimarlık, İç mimarlık ve Çevre Tasarımı, Peyzaj Mimarlığı, İlgili Mühendislik Alanları, Kent ve Bölge Planlama, Üniversite Yarışmaları
Kapsadığı Ülke: Türkiye Cumhuriyeti ve Şimal Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Kimler Başvurabilir: Yarışma Türkiye Cumhuriyeti ve Şimal Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki mimarlık, iç mimarlık, iç mimarlık ve çevre tasarımı, peyzaj mimarlığı, ilgili mühendislik alanları, kent ve bölge planlama bölümlerine kayıtlı öğrenciler yada mezun olan tüm lisans ve lisansüstü bireylere açıktır.
Son Müracaat Zamanı:  09 HAZİRAN 2023, Saat: 17:00
Netice Açıklanma Zamanı: 15 HAZİRAN 2023
Ödüller: Birincilik Ödülü: 9.000 ₺
İkincilik Ödülü: 6.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 3.000 ₺

Yarışma Hakkında

Değişen sosyo-kültürel ve ekonomik özellikler, yaşam biçimleri, iklimsel özellikleri, üniversitenin şehir içindeki konumu, üniversitelerin bilimsel niteliği olan sistemleri vb. faktörler üniversitelerdeki ortak toplumsal ve kültürel etkinlik alanı kullanımlarında farklılıklar yaratabilmektedir. Kampüs ortamında öğrencilerin, bilimsel niteliği olan ve yönetimsel personelin toplumsal ilişkilerini etkileyen en mühim faktörlerden eğitici, kültürel ve sportif organizasyonların bir araya gelmeleri ve düşünce paylaşımlarını destekleyen ortak toplumsal ve kültürel etkinlik kullanım mekanlardır. Açık alan ihtiyacının yanında kampüslerde yeşil alan düzenlemeleri, kentsel mobilya tasarımları ve öteki çeşitli fonksiyonel tasarım elemanları üniversiteyi toplumsal bütünleşme ortamı haline getirecektir. Şehir merkezinde konumlanan üniversitelerdeki aslolan tasarım amacı şehir ile bütünleşip karşı karşıya gelme ve sosyalleşme mekanları yaratmaktır. Şehir merkezinde konumlanmaları sebebiyle kolay ulaşım mevzusunda ön plana çıkan bu toplumsal mekânların çekici alanları olarak tasarlanması (açık mekân tasarımı, kesişme, buluşma ve toplanma noktaları, şehir mobilyaları, nebat çeşitliliği ile) hafta boyu kullanımına olanak sağlamaktadır. Bu durum toplumsal etkileşim ortamının sürdürebilirliğini sağlamaktadır.

Öğrencilerin bireysel ve toplumsal gelişimleri, üniversitelerdeki toplumsal ve kültürel etkinlik alanları ve kullanımları ile direkt ilişkilidir. Yarışma doğrultusunda kentsel açık mekân ve kampüs kavramlarının açık alanlarda mimari mekânsal çözüm önerileri, peyzaj tasarım elemanları ve fazlaca işlevli şehir mobilyaları tasarlanması beklenmektedir. Bu beklentiler bağlamında proje ele alınırken; sosyo-ekonomik değerler, özgünlük ve nitelikli düşünce yaklaşımlarını günümüz peyzaj mimarisine de yansıtan yenilikçi aynı anda işlevsel çözümlerin öne çıkarılması; çevre ve bağlam açısından kampüsün misyon ve vizyonlarını destekleyen tasarım düşüncelerinin geliştirilmesi, kampüse kıymet katan konsept projeleri, ilgili mesleki disiplinlerin gelişmesi, etik varlıkların tasarım sürecindeki katkısı da ek olarak amaçlanmaktadır.

