2 3
a

Yüzüncü Yıl Anı Objesi Tasarımı Öğrenci Yarışması-2023

Yüzüncü Yıl Anı Objesi Tasarımı Öğrenci Yarışması

Yüzüncü Yıl Anı Objesi Tasarımı Talebe Yarışması

Yarışmanın Mevzusu ve Amacı

Yüzüncü Yıl Anı Objesi Tasarımı Talebe Yarışması; cumhuriyetin ilk yüzyılını tamamlıyor olduğumuz
şu günlerde, geçmişten geleceğe cumhuriyet değerlerimizin günümüz bakışıyla yorumlanması ve
simgesel bir anı objesi tasarımı olarak hayata geçirilmesini amaçlamaktadır.

Tasarlanacak olan anı objesinin masa, raf benzer biçimde düz yüzeylerde kendi kendine ayakta durabilmesi; yatay, dikey yada açılı şekilde 12 santimetre x 12cm x 20 santimetre hacmini aşmayacak bir formda olması gerekmektedir. Objenin fonksiyonel bir kullanımının olması beklenmemektedir.

Katılım Koşulları

 • Türkiye Cumhuriyetinde tahsil görmekte olan mimarlık, tasarım ve güzel sanatlar
  fakültelerinin lisans öğrencileri yarışmaya başvurabilirler.
 • Yarışmaya katılım bireysel yada ekip şeklinde olabilir. Takımlar en oldukca üç kişiden
  oluşabilir. Ekip katılımlarında müracaat ve yazışma süreçlerinin yürütülmesi için bir şahıs ekip
  temsilcisi olarak belirlenmelidir.
 • Ekip başvurularında ekip üyelerinin sıralaması müracaat formunda eksiksiz belirtilmeli, her
  üyenin lüzumlu detayları doldurulmalı ve müracaat formu her üye tarafınca
  imzalanmalıdır. Bu biçim, Katılım Formatı başlığı altında belirtilen öteki müracaat
  dosyalarıyla beraber teslim edilmelidir.
 • Ekip katılımında üyeler değişik bölümlerden olabilir, sadece ekibin tamamının ilk
  maddedeki katılım şartını taşıması gerekmektedir.
 • Bireysel yada ekip iştirakı fark etmeksizin her talebe yalnızca tek bir müracaat ile
  katılabilir.

Katılım Formatı

 • Yarışmaya katılım için aşağıdaki dosyalar, belirtilen tarihe kadar e-posta ile teslim edilmelidir:
 • Tasarım paftası: Proje tasarımı tek dikey A2 pafta (42 santimetre x 59.4) ile sunulmalıdır. Dosya 300
  dpi çözünürlüğünde, *.jpeg formatında olmalıdır ve şunları içermelidir:
  A. Proje görselleri: Render ya da model fotoğrafı ile hazırlanabilir. Objenin üretiminde
  kullanılacak araç-gereç bilgisini de içermelidir.
  B. Ölçekli ve ölçülü teknik çizimler: Anı objesinin tüm detaylarının anlaşılabileceği
  şekilde hazırlanmalıdır. Tasarımın yatay, dikey yada açılı şekilde 12 santimetre x 12cm x 20
  santimetre hacmini aşmayacak bir formda olması gerekmektedir.
 • C. Rumuz: Tasarım paftası kurum ve kimlik belli edecek herhangi bir informasyon ya da işaret
 • içermemeli, tamamen anonim olmalıdır. Paftanın sağ üstünde başvuranın kendi
 • belirleyeceği üç harf ve üç rakamdan oluşan rumuz bulunmalıdır (örnek. AAA000).
 • Tasarım raporu: Tasarımın hikayesi, araç-gereç ve üretim detaylarını özetleyen, en fazla 300
  kelimelik tasarım raporu tek sayfa A4’te hazırlanmalıdır. Belirlenen rumuz sayfanın sağ
  üzerine eklenmelidir.
 • Üç boyutlu CAD modeli: Ön elemeyi geçip finale kalan projelerin nihai jüri
  değerlendirmesi için gerçek ölçekli beyaz modelleri üretilecektir. Bunun için *.STL yada
  *.OBJ formatında, birebir ölçülerde ve tercihen 3-boyutlu baskıya uygun CAD modelinin
  de proje başvurusuna eklenmesi beklenmektedir.
 • Talebe belgesi: Tüm katılımcılar için e-devletten alınmış barkodlu talebe belgesi
  başvuruya eklenmelidir.
 • Müracaat formu: Ekte verilen müracaat formu eksiksiz olarak doldurulup imzalanmalıdır. Ekip
  başvurularında tüm ekip üyelerinin formdaki detayları doldurması ve imzalaması
  gerekmektedir.
  Müracaat belgeleri sıkıştırılmış bir klasörde 10.07.2023 günü saat 23.59’a kadar
  tasarimyarismasi@tedu.edu.tr adresine eposta eki olarak; dosya eposta için büyükse Wetransfer
  indirme bağlantısı ile (www.wetransfer.com) gönderilmelidir. Belirtilen katılım formatına uygun
  olmayan ve noksan informasyon içeren başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır.
  Yarışma ile ilgili sorular 2 Haziran 2023 mesai bitimine kadar tasarimyarismasi@tedu.edu.tr
  adresine iletilebilir. Soruların yanıtları toplu olarak TED Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
  internet sayfasında (https://fa.tedu.edu.tr/) ve TED Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Kısmı web
  sitesinde (https://id.tedu.edu.tr/) duyurulacaktır.

