şişli eskort - izmir eskort

>

Üniversite daire başkanlığına atanmada istenen h… 2020

Üniversite daire başkanlığına atanmada istenen hizmet süresi

 

Üniversite daire başkanlığına atanmada istenen h… 2020
 

ÖZET: Üniversitelerde bulunan Daire Başkanlığı kadroları ile Fakülte, Yüksekokul ve Enstitü Sekreterliği kadrolarına yapılacak atamalarda hizmet süresinin belirlenmesi Hk.

1 Üniversitenizde münhal bulunan daire başkanı ve bu ekibe denk olmayan 1. 2 ve 3 uncu dereceli (şube müdürü. Enstitü sekreteri, fakülte sekreteri, yüksekokul sekreteri) kadrolarına yapılacak atamalarda hangi sürelerin dikkate alınacağına ilişkin görüş talep eden alaka {yazı} incelenmiştir Bilindiği suretiyle. 21.01.2017 tarihindeki ve 6771 sayılı Kanunun 8 ıncı maddesiyle Anayasanın Cumhurbaşkanının vazife ve yetkilerini düzenleyen 104 Uncu maddesinde meydana getirilen derişiklik ile Cumhurbaşkanının üst aşama halk yöneticilerini atayacağı, görevlerine nihayet vereceği ve bunların atanmalarına ilişkin usul ve esasların Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenleneceği yargı altına alınmıştır.

Bu hükme istinaden 10.07.2018 tarih ve 30474 sayılı Resmi Gazete de piyasaya çıkan 3 No’ lu “Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” ile düzenleme yapılmış olup, mezkur Kararnamenin “Atama usulü” başlıklı 2 ncı maddesinin ikinci fıkrasında ” Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli (I) sayılı cetvelde yer edinen kadro, pozisyon ve görevlere Cumhurbaşkanı kararıyla. (II) sayılı cetvelde yer edinen kadro, pozisyon ve görevlere Cumhurbaşkanı onayı ile atama yapılır Bu cetvellerde sayılmayan kadro, pozisyon ve görevlere, ilgili Cumhurbaşkanı yardımcısı, bakan yada atamaya yetkili amirler tarafınca atama yapılır. Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakan bu yetkisini alt kademedeki yöneticilere devredebilir ” hükmü yer almıştır

Diğer taraftan, bahse mevzu kararnamenin “Atama şartlan” şartlan başlıklı 3 uncu maddesinde:” Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli (I) sayılı cetvelde yer edinen kadro, pozisyon ve görevlere atanacaklarda aşağıdaki şartlar aranır:

a) 657 sayılı Kanunun 48 ıncı maddesinde savılan umumi şartları taşımak,

b) En azca dört senelik yükseköğrenim görmüş olmak

c) Kamuda ve/yada toplumsal güvenlik kurumlarına doğal olarak olmak kaydıyla internasyonal kuruluşlar ile özel sektörde yada özgür olarak minimum beş sene çalışmış olmak.

Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli (II) sayılı cetvelde yer edinen kadro, pozisyon ve görevlere atanacaklarda aşağıdaki şartlar aranır:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 45 inci maddesinde sayılan umumi şartları taşımak.

b) En azca dört senelik yükseköğrenim mezunu olmak

c) Kamuda minimum 5 senelik hizmeti bulunmak ç) İl ve bölge müdürü kadro, pozisyon ve görevlerine atanacaklar için kamuda ve/yada toplumsal güvenlik kurumlarına doğal olarak olmak kaydıyla internasyonal kuruluşlar ile özel sektörde yada özgür olarak, alanında minimum beş sene çalışmış ve temayüz etmiş olmak ………..” hükmü bulunmaktadır.

Ayrıca, 09.07.2018 tarihindeki ve 30473 sayılı Resmi Gazete de piyasaya çıkan 703 sayılı “Anayasada Yapıla Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanım Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” nin 172 ncı maddesi ile 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinin sonuna “Cumhurbaşkanı onayıyla meydana getirilen atamalarda Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde öngörülen hizmet süresi şartları aranır. Üst aşama halk yöneticisi 1 DPB, 28.09.2018 tarih ve 6373 sayılı görüş yazısı. sayılmayan daire başkanı bu kadrolara denk yönetici kadrolarına yapılacak atamalarda bu bentte öngörülen hizmet suresi yükseköğrenim gördükten sonrasında beş sene olarak uygulanır Ancak bu beş senelik surenin hesabında Devlet memurlarının kazanılmış hak aylık aşama ve kademesinde değerlendirilen hizmet süreleri temel alınır ” hükmü eklenmiştir.

Yukarıda yer verilen hükümler ile: Üst aşama yönetim kadroları iki kısma (cetvel halinde) ayrılmış olup, birinci bölümde Cumhurbaşkanı hiçbir bakan ya da kurumun teklifi olmaksızın resen atama yapmış olduğu kadrolara, ikinci bölümde ise ilgili bakanın yada kurumun teklifi üstüne Cumhurbaşkanının onayı ile atama yapılacak kadrolara yer verilmiştir

Ayrıca birinci kısımdaki kadrolara, şu demek oluyor ki direkt Cumhurbaşkanınca atanacaklara halk ya da {Özel} sektörde 5 sene çalışma şartı getirilirken ilgili bakanın önerisi ve Cumhurbaşkanının onayı ile atanacaklar için (bölge ve il müdürleri dış) kamuda minimum 5 sene hizmet koşulu belirlenmiştir.

Bu bağlamda: 3 No’ lu “Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” da cetvellerde sayılan unvanlar için aranacak hizmet sürelerinin mezkur Kararname ile belirlenmiş olduğu hususundan hareketle;

•bahse mevzu cetvellerde sayılmayan Üniversite bünyesindeki daire başkanlığı ataması için 657 sayılı Kanunun 68 ıncı maddesinin (B) bendinin sonuna eklenen yargı gereği. Devlet memurlarının kazanılmış hak aylık aşama ve kademesinde değerlendirilen hizmet süresinin yükseköğrenim gördükten sonrasında beş hizmet senesi olarak aranması gerektiği.

-Üniversite bünyesindeki daire başkanlığı ekibine denk olmayan 1.2 ve 3 uncu dereceli (şube müdürü, enstitü sekreteri, fakülte sekreteri, yüksekokul sekreteri) kadrolarına yapılacak atamalarda ise 657 sayılı Kanunim 68 inci maddesinin (B) bendinin ikinci paragrafında sayılan hizmet surelerinin uygulanması gerektiği mütalaa edilmekle beraber. 3 Nolu “Üst aşama Kamu Yöneticileri ile halk kurum ve kurumlarında atama usullerine dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” nin tereddütlerin giderilmesi başlıklı 13 üncü maddesinde yer edinen “Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Cumhurbaşkanı yetkilidir. ” hükmü uyarınca Cumhurbaşkanlığından da görüş alınmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Kaynak Mevzuat

YORUMLAR

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Hafız olan imamlara {ek} bir aşama verilmesi 2020

HIZLI YORUM YAP

MEBhaber.NET'e üye olun

Zaten üye misiniz ? Buraya tıklayarak Üye girişi sağlayabilirsiniz.

MEBhaber.NET'e giriş yapın

Henüz üye değil misiniz ? Buraya tıklayarak Üye olabilirsiniz.

küçükçekmece araç kiralama eyüp evden eve nakliyat