Yarışma Şartları

 • Yarışma Türkiye Cumhuriyeti ve Şimal Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki mimarlık, iç mimarlık, iç mimarlık ve çevre tasarımı, peyzaj mimarlığı, ilgili mühendislik alanları, kent ve bölge planlama bölümlerine kayıtlı öğrenciler yada mezun olan tüm lisans ve lisansüstü bireylere açıktır.
 • Yarışmacı/lar yarışma şartnamesinde öngörülen koşullara uymak zorundalardır.
 • Yarışma şartnamesinde yer edinen şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da projeleri değerlendirilmeyecektir.
 • Yarışmaya bireysel yada ekip olarak birden fazla proje ile katılım sağlamak mümkündür
 • Yarışmaya ekip olarak katılan yarışmacıların her bir bireyi yarışmayı açan kurumun karşısında müştereken sorumlulardır.
 • Ekip sayısı en fazla 3 (üç) şahıs olabilir (Ders kapsamında katılmayan öğrenciler için geçerlidir).
 • Ders mevzusu kapsamında katılan yarışmacı yada yarışmacılar dersin yürütücü hocasının bilgilerini danışman hocaları olarak katılım formunda belirtmeleri gerekiyor.
 • Ders kapsamında katılan yarışmacı/lar en fazla danışman hocaları hariç 3 (üç) şahıs olabilirler.
 • Yarışmaya katılan her projenin özgünlüğü ve daha ilkin başka bir platformlarda yayınlanmamış olması ehemmiyet arz etmektedir.
 • Yarışmaya katılımın herhangi bir tutarı yoktur.
 • Tüm iştirakçilerin yarışma takvimi’ni takip etmeleri ve istenilen belgeleri belirtilen tarihlerde ve istenen formatta yüklemeleri gerekmektedir. 

YARIŞMACILARLA PAYLAŞILAN BELGELER 

Yarışma için lüzumlu tüm informasyon ve belgeler https://izu.edu.tr/uky üstünden temin edilebilecektir.

 • Yarışma Şartnamesi (PDF)
 • Katılım Formu İngilizce ve Türkçe olarak (DOCX)
 • Proje Alanına Ilişik Belgeler:
  1. Durum Planı (Hâlihazır planı: yarışma sınırını içeren) (DWG)
  2. Yarışma alanının Fotoğrafları (JPEG)
  3. Drone video çekimleri (MP4)

Müracaat Kılavuzu


Müracaat Katılım Formu:
 Biçim eksiksiz ve hatasız doldurulup imzalanmış olmalı, ekip başvurularında ekip liderinin ekip üyelerinin bilgilerini eksiksiz doldurması ve uky@izu.edu.tr adresine göndermesi gerekmektedir. Onay maili ile katılımcı/lara dönüş yapıldıktan sonrasında dosya yükleme linki formda belirtilen yazışma adresinize gönderilecektir. Paylaşılan Bağlantıya tıklayarak aşağıdaki dosyalar oluşturulan alana yüklenmelidir.

Katılım Formundaki Belirtilen İletişim Adresinize Gönderilen Bağlantıya Yüklenmesi Ihtiyaç duyulan Dosyaların Sıralaması

 • Katılan/lar talebe ise: Talebe/lerin Güncel Talebe Belgesi/leri
 • Yarışma Paftaları:
  1. En fazla 2 tane A1 dikey pafta (tiff formatında ve 300 dpi çözünürlükte)
  2. Tasarımı açıklayan Durum planı, tasarım bilgileri, tavsiye edilen yapısal ve naturel peyzajın, mevcut binaların kimlik ve konstrüktif niteliklerini de yansıtan ölçek ve ifade biçimini dikkate alarak iki ve üç boyutlu diyagramların oluşumu
  3. Kesitler ve Görünüşler: Projenin genelini özetleyen minimum iki kesit ile tüm açılardan projenin tasarım alanını ve mevcut binaları gösterecek kafi sayıda görünüşlerin oluşması
  4. Çizim ölçeği ve bilgileri, tasarımın kalite ve konseptini anlatacak halde yarışmacı/lar tarafınca belirlenecektir.
 • Proje Izahat Raporu: Tasarımı örneksiz kıldığı kavramsal içinde ne olduğu ve kuramsal yaklaşımları açıklayan, fikir, tasarım sürecini özetleyen, ortaya koyduğu zamanı değerler, araştırma yaklaşımlarını temsil eden ek olarak rapordaki ifadelerin özetini paftalar (Max:2 pafta) üstünde de ara ara yer alacak olan en fazla 500 kelimelik rapor, bununla beraber pdf metin formatında da eklenecektir.
 • Video Sunumu: Rapora ilave olarak, dileyen yarışmacı/lar önerdikleri konsept tasarımın genel içeriğini; tasarlanan peyzaj elemanları ile mevcut yapıların ilişkilerini; yapısal bileşenlerin niteliklerini gösteren (araç-gereç, ölçek, doku, biçim vs.) animasyonunu MP4 (H264 yada H265 codec ile) uzantılı, toplam kaç video ise büyüklüğü maksimum 1 GB tan geçmeyecek, toplam 3 dakikalık video yüklemesi yapabilirler. Video sunumunun herhangi bir yerinde yarışmacı/ların kimliği yer almamalıdır.Tüm paftalar, rapor ve video sunumları kişi yada ekip olarak katılanlarda ekip sorumlusu tarafınca E posta yöntemiyle paylaşılacak olan linkten giriş yaparak kurumumuzca oluşturulan klasöre yüklenmelidir.  Her yarışmacı/lar ardışık olmayan, tekrarlanmayan 5 rakamdan oluşan rumuz belirlemeliler. Rumuz müracaat formunda kesinlikle belirtilmelidir. Ek olarak yarışma paftalarının ikisinin de sol alt köşesinde 4*15 santimetre büyüklüğünde yer almalıdır. 