Değerlendirme Kriterleri

Eserler aşağıdaki ölçütlere gore puanlandırılarak değerlendirilecektir:
● Simgesel kıymet
● Güzel duyu kıymet
● Amaca uygunluk
● Özgünlük
● Üretilebilirlik ve maliyet

Gösterim-Telif Hakkı

 • Yarışmaya katılan eserlerin başvuran tarafınca tasarlanmış ve örneksiz olması şarttır. Aksi tespit edilen başvurular diskalifiye edilecektir. Bu mevzuda mesuliyet başvurana aittir.
 • Yarışmada ödül alan eserlerin her türlü telif, gösterim, kullanım ve sergileme hakları münhasıran ve sınırsız olarak TED Üniversitesi’ne aittir.
 • TED Üniversitesi, yarışmaya katılan tüm eserlerin prototipleme, yayınlama, arşivleme ve müracaat sahibi adına sergileme hakkına sınırsız ve ücretsiz bir şekilde haizdir.
 • Katılımcı ödül alsın ya da almasın, gerek Düşünce ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse öteki ilgili mevzuat gereğince eserinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için TED Üniversitesi’ne muvafakatname verdiğini kabul eder.
 • Bu şekilde kullanılan eserler için, yapıt sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini yada bu muvafakatname için herhangi bir telif hakkı yada maddi, tinsel talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Eserlerin 3. kişilerce bu madde kapsamına aykırı şekilde kullanılması sebebiyle TED Üniversitesi’nin hiçbir sorumluluğu olamayacağını yapıt sahibi peşinen kabul eder.
 • Ek olarak, TED Üniversitesi uygun görmüş olduğu tasarımlardan, üçüncülük ödülü kadar bir karşılık karşılığında istediği tasarımları ve prototip ürünü seçebilir ve satın alabilir.
 • Ödül alan eserler ile satın alınan eserler TED Üniversitesi tarafınca yarışmanın amacına uygun olarak kullanılabilir. TED Üniversitesi bu eserlerle ilgili yapacağı yazılı ve görsel yayınlar, sergilemeler için yapıt sahiplerine ek olarak bir ödemede bulunmaz.
 • Katılımcılar bu yarışmaya yapıt göndermekle, yukarıda sayılan tüm hususları kabul etmiş sayılırlar.

Seçici Kurul

Prof. Dr. Namık Erkal, Akademisyen
Prof. Dr. Nur Ayalp, Akademisyen
Dr. Canan E. Meşhur, Akademisyen
Dr. Şansal Erdinç, Akademisyen, Tasarımcı
Hande Fabbro, Tasarımcı

Ön Seçici Kurul

Dr. Zeynep Eraydın, Akademisyen
Dr. Erçin Okursoy, Akademisyen
Hayri Şengün, Sanatçı
Raportör: Batuhan Şahin

TED Üniversitesi yukarıdaki jüri üyeliklerinde değişim yapabilme hakkını saklı meblağ ve bunu
yarışma internet sayfasında duyuru eder.

Yarışma letişim

Eposta: tasarimyarismasi@tedu.edu.tr
Websitesi: https://id.tedu.edu.tr/ ; https://fa.tedu.edu.tr/

Yüzüncü Yıl Anı Objesi Tasarımı Talebe Yarışması Ödülleri

Dereceye giren tasarımların para ödülleri, sonuçların açıklanmasını takiben iki ay içinde
taraflara ödenecektir. Ödül alan tasarımın ekip iştirakı olması durumunda para ödülü başvuran
ekip üyeleri içinde eşit olarak bölünecektir.

Birincilik Ödülü: 12.000 ₺
İkincilik Ödülü: 7.000
Üçüncülük Ödülü: 3.000 ₺

Yarışma Takvimi

Yarışma duyuru zamanı: 19 MAYIS 2023
Son sual sorma zamanı: 2 HAZİRAN 2023
Soruların yanıtlarının ilanı: 9 HAZİRAN 2023
Son katılım zamanı: 10 TEMMUZ 2023
Ön seçici kurul değerlendirme toplantısı: 12-17 TEMMUZ 2023
Finale kalan başvuruların duyuru edilmesi: 18 TEMMUZ 2023 (e-posta ile duyurulacaktır)
Seçici kurul değerlendirme toplantısı: 18 – 24 EYLÜL 2023
Ödül töreni ve sergi: EKİM 2023 (detaylar internet sayfasında duyurulacaktır)

Yüzüncü Yıl Anı Objesi Tasarımı Talebe Yarışması Detaylı Data ve Müracaat için: https://id.tedu.edu.tr/yuzuncu-yil-ani-objesi-tasarimi-yarismasi

Yüzüncü Yıl Anı Objesi Tasarımı Öğrenci Yarışması-2023

YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Başakşehir Living Lab İnovasyon Yarışması 2023-2023

HIZLI YORUM YAP