Not: Yazışmalarda katılım formunda beyan edilen yazışma adresleri esas alınacaktır.

Düzenleme Kurulu 

 • Prof. Dr. İsmail KÜÇÜK (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Mühendislik ve Tabiat Bilimleri Fakültesi Dekanı)
 • Dr. Öğr. Üyesi Bahar FERAH (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi- İç mimarlık ve Çevre Tasarımı Kısmı)
 • Abdullah AKIN (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı) 

Aslolan Jüri Üyeleri 

 • Doç. Dr. Emrah YALÇINALP (Karadeniz Teknik Üniversitesi)/ Lina Tasarım Danışmanı/ Peyzaj Mimarı)
 • Doç. Dr. Evren Burak ENGİNÖZ (İstanbul Kültür Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Şahika ÖZDEMİR (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölüm başkanı)
 • Dr. Öğr. Üyesi Serhat ANIKTAR (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Mimarlık Bölüm Başkanı)
 • Dr. Öğr. Üyesi Zeynep KEREM ÖZTÜRK (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi)
 • Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Gül GEMCİ (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi)
 • Mehmet Cemil AKTAŞ ( Caps. Ofis kurucusu- Peyzaj mimarı)
 • Ayşe Nur BÖLÜKBAŞI (ABT TASARIM ofis kurucusu, Peyzaj mimarı)
 • Özay YERLİKAYA (TMMOB Peyzaj mimarları odası, Peyzaj mimarı) 

Yedek Jüri Üyeleri 

Pınar KESİM AKTAŞ ( Caps. Ofis kurucu ortağı- Mimar)

Dr. Öğr. Üyesi Gülçin KAHRAMAN (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Hossein ZOLFAGHARİ (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Mahsa KORDHAGHİ (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi)

Raportörler

Arş. Gör. Zeliha Büşra ERYİĞİT ŞENEL

Arş. Gör. Türkan HARMANBAŞI

Yarışma İletişim

Yarışmayı Açan Kurum: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi/ Mühendislik ve Tabiat Bilimleri Fakültesi/ Mimarlık- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Kısmı

Adres: Halkalı Cad. No: 281 Halkalı, Küçükçekmece / İSTANBUL 34303

E-Posta: uky@izu.edu.tr

Raportörler:

Arş. Gör. Zeliha Büşra ERYİĞİT ŞENEL      

Arş. Gör. Türkan HARMANBAŞI 

Ulusal Kampüsünü Yaşat Konsept Yarışması Ödülleri

İlk 3 dereceye giren proje sahibi tasarımcılara ödül teslim edilecektir. Ödüller derecelerin kamuoyuna açıklanışından itibaren düzgüsel şartlarda 20 gün içinde yarışmacı/lara teslim edilecektir. Ekip olarak yarışmaya katılan yarışmacılara tek bir ödül verilecektir.

Ödüller:

Birincilik Ödülü: 9.000 ₺
İkincilik Ödülü: 6.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 3.000 ₺

Yarışma Takvimi

Yarışmanın İlanı: 28 Mart 2023

Sual Sormak için Son Tarih: 03 Nisan 2023, 17:00’ye Kadar

Yanıtların İlanı: 07 Nisan 2023

Projelerin Son Teslim Zamanı: 09 Haziran 2023, 17:00’ye Kadar

Jüri Değerlendirmesi: 13 Haziran 2023

Sonuçların İlanı: 15 Haziran 2023

Ulusal Kampüsünü Yaşat Konsept Yarışması Detaylı Informasyon ve Müracaat için: https://www.izu.edu.tr/haberler/2023/03/20/2023-ulusal-kampusunu-yasat-konsept-yarismasi

Ulusal Kampüsünü Yaşat Konsept Yarışması-2023

YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulusal Karikatür Yarışması…-2023

HIZLI YORUM YAP